بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 225
بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
    تاریخ› پنجشنبه 22 شهريور 14:23

وسائل-مشهور فقها قائلند که بین انواع ثلاثه امر به معروف ترتب وجود دارد به این معنا که اگر شرایط برای امر به معروف قلبی فراهم بود وظیفه‌ی ما انجام آن امر به معروف و نهی از منکر قلبی است و وقتی می‌توانیم به نوع دوم که لسانی هست منتقل بشویم که آن نوع اول به جمیع اصنافه المندرجه تحته شرایط را نداشته باشد اما اگر احتمال می‌دهیم با ترش رویی کردن، بی‌اعتنایی کردن یا سر برگرداندن،‌ بدون این که حرفی به او بزنیم اگر با این کارها آن مرتدع می‌شود از آن محرمی که دارد انجام می‌دهد یا فاعل می‌شود نسبت به آن واجبی که دارد ترک می‌کند حق نداریم به او بگوییم با کلام به او چیزی بگوییم.

بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 221
بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد
    تاریخ› دوشنبه 19 شهريور 13:38

وسائل- چنانکه تبیین شد شرط اول راجع به آمر و ناهی بود و حکم به عدم لزوم آن دادیم اما شرط ثانی راجع به مأمور و منهی است که آیا در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آن مأمور بالغ باشد یا آن منهی بالغ باشد یا نه این شرط نیست؟

شروط وجوب| اشتراط بلوغ در آمر مورد اتفاق فقها است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 220
شروط وجوب| اشتراط بلوغ در آمر مورد اتفاق فقها است
    تاریخ› دوشنبه 12 شهريور 11:21

وسائل- اتفاق فقهاء به این معنا که خلافی ندیدیم بر این هست که در آمر و ناهی تکلیف شرط است. بنابراین صبی، غیر بالغ ولو ممیز و مراهق باشد بر او واجب نیست که امر و نهی کند ولو این که خلافی را می‌بیند احتمال تأثیر می‌دهد تمام شرایط هم وجود دارد ولی خدای متعال از او امر و نهی نخواسته است.

گفت‌وگو| امر به معروف و کار فرهنگی مکمل یکدیگر هستند
گفت‌وگو| امر به معروف و کار فرهنگی مکمل یکدیگر هستند
    تاریخ› یکشنبه 11 شهريور 11:13

وسائل- علی تقوی: طراح امر به ‌معروف خداست و این واجب از احکام اختراعی شارع مقدس است و جایگاهش در متون اسلامی مشخص است. قطعاً مسئولین و مردم نسبت به احکام نماز ، احکام زکات و احکام حج و سایر واجبات دینی اهتمام بیشتری دارند اما باید این اهتمام را هم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند تا برکات آن در جامعه مشهود شود.

نقش مردم را نسبت به ترویج امر به معروف و نهی از منکر پررنگ کنیم
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین مختاری:
نقش مردم را نسبت به ترویج امر به معروف و نهی از منکر پررنگ کنیم
    تاریخ› شنبه 10 شهريور 14:30

وسائل- رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر فقط از طرف حاکمان به مردم نیست، گفت: مردم نیز با اجرای امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی در ترویج مردم سالاری دارند.

شرطیت عدالت| لزوم وجود ارتباط کلامی قابل فهم میان آمر و امر شونده
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 219
شرطیت عدالت| لزوم وجود ارتباط کلامی قابل فهم میان آمر و امر شونده
    تاریخ› شنبه 10 شهريور 13:21

وسائل- اگر آمر می‌بیند که مأمور مراد او را دریافت نمی‌کند مثلاً اختلاف زبان دارند مثلا مسافرتی داشته به یک کشور اروپایی، زبان آن‌جا را بلد نیست حال اگر یک نفر مؤمنی را که کار خلافی انجام می‌دهد ببیند بدلیل اختلاف زبان هرچه به او بگوید فایده‌ای ندارد چرا که آن فرد نمی‌فهمد که این چه می‌گوید این‌جا چون شرط وجود ندارد، امر به معروف واجب نیست.

شرطیت عدالت| بررسی امکان شرطیت عدالت به عنوان شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 218
شرطیت عدالت| بررسی امکان شرطیت عدالت به عنوان شرط واجب
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 13:36

وسائل- این که شرط واجب در باب امر به معروف و نهی از منکر عدالت باشد یا ائتمار بما یأمُر و انتهاء عمّا ینهی باشد بر خلاف فتاوای معمول فقهاست. و شاهد بر این امر اقتصار تمام فقها و متکلّمین در برشمردن شرایط بر صرف شرایط چهارگانه است و برای وجوب یا واجب هیچ شرط دیگری اضافه نشده است.

شرطیت عدالت| اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به نحو شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 217
شرطیت عدالت| اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به نحو شرط واجب
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 10:15

وسائل- لازمه‌ی شرطیت عدالت به نحو شرط واجب این است که اگر کسی عادل نیست امر و نهی بکند ، واجب محقق نشده و از دیگران ساقط نمی‌شود چون آنکه واجب را انجام داده فاقد شرائط بوده و تکلیف از دیگران ساقط نمی‌شود لیکن در این حالت هیچ یک از علماء قائل به عدم سقوط تکلیف نبوده و وجوب آن را ساقط می دانند.

