اصول حاکم بر روابط دولت اسلامی با افراد غیرمسلمان
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهاردهم(بخش چهارم)
اصول حاکم بر روابط دولت اسلامی با افراد غیرمسلمان
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 12:21

وسائل ـ طبق آموزه‌های فقه شیعه اصولی همانند اصل (قاعده) نفی سبیل، اصل احسان، اصل عدالت و اصل وفای به عهد را می‌توان به عنوان مهمترین اصول حاکم بر روابط مسلمانان با افراد غیرمسلمان یاد کرد.

جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
آیت الله کعبی/ جلسه 84
جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 19:42

وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است

جهاد| تصرف در امور شئون حکومتی امام معصوم نیازمند اجازه شرعی است
آیت الله کعبی/ جلسه 83
جهاد| تصرف در امور شئون حکومتی امام معصوم نیازمند اجازه شرعی است
    تاریخ› سه شنبه 16 مرداد 11:39

وسائل- جهاد حکمی شرعی است و از خداوند صادر شده است اما متقوم به منصب و حکومت است و بدون آن تصور نمی شود و از همین روی از شئون حکومتی امام معصوم تلقی می شود و در عصر غیبت، اگر ثابت شد که ائمه(ع) از جهاد در عصر غیبت نهی کرده اند، اجازه نداریم. و اگر جهاد را مشروط به اذن خود یا دیگری کرده اند، طبق همان اذن واجب می شود.

جهاد| دلالت نصب عام فقها بر واگذاری اذن جهاد ابتدایی به ایشان
آیت الله کعبی/ جلسه 82
جهاد| دلالت نصب عام فقها بر واگذاری اذن جهاد ابتدایی به ایشان
    تاریخ› پنجشنبه 11 مرداد 12:44

وسائل- نصب فقها در عصر غیبت، کفایت می کند که بگوییم فقیه جامع الشرایط حاکم دارای اختیارات امام در عصر غیبت، همه اختیارات را از جمله فرمان جهاد را دارد. مگر اینکه دلیل خاصی آن را استثناء کند. با بررسی روایات باب اول و دوم، دانستیم دلیلی بر استثناء این امر نداریم لذا می توانیم به ولایت عامه فقیه برای اینکه جهاد ابتدایی از اختیارات فقیه است و اذن دارد استناد کنیم.

جهاد| ادله نفی جهاد در عصر غیبت تنها بر نفی وجوب دلالت دارند نه اثبات حرمت
آیت الله کعبی/ جلسه 81
جهاد| ادله نفی جهاد در عصر غیبت تنها بر نفی وجوب دلالت دارند نه اثبات حرمت
    تاریخ› سه شنبه 09 مرداد 11:22

وسائل- روایات مربوط به وجوب جهاد با امام عادل، درباره حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت بحث نمی کند و اگر به مفهوم شرط و لقب و وصف اخذ کنیم، نهایتا می توانیم نفی وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت را اخد کنیم نه نفی جواز. در مورد اصل نفی جواز جهاد ابتدایی قرائنی از روایات وجود دارد که دلالت بر جواز آن در عصر غیبت دارد.

جهاد| بررسی عدم دلالت واژه امام جهاد در روایات بر امام معصوم
آیت الله کعبی/ جلسه 80
جهاد| بررسی عدم دلالت واژه امام جهاد در روایات بر امام معصوم
    تاریخ› یکشنبه 07 مرداد 14:59

وسائل- امام عادل اعم است از معصوم و فقیه جامع الشرایط. امام یعنی رهبر. به این دلیل که هیچ ملاک و معیاری وجود ندارد که حتما کلمه امام حمل بر معصوم کنیم. واژه امام، در معصوم مصطلح فقهای متاخر است و نصوص اعم از معصوم است. جامعه ای که این روایات در آن صادر شده، اکثریت از اهل سنت بوده اند که اینان قائل نیستند که امام یعنی منصوب من الله.

جهاد| بررسی روایات دال بر اشتراط وجود امام عادل در جهاد ابتدایی
آیت الله کعبی/ جلسه 79
جهاد| بررسی روایات دال بر اشتراط وجود امام عادل در جهاد ابتدایی
    تاریخ› پنجشنبه 04 مرداد 13:51

وسائل- قدر مشترک بین همه روایات و فتاوا از قدماء و متاخرین و اجماع محصل و منقول، این است که جهاد ابتدایی تحت هدایت و پرچم امام جائر مشروع نیست و حرام است اما بیش از این مطلب را نمی توان اسنباط نمود یعنی اینکه بگوییم جهاد باید با امام معصوم(ع) باشد، از فتوای قدماء و روایات موجود به دست نمی آید.

جهاد| بررسی دلالت روایات دال بر جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 78
جهاد| بررسی دلالت روایات دال بر جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› سه شنبه 02 مرداد 13:07

وسائل- روایت طلحه بن زید اطلاق دارد و شامل عصر غیبت و دولت فقیه مبسوط الید و عادل هم می شود. بنابراین شاید از اطلاق آن استفاده شود که جهاد ابتدایی جایز است، مگر اینکه بگوییم اطلاق درست نیست و امام می خواهد بگوید که این حکومت جور مطابق خدا و سنت رسول نمی جنگد.

