کودک همسری امری دینی نیست و عرفی است
در نشست«کودک همسری ازدو منظرفقهی و قانونی»مطرح شد؛
کودک همسری امری دینی نیست و عرفی است
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 18:36

وسائل ـ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد درباره ضمانت های اجرایی حکم مشروط بودن اسلام درباره کودک همسری گفت: اگر این شخص از قانون الهی تخطی کند و با کودک مباشرت جنسی داشته باشد که منجر به صدمه جنسی به دختر شود آن طفل برآن مرد حرام ابدی است که این امر مجازات سنگینی است.

نبود قوانین اجرایی کارآمد زمینه ای برای افزایش خشونت علیه زنان است
درهمایش«جهان به سوی عدالت و امنیت برای زنان» مطرح شد؛
نبود قوانین اجرایی کارآمد زمینه ای برای افزایش خشونت علیه زنان است
    تاریخ› دوشنبه 06 آذر 13:23

وسائل ـ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از پیگیری طرحی در رابطه با تشدید مجازات مرتکبین علیه قربانیان خاص خبرداد و گفت: با توجه به اینکه علیه اطفال جرایم بسیاری صورت می گیرد این طرح در حال حاضر در مجلس پیگیری می شود.