حمایت علما از تولیدات جوامع اسلامی در آیینه تاریخ
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون علوم انسانی تشریح شد؛
حمایت علما از تولیدات جوامع اسلامی در آیینه تاریخ
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 20:05

وسائل ـ استاد گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به حمایت علمای ادوار گذشته از تولیدات جامعه اسلامی، گفت: مرحوم آقانجفی در اواخر دوره قاجار، علمای دوره مشروطه، آخوند خراسانی، آیت الله سیدمحمد کاظم یزدی، همچنین مرحوم ملاعلی کنی، آیت‌الله مدرس، آیت‌الله کاشانی در دوره پهلوی از جمله کسانی هستند که اندیشه‌های حمایت‌گرایانه از تولیدات ملی و اسلامی داشته اند.

مقاله| نقش علمای شیعه در ‌‌حمایت از تولید ملی و ‌کار و ‌سرمایة ایرانی
به قلم مهدی ابوطالبی / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
مقاله| نقش علمای شیعه در ‌‌حمایت از تولید ملی و ‌کار و ‌سرمایة ایرانی
    تاریخ› دوشنبه 24 ارديبهشت 09:05

وسائل ـ ذهنیت عمومی جامعه این است که وظایف و اقدامات عملی علما عموماً در مباحث خاص دینی، مثل برپایی مراسم دینی، وعظ و خطابه و امامت جماعت و پاسخ گویی به سؤالات و شبهات اعتقادی و شرعی مردم بوده است. ازاین رو، فعالیت های علمای شعیه در عرصه های خاص اقتصادی، سیاسی، بین المللی و فرهنگ اجتماعی کمتر مورد توجه بوده و کمتر بیان شده است