جهاد اقتصادی یک «پارادایم» است نه یک موضوع
دکتر روح‌الله ایزدخواه کارشناس مسائل فرهنگی در حوزه اقتصاد:
جهاد اقتصادی یک «پارادایم» است نه یک موضوع
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 20:51

وسائل-امام فرمودند:« پنج سال به شما مهلت می‌دهم تا نظام بانکی رادرست کنید». موقع خداحافظی هم امام گفتند: «یادتان باشد پول در اسلام کار نمی‌کند».

کارکردهای فرهنگ اقتصادی جهادی در اقتصاد مقاومتی
مقاله اقتصادی:
کارکردهای فرهنگ اقتصادی جهادی در اقتصاد مقاومتی
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 14:50

وسائل_ فرهنگ جهادی به واسطه کنترل مصارف در حد کفاف و سوق دادن تولید به سمت تولیدات طیب،به حفظ منابع طبیعی نیز کمک نموده و از این جهت با ثبات است؛ زیرا در بینش اسلامی خدا طبیعت را به امانت در اختیار انسان گذارده است تا به شکلی مطلوب از آن استفاده کند.