معرفی کتاب| حکایت حکومت
معرفی کتاب| حکایت حکومت
    تاریخ› دوشنبه 16 مهر 22:00

وسائل- اثر حاضر در تلاش است به ضرورت، ماهیت و دلایل اثبات جایگاه حکمرانی ولی فقیه در دوران غیبت پرداخته و بر این اساس نشان دهد اسلام با قرائت اهل تشیع دارای نوعی از نظریه خاص قدرت بوده که مولفه ها، ارکان و سازمان اجرایی آن متفاوت از اندیشه های رقیبی همچون نظریه های قدرت در اندیشه لیبرال، ناسیونال و حتی نظریه قدرت در نزد اهل سنت است.

ولایت فقیه احیاگر احکام بر زمین مانده است
آیت الله مصباح تبیین کرد؛
ولایت فقیه احیاگر احکام بر زمین مانده است
    تاریخ› یکشنبه 21 آذر 17:02

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله مصباح یزدی با اشاره به معنای صحیح ولایت مطلقه فقیه گفت: ولایت مطلقه نه تنها با احکام اسلام منافات ندارد بلکه احیاگر احکامى است که سالها از آنها غفلت شده است و فقیه با استفاده از قواعد کلى فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقل، احکام حکومتى را - بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع - صادر مى کند.

استدلال علامه طباطبایی مبنی بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی
درس خارج ولایت فقیه آیت الله نوری همدانی/ 40
استدلال علامه طباطبایی مبنی بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی
    تاریخ› پنجشنبه 01 بهمن 01:24

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حضرت آیت الله نوری همدانی گفتار مفصل مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 سوره آل عمران را از أدله ی محکم وجوب تأسیس حکومت اسلامی دانست و گفت: بدون داشتن حکومت، امکان عمل به تکالیف اجتماعی قرآن نیست.