قانون تلاش برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وظیفه دولت می‌داند
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل یازدهم (بخش 1)
قانون تلاش برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وظیفه دولت می‌داند
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 17:36

وسائل ـ اصل یازدهم قانون اساسی: به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست‌های کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه
بازخوانی یک مقاله
امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 14:46

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- نجف لک زایی و همکاران در راستای مبحث «امنیت فرهنگی» آورده است که امروزه جهان اسلام، تحت سایه سنگین ناامنی و بحران های متوالی و متتابعی چون تروریسم مذهبی، تفکرات تکفیری و اشغال نظامی به سر می برد که بیانگر انحطاط در حیات سیاسی-اجتماعی مسلمانان می باشد. این انحطاط در حوزه های نظری امنیت نیز تبلور یافته است که ضرورت تاملات فقهی راجع به امنیت و تولید دانش اسلامی امنیت با ابتنای بر ظرفیت های فقه شیعه را آشکار می سازد.

نظارت و کنترل اجتماعی از نگاه درون دینی و برون دینی
حجت الاسلام غفاری فرد در یادداشتی تبیین کرد؛
نظارت و کنترل اجتماعی از نگاه درون دینی و برون دینی
    تاریخ› سه شنبه 22 تير 21:42

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ اگر چه اصل نظارت اجتماعی، در عقاید و افکار الهی به طور عام و در دین اسلام به نحو خاص و در مذهب شیعی به شکل اخص مطرح می‏باشد و حتی جزء فروع دین محسوب می‏شود، لکن امروزه اندیشمندان غربی یا همان مروجان تساهل و تسامح، به ویژه اندیشمندان اجتماعی، به طور جدی آن را مطرح و پیگیری می‏کنند.

نسبت حجاب با مسؤولیت‌های حکومت اسلامی
درآمدی بر مبانی فقهی حجاب/ بخش دوم
نسبت حجاب با مسؤولیت‌های حکومت اسلامی
    تاریخ› شنبه 19 تير 20:01

پایگاه اطلاع رسانس وسائل - تردیدی نیست که بر اساس مستندات و ادله فراوان، حاکمان اسلامی در برابر امور دنیا و آخرت مردم مسىولیت دارند؛ اجرای احکام و فرایض دینی و حتی سنت های اسلامی یکی از محورهای کلی است که در این متون ذکر شده است و حجاب اسلامی یکی از مصادیق آشکار این مسؤولیت عمومی است و اگر پرسشی باشد به حوزه مصلحت اندیشی در مقام اجرا و شیوه اجرایی آن برمی گردد.

فلسفه حکم حجاب و نسبت حکومت اسلامی با حفظ شعائر
درآمدی بر مبانی فقهی حجاب/ بخش اول
فلسفه حکم حجاب و نسبت حکومت اسلامی با حفظ شعائر
    تاریخ› شنبه 19 تير 16:58

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ مسؤولیت حکومت اسلامی را می‌توان در اجرا و برپایی حکم حجاب در جامعه بر اساس اصول و مبانی اسلامی مورد ارزیابی قرار داد؛ گرچه لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومی در حوزه اختیارات و مسؤولیت نظام اسلامی قرار دارد و تردیدی در آن نیست و اگر پرسشی وجود دارد؛ به حوزه مصلحت اندیشی در مقام اجرا و شیوه اجرایی آن برمی گردد و این امر نیز اختصاص به اجرای حکم حجاب ندارد.