ولایت فقیه| روایت فضل بن شاذان و ضرورت تشکلیل حکومت دینی
آیت الله مقتدایی/ جلسه ۱۲و 13
ولایت فقیه| روایت فضل بن شاذان و ضرورت تشکلیل حکومت دینی
    تاریخ› یکشنبه 06 خرداد 12:12

وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) گفت: از روایت استفاده می شود که اگر حاکمی آشنا به قوانین و دستورات اسلام در رأس امور نباشد ممکن است اشخاص از حدود و اختیارات خود تجاوز کنند و به دیگران ظلم کنند و مظلومین را مورد تعدی قرار دهند که برای جلوگیری از این آسیب ها باید حکومت اسلامی تشکیل گردد.

ولایت فقیه| نیازمندی امت اسلامی به حکومت دینی در تمام اعصار
آیت الله مقتدایی/ جلسه 11
ولایت فقیه| نیازمندی امت اسلامی به حکومت دینی در تمام اعصار
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 16:19

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت نبوی در حجه الوداع گفت: از این روایت و روایات دیگر این مطلب بدست می آید که آنچه مردم بدان نیازمند هستند در شرع بیان شده است و از آنجایی که مهمترین نیاز مردم داشتن حکومت دینی است لذا احکام تشکیل حکومت در منابع دینی وجود دارد.

ولایت فقیه| فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرایی شدن احکام الهی است
آیت الله مقتدایی/ جلسه 10
ولایت فقیه| فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرایی شدن احکام الهی است
    تاریخ› چهارشنبه 02 خرداد 15:56

وسائل- آیت الله مقتدایی به فلسفه حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: پس فلسفه حکومت اسلامی تنها برای امنیت نیست تا بگوییم هر حکومتی می تواند امنیت ایجاد کند. آنچه را امت اسلامی به آن احتیاج دارند وسیع است. در برخی موارد اجرای این احکام مانند قضا، امنیت و امر به معروف نهی از منکر و غیره منوط به وجود حکومت اسلامی است.

ولایت فقیه| تحقق فریضه امر به معروف درگرو حکومت دینی
آیت الله مقتدایی/ جلسه 9
ولایت فقیه| تحقق فریضه امر به معروف درگرو حکومت دینی
    تاریخ› چهارشنبه 02 خرداد 11:13

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به ضرورت وجود حکومت عادله در امت اسلامی گفت: امت اسلامی نیازمند حکومت عادله است و حکومت غیر اسلامی نمی تواند عدالت را در جامعه اسلامی پیاده کند. برای این که مردم مسلمان باشند باید حکومت اسلامی باشد؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر یا قضاوت وابسته به حکومت اسلامی است.

ولایت فقیه| لزوم پاسخگویی حوزه و طلاب به شبهات روز در مورد ولایت فقیه
آیت الله مقتدایی/ جلسه 8
ولایت فقیه| لزوم پاسخگویی حوزه و طلاب به شبهات روز در مورد ولایت فقیه
    تاریخ› سه شنبه 01 خرداد 12:00

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به وظیفه فقیه جامع الشرایط برای تشکیل حکومت دینی گفت: بحث ولایت فقیه از مباحث مهم روز است لذا لازم است هرچه بیشتر انسان به جوانب این بحث مسلط شود و بتواند شبهاتی که در این زمینه هست پاسخ دهد.

ولایت فقیه| بررسی رابطه انفال با حکومت دینی
آیت الله مقتدایی/جلسه 7
ولایت فقیه| بررسی رابطه انفال با حکومت دینی
    تاریخ› دوشنبه 31 ارديبهشت 14:23

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به بحث انفال گفت: در هر عصری زمین های موات داریم که در زمان حضور امام اداره این موارد به عهده امام است و در عصر غیبت نیز باید کسی باشد و حاکمی و حکومتی نیاز است که آن را اداره کند.

ولایت فقیه| بررسی ارتباط احکام عبادی با حکومت اسلامی
آیت الله مقتدایی/ جلسه 6
ولایت فقیه| بررسی ارتباط احکام عبادی با حکومت اسلامی
    تاریخ› یکشنبه 30 ارديبهشت 15:42

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به اینکه خمس یکی از احکام عبادی است که باید با قصد قربت انجام شود گفت: گرچه خمس یکی از احکام عبادی شرعی است اما خود مکلف نمی تواند ادا کند و باید با اذن ولی فقیه به مصارف مخصوص خمس برساند.

