جهاد| استناد به لزوم اقامه عدل در اثبات وجوب جهاد در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 97
جهاد| استناد به لزوم اقامه عدل در اثبات وجوب جهاد در عصر غیبت
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 13:53

وسائل- حکم قطعی عقل به لزوم اقامه عدل الهی است. و قوانین الهی برای تامین دنیات و آخرت انسان لازم است و تا طاغوت و ظالم و مشرک و کافر و امثال آن وجود داشته باشد، عدالت در جهان محقق نمی شود. پس باید موانع عدل را از بین برد. حالا این موانع یا در قوانین و مقررات است که اگر ضد عدالت باشد، دیگر قانون نخواهد بود. یا تکوینیات است. شرک و کفر، یک مانع تکوینی برای عدل است و باید از بین برود.

جهاد| فرمانده جهاد علیه کفار باید عادل و متقّی باشد
آیت الله کعبی/ جلسه 96
جهاد| فرمانده جهاد علیه کفار باید عادل و متقّی باشد
    تاریخ› یکشنبه 08 مهر 14:33

وسائل-امام خمینی(ره) می فرماید اساس مشکلات جهان ناشی از دعوت به خود است. و اساس اصلاح در عالم به خاطر دعوت به خداست. و کسی نمی تواند داعی الی الله باشد مگر اینکه خودش توحید مجسم باشد. و آن پیامبر اکرذم(ص) و اهل بیت(ع) او هستند و کسی که از این سرچشمه آبی نوشیده باشد و سیراب شده باشد و آن کُمّل و خلّصین هستند.

جهاد| بررسی دلالت روایت ابی بصیر در جواز جهاد در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 95
جهاد| بررسی دلالت روایت ابی بصیر در جواز جهاد در عصر غیبت
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 11:43

وسائل- مفاد حدیث از خروج نسبت به جهاد به همراه فرماندهی که به او اطمینانی نیست، نهی می کند چرا که ممکن است با دشمن صلح کند و به ضرر مسلمین رفتار کند یا به خاطر حفظ قدرتش به مسلمین خیانت کند.بر همین اساس می توان استدلال کرد که اگر کسی عالم به حکم و عارف به احکام شرعیه باشد و تطبیق کننده احکام شرعیه باشد، می توان با او جهاد کرد و این بر فقیه عادل منطبق است.

جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 94
جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› سه شنبه 20 شهريور 13:49

وسائل- وجه ترک جهاد و تقدیم حج بر جهاد از سوی امام سجاد(ع) در روایت دعائم الاسلام این است که کسانی که در راس حکومت بودند و امر جهاد را به دست داشتند جائر بودند. یعنی تا زمانی که صفات مورد اشاره برای حاکم اسلامی در مسئولین حکومت نباشد انجام حج بر اقامه جهاد اولویت دارد و حتی جهاد در معیت این گروه جائر حرام نیز شمرده می شود.

جهاد| دلالت روایت علی بن ابراهیم بر مطلق جهاد اعم از دفاعی و ابتدایی است
آیت الله کعبی/ جلسه 93
جهاد| دلالت روایت علی بن ابراهیم بر مطلق جهاد اعم از دفاعی و ابتدایی است
    تاریخ› سه شنبه 20 شهريور 13:45

وسائل- برخی علما ذکر کرده اند که سیوف ذکر شده روایت علی بن ابراهیم ممکن است مخصوص جهاد دفاعی باشد یعنی اگر مشرکین یا اهل ذمه بر مسلمانان هجوم کنند، آن زمان جهاد دفاعی واجب می شود، نه جهاد ابتدایی. و منظور از «شاهره»، یعنی اینکه در دفاع، باید برافراشته شود اما جواب روشن است که حدیث عام است و غیر مخصص و وجهی برای تخصیص آن به دفاع وجود ندارد.

جهاد| بررسی روایات دال بر ترخیص جهاد در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 91
جهاد| بررسی روایات دال بر ترخیص جهاد در عصر غیبت
    تاریخ› سه شنبه 20 شهريور 13:30

وسائل- بنابر آنچه از روایت صفار به دست می آید جهاد بر امت واجب است و وجود معصوم شرط نیست چرا که حضرت در مقام بیان تمام المراد و تفصیل کلام برای سائل است و حضرت می توانست بفرماید: جهاد واجب است زمان حضور و بسط ید امام. اما حضرت این فرض را بیان نکرده است و ترک جهاد بر امت که باعث عذاب می شود، شامل عصر غیبت هم می شود.

جهاد| هدف از جهاد محو تمام صورت های کفر از زمین است
آیت الله کعبی/ جلسه 92
جهاد| هدف از جهاد محو تمام صورت های کفر از زمین است
    تاریخ› سه شنبه 20 شهريور 13:24

وسائل- جهاد با کفار واجب است مگر اینکه از بین بروند و فتح برای مسلمانان حاصل شود. کفار نیز نابود نمی شوند مگر اینکه اسلام جهانی شوند. چون هرچقدر گستره دارالاسلام بیشتر شود، باز کفار و دولت طاغوتی وجود دارد که هم مرز اسلام محسوب می شود. این دار الاسلام باید به قدری توسعه یابد تا اینکه جهان از لوث شرک و کفر پاک شود.

