ولایت فقیه| لزوم تبعیت فقها از احکام حکومتی
آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 41
ولایت فقیه| لزوم تبعیت فقها از احکام حکومتی
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 00:05

وسائل- آیت الله مقتدایی به احکام حکومتی ولی فقیه اشاره کرد و گفت: حکم ثبوت اول ماه فتوا نیست تا برای مجتهدان دیگر تبعیت لازم نباشد بلکه دستور حکومتی است که ماه شوال برای او ثابت شده است و برای جلوگیری از هرج و مرج این دستور را صادر کرده است و این مساله حتی برای مجتهدین دیگر نیز لازم الاتباع است.

ولایت فقیه| شناسایی و خنثی کردن توطئه های دشمن از وظایف ولی فقیه است
آیت الله مقتدایی/ جلسه 39 و 40
ولایت فقیه| شناسایی و خنثی کردن توطئه های دشمن از وظایف ولی فقیه است
    تاریخ› یکشنبه 24 تير 15:22

وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به نامه مالک اشتر گفت: حضرت در نامه ویژگی اول حاکم را این می داند که هنگام تهدید دشمن نخوابد یعنی وظیفه اصلی حاکم دشمن شناسی و بصیرت است. دشمنان در مقام ایجاد اختلاف و شبهه هستند و اگر این شخص مراقب نباشد مردم آسیب جدی می بینند. بنابراین این وصفی است که از حقوق ملت بر عهده اوست باید دشمن را بشناسد و بداند چه طرح هایی دارند.

ولایت فقیه| تبیین حقوق متقابل حاکم و مردم با استفاده از خطبه 34 نهج البلاغه
آیت الله مقتدایی/ جلسه 37 و 38
ولایت فقیه| تبیین حقوق متقابل حاکم و مردم با استفاده از خطبه 34 نهج البلاغه
    تاریخ› پنجشنبه 21 تير 15:18

وسائل ـ آیت الله مقتدایی به بررسی روایات لزوم تبعیت از ولی فقیه پرداخت و گفت: در خطبه 34 نهج البلاغه، حضرت امیرمومنان علیه السلام حقوق متقابل حاکم و مردم را بیان کرده است که برای هر طرف چهار حق مطرح کرده است که بالاترین حق که امام مسلمین بر مردم دارد، اطاعت است.

ولایت فقیه| بررسی فقهی جمله معروف المأمور معذور
آیت الله مقتدایی/ جلسه 36
ولایت فقیه| بررسی فقهی جمله معروف المأمور معذور
    تاریخ› سه شنبه 19 تير 15:01

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به جمله المامور معذور گفت: دراسات این جمله را اعتذار شیطانی می داند که اساس و پایه و مستند در کتاب، سنت، عقل و فطرت ندارد.

ولایت فقیه| چگونگی استدلال به "آیه اولی الامر" در وجوب اطاعت از ولی فقیه
آیت الله مقتدایی/ جلسه 34 و 35
ولایت فقیه| چگونگی استدلال به "آیه اولی الامر" در وجوب اطاعت از ولی فقیه
    تاریخ› یکشنبه 10 تير 16:06

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به آیه اولی الامر گفت: اولی الامر اطلاق دارد و شامل خود ائمه در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت است؛ زیرا در اینجا حکم وجوب اطاعت بر صاحب الامر معلق شده است که از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، صاحب امر بودن علت اطاعت شمرده شده است لذا در عصر غیبت ولی فقیه که ولایت امر دارد اطاعتش واجب است.

ولایت فقیه| تنها راه مقابله هدفمند با نظام استکبار تشکیل حکومت اسلامی است
آیت الله مقتدایی/ جلسه 33
ولایت فقیه| تنها راه مقابله هدفمند با نظام استکبار تشکیل حکومت اسلامی است
    تاریخ› پنجشنبه 07 تير 15:48

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایتی که دستور سیلی زدن به کفار را بیان کرده، گفت: مراد از این روایت اقتدار در مقابل کفار است که نمونه های عینی آن در قرآن و کلمات بزرگان نیز بیان شده است و مقصود صرف سیلی زدن نیست بلکه باید در مقابل زورگویی و تجاوز مستکبران عالم، مقاومت کرد و زمینه آن تشکیل حکومت مقتدر اسلامی است.

ولایت فقیه| تخصیص روایت "کل ر‌أیة" با ادله وجوب امر به معروف
آیت الله مقتدایی/ جلسه 32
ولایت فقیه| تخصیص روایت "کل ر‌أیة" با ادله وجوب امر به معروف
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 15:32

وسائل- آیت الله مقتدایی در خصوص روایت"کل رأیة" اشکال سومی را مطرح کرد و گفت: امر به معروف و نهی منکر گاهی اقتضاء می کند که جمعی در مقابل حکومت جور بایستند و مقدمه آن نیز واجب است که همان تشکیل حکومت است پس برای نهی از منکر واجب است که چنین تشکلی ایجاد کرد و پرچمی باشد که ایستادگی کند و تشکیل حکومت برای این امر واجب است

ولایت فقیه| شاخصه های قیام مورد تأیید معصومین
آیت الله مقتدایی/ جلسه 31
ولایت فقیه| شاخصه های قیام مورد تأیید معصومین
    تاریخ› سه شنبه 05 تير 15:34

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به تایید و مورد رضایت معصومین بودن برخی قیام های صورت گرفته گفت: از قیام های به حق که در کلام معصوم نیز مورد تایید قرار گرفته است قیام مردی از قم و خروج یمانی است، که البته با دقت عقلی و روایی می توان کذب ادعای امروزی برخی مدعیان دروغین یمانی را فهمید.

