معرفی مقاله| راه کار های امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها
معرفی مقاله| راه کار های امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها
    تاریخ› شنبه 02 تير 14:57

وسائل-یکی از اصولی که می ‌تواند سعادت و سلامت دانشگاه را در همه ابعاد آن فراهم آورد، نظارت‌ همگانی تمامی دانشجویان، نسبت به مسائل دانشگاه است. اصولا نظارت، تعالی و تکامل را به‌ دنبال خواهد داشت و جوامع فاقد نظارت، در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار خواهند گرفت.

جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است
آیت الله کعبی/ جلسه 72
جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است
    تاریخ› پنجشنبه 31 خرداد 16:32

وسائل- اجماع بر عدم مشروعیت و حرمت جهاد در عصر غیبت، ثابت نیست. بلکه اگر کسی بگوید، لا خلاف یا اتفاق است، این هم ثابت نیست چون از قدماء و متاخرین مخالفینی وجود دارد. همچنین این اجماع مدرکی است و شهرت فتوایی نیز فایده ندارد.بنابراین قول به عدم مشروعیت از حیث دلیل اجماع ، تمام نیست.

شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 203
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
    تاریخ› چهارشنبه 30 خرداد 15:50

وسائل- بحث در اعتبار سند و صدور این روایت داله‌ی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است چرا که اگر بپذیریم دلالت روایت را و مناقشات دلالی را صرف‌نظر بکنیم حاصل اشکال سندی این است که روایت خصال مرفوعه هست و ابن ابی عمیر رَفَعهُ الی ابی عبد الله علیه السلام، بنابراین ارسال دارد.

جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 71
جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› سه شنبه 29 خرداد 15:00

وسائل- اولین دلیل اقامه شده توسط قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در زمان غیبت ادعای اجماع و نفی خلاف بین اصحاب است که هم مرحوم صاحب جواهر(ره) و هم سایرین، ادعای اجماع کرده اند.

لزوم تبیین فقهی مبانی دفاع از حریم اسلام
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد:
لزوم تبیین فقهی مبانی دفاع از حریم اسلام
    تاریخ› سه شنبه 29 خرداد 14:19

وسائل- آیت‌الله فاضل لنکرانی گفت: وظیفه مهم و خطیر فقها و علما و اندیشمندان مسلمان این است که ابعاد علمی و مبانی فقهی این حرکت و خیزش عظیم مردمی در دفاع از حریم اسلام و مسلمین را تبیین کرده تا مسیر دفاع از اسلام به خوبی برای نسل حاضر و نسل‌های آتی روشن شود

شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 202
شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
    تاریخ› سه شنبه 29 خرداد 13:57

وسائل- عدالتی که گفته می‌شود تارةً مقصود عدالت اضافی است یعنی نسبت به امور دیگری غیر از این تکلیفی که الان برای امر به معروف نسبت به این مورد این مورد یا نهی از منکر نسبت به این مورد دارد در امور دیگر عادل باشد نسبت به بقیه‌ی واجبات عامل باشد و نسبت به محرمات تارک باشد

جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 70
جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› دوشنبه 28 خرداد 15:35

وسائل- طبق نظر شیخ طوسی در جهاد ابتدایی، دعوت به اسلام شرط است. یعنی اظهار شهادتین، اقرار به توحید و عدل و التزام به شعائر اسلامی. اگر دعوت شوند و قبول نکنند، قتال جایز است. اگر دعوت نشوند، جنگ جایز نیست. دعوت کننده امام معصوم(ع) و منصوب و مامور خاص امام معصوم (ع) است و از این روی بدون امام معصوم جهاد ابتدایی حرام است.

شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 201
شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
    تاریخ› دوشنبه 28 خرداد 14:22

وسائل- برخی اشکال کرده اند این روایت مشتمل است بر بعض اموری است که قطعاً آن‌ها شرط نیستند و واجب هم نیستند نه شرط وجوب هستند و نه شرط واجب بلکه از آداب و مستحبات در هنگام امر و نهی هستند مثل رفیقٌ فیما یأمُرُ به و رفیقٌ فیما ینهی عنه، بنابراین این موارد می تواند اشعار داشته باشد که انّما یأمُرُ بالمعروف و ینهی عن المنکر دلالت بر وجوب ندارد.