جهاد| جهاد ابتدایی یکی از راه های بسط دین اسلام در جهان است
آیت الله کعبی/ جلسه 90
جهاد| جهاد ابتدایی یکی از راه های بسط دین اسلام در جهان است
    تاریخ› سه شنبه 20 شهريور 13:09

وسائل- گسترش اسلام، اجرای عدالت و دعوت کافران به اسلام شرعا واجب است و جهاد ابتدایی یکی از راههای اجرای این واجب است. یعنی اسلام گسترش پیدا نمی کند، مگر به جهاد ابتدایی. تحقیق صلح و امنیت بین الملل در چارچوب عدالت، متوقف بر جهاد در سطح جهان است. البته جهاد واقعی، نه جهاد داعشی

جهاد| وجوب اقتدار جامعه اسلامی مقتضی عدم حرمت جهاد در عصر غیبت است
آیت الله کعبی/ جلسه 89
جهاد| وجوب اقتدار جامعه اسلامی مقتضی عدم حرمت جهاد در عصر غیبت است
    تاریخ› دوشنبه 12 شهريور 13:37

وسائل- جامعه اسلامی باید مقتدر باشد، نه ضعیف و بر اساس روایات وجوب کسب قدرت نیز استفاده می شود. کسب قدرت هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری و تعطیل بردار هم نیست. متوقف بر زمان رسول الله(ص) و معصوم(ع) نیز نیست. منظور از « الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ» نیز این نیست که اسلام دین شمشیر است؛ بلکه خیریت در سایه قدرت منطور است تا راهی برای تضمین امنیت و پیشرفت علمی و ایمانی و در نهایت تمدن سازی باشد.

جهاد| حذف شرط عصمت مبتنی بر اطلاق ادله وجوب جهاد است
آیت الله کعبی/ جلسه 88
جهاد| حذف شرط عصمت مبتنی بر اطلاق ادله وجوب جهاد است
    تاریخ› یکشنبه 11 شهريور 10:47

وسائل- در آیات و روایات و سایر مباحث جهاد، هیچ جا قید عصمت ذکر نشده است. پس حذف شرط عصمت، مفید اطلاق است. چون عرفا مناسب است. مانند اینکه فرض بفرمایید شرط عصمت قیدی در کلام بوده است اما در آیات و روایات حذف شده است.س همین که حذف شده و اصلا متعرض آن نشده اند، این قاعده پیاده می شود: «ما لا یقوله المولا لایریده»

جهاد| جهاد قتالی مرحله آخر در تبلیغ دین اسلام است
آیت الله کعبی/ جلسه 87
جهاد| جهاد قتالی مرحله آخر در تبلیغ دین اسلام است
    تاریخ› شنبه 10 شهريور 11:45

وسائل- اگر جایی در جهان بود که نه دعوت فرهنگی اثر داشت و نه دعوت مالی، و حکومت های کافر و طاغوتی و فرعونی و استکباری وجود داشته باشند که عده ای از ملت ها را اسیر گرفته اند و مانع رسیدن پیام توحید به آنها هستند و به دنبال هیمنه فرهنگی هستند و ما نیز راهی برای نشر اسلام در جهان نداشته باشیم، جز جهاد قتالی، آنگاه نوبت به جهاد قتالی می رسد.

جهاد| اطلاق آیات دلالت بر وجوب جهاد در عصر غیبت دارد
آیت الله کعبی/ جلسه 86
جهاد| اطلاق آیات دلالت بر وجوب جهاد در عصر غیبت دارد
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 12:48

وسائل- با توجه به امور پنجگانه، (عمومیت دین اسلام، اطلاق خطاب به مسلمین، عدم اشتراط عصمت، موقتی نبودن جهاد و عدم نهی از جهاد در عصر غیبت) و مقدماتی که در مورد آیات بیان شده است می توان به دست آورد که جهاد واجب است حتی در عصر غیبت و این از اطلاق آیات استفاده می شود.

جهاد| بررسی ادله قائلین به وجب جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 85
جهاد| بررسی ادله قائلین به وجب جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 09:43

وسائل- وجود رهبر با کفایت منصوب از طرف امام زمان(ع)، جزو ماهیت جهاد است لذا اذن به جهاد متوقف بر وجود رهبر است. وجوب آن مقید به دعوت به جهاد و هم دعوت کفار به اسلام است. از عبارت مرحوم حلبی(ره) فهمیده می شود: «بشرط وجود داع الیه» یعنی اگر اصل رهبر مشروع وجود داشته باشد و شرایط دیگر محقق شود، جهاد واجب است حتی در عصر غیبت.

گفت‌وگو| در اسلام جنگ راه حل ثانویه است
گفت‌وگو| در اسلام جنگ راه حل ثانویه است
    تاریخ› پنجشنبه 25 مرداد 12:25

وسائل - در اسلام فی نفسه جنگ وجود ندارد. جنگ به عنوان یک راه حل اولیه تشریع نشده است. در اسلام جنگ راه حل ثانویه است، جنگ بیشترمربوط است به زمان های اضطراری که راه حل دیگری وجود ندارد.

جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
آیت الله کعبی/ جلسه 84
جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 19:42

وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است


1 2 3 4... 7