تاریخ : 19/مهر/1397 - 11:22
کد خبر : 9376
سرویس خبری : مبانی
 

معرفی پایان نامه| فقه سیاسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

معرفی پایان نامه| فقه سیاسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

وسائل- فقه سیاسی براساس دستاوردهای تحقیق حاضر، چنانچه از فقه فردمحور به فقه جامعه محور گذر کند، برخوردار از ظرفیت لازم جهت تأمین اصول، قواعد و هنجارهای لازم برای مدیریت جامعه اسلامی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد.

به گزارش خبرنگار وسائل، پایان نامه دکترای با موضوع «فقه سیاسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که به همت محمود ابراهیمی ورکیانی؛ دانشجوی دکترای رشته مدرسی معارف اسلامی در گرایش انقلاب اسلامی با راهنمایی حجت الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی و مشاوره استادان شیرخانی و اخترشهر نگارش یافته است در نظر دارد ابعاد مختلف فقه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تبیین شود و همچنین مشخص شود فقه سیاسی در این الگو از چه جایگاهی برخوردار است لذا تبیین مبانی، قواعد و الزامات فقه سیاسی براساس الگوی ایرانی پیشرفت هدف مهم این رساله است.

چکیده:

الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نظریه ای هنجاری است که در آن راهبردهای پیشرفت کشور با توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درحال تدوین است. یکی از موضوعات اساسی تبیین جایگاه علوم مختلف و از جمله فقه سیاسی است. عرصه فقه سیاسی جولان گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تاثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه‌های دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخگویی به مسائل مبتلابه، نیازمند تشریح جایگاه و بیان اصول کلی جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است و حکومت نیز موظف است که در تنظیم روابط و مناسبات خود با مردم و حکومتهای دیگر، فقه سیاسی را مبنای کار خود قرار دهد. در پاسخ به سوال اصلی رساله پیرامون جایگاه فقه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به این مدعا استدلال شده که فقه سیاسی شیعه، توانایی ارائه الزامات شرعی مربوط به زندگی سیاسی براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را دارد. دراین راستا، ضمن تبیین فقه سیاسی و ویژگی‌های آن، شاخصه‌های الگوی پیشرفت، مبانی فقهی و قواعد فقهی الگو و در آخر برخی از الزامات شرعی الگوی پیشرفت تشریح گردید. فقه سیاسی براساس دستاوردهای تحقیق حاضر، چنانچه از فقه فردمحور به فقه جامعه محور گذر کند، برخوردار از ظرفیت لازم جهت تأمین اصول، قواعد و هنجارهای لازم برای مدیریت جامعه اسلامی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد.

طرح تحقیق:

یکی از موضوعات محوری و مهم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، موضوعات مربوط به حوزه سیاست است و فقه نیز داعیه دار حل بسیرای از مسایل این حوزه است. درباره فقه سه نظریه مطرح است. برخی فقه را علمی مربوط به آخرت میدانند و عده ای آن را مربوط به دنیا می دانند که حکم ظاهری و دنیایی دارد که غزالی از دانشمندان اهل سنت از آن جمله است و نظریه سوم معتقد است فقه هم برای دنیا و هم آخرت است و امام خمینی(ره) از جمله کسانی است که به این نظریه تأکید می کند.

با توجه به همین وی معتقد است که فقه با کمک اجتهاد ظرفیت ورود در تمام عرصه ها را دارد و به دلیل اینکه الگوی نظام سیاسی کشور ما جموری اسلامی است، باید این امکان فراهم شود که جایگاه فقه سیاسی و زوایای پیدا و نهان آن بررسی شود، به ویژه که عرصه فقه سیاسی جولانگاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعی است و تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه پیش از عرصه های دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخگویی به مسائل مبتلا به، نیازمند تشریح جایگاه و بیان اصول کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است. استنباط های فقهی ناظر به عمل سیاسی به درستی می تواند تکلیف فرد مسلمان در زندگی سیاسی را تعیین کند. بنابراین تبیین صحیح جایگاه فقه سیاسی در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیرساختها، ساختارها، سیاسیت های کلی و حتی قوانین و ساسیت های جزیی می تواند نقش آفرین باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط و مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر، فقه سیاسی را مبنای کار خود قرار دهد.

از این رو لازم است جایگاه فقه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تبیین گردد. این امر از سویی مستلزم توضیح شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  است به این منظور شاخصه های مورد نظر رهبر معظم انقلاب مبنا قرار گرفته و از سویی توضیح ظرفیت های فقه سیاسی در جهت تأمین اصول و قواعد لازم برای جهت گیری الگویی مذکور است. در این صورت معیار و الگویی برای ظابط مند کردن الزامات و قواعد زندگی سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی ترسیم می گردد.

چند صفحه نخست پایان نامه را می توانید از اینجا دانلود مشاهد کنید./229/ف

 


کد خبرنگار : 38