فلسفه اسلامی می‌تواند پیش‌فرض‌های دانش سیاسی را فراهم کند
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد؛
فلسفه اسلامی می‌تواند پیش‌فرض‌های دانش سیاسی را فراهم کند
    تاریخ› چهارشنبه 30 خرداد 16:43

وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لک زایی در خصوص کارآمدی علوم سیاسی گفت: گفت: اگر بخواهیم علوم سیاسی موجود را توانمند و کاربردی کنیم باید از پیوندهایش با فلسفه غرب دست بکشد و با فلسفه اسلامی پیوند بخورد؛ چون یک مسیر برای اسلامی‌سازی و بومی‌سازی علوم انسانی ازجمله علوم سیاسی این است که از مبانی سکولاریستی و غیردینی‌اش ارتزاق نکند و بر مبانی انسان‌شناسی مطرح در حوزه‌ی فلسفه و حکمت و فقه و اخلاق اسلامی تکیه کند.

مکتب متعالیه با گزاره‌های قرآنی پیوند خورده است
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
مکتب متعالیه با گزاره‌های قرآنی پیوند خورده است
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 15:18

وسائل- حجت الاسلام والمسلمین بهرام دلیر درباره حکمت سیاسی متعالیه گفت: مکتب متعالیه، مکتبی است که خود را با گزاره‌های قرآنی پیوند زده و ادعاهای فلسفی‌اش را بر سنت نبوی و علوی استوار کرده و علاوه بر اینکه با شریعت پیوند ناگسستنی دارد، تمام عقلانیت و مبانی فلسفی مستدل گذشتگان از مکتب‌های فلسفی را نیز به همراه نقد به همراه دارد.

معرفی کتاب| سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
معرفی کتاب| سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
    تاریخ› دوشنبه 31 ارديبهشت 16:30

وسائل- این کتاب با هدف تبیین ظرفیت های فلسفه متعالیه برای ورود به حوزه حیات اجتماعی و سیاسی و معرفی توان مندی فلسفه سیاسی اسلامی طراحی شده است.

معرفی مقاله| سیاست اخلاقی در اندیشه صدرالمتألهین
معرفی مقاله| سیاست اخلاقی در اندیشه صدرالمتألهین
    تاریخ› یکشنبه 30 ارديبهشت 17:21

وسائل- در اندیشه سیاسی ملاصدرا رهبری در عصر غیبت انتصابی است البته انتصابی بودن رهبری به معنای نادیده گرفتن مردم نیست بلکه انتصاب الهی در مقام ثبوت و نقش مردم در مقام اثبات حائز اهمیت است لذا اگر یاری مردم نباشد رهبر الهی در عرصه رهبری نمی تواند اعمال قدرت کند.

نشست تخصصی| نقد نظریه دکترین امنیت از منظر آیت‌الله جوادی آملی
بخش پایانی
نشست تخصصی| نقد نظریه دکترین امنیت از منظر آیت‌الله جوادی آملی
    تاریخ› شنبه 29 ارديبهشت 17:55

وسائل- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «اسلام و امنیت بین‌الملل از منظر آیت‌الله جوادی آملی» در دانشگاه باقرالعلوم(ع) پردیسان برگزار شد. در این کرسی، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی به عنوان ارائه‌ دهنده، دکتر محمد ستوده ناقد و حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد صمدپور دبیر علمی نشست را بهعده داشتند.

امنیت متعالیه| تبیین تناقض های درونی نظریه امنیت متعالیه از دید ناقدین
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه/بخش سوم
امنیت متعالیه| تبیین تناقض های درونی نظریه امنیت متعالیه از دید ناقدین
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 14:57

وسائل- وقتی شما خوف می‌گویید کسی نمی‌داند که چیست؟ مختصات خوف چیست؟ اگر بحث قرآنی خوف است در قرآن موارد مختلف از خوف صحبت شده است، علاوه بر خوف ما هفت یا هشت گونه دیگر هم داریم که حالت‌هایی شبیه خوف بر انسان عارض می‌کند؛ آیا آن‌ها در مجموعه اصلی شما می‌گنجد یا فقط به خوف بر می‌گردد؟ این نکته مهمی است که در نظریه شما مفقود است.

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد؛
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 14:28

وسائل- انسانی که امنیت را برای خودش تأمین نمی‌کند و تهدیدات در وجود خودش را مهار نمی‌کند با قانون هم نمی‌توان او را در چارچوب امن قرار داد، این فرد باید مؤمن شود، مؤمن که شد یعنی هم برای خودش تولید امنیت کرده است و هم برای دیگران تولید امنیت می‌کند، دیگران هم از ناحیه او در نا امنی قرار نخواهند داشت

اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
بازخوانی یک مقاله؛
اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
    تاریخ› یکشنبه 08 بهمن 16:38

وسائل-ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺣﻮزه اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر آﻣﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد و وﺣﺪت ﺷﺨﺼﻴﻪ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺣﺪی از ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ ﻛﺜﺮات ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻈﺎﻫﺮ وﺟﻮد اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.

