قدرت در کنار امانتداری از شروط لازم ولی فقیه است
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی/ جلسه 92
قدرت در کنار امانتداری از شروط لازم ولی فقیه است
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 17:00

وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به تفاوت مسأله ولایت با مسئولیتهای کوچک گفت: ولایت فقیه شجاعت و قدرت بالایی می خواهد که هم با دشمنان و مخالفت ها مقابله کند و هم مواظبت داشته باشد که مصالح جامعه با دقت پیاده شود، بنابراین یکی از شرائط، شجاعت و قدرت نفسانی است که بتواند اجتماع امت اسلامی را از جهات مختلف نظامی، معیشتی، فرهنگی و امثال آن اداره کند.

بررسی ادله وجوب؛ ضرورت، اجماع، ارتکاز متشرعه و بقای احکام شرایع سابق
درس خارج فقه امر به معروف استاد شب زنده دار، 60
بررسی ادله وجوب؛ ضرورت، اجماع، ارتکاز متشرعه و بقای احکام شرایع سابق
    تاریخ› شنبه 28 فروردين 03:16

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – موضوع جلسه 60 فقه استاد شب زنده دار، دلیل سوم تا ششم از ادله دهگانه وجوب امر به معروف و نهی از منکر شامل دلیل "ضرورت"، "اجماع"، "ارتکاز متشرعه" و "قاعدة بقای احکام شرایع سابق مالم‌یعلم نسخُها" بود.