شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 216
شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
    تاریخ› دوشنبه 22 مرداد 21:39

وسائل- امر به معروف و نهی از منکر قسمی از حسبه هست،حسبه یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترک آن نیست و بر عهده شخص معین و خاصی قرار نداده است ولی راضی نیست آن عمل واجب ترک شده و محقق نشود در خارج لیکن در بابذکر شده است امور حسبیه اموری است که عدالت در آن شرط است، یعنی کسانی که متصدی امور حسبیه می‌شوند باید عادل باشند و بنابر این استدلال عدالت شرط در وجوب امر به معروف است.

گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
    تاریخ› دوشنبه 22 مرداد 21:29

وسائل- حسین امینی با اشاره به مبحث « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» آورده است: امنیت را می-توان مهم¬ترین عامل شکل¬گیری اجتماعات انسانی دانست. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه¬های نوینی را در برگرفت که یکی از این ابعاد جدید «امنیت سیاسی» است.

جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
آیت الله کعبی/ جلسه 84
جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 19:42

وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است

امنیت متعالیه| امنیت توحیدی تداوم امنیت داخل و داخلی
بخش پایانی
امنیت متعالیه| امنیت توحیدی تداوم امنیت داخل و داخلی
    تاریخ› سه شنبه 16 مرداد 12:53

وسائل- دو نوع امنیت داریم، یک توحیدی است یعنی مادی و معنوی و دو بعدی است هم امنیت داخل و هم امنیت داخلی این امنیت متعادل و متعالی است. روبروی آن امنیت غیرتوحیدی است، تک ساحتی و تنازعی است. تک ساحتی یعنی امنیت پلیسی و تنازعی یعنی امنیت من در نا امنی دیگران است.

جهاد| تصرف در امور شئون حکومتی امام معصوم نیازمند اجازه شرعی است
آیت الله کعبی/ جلسه 83
جهاد| تصرف در امور شئون حکومتی امام معصوم نیازمند اجازه شرعی است
    تاریخ› سه شنبه 16 مرداد 11:39

وسائل- جهاد حکمی شرعی است و از خداوند صادر شده است اما متقوم به منصب و حکومت است و بدون آن تصور نمی شود و از همین روی از شئون حکومتی امام معصوم تلقی می شود و در عصر غیبت، اگر ثابت شد که ائمه(ع) از جهاد در عصر غیبت نهی کرده اند، اجازه نداریم. و اگر جهاد را مشروط به اذن خود یا دیگری کرده اند، طبق همان اذن واجب می شود.

شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 214
شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 11:53

وسائل- عنوان می شود یکی از مقدماتی که در امر به معروف واجب است عنوان اشتراط تأثیر است و هر چه مقدمه این تأثیر است به تبع اصل واجب آن هم واجب است. شارع عند التأثیر واجب فرموده است امر به معروف و نهی از منکر را و بی شک یکی از مقدمات این تاثیر عدالت خود آمر است و بر این اساس می توان شرطیت عدالت را به عنوان مقدمه واجب، واجب نمود.

امنیت متعالیه| بررسی ابهامات کارکردی نظریه امنیت متعالیه
بخش دوم
امنیت متعالیه| بررسی ابهامات کارکردی نظریه امنیت متعالیه
    تاریخ› شنبه 13 مرداد 14:06

وسائل- پرسش مهم این است که نظریه حاضر چه کمکی به تامین امنیت در شرایط فعلی نظام بین الملل چه کمکی می کند؟ به عبارت دیگر جنبه های این نظریه امنیت متعالیه آنگونه که در جلسه قبلی نیز بیان شد، به شدت هنجاری، ایده آلیستی و دارای رویکرد مدینه فاضله است. اگر بخواهد قابل انطباق و کابردی بشود در وضعیت کنونی جامعه چه سازوکارهایی خواهد داشت؟

جهاد| دلالت نصب عام فقها بر واگذاری اذن جهاد ابتدایی به ایشان
آیت الله کعبی/ جلسه 82
جهاد| دلالت نصب عام فقها بر واگذاری اذن جهاد ابتدایی به ایشان
    تاریخ› پنجشنبه 11 مرداد 12:44

وسائل- نصب فقها در عصر غیبت، کفایت می کند که بگوییم فقیه جامع الشرایط حاکم دارای اختیارات امام در عصر غیبت، همه اختیارات را از جمله فرمان جهاد را دارد. مگر اینکه دلیل خاصی آن را استثناء کند. با بررسی روایات باب اول و دوم، دانستیم دلیلی بر استثناء این امر نداریم لذا می توانیم به ولایت عامه فقیه برای اینکه جهاد ابتدایی از اختیارات فقیه است و اذن دارد استناد کنیم.