معرفی کتاب| مأخذشناسی محیط زیست در اسلام
معرفی کتاب| مأخذشناسی محیط زیست در اسلام
    تاریخ› دوشنبه 28 خرداد 13:43

وسائل- بررسی جامع‌الاطراف در زمینه‌های مختلف موضوع محیط زیست، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای اسلامی دقیق و مستندی را می‌طلبد که بایستی در این راستا حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، بنابر منویات مقام معظم رهبری این موضوع را جزء واحدهای درسی و برنامه‌های تحقیقاتی خود قرار دهند؛ چراکه به قول معمار کبیر انقلاب «لازم است مسائل فقهی با توجه به احتیاجات و اوضاع زمان بررسی شود».

جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 69
جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 17:17

وسائل- آیا بالفرض که ما قدرت نظامی داشته باشیم، امکان فتح نیز وجود داشته باشد، حاکمیت ما نیز مستقر باشد و جهاد دفاعی هم به گردن ما نباشد که منطقه ای سرزمین اسلامی اشغال شده باشد، آیا واجب یا جایز است در عصر غیبت جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام کنیم یا خیر؟

شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 200
شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 16:17

وسائل- کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند تنها کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند که این سه خصلت را داشته باشد عامل باشد بما یأمُرُ به، تارک باشد بما ینهی عنه، و عادل باشد فی ما یأمُر، عادلٌ فی ما یأمُر، یعنی به آن که امر می‌کند عادل است

یادداشت| اصول و مبانی «فقه مقاومت» از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی
یادداشت| اصول و مبانی «فقه مقاومت» از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 15:02

وسائل- کسانى که مى‏گویند: «اسلام در سایه شمشیر پیش رفت، و با زور، مردم را تسلیم خود کرد» در اشتباه آشکارى هستند. زیرا مناطقى از دنیا هم چون اندونزى به عنوان بزرگ ترین کشور اسلامى، دیگر کشورهاى مسلمان جنوب شرقى آسیا، جنوب و غرب آفریقا …وجود دارد که اسلام را پذیرفته ‏اند در حالى که پاى یک سرباز مسلمان به آن‏جا باز نشده است.

مقاله| مجلس شورا در منظومه فکری امام خمینی
بخش پایانی
مقاله| مجلس شورا در منظومه فکری امام خمینی
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 17:42

وسائل- شورا نزد اندیشمندان شیعی سازوکارهایی فراهم می آورد که می توان در جامعه ای اسلامی طرحی دموکراتیک با حفظ آموزه های اسلامی پی ریخت . در واقع ، شورا به شکل عملی و دور از حساسیت ها می تواند در فرهنگ خودی به دموکراتیک کردن سیستم و جامعه اسلامی بینجامد

بررسی روایات ارشاد القلوب در اثبات اشتراط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 198
بررسی روایات ارشاد القلوب در اثبات اشتراط عدالت
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 15:50

وسائل- در حجیت روایات ارشاد بیان شده جناب دیلمی از قدمای اصحاب است حتی مقدم بر شیخ مفید و اَضراب شیخ مفید است و عصر ایشان عصری است که به دست آوردن فرمایشات ائمه علیهم السلام راه‌های حسی برای آن وجود داشته و متوفّر بوده از این جهت وقتی ایشان إخبار می‌کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا ائمه علیهم السلام، به نحو جزم إخبار دارد می‌کند خبرش می‌شود خبر محتملُ الحسّ و الحدس، و ثَبَت فی الاصول که خبر محتمل الحس و الحدس حجت است.

مقاله| دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه آیت الله شهید بهشتی
مقاله| دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه آیت الله شهید بهشتی
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 15:40

وسائل- نجف لک زایی درباره موضوع «امنیت» آورده است که امنیت فوری ترین، ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز انسان در سطوح گوناگون است، چه زمانی که به عنوان فرد مطرح است و چه زمانی که تعلق اراده اش در تحقق افعال و امور، نیازمند ضمیمه شدن اراده های دیگران باشد. از نظر آیت الله شهید بهشتی (ره)، انسان معاصر در بیشتر زمینه ها دچار انحطاط شده است، چه در سطح خرد، چه در سطح متوسط و چه در سطح کلان؛ ریشه این انحطاط در استکبار و تفوق طلبی است.


1 2 3 4... 35