vasael.ir

کد خبر: ۹۲۲۱
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷ - 10 September 2018
در همایش« تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظام» مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام کشوری گفت: در حال حاضر شورای نگهبان نظام مقایسه ای نمی کند و ذهنیت مسؤولان به سمت ذهنیت لیبرال می رود از طرفی ظرفیت حقوقی و قانونی در قانون اساسی برای این الگوی جدید از نظام وجود دارد.

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درهمایش« تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظام» پیشنهادی برای مقابله با تهاجم اسناد بین المللی به هویت شیعی که 18 شهریوردر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، درابتدا با اشاره به وضعیت فعلی کشورگفت: این نابسامانی ها به دلیل محاسبات نادرست مدیریتی و برنامه ریزی است.     

وی با تأکید بر این مطلب که دستگاه تصمیم سازی کشور به بیماری محاسباتی دچار است، تصریح کرد: اگر این موضوع مورد توجه نخبگان قرار نگیرد ما نمی توانیم مشکلات را حل کنیم و تنها راه حل برای مشکلات این است که به مفاهیم دینی برگردیم تا این امر احیا شود که این مسئله نیاز به جهاد کبیری دارد که کشور را نجات دهد.

حاکمیت تفکر نهادگرا در کشور به جای تفکر دینی

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درادامه با انتقاد نسبت به فعالیت های دولت فعلی که نهادگرا است، تصریح کرد: در واقع شکست دولت فعلی، شکست نهادگرایی است که الگوی آمریکایی دارداگر چه عمامه به سردارد و گاه قرآن هم می خواند و حتی سازمان برنامه و بودجه کشورهم تفکر نهادگرا دارد و برآن اساس برنامه ریزی می کند.

وی با اشاره به این مطلب که تا به امروز برنامه ریزی کشور دست دین نبوده است و در عین حال برخی قم را مقصر می دانند، بیان داشت: ما در شرایط جنگ تبلیغی در برابر نظام هستیم و از طرفی برنامه های سازمان برنامه و بودجه ازسوی طلبه ها امضاء شده است و به همین دلیل آنان مقصر این امضاها هستند.

 ماهیت اسناد بین المللی

وی درادامه به بررسی ماهیت اسناد بین المللی و چگونگی مقابل با آنان پرداخت، گفت:  شکل فریب دهنده این اسناد بین المللی قابل ملاحظه است به عنوان نمونه دراین اسناد تأکید بر رفع فقر شده است که البته ظاهر زیبایی است اما آنان فقر را به معنای نبود آزادی تعریف کرده اند و فقیر را کسی می دانند که آزادی های گسترده ندارد و به همین دلیل زنان و مردان متأهل که  نیازهای جنسی وعاطفی آنان پس ازازدواج محدود می شود را فقیر معرفی می کنند و آنان می گویند که این فقر است و انسان باید آزاد باشد.

اسناد بین المللی حتی برای همجنس بازان حقوق ویژه ای قائل می شوند

حجت الاسلام کشوری با اشاره به دیگ عناوین اسناد بین المللی مبنی بر به صفر رساندن گرسنگی، اهمیت سلامت، رفاه مطلوب و آموزش و برابری جنسی وصنعت و نوآوری و دیگرموارد در حوزه های مختلف گفت: درواقع اسناد بین االمللی به دنبال دگرگون سازی سبک زندگی هستند که در این اسناد حتی برای همجنس بازان حقوق ویژه ای قائل می شوند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به سند 2030 گفت: آنان آینده ای برای دنیا تعریف کرده اند ودر عین حال این موضوع جای بسی تعجب دارد که  در حال حاضر قوانین کشور درنوردیده شده است و این سند در حال اجرا است.

چرا نظام برنامه ریزی کشور میل به پذیرش اسناد بین المللی دارند؟

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با انتفاد نسبت به مفاد این سند که آنان حتی نفوذ را قانونی می دانند، بیان داشت: در واقع این امر خطر فرهنگی دارد و حتی از نظر اسناد بین المللی خانواده موضوعیت ندارد و مبانی آنها برحمایت از همجنس بازان تأکید دارد و برای جلوگیری از خشونت روضه امام حسین(ع) را مصداق خشونت معرفی می کنند.

وی با بیان اینکه حذف مطالب کتاب های درسی از مفاهیم شهادت و ایثار به بهانه گسترش طرح صلح است، اظهارکرد: در واقع اسناد بین المللی از لحاظ آرمان و افق در تعارض هستند و نقد آنها به تنهایی موثر نیست بلکه باید جایگزین آن را بحث کرد.

حجت الاسلام کشوری درادامه با طرح این پرسش که چرا نظام برنامه ریزی کشور میل به پذیرش اسناد بین المللی دارند ؟گفت: برخی می گویند مدیران کشور نفوذی هستند که این ادعا درست نیست چرا که آنان فقط به دلیل فکری علیل هستند که علت پذیرش اسناد همین امر است.

جمهوری اسلامی یک علم متفاوت نیاز دارد

وی درادامه با بیان اینکه مفاهیم غربی در دانشگاههای ایران تدریس می شود و در عین حال علوم انسانی غربی در همین دانشگاهها تدریس می شود، اظهارکرد: درواقع مسؤولان ما همان مفاهیم را یاد گرفته اند که در دانشگاهها تدریس شده است و با وجود اینکه چهار دهه از انقلاب گذشته است هنوز نفهمیدیم که جمهوری اسلامی یک علم متفاوت نیاز دارد.