مبانی فقهی و کلامی اصل 14 مبتنی بر قواعد فقه سیاسی
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهاردهم(بخش سوم)
مبانی فقهی و کلامی اصل 14 مبتنی بر قواعد فقه سیاسی
    تاریخ› سه شنبه 02 مرداد 12:21

وسائل ـ طبق اصل 14 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند؛ این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. برخی از قواعد فقه سیاسی از جمله قاعده‌ی تألیف قلوب و قاعده‌ی دعوت به اسلام را می توان از جمله مبانی فقهی و کلامی اصل 14 قانون اساسی برشمرد.

جهاد| عدم دلالت روایت عبدالملک بن عمرو بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 77
جهاد| عدم دلالت روایت عبدالملک بن عمرو بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› یکشنبه 31 تير 13:51

وسائل- شکی نیست که مواضع نقل شده در روایت، مواضع رباط است. به قرینه صحیحه عبد الله بن مغیره که در آن روایت صریح است که مواضع مذکور مربوط به مرزبانی است نه امر جهاد. روایت تصریح می کند که فرد از جهاد در قزوین سوال پرسیده است در حالیکه قزوین موضع رباط است و دشمن در دیلم قرار دارد و بدین ترتیب روایت نمی تواند ناظر بر جهاد باشد.

جهاد| بررسی دلالت های سه گانه روایت صفوان بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 76
جهاد| بررسی دلالت های سه گانه روایت صفوان بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› چهارشنبه 20 تير 15:18

وسائل- مخالفین جهاد ابتدایی در عصر غیبت عنوان می کنند این روایت بر سه امر دلالت دارد. حرمت جهاد ابتدایی تحت پرچم جور و در عصر غیبت تا زمان ظهور و اطلاق روایت شامل تشکیل دولت حق نیز می شود. یعنی حتی اگر دولت حق هم تشکیل دادید، جهاد ابتدایی انجام ندهید چون غایت تا ظهور امام زمان(ع) است و این حکم برداشته نشده است.

لزوم رعایت حقوق غیرمسلمانان مبتنی بر منطق حکمرانی نبوی و علوی
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهاردهم(بخش دوم)
لزوم رعایت حقوق غیرمسلمانان مبتنی بر منطق حکمرانی نبوی و علوی
    تاریخ› یکشنبه 17 تير 20:38

وسائل ـ مبتنی بر منطق حکمرانی نبوی و علوی می‌توان لزوم رعایت حقوق انسانی و رفتار مبتنی بر اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با افراد غیرمسلمان را بخشی از آموزه‌های شریعت اسلام در عرصه ی حکمرانی دانست.

جهاد| قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق در روایت بشیر دهّان
آیت الله کعبی/ جلسه 75
جهاد| قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق در روایت بشیر دهّان
    تاریخ› یکشنبه 17 تير 13:07

وسائل- جهاد با غیر امام مفترض الطاعه حرام است، یعنی جهاد در معیت ائمه جائر و زیر پرچم آنان حرام است. این روایت آن جهاد را حرام می کند. یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود امامان جائر است. چون اهل سنت، جهاد را با هر امیری چه بر چه فاجر ، جایز می دانند. ائمه ما می خواستند عظمت جهاد را بیان کنند و بگویند قتال و جهاد در معیت غیر امام مفترض الطاعه، حرام است. بنابراین بر اساس شرایط و وجود قرائن دیگر در روایات، روایت بشیر دهّان ناظر به فقهای عدول یا عدول مومنین نیست خصوصا اگر فقیه عادل در راس حکومت اسلامی قرار بگیرد و مبسوط الید باشد.

جهاد| بررسی نظر فقهاء پیرامون امکان جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 74
جهاد| بررسی نظر فقهاء پیرامون امکان جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› چهارشنبه 13 تير 14:53

وسائل- ممکن است بگویند عصمت در جهاد ابتدایی شرط نیست و الا منصوبین از سوی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) مانند مالک اشتر و غیر او، نباید اذن جهاد می داشتند. فقیه عالم عادل در عصر غیبت حداقل مانند فرماندهان ارتش ها و ولاتی است که منصوب از طرف امام هستند. در چنین شرایطی اطاعت از آنها واجب است.

معرفی مقاله| نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
معرفی مقاله| نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 13:16

وسائل- نقش قدرت طلبی در کارکردهای حزب و نفی این تفکر در اندیشه اسلام ناب مهمترین ایراد وارده بر احزاب سیاسی در نظام های دموکراتیک است، لذا در دیدگاه اسلامی می بایست به جای تعریف احزاب بر اساس قاعده قدرت، تشکیلات را بر اساس مبنای کارآمد سازی نظام اسلامی تعریف نمود.


1 2 3 4... 8