فقه‌السیاسات| بررسی قاعده کلی در مجازات‌های تکمیلی
آیت الله علیدوست/ جلسه 4
فقه‌السیاسات| بررسی قاعده کلی در مجازات‌های تکمیلی
    تاریخ› دوشنبه 21 اسفند 14:24

وسائل ـ آیت الله ابوالقاسم علیدوست ضمن بررسی فتوای حضرت آیت الله گلپایگانی در بحث قصاص گفت: از بررسی اقوال علما در باب مجازات تکمیلی افزون بر حد و قصاص یک قاعده کلی می توان اصطیاد کرد که هر جا محرمی مقارن شود با محرم دیگری به صورتی که در تَعَیُّن مستقل باشند، می‌توان قائل به مجازات تکمیلی و تبعی شد؛ اما اگر محرم دوم وجود مستقلی نداشته باشد، بلکه در همان محرم اول، عنوان ثانوی محقق می‌شود، در این صورت ما دلیلی برای اثبات مجازات تکمیلی و تبعی نداریم.

فقه‌السیاسات| تفاوت روش فقها و حقوقدانان در استنباط احکام
آیت الله علیدوست/ جلسه 5
فقه‌السیاسات| تفاوت روش فقها و حقوقدانان در استنباط احکام
    تاریخ› دوشنبه 14 اسفند 19:00

وسائل ـ آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست ضمن بررسی فتاوای حضرات آیات مرحوم فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی در خصوص مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص گفت: روش فقها و حقوقدانان در استنباط احکام متفاوت است، حقوقدانان بر اساس مبانی می توانند حکم کنند؛ ولی فقها بر اساس اسناد، آیات و روایات حکم می‌کنند.

استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است
فقه‌السیاسات/ آیت الله علیدوست/ جلسه 3
استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است
    تاریخ› سه شنبه 17 بهمن 15:01

وسائل ـ آیت الله علیدوست ضمن بررسی ادله مسأله «جواز یا عدم جواز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص»، گفت: تنها سندی که در این زمینه وجود دارد یک روایت مرسله است؛ که ظاهرا مربوط به موردی خاص است و نمی شود از آن حکم کلی استخراج کرد.

بررسی مبنای روایت در تعیین دیه منافع اعضای بدن
فقه السیاسات/ آیت الله علیدوست/ جلسه 2
بررسی مبنای روایت در تعیین دیه منافع اعضای بدن
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:36

وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به سیاق روایت هشام بن سالم در تعین دیه منافع اعضای بدن گفت: این روایت ناظر به اعضایی است که قابل شمارش باشند مثلا می گوییم بدن ما یک بینی یا دو دست دارد؛ زیرا در اعضا شمارش وجود دارد؛ اما آیا منافع آن نیز قابل شمارش است؟