جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول تبیین شد/2
جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 17:14

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

بررسی احتمالات پیرامون مرجعیت شورایی
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 8 (96-95)
بررسی احتمالات پیرامون مرجعیت شورایی
    تاریخ› شنبه 04 دي 15:43

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه در خصوص مسأله دوم که مرجعیت به حقیقی و حقوقی تقسیم می شود گفت: در این مسأله چهار احتمال وجود دارد که عبارتند از: 1. عدم جواز افتای شورایی، 2. جواز افتای شورایی، 3. وجوب و بی بدیل بودن افتای شورایی، 4. تفصیل در مسئله.