شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 196
شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
    تاریخ› یکشنبه 06 خرداد 12:24

وسائل- در استدلال به ادله موجود در اشتراط عدالت در امر به معروف برخی عدالت را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می کنند، در مقابل برخی علما شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب قلمداد می کنند.

یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
    تاریخ› شنبه 05 خرداد 17:58

وسائل- سنخ قدرت درونی است که به معنای واقعی اقتدارزا است، زیرا در این سطح قدرت آفریده شده و منشأ ایجاد آن خود فرد است نه شرایط، امکانات و تجهیزات بیرونی. در این حالت ما خود آفریننده و موجد قدرتیم آن هم به پشتوانه آن مؤلفه های معنوی و ایمانی و تهذیبی.

جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
آیت الله کعبی/ جلسه 64
جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
    تاریخ› شنبه 05 خرداد 17:34

وسائل- در ارتباط با مرابطه باید متذکر شد در حال حاضر، چیزی به نام مرز های اسلام و کفر در شرایط وجود دولت های ملی فعلی سراغ نداریم. مرزهای جغرافیایی که بر اساس آن گذرنامه می دهند، مرزهای ملی است نه مرزهای اسلام و کفر.

شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 195
شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
    تاریخ› چهارشنبه 02 خرداد 14:48

وسائل- دلالت اولیه برخی آیات و روایات، اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام آن است لیکن این دلالت مورد اعراض مشهور است و این شهرت به قدری است که کاد أن یکون اجماعاً. شانه به شانه اجماع می‌زند و چون این دلالت مورد اعراض مشهور است بنابراین حجت نیست هرچند دلالت کتابی باشد

جهاد| حفظ نظام اسلامی هدف اصلی از جهاد بغات است
آیت الله کعبی/ جلسه 63
جهاد| حفظ نظام اسلامی هدف اصلی از جهاد بغات است
    تاریخ› چهارشنبه 02 خرداد 13:02

وسائل- هدف در جهاد بغات، مجازات باغیان نیست؛ بلکه هدف حفظ نظام اسلامی است. لذا اگر توبه کنند و تشکیلاتی هم نداشته باشند، کسی را هم نکشته باشند، می توانند به دولت اسلامی برگردند.اما اگر تشکیلات داشته باشند و به تعبیری فتنه گری شان ادامه پیدا کند، دولت و نظام اسلامی باید ریشه فتنه را از بین ببرد.

جهاد| بررسی شراوط صدق عنوان باغی برای تحقق وجوب جهاد
آیت الله کعبی/ جلسه 62
جهاد| بررسی شراوط صدق عنوان باغی برای تحقق وجوب جهاد
    تاریخ› یکشنبه 30 ارديبهشت 17:40

وسائل- طبق ادله با جنگجو و نیروی مسلح باید نبرد کرد. یعنی کسانی که دارای پشتوانه و تشکیلات هستند. شیخ طوسی(ره) در شرایط سه گانه، همین مطلب را فرمود که مسلح باشند، خارج از بیعت و اطاعت امام باشند و دارای پشتوانه و سنگر باشند تا به آنها برگردند و از این روی نمی توان بر کسی که در حال فرار است حمله برد.

شرط عدالت| بررسی آیات و روایات دال بر اشتراط در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 192
شرط عدالت| بررسی آیات و روایات دال بر اشتراط در وجوب امر به معروف
    تاریخ› یکشنبه 30 ارديبهشت 17:00

وسائل- مطلبی عقلی است که هدایت دیگران فرع اهتداء است. کسی که خودش هدایت ندارد چه‌طور می‌تواند هادی دیگران باشد؟ هادی دیگران بودن فرع این است که خودش مهتدی باشد هدایت‌یافته باشد. و کسی می‌تواند گژی‌های دیگران را و انحرافات دیگران را به استقامت تبدیل کند که خودش استقامت داشته باشد و در راه صحیح باشد بنابراین عقل هم می‌گوید کسی که خودش عادل نیست اهل عمل نیست این نباید به لباس هدایت‌گر در بیاید امر و نهی بکند

جهاد| اثبات عنوان بغی مختص به سرپیچی از حکومت امام معصوم نیست
آیت الله کعبی/ جلسه 61
جهاد| اثبات عنوان بغی مختص به سرپیچی از حکومت امام معصوم نیست
    تاریخ› شنبه 29 ارديبهشت 14:12