ولایت فقیه| احکام مصارف زکات، ضرورت وجود حکومت دینی را اثبات می کند
آیت الله مقتدایی/ جلسه 5
ولایت فقیه| احکام مصارف زکات، ضرورت وجود حکومت دینی را اثبات می کند
    تاریخ› شنبه 29 ارديبهشت 15:23

وسائل- آیت الله مقتدایی به ضرورت تشکیل حومت اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد مستحق زکات طبق بیان قرآن کریم، عاملین زکات هستند و قطعاً حکم عاملین زکات فقط در زمان ائمه علیهم السلام یا عصر ظهور امام زمان (عج) وجود ندارد و در تمام ازمنه جاری است و باید حاکم اسلامی عهده دار چنین مسئولیت خطیری باشد.

ولایت فقیه| اجرای کامل عبادت فردی نیازمند وجود حکومت اسلامی است
آیت الله مقتدایی/ جلسه ۳ و ۴
ولایت فقیه| اجرای کامل عبادت فردی نیازمند وجود حکومت اسلامی است
    تاریخ› پنجشنبه 27 ارديبهشت 12:54

وسائل ـ آیت الله مقتدایی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی گفت: احکام عبادات فردی نظیر روزه و نماز نیز برای این که به صورت کامل در جامعه اسلامی اجرا شود نیازمند وجود حاکم اسلامی است.

ولایت فقیه| قوانین اجتماعی و فردی اسلام گویای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است
آیت الله مقتدایی/ جلسه 2
ولایت فقیه| قوانین اجتماعی و فردی اسلام گویای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است
    تاریخ› سه شنبه 25 ارديبهشت 14:50

وسائل- آیت الله مقتدایی در اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی گفت: با بررسی قوانین اجتماعی و فردی اسلام از قبیل جهاد، خمس، زکات، جزائیات، قصاص و نماز متوجه می شویم که حفظ این قوانین مستلزم تشکیل حکومت اسلامی است.

ولایت فقیه| ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت
آیت الله مقتدایی/ جلسه نخست
ولایت فقیه| ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت
    تاریخ› یکشنبه 23 ارديبهشت 11:13

وسائل ـ آیت الله مقتدایی در اولین جلسه درس خارج فقه ولایت فقیه در سال تحصیلی جدید گفت: اگر در هر عصری حکومت اسلامی وجود نداشته باشد اولین وظیفه امت این است که متحد شوند و با برپایی حکومت اسلامی فقیهی جامع الشرائط را در رأس امور قرار دهند.

ولایت فقیه| زمان شناسی مولفه اصلی حسن تدبیر ولی فقیه
آیت الله مقتدایی/ جلسه پایانی
ولایت فقیه| زمان شناسی مولفه اصلی حسن تدبیر ولی فقیه
    تاریخ› شنبه 22 ارديبهشت 13:19

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به شرط حسن ولایت برای زمامدار جامعه اسلامی گفت: یکی از شرائط ولی فقیه این است که زمان شناس باشد و بداند چه اقتضائاتی در زمان وجود دارد تا در مقابل دنیا نه ضعف داشته باشد و نه تعدی و تجاوز نماید. عالم به زمان بودن برای اداره حکومت اسلامی از اهم لوازم حسن ولایت است و الا مشکلات به او هجوم می آورد و توان اداره ندارد.

ولایت فقیه| توان مدیریت و حسن تدبیر شرط حاکم اسلامی
آیت الله مقتدایی/ جلسه 114
ولایت فقیه| توان مدیریت و حسن تدبیر شرط حاکم اسلامی
    تاریخ› پنجشنبه 20 ارديبهشت 14:06

وسائل- آیت الله مقتدایی به شرایط رهبری اشاره کرد و گفت: شخصی که می خواهد زعامت امت اسلامی را بر عهده بگیرد باید هم دارای حسن تدبیر و حسن ولایت باشد و همچنین بر اجرای آن قدرت داشته باشد.

ولایت فقیه| بررسی مسأله طیب ولادت در سرپرستی اجتماعی
آیت الله مقتدایی/ جلسه 113
ولایت فقیه| بررسی مسأله طیب ولادت در سرپرستی اجتماعی
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 13:10

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایات درباره ولدالزنا گفت: روایاتی که درباره ولدالزنا وارد شده است نشانگر این است که چنین شخصی صلاحیت به دست گرفتن زمام امور مسلمین را ندارد.

ولایت فقیه| لزوم طیب ولادت برای پیشوای امت
آیت الله مقتدایی/ جلسه 112
ولایت فقیه| لزوم طیب ولادت برای پیشوای امت
    تاریخ› سه شنبه 18 ارديبهشت 19:07

وسائل- آیت الله مقتدایی در خصوص شرط هفتم از شروط ولی فقیه که بحث طیب ولادت است، گفت: از طریق اولویت می توان اینگونه استدلال کرد که همانطور که ولد الزنا نمی تواند پیشوای نماز باشد، چگونه ممکن است در مورد امت اسلامی که همه باید به او اقتدا کنند جایز باشد که شخص ولدالزنا ولی فقیه و زعیم مسلمین باشد؟


1 2 3