گزارش مقاله| تبیین رویکردهای اسلامی به حفظ محیط زیست
بخش دوم
گزارش مقاله| تبیین رویکردهای اسلامی به حفظ محیط زیست
    تاریخ› چهارشنبه 10 مرداد 13:45

وسائل- طبقات حاکم در کشورهای مسلمان ظاهرا نه بینش و نه شجاعت و نه اراده ایجاد نظم اقتصادی اسلامی را‌ دارند‌ که در آن، نظر اسلام در زمینه رابطه انسان با محیط طبیعی محور باشد. اینان چون در قطب مصرف‌کننده قرار دارند، حتی از‌ کشورهای‌ کاملا صنعتی نیز تا حدودی‌ آمادگی‌ کمتری برای تلطیف آثار منفی فناوری مدرن دارند.

جهاد| ادله نفی جهاد در عصر غیبت تنها بر نفی وجوب دلالت دارند نه اثبات حرمت
آیت الله کعبی/ جلسه 81
جهاد| ادله نفی جهاد در عصر غیبت تنها بر نفی وجوب دلالت دارند نه اثبات حرمت
    تاریخ› سه شنبه 09 مرداد 11:22

وسائل- روایات مربوط به وجوب جهاد با امام عادل، درباره حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت بحث نمی کند و اگر به مفهوم شرط و لقب و وصف اخذ کنیم، نهایتا می توانیم نفی وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت را اخد کنیم نه نفی جواز. در مورد اصل نفی جواز جهاد ابتدایی قرائنی از روایات وجود دارد که دلالت بر جواز آن در عصر غیبت دارد.

اختصاصی| پیش اجلاسیه دوم کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
بخش نخست
اختصاصی| پیش اجلاسیه دوم کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
    تاریخ› دوشنبه 08 مرداد 10:45

وسائل- در منظومه امنیت اسلامی کارگزاران امنیت رهبران الهی و مومنین، غایت امنیت قرب الهی، منابع امنیت دستورات الهی و اسلام ناب و امکانات مادی و مرجع امنیت دین مبین اسلام است.

جهاد| بررسی عدم دلالت واژه امام جهاد در روایات بر امام معصوم
آیت الله کعبی/ جلسه 80
جهاد| بررسی عدم دلالت واژه امام جهاد در روایات بر امام معصوم
    تاریخ› یکشنبه 07 مرداد 14:59

وسائل- امام عادل اعم است از معصوم و فقیه جامع الشرایط. امام یعنی رهبر. به این دلیل که هیچ ملاک و معیاری وجود ندارد که حتما کلمه امام حمل بر معصوم کنیم. واژه امام، در معصوم مصطلح فقهای متاخر است و نصوص اعم از معصوم است. جامعه ای که این روایات در آن صادر شده، اکثریت از اهل سنت بوده اند که اینان قائل نیستند که امام یعنی منصوب من الله.

معرفی کتاب| جستجوی امنیت بین الملل از دریچه فقه بشردوستانه
معرفی کتاب| جستجوی امنیت بین الملل از دریچه فقه بشردوستانه
    تاریخ› یکشنبه 07 مرداد 14:35

وسائل- براساس دکترین دفاعی اسلام، توسل به سلاح های کشتار جمعی به عنوان حکمی تکلیفی و وضعی در بردارنده ی رویکرد فکری و عملی اسلام؛ قرآن، سنت، قواعد فقهی و عقل در باب کاربست این سلاح ها در راستای مقاصد صلح جویانه و فراتر از اینها اهداف جنگجویانه است.

«امر به معروف و نهی از منکر» از منظر آیت‌الله‌‌‌ روحانی
توسط انتشارات مهر امیرالمومنین(ع) قم منتشر شد؛
«امر به معروف و نهی از منکر» از منظر آیت‌الله‌‌‌ روحانی
    تاریخ› پنجشنبه 04 مرداد 14:48

وسائل- کتاب «امر به معروف و نهی از منکر» ترجمه مبحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب فقه‏ الصادق(ع) نوشته آیت‌‏الله‏ محمدصادق روحانی منتشر شد.

جهاد| بررسی روایات دال بر اشتراط وجود امام عادل در جهاد ابتدایی
آیت الله کعبی/ جلسه 79
جهاد| بررسی روایات دال بر اشتراط وجود امام عادل در جهاد ابتدایی
    تاریخ› پنجشنبه 04 مرداد 13:51

وسائل- قدر مشترک بین همه روایات و فتاوا از قدماء و متاخرین و اجماع محصل و منقول، این است که جهاد ابتدایی تحت هدایت و پرچم امام جائر مشروع نیست و حرام است اما بیش از این مطلب را نمی توان اسنباط نمود یعنی اینکه بگوییم جهاد باید با امام معصوم(ع) باشد، از فتوای قدماء و روایات موجود به دست نمی آید.


1 2 3 4... 20