استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است
فقه‌السیاسات/ آیت الله علیدوست/ جلسه 3
استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است
    تاریخ› سه شنبه 17 بهمن 15:01

وسائل ـ آیت الله علیدوست ضمن بررسی ادله مسأله «جواز یا عدم جواز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص»، گفت: تنها سندی که در این زمینه وجود دارد یک روایت مرسله است؛ که ظاهرا مربوط به موردی خاص است و نمی شود از آن حکم کلی استخراج کرد.

بررسی ادله شرط اعلمیت برای حاکم جامعه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 88
بررسی ادله شرط اعلمیت برای حاکم جامعه
    تاریخ› چهارشنبه 11 بهمن 12:06

وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به اشکالات روایاتی که اعلمیت را شرط دانستند گفت: اولاً این روایات منظور فیه است، از باب اینکه در مرئی و منظر بزرگان بوده و دیده‌اند، ولی در عین حال اعتنا نکردند و اعراض کردند. ثانیاً بعضی از این روایات از نظر سند ضعیف است و در مورد آن‌ها که معتبر است؛ می‌گوییم تعبیر امام معصوم به اعلم، افضل تعیینی ایت نه تفضیلی.

صعوبت مباحث مربوط به «أهل کتاب»/ تبیین معنای فقهی «أهل کتاب»
در درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه93
صعوبت مباحث مربوط به «أهل کتاب»/ تبیین معنای فقهی «أهل کتاب»
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 19:17

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه بررسی مبحث حکم ازدواج با اهل کتاب، گفت: آنچه که هنوز هم در حوزه‌ها حل نشده است و نمی‌شود، مسأله "اهل کتاب" است. مرحوم محقق می‌فرماید که «و کذا» در مجوس هم "أشبه روایتین" همین است که با یهودی‌ها و مسیحی‌ها یک حکم دارند.

 بررسی شرط اعلمیت برای حاکم جامعه در کلمات فقها
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 87
بررسی شرط اعلمیت برای حاکم جامعه در کلمات فقها
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 12:45

وسائل ـ آیت الله مقتدای در بررسی شرط اعلمیت ولی فقیه گفت: در مقابل قول لزوم اعلمیت برای ولی فقیه، قول دیگری است که فقط علم را کافی می‌داند و می گوید فقیه و مجتهد بودن خواه بالفعل یا بالقوه، کافی است. مشهور از علماء بلکه شهرت عظیمه قائل به این قول هستند، و بعضی ادعای اجماع می‌کنند که اکثریت یا مشهور قائل به این هستند که اعلمیت شرط نیست.

مراجعه به قاضی جور برای مضطر طبق قاعده لاضرر و نفی حرج جایز است
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 26
مراجعه به قاضی جور برای مضطر طبق قاعده لاضرر و نفی حرج جایز است
    تاریخ› یکشنبه 03 دي 20:12

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جواب به اشکال آیت الله سبحانی گفت: مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد بگوید تعاون بر اثم مورد نهی قرار گرفته، نه اعانت بر اثم؛ بلکه می خواهد بگوید آیات و روایاتی که در باب حرمت مراجعه به قاضی جائر گفتیم شامل کسی که چاره ای از مراجعه به قاضی جور نیست، نمی شود.

تفاوت بین قواعد عقلی و قواعد اعتباری
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه80
تفاوت بین قواعد عقلی و قواعد اعتباری
    تاریخ› دوشنبه 20 آذر 16:12

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت قواعد عقلی با قواعد اعتباری گفت: قواعد اعتباری بر خلاف قواعد عقلی، مطلقاً تخصیص بردارند و قواعد عقلی نیز بر دو قسم‌اند یا ناظر به «استحاله» هستند که این نوع از قواعد مطلقاً تخصیص بردار نیستند و یا در مواردی مثل ما نحن فیه که به ترجیح مرجّح نیاز داریم و نمی دانیم کدام صحیح است، قابل تخصیص اند.

بررسی نظرات مرحوم مراغی درباره ولایت فقیه
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 69(96-95)
بررسی نظرات مرحوم مراغی درباره ولایت فقیه
    تاریخ› شنبه 11 آذر 18:32

وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم میرعبدالفتاح مراغی پیرامون ولایت فقیه گفت: ایشان می‌گویند ولایت برای پیامبر و ائمّه(ع) ثابت است و از آنها که گذشت، اصل اولی «عدم ولایت» احدی از مردم بر دیگران است مادامی که دلیلی بر ثبوت ولایت دلالت نکند؛ لکن ما می گوییم تأسیس اصل در مقابل شک است در حالی که مسأله‌ ولایت فقیه قابل شک نیست، در واقع، وقتی موضوع ثابت است، شکّی عارض نمی‌شود که تاسیس اصل کنیم.

بررسی شرائط حمل یک روایت بر تقیّه
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 74
بررسی شرائط حمل یک روایت بر تقیّه
    تاریخ› سه شنبه 07 آذر 16:42

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی برای حمل یک روایت بر تقیّه، چند شرط را بیان کرد و گفت: برای حمل یک روایت بر تقیّه ابتدا باید ببینیم این روایت در چه زمین و زمانی مطرح شده ثانیاً امام در حضر بوده یا در سفر، ثالثاً در آن منطقه فتوای کدام یک از علمای اهل سنّت رواج داشته و رابعاً آیا آن روایت موافق با آن فتوای رایج بوده است یا نه؟ که اگر همه این شرائط رعایت شود و وجود داشته باشد، می توان روایت را حمل بر تقیّه کرد.