فقدان نوآوری در جامعه‌شناسی اسلامی
فقدان نوآوری در جامعه‌شناسی اسلامی
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 20:01

وسائل - زاهدزاهدانی در برنامه همراه با خرد جامعه شناسی اسلامی را باعث ارتقای جامعه شناسی دانست و حسین بستان هم به رکود یا فقدان نوآوری در جامعه شناسی اسلامی اشاره کرد.

حکمت متعالیه ملاصدرا پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی است
دکتر شریف لک زایی مطرح کرد؛
حکمت متعالیه ملاصدرا پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی است
    تاریخ› سه شنبه 27 تير 18:05

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- استادیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی گفت: آنچه بنده و برخی دیگر از صاحب نظران از آن دفاع می کنیم این است که حکمت متعالیه به عنوان پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی می تواند مورد توجه باشد و از این نظر در تحولات معاصر نقش آفرین بوده است، به ویژه حضور حکمای حکمت متعالیه مانند امام خمینی و استاد مطهری در نقش رهبری انقلاب اسلامی قابل توجه است.

تبیین نظریه سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
گفتگو با ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ بخش چهارم
تبیین نظریه سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
    تاریخ› یکشنبه 28 خرداد 15:05

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین نجف لک زایی با اشاره به تأثیرگذاری حکمت متعالیه در سیاست گفت: این مکتب رابطه‌ فقه و سیاست را برای ما تعریف می‌کند، رابطه‌ حاکمان و مردم را تعریف می‌کند که براساس اسفار اربعه‌ای که پایه‌ حکمت متعالیه است، حاکمان در واقع انسان‌هایی هستند که خودشان به خداوند متصل شدند و از سر رحمت و شفقت می‌آیند که دست این آدم‌ها را هم بگیرند با خودشان بالا ببرند یعنی نمی‌خواهند انسان‌هایی باشند که به تنهایی از مواهب الهی بهره‌مند باشند بلکه مهربانند به حال مردم.

حکمت عملی و فلسفه بیانگر مبانی عقلی فقه حکومتی است
گفت‌و‌گوی اختصاصی با عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)؛
حکمت عملی و فلسفه بیانگر مبانی عقلی فقه حکومتی است
    تاریخ› دوشنبه 08 خرداد 11:45

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین معلمی با اشاره به تقسیم حکمت در فلسفه به حکمت نظری و عملی گفت: سیاست مُدن که در فلسفه بحث می شود مبانی فقه حکومتی را بیان می کند، یعنی می توان گفت فقه حکومتی مبانی عقلی اش را از حکمت عملی و از فلسفه می گیرد.

نشست علمی با موضوع فلسفه سیاسی صدرالمتألهین
به همت مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌گردد؛
نشست علمی با موضوع فلسفه سیاسی صدرالمتألهین
    تاریخ› سه شنبه 26 ارديبهشت 17:17

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- نشست علمی با موضوع «فلسفه سیاسی صدرالمتألهین» روز سه شنبه 2 خردادماه 1396 از ساعت 9 الی 12 در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌گردد.

مبانی فلسفی حکومت دینی از منظر صدرالمتالهین
معرفی پایان نامه؛
مبانی فلسفی حکومت دینی از منظر صدرالمتالهین
    تاریخ› چهارشنبه 06 مرداد 12:59

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل ـ پایان نامه «مبانی فلسفی حکومت دینی از منظر صدرالمتالهین» اثر «المان رسول‌اف» به بررسی اندیشه سیاسی صدرالمتالهین در مبانی حکومت دینی پرداخته و به دنبال اثبات فلسفی بودن مبانی حکومت دینی و بیان دیدگاه ملاصدرا در این زمینه است.

قرآن قانون اساسی فرهنگ اسلام و الهام بخش تفکر سیاسی است
گفت‌وگوی منتشر نشده با آیت الله آصفی؛
قرآن قانون اساسی فرهنگ اسلام و الهام بخش تفکر سیاسی است
    تاریخ› یکشنبه 30 خرداد 12:37

پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل - قرآن، قانون اساسی فرهنگ اسلام است؛ در قرآن ما اصول فرهنگ اسلام را پیدا می‌کنیم؛ تفصیل این فرهنگ را ما باید از احادیث پیدا کنیم، اما قرآن همانند قانون اساسی است که تمام خصوصیات قانونی را ندارد، فقط اصول را ذکر می‌کند و تفصیل را به قانون واگذار می‌کند.