پایه شکل‌گیری فرآیند در علم اصول
فقه سیاسی/ استاد رضاییان/ جلسه 8
پایه شکل‌گیری فرآیند در علم اصول
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 15:00

وسائل ـ اصلا چرا در اصول سؤال پیش می آید که چرا ظواهر برای ما حجتند؟ چرا ما به حقیقت وضع نیاز داریم و چرا ما باید حقیقت وضع را کشف کنیم؟ و اصلا چرا علمی به نام اصول نیاز داریم؟ این چرایی‌ها در هر بابی هست و با اینها کم کم فرآیند کشف می‌شود؛ نظریه وضع و نظریه اصولی هم نفی دیگران است و هم اثبات آنها، به خاطر آنکه آنها به شرط لا دیده اند و اثبات آنها به نحو جزء الموضوع است.

شرایط تحقق بغی و جرم سیاسی
یادداشت؛
شرایط تحقق بغی و جرم سیاسی
    تاریخ› دوشنبه 30 بهمن 12:57

وسائل ـ جهاد دفاعی در هیچ زمان و موقعیتی بر اساس آراء فقهای شیعه ـ نیازی به اجازه معصوم یا نائب خاص او ندارد و در صورتی که کیان اسلام و حقوق مسلمانان از جانب دشمنان اسلام (اعم از خارجی و داخلی) در معرض تهاجم قرار گیرد، بر همه مسلمانان واجب است به دفاع برخیزند و این مسأله امری بدیهی و از مسلمات عقلی است که شرع نیز بر آن تأکید دارد.

کارآمدی نظام اسلامی مستلزم حقوقی شدن ساختار فقه حکومتی است
گزارش تفصیلی چهارمین نشست هم‌اندیشی فقه‌حکومتی؛
کارآمدی نظام اسلامی مستلزم حقوقی شدن ساختار فقه حکومتی است
    تاریخ› پنجشنبه 26 بهمن 23:28

وسائل ـ نسبت فقه الاجتماع به فقه حکومتی این است که فقه الحکومه به بخشی از رفتارها و مناسبات سیاسی می‌پردازد؛ اما این تنظیم می بایست بر روی یک بستر باشد؛ همه فقه ها به فقه الاجتماع نیازمنداند؛ اما فقه الاجتماع به چیزی نیازمند نیست؛ ساختار فقه اگر حقوقی شد، فقه قدرت هماوردی با حقوق پیدا می کند؛ ساختار حقوقی غیر از محتوای حقوقی است؛ محتوای فقهی از شریعت اخذ می شود؛ ولی محتوای حقوقی از تجربه و اندیشه بشری است.

قانون تلاش برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وظیفه دولت می‌داند
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل یازدهم (بخش 1)
قانون تلاش برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وظیفه دولت می‌داند
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 17:36

وسائل ـ اصل یازدهم قانون اساسی: به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست‌های کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

تفاوت های فقه سرپرستی، فقه نظام و فقه حکومتی نیازمند تبیین دقیق علمی است
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی:
تفاوت های فقه سرپرستی، فقه نظام و فقه حکومتی نیازمند تبیین دقیق علمی است
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 13:34

وسائل ـ آیت‌الله میرباقری گفت: «فقه نظام» فقهی است که توصیف‌ها را عهده‌دار نیست و آن‌ها را به عهده علم می‌گذارد. فقه حکومتی، فقه معطوف به برنامه‌ریزی است. «فقه حکومتی» فقهی است که هم مدل مطلوب می‌دهد، هم وضعیت را شناسایی می‌کند، هم برای حرکت برنامه می‌دهد.

هدف اصلی حکومت اسلامی فراهم کردن زمینه تحقق انسانیت است| نسبت سنجی ایمان و دموکراسی در دیدگاه شهید مطهری
حجت‌الاسلام لک‌زایی:
هدف اصلی حکومت اسلامی فراهم کردن زمینه تحقق انسانیت است| نسبت سنجی ایمان و دموکراسی در دیدگاه شهید مطهری
    تاریخ› پنجشنبه 19 بهمن 15:47

وسائل ـ سبت بین ایمان و دموکراسی در اندیشه شهید مطهری روشن می شود در حکومت اسلامی ما نمی توانیم مقلد مباحث دموکراتیک آن گونه که در لیبرال دموکراسی گفته می شود، باشیم؛ حکومت اسلامی حکومتی است که هدف اصلی اش فراهم کردن زمینه تحقق انسانیت است و مسیر انسانیت را فراهم می کند.

کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» بررسی می‌شود
فردا در قم؛
کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» بررسی می‌شود
    تاریخ› سه شنبه 17 بهمن 12:58

وسائل ـ کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» اثر استاد مرتضی مطهری با حضور کارشناسان فردا در قم نقد و بررسی می‌شود.