وسائل- قابل پذیرش نیست بگوییم خروج و اقدام علیه امام معصوم و حکومت ایشان بغی است، اما اقدام علیه حکومت مشروع اسلامی بغی نیست. بر اساس اداله ای همانند ماهیت جنگ های سه گانه و فرمایشات حضرت امیر(ع) و ادله ولایت فقیه، بغی اختصاص به خروج علیه امام معصوم(ع) ندارد و شامل حکومت اسلامی مشروع نیز می شود

شهید مطهری| لزوم توجه به اقدام جمعی در امر به معروف و نهی از منکر
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش سوم
شهید مطهری| لزوم توجه به اقدام جمعی در امر به معروف و نهی از منکر
    تاریخ› یکشنبه 09 ارديبهشت 17:19

وسائل- امر به معروف و نهی از منکر اگر فردى باشد چندان مفید فایده‏ اى نیست خصوصاً در دنیاى امروز. این مشکلى است در زندگى اجتماعى ما که آنهایى هم که اهل عمل مى ‏باشند توجهى به عمل اجتماعى ندارند و به اصطلاح «تک رو» مى ‏باشند. از عمل فردى کارى ساخته‏ نیست، از فکر فرد کارى ساخته نیست، از تصمیم فرد کارى ساخته نیست؛ همکارى و همفکرى و مشارکت لازم است.

معرفی کتاب|تبیین راهبردهای امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
معرفی کتاب|تبیین راهبردهای امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
    تاریخ› یکشنبه 09 ارديبهشت 16:52

وسائل-فرضیه اصلی کتاب ادعا می کند راهبردهای امنیتی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از قوانین اسلامی و سیره رسالت و امامت و با توجه به الزامات ملی و مسؤولیت‌های فرامرزی نظام اسلامی، مشتمل بر دو بعد مکمل و فرایندی مصونیت‌بخشی هویتی و مصون‌سازی تمدنی است.

گزارش مقاله|تاثیر الزام به حجاب بر گسترش امنیت اجتماعی
گزارش مقاله|تاثیر الزام به حجاب بر گسترش امنیت اجتماعی
    تاریخ› شنبه 08 ارديبهشت 13:22

‌‌‌وسائل-مـقوله‌ «پوشش و استتار بدن» به عنوان جزء جدایی ‌ناپذیر حیات انسانی و مصداق اصلی حجاب، امـری‌ کـاملاً‌ مـشهود‌ و بی ‌نیاز از تعدیل است. برای حجاب کارکرد هایی در دو حوزه فردی و اجتماعی، قابل تصوّر است‌: الف. کارکرد های فردی: هـم چون پاسخ گویی به نیاز فطری «خوداستتاری»؛ ب. کارکرد های اجتماعی‌: هم چون هـویّت ‌بخشی‌ و ایجاد امنیّت اجتماعی.

امنیت متعالیه|تبیین نقاط مبهم نظریه امنیت متعالیه
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه/بخش دوم
امنیت متعالیه|تبیین نقاط مبهم نظریه امنیت متعالیه
    تاریخ› یکشنبه 13 اسفند 16:16

وسائل- اگر این مباحث را در صحنه بین المللی ارائه کنیم آیا حرف جدیدی ارائه داده‌ایم؟ آیا دنیا از ما این را به عنوان نظریه می‌پذیرد؟ آیا امنیت متعالیه می‌تواند به ما تحلیلی از مسائل بین المللی بدهد؟ ما می‌خواهیم به مسائل امروز تجویز دهیم، به دولتمان، به مقام‌های تصمیم‌گیرمان، آیا این بحث می‌تواند به ما در فهم مسائل بین المللی، تحلیل آن مطلب بدهد و برای ما به دولتمردانمان تجویز بدهد؟

اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد،
اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 14:10

وسائل- اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» باهمکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و کمیته دستگاهی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد؛
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 14:28

وسائل- انسانی که امنیت را برای خودش تأمین نمی‌کند و تهدیدات در وجود خودش را مهار نمی‌کند با قانون هم نمی‌توان او را در چارچوب امن قرار داد، این فرد باید مؤمن شود، مؤمن که شد یعنی هم برای خودش تولید امنیت کرده است و هم برای دیگران تولید امنیت می‌کند، دیگران هم از ناحیه او در نا امنی قرار نخواهند داشت

 امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش اول
امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:24

وسائل- این نوشته با استفاده از مجموعه ده گفتار استاد شهید مزتضی مطهری تلاش دارد تا با استفاده از بیان مستقیم ایشان به تبیین امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و موضوعات و مطالب مرتبط با آن را تبیین نماید.


1 2 3 4... 17