نصب امام مانند امامتشان برای تمام زمان‌هاست
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 68(96-95)
نصب امام مانند امامتشان برای تمام زمان‌هاست
    تاریخ› شنبه 04 آذر 20:53

وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: صاحب جواهر در جواب اشکال محدود بودن زمان نصب به حیات امام(ع) فرمودند که جمله‌ «انی قد جعلته علیکم حاکماً» جمله‌ انشائی نیست، بلکه اعلامی است، حاکمیّت فقیه یک مسأله‌ واقعی است که امام صادق(ع) با این جمله آن را اعلام فرموده‌اند، امامت ائمّه(ع) محدود به یک زمان خاصّی نیست و همچنین اوامر ایشان هم برای تمامی زمان‌ها و مکان‌ها و همه‌ افراد واجب الاطاعه است، حکم و امر تمام ائمّه(ع) یکی است و این از اصول شیعه و ضروریّات مذهب است.

صاحب جواهر در اثبات ولایت فقیه فقط دو روایت مقبوله‌ و توقیع شریف را قبول دارد
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 67(96-95)
صاحب جواهر در اثبات ولایت فقیه فقط دو روایت مقبوله‌ و توقیع شریف را قبول دارد
    تاریخ› سه شنبه 30 آبان 19:09

وسائل-آیت الله علم الهدی در بررسی ادله نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: صاحب جواهر رحمه الله در استدلال برای ولایت فقیه فقط دو روایت را قبول دارند(مقبوله‌ عمر بن حنظله و توقیع شریف) و بقیه‌ روایات را فقط به عنوان مؤیّد بیان می کنند، در حالی که مرحوم نراقی به حدود 22 روایت استدلال کرده بودند.

استنباط صاحب جواهر از مقبوله‌ عمر بن حنظله هم نصب و هم عموم ولایت است
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 66(96-95)
استنباط صاحب جواهر از مقبوله‌ عمر بن حنظله هم نصب و هم عموم ولایت است
    تاریخ› پنجشنبه 25 آبان 18:49

وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی ادله نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: بعد از توقیع شریف دلیل دیگری که ایشان بیان می‌کنند، مقبوله‌ عمر بن حنظله است، مرحوم صاحب جواهر از اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «انّی قد جعلتُهُ علیکُم حاکماً» هم نصب و هم عموم ولایت را استنباط فرموده‌اند.

طبق دیدگاه صاحب جواهر منظور از رواة در توقیع شریف فقیه مطلق است
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 65(96-95)
طبق دیدگاه صاحب جواهر منظور از رواة در توقیع شریف فقیه مطلق است
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 16:51

وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی نظر مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: به نظر ایشان، «اولی الامر»‍ که در قرآن اطاعتش واجب دانسته شده، شامل ولی فقیه هم می‌شود که اگر مراد ایشان این باشد که ولایت فقیه جزئی از ولایت اولی الامر است، این مساله محل بحث و تامل است چون خودِ ولی فقیه اولی الامر نیست زیرا لازمه‌ اولی الامر بودن، حتماً معصوم بودن است.

بررسی مناقشه آیت الله سبحانی بر ادله صاحب جواهر پیرامون وجوب تصدی قضا
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 13
بررسی مناقشه آیت الله سبحانی بر ادله صاحب جواهر پیرامون وجوب تصدی قضا
    تاریخ› دوشنبه 22 آبان 16:33

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اشکال آیت الله سبحانی بر ادله مرحوم صاحب جواهر بر وجوب امر قضا گفت: آیت الله سبحانی بین تعابیر اقیموا با قوام بالقسط بودن تفاوت قائل است در حالی که شواهد سه گانه ای وجود دارد که در تعبیر قوام بالقسط همانند اقیموا، تحریض و تشویق و بعث به سوی اقامه قسط وجود دارد.

نحوه پیدایش قواعد فقهی و اصولی
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 68
نحوه پیدایش قواعد فقهی و اصولی
    تاریخ› شنبه 20 آبان 14:03

وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به چگونگی پیدایش قواعد فقهی و اصولی اشاره کرد و گفت: در خصوص سؤال سائل از شک در وضوء حضرت فرمود «مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ» که این روایت به دست یک مجتهد زبده برسد یک قاعده کلّی فقهی و یا یک قاعده کلّی اصولی استخراج می‏کند و اصلاً نحوه به وجود آمدن قواعدی مثل قاعده فراغ و تجاوز و اصل استصحاب و عقد فضولی و ... به همین نحو بوده است.

ردّ ولایت عامه برای فقیه منجر به تعطیلی بخش زیادی از امور مومنین می‌شود
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 64(96-95)
ردّ ولایت عامه برای فقیه منجر به تعطیلی بخش زیادی از امور مومنین می‌شود
    تاریخ› چهارشنبه 17 آبان 19:30

وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی ادله عقلی مرحوم صاحب جواهر بر ولایت عامه ولی فقیه گفت: ایشان برای استدلال بر ولایت عامّه یک بیان اجمالی دارند و یک بیان تفصیلی؛ بیان اجمالی ایشان این است که می‌فرمایند اگر قائل به ولایت حسبه باشیم نه عامّه و بگوییم که فقیه فقط در صورتی که ضرورت دین اقتضاء کند ولایت دارد، بخش زیادی از امور شیعه و ضرورت مؤمنین و متدیّنین معطّل می‌ماند.


1 2 3 4... 7