دیدار| آیت الله مکارم شیرازی: گریز زدن در درس به مباحث حکومتی کافی نیست/ پیشرفت فقه حکومتی نیاز به کار گروهی دارد
دیدار| آیت الله مکارم شیرازی: گریز زدن در درس به مباحث حکومتی کافی نیست/ پیشرفت فقه حکومتی نیاز به کار گروهی دارد
    تاریخ› دوشنبه 21 اسفند 20:27

وسائل ـ حضرت آیت الله مکارم شیرازی ضمن تأکید بر کار گروهی و نظام مند در عرصه فقه حکومتی، گفت: ما در درس خارج خود، هر کجا که مناسبتی داشته باشد به مباحث فقه حکومتی ورود پیدا می کنیم اما این یک کار فرعی است.

شبهه تشابه ربا به نسیه نوعی سفسطه است
آیت الله مجتهد شبستری در درس خارج فقه:
شبهه تشابه ربا به نسیه نوعی سفسطه است
    تاریخ› دوشنبه 21 اسفند 17:02

وسائل ـ نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شبهاتی که درباره ربا مطرح می شود، گفت: این موضوع که ربا مانند نسیه است یک نوع سفسطه است و اسلام اجازه مبادله پول با پول را نداده است.

ربا خواری یک‌نوع ظلم است
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 20:
ربا خواری یک‌نوع ظلم است
    تاریخ› سه شنبه 15 اسفند 18:22

وسائل- ربا اختصاص به عرب ها نداشته است، بلکه قبل از عرب ها، خدای ربا خواری یهود بودند، اصلاً خیزش گاه و خواستگاه ربا یهود است.

بنا به نظر ابوحنیفه بیع العرایا جایز نیست
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 19:
بنا به نظر ابوحنیفه بیع العرایا جایز نیست
    تاریخ› یکشنبه 13 اسفند 15:20

وسائل- از آنجا که عبارت «الحیل الشرعیه» زننده است از عبارت «المخلص من الربا» استفاده می‌شود.

حضرت امام (ره) قائل به حیله شرعی در ربا نبود
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 18:
حضرت امام (ره) قائل به حیله شرعی در ربا نبود
    تاریخ› یکشنبه 06 اسفند 20:12

وسائل- حضرت امام (ره) می‌فرماید که اصلاً ربای معاوضی، ربا نیست، ربا همان ربای قرضی است، این (ربای معاوضی) یکی از محرمات است.

مرغوبی و نا مرغوبی سبب نمی‌شود که یکی برتر باشد
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 17:
مرغوبی و نا مرغوبی سبب نمی‌شود که یکی برتر باشد
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 21:01

وسائل_محقق اردبیلی همیشه کارش روی روایات است، به این معنی که اسناد روایات را می‌بیند که آیا صحیح است یا موثق؟ اگر صحیح یا موثق باشد فتوا می دهد، اما اگر ضعیف باشد فتوا نمی‌دهد.

از مجموع ادله، معامله یک جنس تر در برابر خشک  آن کراهت دارد
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 16:
از مجموع ادله، معامله یک جنس تر در برابر خشک آن کراهت دارد
    تاریخ› یکشنبه 29 بهمن 22:24

وسائل- اگر گفتیم تر و خشک را هر چند هم وزن باشند نمی‌شود فروخت، استثنا از آن قاعده است که می گوید:« مثلا بمثل»، معلوم می‌شود که « مثلاً بمثل» در جایی است که هر دو طرف یا خشک باشند یا تر.

بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 15:
بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 02:33

وسائل_حرمت بیع لحم و حیوان زنده از باب ربا نیست؛ زیرا یک طرف لحم، وطرف دیگر مشاهد است، بلکه حرمت شان بخاطر نص و تعبد است.

میزان در مثلیت، بودن تحت عنوان واحد یا یکی بودن در اصل است
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 14:
میزان در مثلیت، بودن تحت عنوان واحد یا یکی بودن در اصل است
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 19:54

وسائل_ میزان در مکیل و موزون بودن، تابع اصل نیست، بلکه خودش میزان مستقل دارد، مکیل و موزون مستقلاً حساب می شوند، فقط مثلیت بود که تابع آن قانون بود که:« إمّا تحت عنوان واحد، أو کونهما من أصل واحد» باشند، اما مکیل و موزون بودن، خودش مستقلاً بابی است، یعنی تابع اصل نیست، ممکن است اصلش مکیل و موزون باشد، مثل پنبه، اما فرعش که پارچه است، جنبه مکیل و موزونی ندارد، یعنی مکیل و موزون نیستند، بلکه مذروع است.

هر چیزی نسبت به اصل خود متماثل حساب می شود
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 13:
هر چیزی نسبت به اصل خود متماثل حساب می شود
    تاریخ› شنبه 21 بهمن 21:42

وسائل_با اینکه ذهب و فضه دو جنس هستند در عین حال شارع فرموده (در مقام معامله و مبادله طلا به نقره) تقابض در مجلس شرط است، با اینکه اینها جنسان هستند. اگر می‌فرمود این‌ها جنس واحدند، فوراً راه ربا باز می‌شد.

ملاک زیاده در ربای معاوضی با ربای قرضی
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 12:
ملاک زیاده در ربای معاوضی با ربای قرضی
    تاریخ› سه شنبه 17 بهمن 19:59

وسائل_ممکن است کسی بگوید میزان ربا در باب معاوضه، کمیت است، یعنی اینکه کمیتش کم باشد، یا کمیتش زیاد باشد، ولی در باب قرض، «میزان» کمیت نیست، بلکه میزان قیمت و اقتصاد است.

معامله متماثلین باطل است
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 11:
معامله متماثلین باطل است
    تاریخ› یکشنبه 15 بهمن 19:45

وسائل- بیع المتماثلین بلا تفاضل و زیادة، قهراً موضوع برای بطلان بیع المتماثلین مع التفاضل و الزیادة خواهد بود.

ربا در هر مکیل و موزونی جریان دارد
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 10:
ربا در هر مکیل و موزونی جریان دارد
    تاریخ› دوشنبه 09 بهمن 23:58

وسائل- روایات "لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ" مفهوم ندارند که اگر گفتیم ربا در مکیل و موزون جریان دارد تا معنایش این باشد که پس در معدود و مذروع ربا نیست.

مخالفت آیت الله سبحانی با دیدگاه صاحب جواهر در رابطه با ربای غیر مکیل و موزون
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 9:
مخالفت آیت الله سبحانی با دیدگاه صاحب جواهر در رابطه با ربای غیر مکیل و موزون
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 16:47

وسائل-صاحب جواهر فقط تابع مشهور است و در همه جا می خواهد فتوای مشهور را زنده کند، در اینجا هم می فرماید همه فقها گفته اند: فقط مکیل و موزون حرام است، در معدود و مذروع اشکال ندارد. یعنی گفته حرف این سه نفر (مفید، ابو علی و سلار) ضعیف است. ولی من می گویم اگر نبود این وحشت و ترس که در این قرن بیست و یکم در این فتوا متفرد و تنها می شوم، با این سه نفر موافقم.

خیار در امثال زنبور و مانند آن منتفی است
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 37:
خیار در امثال زنبور و مانند آن منتفی است
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 16:40

وسائل_در تمام حیواناتی که منظور از آن‌ها گوشت آن‌هاست و کاری به وجود زنده آن ندارند خیار حیوان جاری نیست.


1 2 3 4... 62