انتشارگزارش تفصیلی جلسه بیست ویکم پژوهش‌های بانکداری ومالی اسلامی
انتشارگزارش تفصیلی جلسه بیست ویکم پژوهش‌های بانکداری ومالی اسلامی
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 21:33

وسائل_گزارش تفصیلی جلسه بیست‌ و یکم سلسله نشست‌های نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی درباره آسیب شناسی نظام بانکی کشور منتشر شد.

ضرورت کرسی های آزاد فقهی در حوزه
فیلم
ضرورت کرسی های آزاد فقهی در حوزه
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 18:04

وسائل - رهبر معظم انقلاب: در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص "فقه حکومتی" وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی را از لحاظ فقهی مشخص کند

 عدالت‌مداری در صنعت بانکداری
یادداشت اقتصادی:
عدالت‌مداری در صنعت بانکداری
    تاریخ› شنبه 21 بهمن 22:37

وسائل_عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.

ملاحظه وزن در اسکناس سالبه به انتفاع موضوع است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 53 و 54
ملاحظه وزن در اسکناس سالبه به انتفاع موضوع است
    تاریخ› شنبه 21 بهمن 21:52

وسائل _ تعجب می شود از این محقق که چگونه بین سخن خودش که می گوید المقصود بین المتعاقدین هو نفس الاوراق النقدیه بما لها من قیمه اعتباریه و بین سخن خودش که می گوید فتکون الدنانیر الورقیه کالارز اذ هی المقصوده بالذات جمع می کند.

 چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک
یادداشت اقتصادی:
چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک
    تاریخ› چهارشنبه 18 بهمن 19:40

وسائل_یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد.

مقیاسه قرض با بیعِ نسیه قیاس مع الفارق است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 51 و 52
مقیاسه قرض با بیعِ نسیه قیاس مع الفارق است
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 19:22

وسائل _ سلمنا که قیاس قرض به بیع نسیه مع الفارق نباشد و قرض مانند بیع نسیه فرض شود آنچه در تحلیل بیع نسیه گفته می شود موید مختار ما است چون بیعی که گاهی موجل و گاهی معجل واقع می شود در صورتی که ثمنش موجل فرض شود و بایع در قیمت کالای خودش به جهت نسیه بودن و موجل بودن بیافزاید، اشکالی ندارد.

نیازی به تصریح شارع بر اعتبار مالیت در قرض نبوده است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 47 و 48
نیازی به تصریح شارع بر اعتبار مالیت در قرض نبوده است
    تاریخ› چهارشنبه 04 بهمن 20:11

وسائل _مقرض در باب قرض به هیچ وجه اقدام به تحمل ضرر نکرده است بلکه تمام اقدامش این است که پولی را به مقترض اقباض کند و پس از مدتی آن پول را دریافت نماید

اگر بحث ثروت اندوزی به واسطه قرض مطرح شود حرمتش متفق علیه است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 45 و 46:
اگر بحث ثروت اندوزی به واسطه قرض مطرح شود حرمتش متفق علیه است
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 21:01

وسائل _ در باب قرض طبق مختار ما شخصی که پول را به دیگری به قرض می دهد و به او تملیک می نماید هیچ قصدی در این که پس از مدتی مقدار بیشتری دریافت کند ندارد و آن چه ما در صدد اثباتش می باشیم این است که پول رایج، مالیتی را به مقترض منتقل می کند و این پول رایج باید همان مالیت را به مقرض برگرداند.

قیمت و قدرت خرید در کالا از عناوین موثره در مثلیت است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 43 و 44:
قیمت و قدرت خرید در کالا از عناوین موثره در مثلیت است
    تاریخ› شنبه 30 دي 21:26

وسائل _ در باب قرض الحسنه بنوک قائل می شویم که هم مالکیت حقوقی و هم مالکیت حقیقی در نظام بانکداری اسلام می توانند موضوع مبادلات خود را قدرت خرید پول ها قرار دهند.

زمان و مکان در مالیت بعضی از اشیاء دخالت دارند
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 41 و 42
زمان و مکان در مالیت بعضی از اشیاء دخالت دارند
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 22:58

وسائل _ اداء دین به صرف اداء دین و مثل تحقق نمی یابد و در صورتی اداء دین با عین و مثل قابل قبول است که مالیتش محفوظ باشد لذا تحفظ بر مالیت در پول های رایج از شرایط اداء دین می باشد

اعتبار قدرت خرید نسبت به تحقق مال اعتباری
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 39 و 40:
اعتبار قدرت خرید نسبت به تحقق مال اعتباری
    تاریخ› سه شنبه 12 دي 20:30

وسائل _اگر پول رایج باشد کما هو المختار هیچ شبهه ای در اعتبار قدرت خرید نسبت به تحقق این مال اعتباری وجود ندارد زیرا هر تفصیلی که برای مالیت در پول اعتباری بشود رجوع می کند به فلسفه وجودی این موجود اعتباری و فلسفه وجودش جز قیمت و قدرت مبادلی نمی باشد.

 ریسک انطباق با قوانین و مقررات در بانک‌های اسلامی
یادداشت اقتصادی:
ریسک انطباق با قوانین و مقررات در بانک‌های اسلامی
    تاریخ› پنجشنبه 30 آذر 14:37

وسائل_اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی مشتریان بانک‌های اسلامی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

زکات حقیقی در واقع تطهیر اموال است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 25 و 26:
زکات حقیقی در واقع تطهیر اموال است
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 18:33

وسائل _ عناوین موجوده مصطلحه در روایات مثل زکات اصطلاحی بیان مصادیق زکات است نه این که بیان مفهوم زکات باشد و بر این اساس همان طور که علامه در تفسیر المیزان فرموده است زکات حقیقی عبارت است از تطهیر اموال و تمام موارد اصطلاحی مصداق این مفهوم می باشند نه مقوم مفهوم!

نظام اقتصادی فعلی ما مبتنی بر سرمایه‌داری است
آیت‌الله اراکی :
نظام اقتصادی فعلی ما مبتنی بر سرمایه‌داری است
    تاریخ› شنبه 13 آبان 20:07

وسائل_اقتصاددان باید این تئوری بانک فقه اسلامی را خوب بفهمد و آن را تبدیل به یک سیستم بانکداری کند، لذا احتیاج به فقیه بانک و بانک­‌شناس آشنا با ادبیات فقه داریم، این چیزی است که تازه راه افتاده است.

 آیا ربا با حیله شرعی از بین می‌رود؟
آیا ربا با حیله شرعی از بین می‌رود؟
    تاریخ› چهارشنبه 26 مهر 17:53

وسائل_حیله شرعی اقدامات به ظاهر صحیحی است که با قصد گریز از ربا صورت می گیرد و این مسئله بین فقها دارای موافق و مخالف است. اما همه متفق القول اند اگر ربا با انجام حیله و تقلب باقی بماند حرام بودن خود را حفظ می کند.


1 2 3 4... 11