نشست علمی| تحلیلی از تاثیر الگوهای توسعه برفرهنگ عمومی و الزامات آن در آسیب های اجتماعی
حجت االاسلام محمدرضا خاکی قراملکی
نشست علمی| تحلیلی از تاثیر الگوهای توسعه برفرهنگ عمومی و الزامات آن در آسیب های اجتماعی
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 11:10

وسائل - در حقیقت آسیب های ناظر بر امنیت اجتماعی جامعه دینی که ظهور و بروز آن در قالب شکاف هویتی و اختلاف طبقاتی و عدم همدلی و تفاهم و تعاون اجتماعی و نیز در قالب اخلاق رزیله حرص،حسد، ظلم و تکاثر و اسراف و..نمود پیدا می کند، و در نهایت در اشکال مختلف جرم و بزهکاری پدیدار می شود، ریشه در آسیب های فرهنگ تخصصی و کارشناسی دارد.

شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 215
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
    تاریخ› سه شنبه 16 مرداد 13:19

وسائل- مناقشه أولی این است که این بیان مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب شرعاً لکن این قول بنابر آنچه در استنباطات جدید اصول مورد پذیرش واقع شده است قابل استناد نیست چرا که وجوب شرعی برای مقدمات واجب قائل نیستیم و هرچند عقل انسان درک می‌کند که اگر بخواهی ذی المقدمه واجب را امتثال کنی راهی جز این که مقدمات را انجام بدهی وجود ندارد اما هر مقدمه‌ای وجوب شرعی ندارد و نمی توان آن را اثبات نمود بلکه دلیل نیاز دارد.

شرطیت عدالت| بررسی دلایل عقلی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 213
شرطیت عدالت| بررسی دلایل عقلی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
    تاریخ› چهارشنبه 10 مرداد 14:43

وسائل- عقلاً مستقبح و مستنکر است کسی که خود یک فعل حرام یا منکر را خودش انجام می‌دهد، نهی کند دیگری را و بگوید انجام نده یا اگر خودش یک امر واجب و لازمی را ترک می‌کند، به تارک امر کند که انجام بده؛ بنابراین عقلا شرطیت عدالت برای وجوب امر به معروف لازم است.

شرطیت عدالت| حصر رستگاری در آمران به معروف از باب غلبه است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 212
شرطیت عدالت| حصر رستگاری در آمران به معروف از باب غلبه است
    تاریخ› دوشنبه 08 مرداد 11:16

وسائل- انحصار ذکر شده در آیه 104 آل عمران مبنی بر اینکه صرفا آمران به معروف و ناهیان از منکر رستگار می شوند بدان جهت است که غالب افرادی که اقدام به این امر می نمایند انسان های وارسته ای هستند که نزدیک به رستگاری و فلاح می باشند و نمی توان استفاده کرد چون عدالت شرط رستگاری است پس به صورت اولی باید شرط وجوب امر به معروف باشد.

شرطیت عدالت| روایات موجود نمی توانند شرطیت عدالت را اثبات کنند
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 211
شرطیت عدالت| روایات موجود نمی توانند شرطیت عدالت را اثبات کنند
    تاریخ› یکشنبه 07 مرداد 13:51

وسائل- اگر روایاتی که تاکنون ذکر شده بر اشتراط عدالت تمام باشد و اشکالات سندی و دلالی بر آن‌ها وارد نباشد، با روایت نبوی مذکور در وسائل تعارض می‌کنند و اگر بگوییم هردو تساقط می‌کنند پس مرجع می‌شود اطلاقاتی که می‌گفت «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» و مقیدی برای اطلاقاتی که می‌فرمود «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» و هیچ قید و شرطی نداشت پیدا نمی‌شود و حجتی بر این تقیید و اشتراط عدالت وجود ندارد.

معرفی مقاله| بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان
معرفی مقاله| بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان
    تاریخ› سه شنبه 02 مرداد 14:18

وسائل- امنیت یکی از مهم ترین نیاز های موجودات زنده به ویژه انسان است. انسان برای توسعه خود و جامعه اش، به آرامش و امنیت در همه زمینه ها، از جمله امنیت اجتماعی نیاز دارد. هر چند در نگاه اول، امنیت اجتماعی به نظر ساده می آید، اما با اندکی تامل، پیچیدگی خاص آن نمایان می شود؛ همین امر در سال های اخیر توجه نهاد ها و دستگاه های دولتی به ویژه نیروی انتظامی را به خود جلب کرده است.

شرطیت عدالت| امکان شرطیت عدالت در امر به معروف و نهی از منکر مقاتله ای
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 209
شرطیت عدالت| امکان شرطیت عدالت در امر به معروف و نهی از منکر مقاتله ای
    تاریخ› یکشنبه 31 تير 14:04

وسائل- مرحوم مجلسی در رابطه با محدوده مصادیق این روایت معتقد است مراد از این امر به معروف و نهی از منکری که در این روایت وارد شده امر به معروف و نهی از منکر مقاتله‌ای هست چون گاهی مراتب امر به معروف می‌رسد به ضرب و جرح و مقاتله، این آن مرتبه را دارد ذکر می‌کند بنابراین سایر مراتب را شامل نمی شود.


1 2 3 4... 17