جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول تبیین شد/2
جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 17:14

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

تحلیل فقهی شخصیت حقوقی
گزارش مقاله؛
تحلیل فقهی شخصیت حقوقی
    تاریخ› سه شنبه 09 آبان 19:10

وسائل- در کتب فقهی اصطلاح «شخصیت حقوقی» به کار نرفته است، اما به به نظر می رسد بتوان با بیان معیار و ملاک معین بین برخی مفاهیم فقهی و اصطلاح شخصیت حقوقی ارتباط بر قرار کرد از جمله این مفاهیم می توان به «اهلیت تملک» و «ذمه» اشاره کرد که فقها برای برخی موضوعات همانند «جهات عامه»، «عناوین عامه» و «اموال» آن مفاهیم را قائل شده اند در حالی که آنها انسان نیستند.

بررسی احتمالات پیرامون مرجعیت شورایی
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 8 (96-95)
بررسی احتمالات پیرامون مرجعیت شورایی
    تاریخ› شنبه 04 دي 15:43

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه در خصوص مسأله دوم که مرجعیت به حقیقی و حقوقی تقسیم می شود گفت: در این مسأله چهار احتمال وجود دارد که عبارتند از: 1. عدم جواز افتای شورایی، 2. جواز افتای شورایی، 3. وجوب و بی بدیل بودن افتای شورایی، 4. تفصیل در مسئله.

اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفان شرعی فقه رسانه
در سومین جلسه فقه رسانه مطرح شد؛
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفان شرعی فقه رسانه
    تاریخ› پنجشنبه 13 خرداد 14:12

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ دکتر اکبری به بررسی مقدمات و اهداف فقه رسانه پرداخت و گفت: موضوع فقه رسانه، رفتارهای جوارحی و افعال بیرونی انسان و همچنین احکام جوانحی و قلبی افراد است؛ از این‌رو تمام احکام وضعی که برای افراد حقیقی در فقه وجود دارد، برای اشخاص حقوقی نیز لحاظ شده است.