کتاب اقتصاد بخش عمومی(جلد اول)
معرفی کتاب اقتصادی:
کتاب اقتصاد بخش عمومی(جلد اول)
    تاریخ› پنجشنبه 03 اسفند 00:43

وسائل_ دخالت‌های دولت در اقتصاد می‌تواند هم کارایی را بهبود بخشد و هم تا حدودی اشتغال منابع را کامل سازد و از این طریق رفاه افراد را در جامعه افزایش دهد.

نظریه‌های اقتصادی با واقعیت‌های جامعه تطبیق نشد/ ابزارهای مناسب طراحی نشد
سیدعباس موسویان:
نظریه‌های اقتصادی با واقعیت‌های جامعه تطبیق نشد/ ابزارهای مناسب طراحی نشد
    تاریخ› یکشنبه 29 بهمن 22:40

وسائل_عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: به اقتصاد اسلامی به عنوان کالای لوکس نگاه می شود که در ویترین گذاشته شود و در همایش ها یادی از آن شود.

از مجموع ادله، معامله یک جنس تر در برابر خشک  آن کراهت دارد
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 16:
از مجموع ادله، معامله یک جنس تر در برابر خشک آن کراهت دارد
    تاریخ› یکشنبه 29 بهمن 22:24

وسائل- اگر گفتیم تر و خشک را هر چند هم وزن باشند نمی‌شود فروخت، استثنا از آن قاعده است که می گوید:« مثلا بمثل»، معلوم می‌شود که « مثلاً بمثل» در جایی است که هر دو طرف یا خشک باشند یا تر.

روش شناسی انسان اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلامی
پاراکتاب
روش شناسی انسان اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلامی
    تاریخ› یکشنبه 29 بهمن 14:44

وسائل - انسان اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلامی منافع اجتماعی را هم بخشی از منافع خود به حساب می آورد.

روش شناسی علم اقتصاد اسلامی
معرفی کتاب:
روش شناسی علم اقتصاد اسلامی
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 22:36

وسائل_ در واقع آنگاه که نهادهای برخاسته از شریعت اسلامی در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی انسان قرار می‌گیرد، منافع اجتماعی از منافع فردی تفکیک ناپذیر می‌شود و بر همین اساس می‌توان رفتارهای اجتماعی- اقتصادی انسان را تعریف و پیش بینی کرد.

اهمیت تعلیم و تربیت اقتصادی در جهان
یادداشت اقتصادی:
اهمیت تعلیم و تربیت اقتصادی در جهان
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 22:16

وسائل_آمریکا از توان سازمان‌ها و موسسات کوچک و بزرگ دولتی یا غیر‌دولتی در سطح ایالت‌ها نیز برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت اقتصادی بهره می‌گیرد.

بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 15:
بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 02:33

وسائل_حرمت بیع لحم و حیوان زنده از باب ربا نیست؛ زیرا یک طرف لحم، وطرف دیگر مشاهد است، بلکه حرمت شان بخاطر نص و تعبد است.

مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 29 و 30
مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 02:17

رسائل _ خط مشی های دولت که با مالیات گرفتن تحقق می یابد به سیاست مالی معروف است. یا گفته اند که سیاست مالی به سیاستی گفته می شود که به تنظیم تاثیر مالیات بر سیاست های اقتصادی می پردازد.

اهمیت مولفه دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی
یادداشت اقتصادی:
اهمیت مولفه دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی
    تاریخ› چهارشنبه 25 بهمن 20:13

وسائل_با توجه به اهمیت جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لازم است به کارکرد و نقش این شرکت‌ها توجه ویژه‌ای شود.

 انتشارگزارش تفصیلی جلسه بیست ویکم پژوهش‌های بانکداری ومالی اسلامی
انتشارگزارش تفصیلی جلسه بیست ویکم پژوهش‌های بانکداری ومالی اسلامی
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 21:33

وسائل_گزارش تفصیلی جلسه بیست‌ و یکم سلسله نشست‌های نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی درباره آسیب شناسی نظام بانکی کشور منتشر شد.

جهاد اقتصادی یک «پارادایم» است نه یک موضوع
دکتر روح‌الله ایزدخواه کارشناس مسائل فرهنگی در حوزه اقتصاد:
جهاد اقتصادی یک «پارادایم» است نه یک موضوع
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 20:51

وسائل-امام فرمودند:« پنج سال به شما مهلت می‌دهم تا نظام بانکی رادرست کنید». موقع خداحافظی هم امام گفتند: «یادتان باشد پول در اسلام کار نمی‌کند».

روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد
سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 20:36

وسائل_ عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: روش تحقیق علمی و استانداردی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده‌ است.

آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
یادداشت اقتصادی:
آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 20:10

وسائل_ سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها در واکنش به شکست‌ بازار در تامین منافع جمعی و به خصوص توزیع ناعادلانه ثروت پس از انقلاب صنعتی، منطق متفاوتی را معرفی کردند. به نظر آن‌ها فرهنگ نفع طلبی شخصی هنگامی که با مالکیت خصوصی ترکیب می‌شود، موجب بروز بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق طبقه کارگر می‌شود.

میزان در مثلیت، بودن تحت عنوان واحد یا یکی بودن در اصل است
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 14:
میزان در مثلیت، بودن تحت عنوان واحد یا یکی بودن در اصل است
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 19:54

وسائل_ میزان در مکیل و موزون بودن، تابع اصل نیست، بلکه خودش میزان مستقل دارد، مکیل و موزون مستقلاً حساب می شوند، فقط مثلیت بود که تابع آن قانون بود که:« إمّا تحت عنوان واحد، أو کونهما من أصل واحد» باشند، اما مکیل و موزون بودن، خودش مستقلاً بابی است، یعنی تابع اصل نیست، ممکن است اصلش مکیل و موزون باشد، مثل پنبه، اما فرعش که پارچه است، جنبه مکیل و موزونی ندارد، یعنی مکیل و موزون نیستند، بلکه مذروع است.

 عدالت‌مداری در صنعت بانکداری
یادداشت اقتصادی:
عدالت‌مداری در صنعت بانکداری
    تاریخ› شنبه 21 بهمن 22:37

وسائل_عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.


1 2 3 4... 67