ورود زنان در عرصه مدیریتی؛ آری یا خیر
برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان بررسی جواز مدیریت های زنان
ورود زنان در عرصه مدیریتی؛ آری یا خیر
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 14:22

وسائل ـ حجت الاسلام نقی پور فر: خانواده یک سازمان است و مرد به عنوان سرپرست سازمان تلقی می شود که این سازمان را اداره می کند. از نظر علم مدیریت سرپرستی مجموعه حق وتو دارد و در تصمیمات حرف آخر را رئیس سازمان می زند. این حکم قطعی عقلای عالم در علم مدیریت است که در غیر اینصورت تبدیل به آنارشیزم خواهد شد.

آیه قوامون منعی بر حضور و مدیریت اجتماعی زنان ندارد
برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان بررسی جواز مدیریت های زنان
آیه قوامون منعی بر حضور و مدیریت اجتماعی زنان ندارد
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 17:15

وسائل ـ حجت الاسلام دکتر علی پیروز: بحث ما در این است که آیا برای حرمت و منع مدیریت زنان می توانیم به آیه قوامون استناد کنیم یا خیر؟