اهمیت مولفه دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی
یادداشت اقتصادی:
اهمیت مولفه دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی
    تاریخ› چهارشنبه 25 بهمن 20:13

وسائل_با توجه به اهمیت جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لازم است به کارکرد و نقش این شرکت‌ها توجه ویژه‌ای شود.

آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
یادداشت اقتصادی:
آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 20:10

وسائل_ سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها در واکنش به شکست‌ بازار در تامین منافع جمعی و به خصوص توزیع ناعادلانه ثروت پس از انقلاب صنعتی، منطق متفاوتی را معرفی کردند. به نظر آن‌ها فرهنگ نفع طلبی شخصی هنگامی که با مالکیت خصوصی ترکیب می‌شود، موجب بروز بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق طبقه کارگر می‌شود.

اهمیت مولفه مردم‌بنیانی در اقتصاد مقاومتی
یادداشت اقتصادی:
اهمیت مولفه مردم‌بنیانی در اقتصاد مقاومتی
    تاریخ› یکشنبه 15 بهمن 20:07

وسائل_ اقتصاد متکی بر مشارکت حداکثری مردم نه تنها موفقیت بیشتری در زمینه دستیابی به رشد توام با عدالت کسب می‌نماید، بلکه در مقابله با تهدیدهای درونی و بیرونی نیز ایمن‌تر و با ثبات‌تر است.

مولفه عدالت محوری  در اقتصاد مقاومتی
یادداشت اقتصادی:
مولفه عدالت محوری در اقتصاد مقاومتی
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 16:28

وسائل_عدالت محوری در اقتصاد مقاومتی مستلزم تنظیم همه فعالیت‌هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد است.

کارکردهای فرهنگ اقتصادی جهادی در اقتصاد مقاومتی
مقاله اقتصادی:
کارکردهای فرهنگ اقتصادی جهادی در اقتصاد مقاومتی
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 14:50

وسائل_ فرهنگ جهادی به واسطه کنترل مصارف در حد کفاف و سوق دادن تولید به سمت تولیدات طیب،به حفظ منابع طبیعی نیز کمک نموده و از این جهت با ثبات است؛ زیرا در بینش اسلامی خدا طبیعت را به امانت در اختیار انسان گذارده است تا به شکلی مطلوب از آن استفاده کند.

جایگاه فرهنگ اقتصادی جهادی در سبک زندگی اقتصاد مقاومتی
مقاله اقتصادی:
جایگاه فرهنگ اقتصادی جهادی در سبک زندگی اقتصاد مقاومتی
    تاریخ› پنجشنبه 09 آذر 14:33

وسائل_در گفتمان قرآنی و روایی، جهاد و فرهنگ جهادی به مقابله نظامی با دشمن اختصاص ندارد و گستره وسیعی از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شامل‌ می‌شود.

تبیین ممنوعیت کاربردی بهره از لحاظ اقتصادی
مقاله اقتصادی:
تبیین ممنوعیت کاربردی بهره از لحاظ اقتصادی
    تاریخ› چهارشنبه 01 آذر 18:54

وسائل_آثار مخرب بهره بر تعادل جامعه فقط به علت رشد بهت انگیز در جوامع غربی مخفی ماند و در این فرآیند آثار بهره خنثی گردید.

راهبرد حمایتی در نظام تأمین اجتماعی اسلامی
مقاله اقتصادی:
راهبرد حمایتی در نظام تأمین اجتماعی اسلامی
    تاریخ› یکشنبه 21 آبان 19:42

وسائل_امروزه بیمه‌های اجتماعی متضمن مشارکت اجباری افراد جامعه تحت حمایت، به‌صورت پرداخت درصدی از دستمزد تحت عنوان حق بیمه می‌باشند. علاوه بر بیمه‌شده، کارفرما و دولت نیز در تأمین مالی این نظام مشارکت دارند.

بررسی فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مطلوب
مقاله اقتصادی:
بررسی فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مطلوب
    تاریخ› شنبه 20 آبان 20:36

وسائل_ سبک زندگی اقتصادی اسلام با تاکید بر سازوکارهای ارزشی و باورها، به دنبال نگه داشتن مصرف در حد کفاف و انفاق درآمد مازاد بر کفاف است.

تبیین ممنوعیت عقلایی بهره
مقاله اقتصادی:
تبیین ممنوعیت عقلایی بهره
    تاریخ› چهارشنبه 17 آبان 19:28

وسائل_ نگاه پول به عنوان کاغذ نیست بلکه به عنوان چیزی است که قدرت خرید عمومی ایجاد کند و مبادلات را تسهیل بخشد و قدرت پس انداز و ذخیره ارزش داشته باشد.

تأمین اجتماعی مسجد محور
مقاله اقتصادی:
تأمین اجتماعی مسجد محور
    تاریخ› یکشنبه 07 آبان 20:02

وسائل_مسجد به عنوان یک سازمان اجتماعی، دارای سه سطح فنی، مدیریتی و نهادی است.

ارائه راهکار جایگزین ربا در بازار معاملات از نگاه اسلام
مقاله اقتصادی:
ارائه راهکار جایگزین ربا در بازار معاملات از نگاه اسلام
    تاریخ› دوشنبه 01 آبان 23:01

وسائل_اسلام به خاطر جلوگیری از سقوط در انواع معاملات مالی که در بازار واقعی صورت نمی پذیرد و منجر به بازدهی نمی شوند بلکه صاحب سرمایه نقدی فقط بهره تضمین شده خود را دریافت می کند، ربا را حرام اعلام کرده است.

مولفه های بینشی و گرایشی فرهنگ اقتصادی اسلامی
مقاله اقتصادی:
مولفه های بینشی و گرایشی فرهنگ اقتصادی اسلامی
    تاریخ› یکشنبه 30 مهر 19:48

وسائل_قرآن کریم هنگام بیان احکام ناظر به حدود تصرفات مالی، همواره امانت بودن اموال و مقام جانشینی انسان یادآور شده و مال را مال خدا و انسان را جانشین و نماینده او می‌داند.

مفهوم سبک زندگی اقتصادی اسلامی
مقاله اقتصادی:
مفهوم سبک زندگی اقتصادی اسلامی
    تاریخ› سه شنبه 28 شهريور 14:30

وسائل_ در سبک زندگی اسلامی، هر برنامه ای که طراحی می شود، باید با توجه به گزاره ارزشی " هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام عبودیت و بندگی است "، باشد.

کفالت همگانی در اقتصاد اسلامی و رابطه آن با نظریه تأمین اجتماعی
مقاله اقتصادی:
کفالت همگانی در اقتصاد اسلامی و رابطه آن با نظریه تأمین اجتماعی
    تاریخ› یکشنبه 26 شهريور 18:51

وسائل_تکافل اجتماعی بدین معناست که جامعه انسانی، شهری یا روستایی، اسلامی و غیر اسلامی، زیرپوشش و حمایت لازم قرار بگیرند.


1 2