حجت الاسلام کشوری با اشاره به القای مفاهیم غربی برای اداره کشور گفت: به عنوان نمونه شفاف سازی ایده ای مربوط به بانک جهانی است که فساد را قانونی می کند و در عین حال نمی تواند مانع آن شود بلکه مبارزه با فساد به سه عامل ریشه ای فساد که حرص و استکبار و حسد است بستگی دارد به همین دلیل است که وقتی فساد فیش های حقوقی نجومی متوقف می شود فساد از راه دیگر انجام  صورت می گیرد.

وی درادامه با طرح این پرسش که اشکال اسناد بین المللی در ایران چگونه است، گفت: با وجود اینکه سند 2030 براساس قانون اساسی مانع استقلال و غیر قانونی است اما اجرای این سند مخفیانه می شود و بار آن بر دوشNGO ها قرار می گیردو  به گونه ای است که طرح دوم  این سند در کشور پیاده می شود و با تسهیل گفتگو برای سیاستگذاری، سعی در نهادینه سازی این سند دارند.

حوزه باید تبلیغ تخصصی مسؤولین را راه اندازی کند

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به این مطلب که آنان به بهانه سند 2030 در قالب شکل اجرا ذهنیت سازی می کنند، بیان داشت: در شرایط فعلی برای مقابله با این اسناد حوزه باید تبلیغ تخصصی مسؤولین را راه اندازی کند چرا که آنها بیشتر از مردم به تبلیغ نیاز دارند.

حجت الاسلام کشوری با اشاره به این مطلب که چه کسانی برای مسؤولین باید مفاهیم دینی را به روز رسانی کنند، بیان داشت:  به همین دلیل باید مراقب شکل اجرای اسناد بین المللی در ایران بود و فقط به محتوا توجه نکرد.

وی درادامه با طرح این پرسش که با چه روشی محتوای مطرح در اسناد بین المللی را نقد کنیم؟تصریح کرد: روش خاصی حاکم بر نقد بر روی اسناد بین المللی وجود ندارد و در عین حال در تعریف مبانی آنها با ما تفاوت دارند که علم مد نظراهل بیت(ع) سلطان و علم مد نظر آنان تصرف در طبیعت است.

 الگوی نگهبانی در مقابل اسناد بین المللی چه ویژگی دارد؟

حجت الاسلام کشوری با اشاره به این مطلب که آنان با تغییر ذهنیت مسؤولان در قالب اسناد بین المللی می خواهند ذهنیت مدیران ما را عوض کنند، تصریح کرد: در واقع این کار با هدف دورشدن مدیران از مفاهیم دینی صورت می گیرد تا به سمت مفاهیم سکولار بروند که در این وضعیت بهتر است اسناد بین المللی به شکلی باشد که ذهنیت مدیران را براساس مفاهیم دینی و اسلامی بازسانی کند که این نگهبانی از نظام است.

نظام مقایسه ای به عنوان الگوی نگهبانی در مقابل اسناد بین المللی

وی نظام مقایسه ای را به عنوان الگوی نگهبانی در مقابل اسناد بین المللی پیشنهاد داد،اظهارکرد: در این راستا نیاز است تا تجربه ترک رشد بررسی شودچرا که نظام مقایسه ای اینگونه است که باید رشد را همراه با غی هر دو با هم دید که عیب مباحث دینی ما این است که درباره رشد صحبت می کند اما در روایت آمده است که هر گاه که می خواهید برای مخاطب معرفت ایجاد کنید رشد وغی  با هم بیان شود.

حجت السلام کشوری با اشاره به این مطلب که وقتی نظام مقایسه ای نباشد تبیین رشد از غی اتفاق نمی افتد، تصریح کرد: وقتی می خواهیم از نظام نگهبانی کنیم نیاز است که شورای نگهبان وارد شود و این الگو از سوی این نهاد تکمیل شود.

 مدیریت شهری مشهد با مفاهیمی برآمده از اسناد بین المللی نوشته می شود

وی درادامه  تبیین قدم به قدم ضعف الگوی نگهبانی ازنظام گفت: در حال حاضر شورای نگهبان نظام مقایسه ای نمی کند و ذهنیت مسؤولان به سمت ذهنیت لیبرال می رود از طرفی ظرفیت حقوقی و قانونی در قانون اساسی برای این الگوی جدید از نظام وجود دارد.

حجت الاسلام کشوری با اشاره به این مطلب که شورای نگهبان برنامه ریزی برای ارتقای فکری در مسؤولان و مردم را انجام دهد چرا که حکومت اسلام تفکر بنیان است و حوزه علمیه باید فکر ایجاد کند، بیان داشت: اما در حال حاضر مسئله اصلاح فکری تعطیل شده است و در عین حال نیاز است که ساختارهای حکومتی و شورای نگهبان این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه آستان قدس تبدیل به مرکز تصمیم سازی و شروع به اشتراک گذاشتن ایده ها شود، اظهارکرد: در حال حاضرمدیریت شهری مشهد با مفاهیمی برآمده از اسناد بین المللی نوشته می شود و پرونده بلعیده شدن مشهد توسط سرمایه داری امری خطرناک است اگرچه که باید محور آستان قدس و حرم رضوی باشد./241/504/ح

تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۹ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۲:۲۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۷
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۴۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۳۸