فراهم کردن مقدمات سعادت جامعه از وظایف حاکم اسلامی است
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 37 (96-95)
فراهم کردن مقدمات سعادت جامعه از وظایف حاکم اسلامی است
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 18:04

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون اختیارات حاکم اسلامی گفت: برخلاف نظام های مادیگرا، حاکم اسلامی موظف به زمینه سازی و فراهم آوری مقدمات نیل مردم به سعادت مطلوب است؛ اما حاکم اسلامی نسبت به الزام و تحذیر مردم در اموری که ثواب و عقاب بر آن مترتب است وظیفه ای ندارد.

نقد دیدگاه آخوند پیرامون اختیارات حاکم اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 36 (96-95)
نقد دیدگاه آخوند پیرامون اختیارات حاکم اسلامی
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 18:02

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در نقد دیدگاه مرحوم آخوند گفت: وقایع بسیاری در نقل روایات مضبوط است که مصداق دخالت معصوم در امور شخصی مردم است؛ ازجمله امر به ورود در تنور آتش، نهی از کرایه دادن شتران به حاکم جائر و امر به دیگری برای قبول معاونت حاکم جائر، الزام جوان به ازدواج و بسیاری موارد دیگر.

بررسی گستره اختیارات حاکم اسلامی در جامعه
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 35 (96-95)
بررسی گستره اختیارات حاکم اسلامی در جامعه
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 17:31

وسائل ـ از مفاد آیات قرآن استفاده می‌شود که پیامبر خدا(ص) و اهل بیت(ع) به مثابه پدران جامعه اسلامی هستند؛ پدر گرچه نمی‌تواند ملکیّت فرزند را نقض کند؛ اما در صورت محجوریت فرزند می‌تواند در ملک او تصرف کند، حال جای این پرسش است که اِعمال چنین ولایتی از سوی پدر به چه ملاکی است؟ آیا اِعمال این ولایت به خاطر تخصیص ادلّه ملکیّت است؟ به این معنا که ادلّه ملکیّت به ادلّه ولایت پدر تخصیص می‌خورد؛ یا اینکه این مقام، مقام تزاحم میان دو دسته ادلّه است؟

فقه سیاسی| حاکم اسلامی به مثابه پدر امّت است
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 34 (96-95)
فقه سیاسی| حاکم اسلامی به مثابه پدر امّت است
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 17:28

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با استناد به آیه کریمه «النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم‏» حاکم اسلامی را به مثابه پدر امت اسلامی دانست و گفت: ولایت او بر آحاد شهروندان جامعه همچون ولایت پدر بر فرزندان بوده و اراده او در همه اموری که منطبق بر مصلحت جامعه است، مقدّم است.

فقه سیاسی| لازمه عدالت و اعلمیت ولی فقیه عصمت نسبی است
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 33 (96-95)
فقه سیاسی| لازمه عدالت و اعلمیت ولی فقیه عصمت نسبی است
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 17:23

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون ادلّه قرآنی اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: از آنجا که حاکم فقیه وظایفی به گستردگی وظایف امام معصوم دارد و کارکردها یکسان است، گستره اختیارات او نیز می‌باید همچون امام معصوم فراگیر باشد؛ در عین حال که ولی فقیه دارای دارای علم و عدالت است و این دو وصف اگرچه برای فقیه مانند معصوم مطلق نیست؛ اما عدالت، مانع او از پیروی از نفسانیات می شود و علم او نیز اجتهادی و در حد خود حجّت است.

فقه سیاسی| اختیارات فراگیر پیامبر اکرم در حکومت در راستای هدایت جامعه است
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 32 (96-95)
فقه سیاسی| اختیارات فراگیر پیامبر اکرم در حکومت در راستای هدایت جامعه است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:53

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی دلالی آیه هفتم از سوره حشر به عنوان یکی از ادلّه قرآنی دالّ بر اختیار واسع حاکم اسلامی گفت: اهل بیت علیهم السلام چون وظیفه هدایت و سوق به سعادت را بر عهده دارند، همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله اختیارات فراگیری دارند.

بررسی اختیارات فراگیر حاکم اسلامی با استناد به آیات قرآن
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 31 (96-95)
بررسی اختیارات فراگیر حاکم اسلامی با استناد به آیات قرآن
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:48

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بررسی دلالت آیه کریمه «ما آتاکُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» به اختیارات مطلق رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار(ع) اشاره کرد و گفت: تفویض امر ولایت به معصومین علیهم السلام نتیجه عصمت ایشان است و به دلیل دارا بودن ویژگی عصمت و مبرا بودن از خطا ولایت ایشان مطلق و اوامرشان در همه امور مُطاع است.