چالش لیبرالی علیه تجربه ولایت فقیه
یادداشتی از سید جواد طاهایی؛
چالش لیبرالی علیه تجربه ولایت فقیه
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 11:37

وسائل ـ چالش اصلی نه در ضعف آگاهی ما از حقانیت عملی ولایت فقیه و نه در شبهات علیه منابع دینی ولایت فقیه، بلکه در ناهمخوانی روح لیبرالی زمانه ما یعنی پارادایم تمدنی لیبرال با خود ایدۀ ولایت فقیه است؛ و علمای روحانی مخالف ولایت فقیه امام نمی‌دانند که مخالفت‌شان از آبشخور لیبرالیزم (نه به مثابه یک ایدئولوژی قرن بیستمی بلکه به مثابه ایدئولوژی حاکم تمدن غربی) سیراب می‌گردد و بنابراین آنها لیبرال‌اند، هرقدر که دروس قدیمه را به خوبی خوانده باشند!

هویت و سیاست هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران
معرفی کتاب؛
هویت و سیاست هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 11:11

وسائل ـ نویسنده در این کتاب با نگاهی سازه‌انگارانه و با تمرکز بر هویت انقلابی، اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و مبانی معنایی شکل‌دهنده به آن، به تبیین این سیاست پرداخته است و سعی کرده نشان دهد که هویت انقلابی، اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران که خود حاص مجموعه‌ای از منابع بیناذهنی و ساختارهای معنایی گوناگون است، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های این کشور و همچنین توجیه و مشروع‌سازی این سیاست‌ها به خصوص در مسأله هسته‌ای داشته است.

بررسی مبنای روایت در تعیین دیه منافع اعضای بدن
فقه السیاسات/ آیت الله علیدوست/ جلسه 2
بررسی مبنای روایت در تعیین دیه منافع اعضای بدن
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:36

وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به سیاق روایت هشام بن سالم در تعین دیه منافع اعضای بدن گفت: این روایت ناظر به اعضایی است که قابل شمارش باشند مثلا می گوییم بدن ما یک بینی یا دو دست دارد؛ زیرا در اعضا شمارش وجود دارد؛ اما آیا منافع آن نیز قابل شمارش است؟

راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی
معرفی کتاب؛
راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:25

وسائل ـ نویسنده با بررسی مبانی و راهکارهای گسترش مشارکت سیاسی با رویکرد فقه سیاسی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، نتایجی را ذکر می‌کند که از جمله آن‌ها نخست، جامعیت دین اسلام است که با توجه به این امر و فراگیر بودن احکام فقهی، بخش عمده‌ای از احکام اسلام را احکام سیاسی، اجتماعی تشکیل می‌دهد که فقه سیاسی عهده‌دار تبیین آن است.

اقتضای حکمرانی گسترش عدالت است| رابطه‌ علم و قدرت
نظام سیاسی اسلام/ آیت‌الله اراکی/ جلسه 27
اقتضای حکمرانی گسترش عدالت است| رابطه‌ علم و قدرت
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 12:21

وسائل ـ هر فرمانروایی، اقتضای فرمانروایی‌اش این است که آمر به عدل باشد؛ حالا ممکن است چنین کاری را انجام ندهد ولی مقام فرمانروایی، مقام امر به عدل است؛ لذا جملۀ «یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ» اشاره به کسی است که شایستگی فرمانروایی دارد در مقابل آن کسی که شایستگی فرمانروایی ندارد.

فقه حکومتی احیاگر تمدن اسلامی است
حجت‌الاسلام والمسلمین قوامی/بخش اول
فقه حکومتی احیاگر تمدن اسلامی است
    تاریخ› پنجشنبه 12 بهمن 14:11

وسائل- حجت الاسلام و المسلمین قوامی با اشاره به اینکه فقه حکومتی مبتنی بر پایه های فقه سنتی و فردی است، گفت: تنها راه رسیدن به تمدن اسلامی، فقه حکومتی است چون فقه حکومتی برخلاف فقه فردی که مزاحم تمدن اسلامی است یک فقه تمدن ساز است و می تواند مؤلّفه های اصلی تمدن اسلامی مانند قدرت، علم، آزادی و حق شهروندی، مردم سالاری دینی، امنیت و رفاه را پایه گذاری کند.

مصلحت و فقه سیاسی
یادداشت/ بخش دوم
مصلحت و فقه سیاسی
    تاریخ› سه شنبه 10 بهمن 16:24

وسائل ـ عالی‌ترین سطح معنایی و کاربردی «مصلحت» را می‌توان در اندیشه و عمل امام خمینی(ره) مشاهده نمود؛ آنجا که از مصلحت به مثابه اصلی راهبردی در مقام تصمیم‌گیری برای حکومت اسلامی تعبیر می‌نماید؛ بسان قاعده‌ای برای حل و فصل تزاحم در سطح راهبردی که امکان تعیین تکلیف مصداق را در فضای «حرمت ـ حلیت» و یا «حلیت ـ حلیت» می‌دهد.

کتابی برای شناخت هندسه حاکم بر فضای سیاسی ایران
نگاهی به کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی احزاب ایران»؛
کتابی برای شناخت هندسه حاکم بر فضای سیاسی ایران
    تاریخ› دوشنبه 09 بهمن 17:42

وسائل ـ این کتاب یک مثلث جریان‌شناسی است که در ضلع اول آن به اجرای طرح کلان جریان‌شناسی سیاسی، در ضلع دوم به طرح کلان جریان‌شناسی قومی و در ضلع سوم جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران معاصر صورت گرفته است.


1 2 3 4... 67