معرفی مقاله| قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر
معرفی مقاله| قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر
    تاریخ› یکشنبه 17 تير 15:48

وسائل- هـرچند‌ اسـلام‌ تـرویج خوبی ‌ها‌ و مبارزه‌ با بدی ‌ها را در دستور‌ کـار مـؤمنان قرار داده است و بر انجام آن تأکید دارد، مواردی وجود دارند که افراد‌ در‌ رویارویی بـا تـرک معروف یا انجام‌ منکر‌، مجاز‌ بـه‌ مداخله‌ و جلوگیری نیستند و اگـرچنین‌ کـنند‌، خود مرتکب منکر شده‌اند از این روی تبیین قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر واجد اهمیت است

لازمه اجرای احکام شرعی قراردادن فتوای منتخب در فرآیند قانونگذاری است
حجت الاسلام جوان آراسته:
لازمه اجرای احکام شرعی قراردادن فتوای منتخب در فرآیند قانونگذاری است
    تاریخ› چهارشنبه 09 خرداد 16:41

وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: نظام اجتماعی اگر بخواهیم احکام شرعی را اجرایی و عملیاتی کنیم اولا باید یک فتوا از میان فتاوا را برگزینیم زیرا «تقنین فقه» اختلاف آرای فقها را بر نمی تابد؛ ثانیا فتوای گزینش شده را در فرآیند قانونگذاری قراردهیم تا به تصویب و تایید مراجع ذى صلاح برسد و در نتیجه اجرای آن از سوی قوای مجریه و قضاییه، تضمین شود.

انتخاب مجدد آیت الله علیدوست به عنوان رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه
انتخاب مجدد آیت الله علیدوست به عنوان رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه
    تاریخ› چهارشنبه 22 فروردين 16:51

وسائل ـ در نخستین جلسه دوره چهارم هیأت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی آیت الله علیدوست به عنوان رئیس و دکتر حبیب نژاد به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

بررسی جایگاه ولایت امر و امامت امت و آثار مترتب بر آن در حقوق اساسی
در کرسی ترویجی صورت می‌گیرد؛
بررسی جایگاه ولایت امر و امامت امت و آثار مترتب بر آن در حقوق اساسی
    تاریخ› یکشنبه 06 اسفند 19:02

وسائل ـ کرسی «جایگاه ولایت امر و امامت امت و آثار مترتب بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» با ارائه حجت الاسلام جوان آراسته و نقد حجت الاسلام والمسلمین ارسطا و دکتر علی مشهدی را برگزار می‌شود.

ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیست|قوای سه‌گانه مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد
استاد دانشگاه باقرالعلوم:
ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیست|قوای سه‌گانه مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:55

وسائل- حجت الاسلام جوان آراسته با تأکید بر اجماع علما و فقها بر مسأله ولایت فقیه، گفت: امام در رأس هرم قدرت قرار دارد و مشروعیت نظام اسلامی و قوا از امام است و همه فقها و علما بر این موضوع اتفاق دارد و این موضوع عینا در قانون اساسی منعکس شده است.