فراخوان نخستین همایش ملی«اصول نانوشته قانون اساسی»
فراخوان نخستین همایش ملی«اصول نانوشته قانون اساسی»
    تاریخ› دوشنبه 10 ارديبهشت 18:31

وسائل ـ انجمن فقه و حقوق اسلامی به منظور برگزاری نخستین همایش ملی«اصول نانوشته قانون اساسی» اعلام فراخوان کرد.

نخستین همایش ملی«ارتقاء نظام مسؤولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها»
15 آذر برگزار می‌شود؛
نخستین همایش ملی«ارتقاء نظام مسؤولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها»
    تاریخ› شنبه 08 ارديبهشت 19:24

وسائل ـ به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی نخستین همایش ملی «ارتقاء نظام مسؤولیت مدنی در حقوق ایران چالشها و راهکارها» با همکاری مراکزی همچون معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار خواهد شد.

انتخاب مجدد آیت الله علیدوست به عنوان رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه
انتخاب مجدد آیت الله علیدوست به عنوان رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه
    تاریخ› چهارشنبه 22 فروردين 16:51

وسائل ـ در نخستین جلسه دوره چهارم هیأت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی آیت الله علیدوست به عنوان رئیس و دکتر حبیب نژاد به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

فراخوان مقاله برای انتشار در دوفصلنامه علمی پژوهشی«قرآن، فقه و حقوق اسلامی»
از سوی انجمن فقه و حقوق حوزه منتشر شد؛
فراخوان مقاله برای انتشار در دوفصلنامه علمی پژوهشی«قرآن، فقه و حقوق اسلامی»
    تاریخ› سه شنبه 21 فروردين 17:56

وسائل ـ انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه از با انتشار فراخوان مقاله از اساتید و دانش پژوهان حوزه و دانشگاه به منظور همکاری با دوفصلنامه علمی پژوهشی«قرآن، فقه و حقوق اسلامی» دعوت به عمل آورد.

انتشار شماره ششم دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی+دانلود
از سوی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه صورت گرفت؛
انتشار شماره ششم دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی+دانلود
    تاریخ› شنبه 18 فروردين 15:37

وسائل ـ انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه در شماره ششم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «قرآن، فقه و حقوق اسلامی» مقالاتی با عنوان«آثار مسؤولیت مدنی و جبران خسارت در قرآن»،«تحلیل رابطه آیات نفی ظلم با مسؤولیت مدنی» و«ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده با نگاهی به قرآن کریم» را منتشر کرد.

شماره جدید دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی منتشر شد
از سوی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه،
شماره جدید دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی منتشر شد
    تاریخ› دوشنبه 30 بهمن 16:49

وسائل ـ شماره پنجم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «قرآن، فقه و حقوق اسلامی» به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه به چاپ رسید.