فقه سیاسی| اختیارات فراگیر حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت است
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 30 (96-95)
فقه سیاسی| اختیارات فراگیر حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:46

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به دومین دلیل قرآنی دالّ بر اختیار مطلق حاکم اسلامی گفت: منوط کردن اطلاق اختیار حاکم اسلامی به عصمت حاکم، لغویت غایات و اهداف حکومت اسلامی در عصر غیبت را نتیجه می دهد؛ زیرا حاکم اسلامی وظایف گسترده‌ای بر عهده دارد و می‌بایست متناسب با وظایف خود دارای اختیارات گسترده‌ای نیز باشد و به تبع آن اوامر او نیز وجوب اطاعت داشته باشد.

فقه سیاسی| اختیارات فراگیر حاکم اسلامی تابع اهداف حکومت است
استاد ایزدهی/ جلسه 29 (96-95)
فقه سیاسی| اختیارات فراگیر حاکم اسلامی تابع اهداف حکومت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:44

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به استناد ادلّه قرآنی، اختیار فراگیر اولوالامر را برای حاکم فقیه ثابت دانست و گفت: وصف عصمت یا عدالت، دخلی به گستره اختیار حاکم در حکومت اسلامی ندارد؛ چون به حکم عقل این اختیارات تابع اهداف حکومت است و اهداف عالی و فراگیر متناسب با خود آن اهداف، اختیار فراگیر نیز می‌طلبد.

فقه سیاسی| بررسی گستره ولایت اولوالامر در قرآن کریم
استاد ایزدهی/ جلسه 28 (96-95)
فقه سیاسی| بررسی گستره ولایت اولوالامر در قرآن کریم
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:42

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه قرآنی اختیارات فراگیر حاکم اسلامی گفت: همانندی ولایت اولوالامر با ولایت رسول خدا(ص) و عدم بیان امام نسبت به گستره اختیارات اولوالامر با نظر به اهمیت بسیار آن در امور دنیوی و اخروی دلیل بر این است که اطلاق مستفاد از آیه کریمه هیچ قیدی نداشته و اطاعت از اولوالامر هم از حیث لزوم و هم از جهت گستره همچون ولایت رسول خداست.

فقه سیاسی| رفع نزاع میان مردم مهمترین مصداق اعمال ولایت اولوالامر است
استاد ایزدهی/ جلسه 27 (96-95)
فقه سیاسی| رفع نزاع میان مردم مهمترین مصداق اعمال ولایت اولوالامر است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:39

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به دلالت آیه کریمه 59 سوره نساء بر گستره اختیارات حاکم اسلامی گفت: رفع نزاع از اهم مصادیق اِعمال ولایت است؛ چون اِعمال ولایت اولوالامر عمدتاً در موضع نزاع و یا در موضعی است که در مظان نزاع است؛ اطاعت از اولوالامر نیز اطاعت از قوانین حکومتی حاکم اسلامی است؛ قوانینی که مبتنی بر شرع است.

فقه سیاسی| ضرورت اطاعت از اولوالامر از حیث اجتماعی
استاد ایزدهی/ 26 (96-95)
فقه سیاسی| ضرورت اطاعت از اولوالامر از حیث اجتماعی
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:37

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به لزوم اطاعت از اولوالامر گفت: «اولوالامر» حیثیت اجتماعی دارد و «امر» به معنای امر اجتماعی است؛ از همین‌ رو اهل سنّت از اولوالامر معنای حکمران و صاحب امر و فرمان را فهمیده‌اند.

ورود حاکم به امور شخصی در جهت مصالح عمومی و اجرای قوانین شرعی است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 25 (96-95)
ورود حاکم به امور شخصی در جهت مصالح عمومی و اجرای قوانین شرعی است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:34

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه طرح ادلّه گستره اختیارات حاکم اسلامی گفت: عدم دخالت حاکم اسلامی در امور شخصی منتهی به تعطیل حدود و احکام الهی و سنّت نبوی و دیگر مفاسد خواهد شد؛ از این رو دخالت در امور شخصی افراد فراتر از جواز، بر حاکم لازم است.

متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 24 (96-95)
متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:32

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون گستره اختیارات حاکم فقیه گفت: در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.

سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 23 (96-95)
سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:30

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه روایی اختیارات واسع حاکم اسلامی گفت: سیاست مالی حاکم در اسلام گویا مبتنی بر این منطق است که از تجمیع ثروت در یک نقطه ممانعت شود؛ به این معنا که اگر پول در یک نقطه مثلاً بانک تجمیع شود بی آنکه از آن استفاده شده و وارد چرخه تولید شود لازم است مالیات آن پرداخت شود؛ چنین سیاستی در راستای هدف «تکافل اجتماعی» است؛ هدفی که در جوامع غربی وجود ندارد.


1 2 3 4... 6