ولایت فقیه| آیا روایت "کُلُّ رَایَةٍ" همه قیام های عصر غیبت را شامل می شود؟
آیت الله مقتدایی/ جلسه 30
ولایت فقیه| آیا روایت "کُلُّ رَایَةٍ" همه قیام های عصر غیبت را شامل می شود؟
    تاریخ› یکشنبه 03 تير 17:23

وسائل- آیت الله مقتدایی در خصوص روایت "کل رایه" گفت: مطابق روایت عیص بن قاسم هر پرچمی که به سوی خویش دعوت کند صاحبش طاغوت است و هر پرچمی که به سوی امام مرضی دعوت کند نه تنها باطل نیست بلکه حق است لذا روایت «کل رأیة» گرچه از نظر سند معتبر است اما اطلاق آن با صحیحه عیص بن قاسم تخصیص می خورد و هر پرچمی صاحبش طاغوت نیست و تنها در صورتی که بخواهد به سوی خویش دعوت کند طاغوت و باطل است.

ولایت فقیه| دلیل روایی بر بطلان قیام احمد الحسن
آیت الله مقتدایی/ جلسات 27 تا 29
ولایت فقیه| دلیل روایی بر بطلان قیام احمد الحسن
    تاریخ› پنجشنبه 31 خرداد 17:38

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عمربن حنظله گفت: این روایت اجازه پذیرش مهدی موعود قبل از علائم را مردود شمرده است نه اینکه هر قیامی مردود باشد. بلکه تنها قیام افرادی که خودشان را مهدی موعود می دانند نظیر قبل از بروز این علائم باطل است لذا برای اثبات حرمت قیام و تشکیل حکومت اسلامی این روایت قابل استناد نیست.

ولایت فقیه| "روایت ابوالمرهف" ناظر به شرایط عصر امام صادق است
آیت الله مقتدایی/ جلسه 25 و 26
ولایت فقیه| "روایت ابوالمرهف" ناظر به شرایط عصر امام صادق است
    تاریخ› سه شنبه 29 خرداد 15:55

وسائل- آیت الله مقتدایی در خصوص روایاتی که منع از قیام جهت تشکیل حکومت می کنند، گفت: روایات چهارگانه ای که مطرح شد نشان می دهد که اگر خود امام صادق علیه السلام یا ائمه دیگر، شیعیان حقیقی داشتند قیام می کردند و هیچ گاه خانه نشین نمی شدند پس روایت سدیر و ابوالمرهف قضیه خاص بوده است و قابل تعمیم به تمامی قیام ها نیست.

ولایت فقیه| آیا روایت سدیر می تواند مانع تشکیل حکومت در عصر غیبت شود؟
آیت الله مقتدایی/ جلسه 24
ولایت فقیه| آیا روایت سدیر می تواند مانع تشکیل حکومت در عصر غیبت شود؟
    تاریخ› دوشنبه 28 خرداد 16:01

وسائل- آیت الله مقتدایی در جواب به کسانی که با الغای خصوصیت از روایت سدیر عدم تشکیل حکومت را نتیجه گرفته اند گفت: مشکل اساسی استدلال، الغای خصوصیت است؛ زیرا در جایی می توانیم از یک مورد الغای خصوصیت کنیم و به عموم تعدی کنیم که خصوصیت و وجه خاصی در روایت نباشد اما اگر بدانیم به علت خاصی امام این مساله را به شخصی بیان فرموده است نمی توانیم الغای خصوصیت کنیم.

ولایت فقیه| زعامت فقیه جامعه الشرائط ملاک مشروعیت قیام در عصر غیبت
آیت الله مقتدایی/ جلسه 23
ولایت فقیه| زعامت فقیه جامعه الشرائط ملاک مشروعیت قیام در عصر غیبت
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 12:36

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عیون اخبار الرضا درباره قیام زید گفت: از تعلیلی که امام رضا(ع) در خصوص قیام زید بیان می کنند روشن می شود تنها قیامی مشروع است که دعوت به امام و یا نائب امام داشته باشد و در عصر غیبت اگر طبق زعامت ولی جامع الشرائط، دعوت صورت گیرد جایز است و مورد نهی نیست.

ولایت فقیه| قیام زید پاسخی به شبهه ممنوعیت تشکیل حکومت اسلامی
آیت الله مقتدایی/ جلسه 22
ولایت فقیه| قیام زید پاسخی به شبهه ممنوعیت تشکیل حکومت اسلامی
    تاریخ› یکشنبه 20 خرداد 14:24

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به قیام زید گفت: امام صادق علیه السلام در روایت عیص بن قاسم، خروج زید بن علی علیه السلام را تأیید کرده اند چرا که ملاک دعوت حق و باطل دعوت شخص است که آیا دعوت به سمت امام حق است یا به سوی خویشتن دعوت می کند لذا نه تنها این روایت دلالت بر بطلان قیام نمی کند بلکه اگر قیامی دعوت به سوی حق کرد، قطعاً درست است و این روایت دلالت بر جواز دارد.

ولایت فقیه| بررسی روایات معارض با تشکیل حکومت در عصر غیبت
آیت الله مقتدایی/ جلسه 20 و 21
ولایت فقیه| بررسی روایات معارض با تشکیل حکومت در عصر غیبت
    تاریخ› شنبه 19 خرداد 14:05

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عیص بن قاسم که قیام و تشکیل حکومت را حرام می داند، گفت: زمان امام صادق علیه السلام برخی سادات خروج می کردند تا انتقام خون سیدالشهدا علیه السلام را بگیرند یا به این عنوان که مهدی موعود ما هستیم عده ای اطرافشان جمع می شدند و این مساله سنتی شده بود که حضرت می خواستند از آن جلوگیری شود.


1 2 3 4... 5