قوام ازدواج به دوام زوجین یا نرخ مهریه؟
قوام ازدواج به دوام زوجین یا نرخ مهریه؟
    تاریخ› یکشنبه 08 مهر 14:25

وسائل- سال ۱۳۹۰ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند، مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه زندان دارد، نه بیشتر. اگر چه این قانون جای بحث‌های فراوانی داشت، اما به صحن مجلس راه پیدا کرد و تصویب شد. اما این روزها که دوباره قیمت سکه در هر دقیقه رو به افزایش است، باز هم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یادی از سال ۱۳۹۰ کرده‌اند ‌و این بار تعدیل مهریه از ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه را مطرح کرده اند. برخی هم پا را فراتر گذاشته‌اند ‌و حذف مهریه را عنوان کرده اند. اما آیا به راستی زنان و مردانی که به مجتمع‌های قضایی پا می‌گذارند، به دلیل افزایش قیمت سکه یا بالا بودن تعداد سکه‌ها طالب جدایی می‌شوند؟

کودک همسری امری دینی نیست و عرفی است
در نشست«کودک همسری ازدو منظرفقهی و قانونی»مطرح شد؛
کودک همسری امری دینی نیست و عرفی است
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 18:36

وسائل ـ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد درباره ضمانت های اجرایی حکم مشروط بودن اسلام درباره کودک همسری گفت: اگر این شخص از قانون الهی تخطی کند و با کودک مباشرت جنسی داشته باشد که منجر به صدمه جنسی به دختر شود آن طفل برآن مرد حرام ابدی است که این امر مجازات سنگینی است.

نبود قوانین اجرایی کارآمد زمینه ای برای افزایش خشونت علیه زنان است
درهمایش«جهان به سوی عدالت و امنیت برای زنان» مطرح شد؛
نبود قوانین اجرایی کارآمد زمینه ای برای افزایش خشونت علیه زنان است
    تاریخ› دوشنبه 06 آذر 13:23

وسائل ـ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از پیگیری طرحی در رابطه با تشدید مجازات مرتکبین علیه قربانیان خاص خبرداد و گفت: با توجه به اینکه علیه اطفال جرایم بسیاری صورت می گیرد این طرح در حال حاضر در مجلس پیگیری می شود.