vasael.ir

کد خبر: ۷۹۶۶
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۳ - 11 March 2018
نشست تخصی
وسائل- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در نشست تخصی « فقه ارتباطات» با اشاره به این مطلب که ما همیشه امر به معرف و نهی از منکر را حکومتی می دانیم و به همین دلیل گشت ارشاد و اکیپ های جمع آوری ماهواره تشکیل می شوند، گفت: در عین حال این فعالیت ها شکست خورده هستند چرا که به وسیله حکومت طراحی شده است.

 

به گزارش  وسائل؛ ابراهیم فیاض، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در نشست تخصصی«فقه ارتباطات» که در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: جهان در حال فروپاشی است و تجارت جهانی نخستین چیزی را که نقد می کند خود آمریکا است.

وی با بیان اینکه در شرایطی که دنیا در حال فروپاشی است و ما در علوم انسانی چیزی نداریم و پست مدرن، نفی همه چیزهایی است که تا به امروز بوده است، تصریح کرد: در چنین وضعیتی این پرسش ها مطرح می شود که روسیه، چین و خاورمیانه در این شرایط چه خواهند کرد؟ و از طرفی بحث ساختاری در اروپا چه خواهد شد؟

 

 

فیاض درادامه با طرح دیگر پرسش ها مبنی بر اینکه اینها موضوعات عمیقی است که روسیه چه راهی خواهد رفت؟ آلمان چه خواهد کرد؟ آیا آلمان با روسیه ادغام می شود؟ آیا فرانسه به طرف انگلیس می رود، بیان داشت: واز طرفی این پرسش پیش می آید که وضعیت ما که در علوم انسانی مصرف کننده بوده ایم نه تولید کننده چه خواهد شد؟

تمدن غربی دیگر تمدن مستقر نیست

وی با بیان اینکه ترامپ محصول همین جهان در حال فروپاشی است، ابرازکرد: از طرفی اگر آمریکا کشور آرامی بود باید یکی مثل اوباما رییس جمهور می شد نه ترامپ و می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که تمدن غربی دیگر تمدن مستقر نیست.

این محقق و پژوهشگر اجتماعی با اشاره به این مطلب که جهان امروز تبدیل به جهان ارتباطی شده و در عین حال نظام دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دیگر نظامات ما همان نظام ارتباطی هستند، خاطرنشان کرد:  لذا در این راستا باید بحث کرد که اقتصاد اعتباری یا ارتباطی چه چارچوب هایی دارد و در این تعریف توجه به آینده حائزاهمیت است و این درحالی است که برخی نمی خواهند آینده را قبول کنند.

مهمترین عنصر جهان پدیداری فرهنگ است

فیاض با بیان اینکه مهمترین مقوله مورد تأکید درمردم شناسی و انسان شناسی، قوه محرکه غریزه است، بیان داشت: در واقع غریزه سوق دهنده است وعامل انگیزه ای است و در عین حال غریزه کور است.

وی با بیان اینکه مهمترین عنصر جهان پدیداری درعین حال فرهنگ است و از طرفی اگر غریزه نباشد نمی توان فرهنگ را تعریف کرد، بیان داشت: فرهنگ ابزار ارضاء غریزه است و همچنین خلاقیت مهمترین ساختار فرهنگ است که مردم به سرعت آن را به سمت جلو می برند.

انسان مرده است اگر فرهنگ نداشته باشد

عضوهیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی فکر می کنند که فرهنگ باید به عقب برگردد در شرایطی که مردم در حال حرکت به سمت جلو هستند، تصریح کرد: وقتی از مردم پرسیده می شود که چرا حرکت به جلو دارید آنان پاسخ می دهند با توجه به اینکه جامعه با سرعت حرکت رو به جلو دارد پس مردم نیز همگام با جامعه حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه انسان مرده است اگر فرهنگ نداشته باشد، اظهارکرد: در واقع فرهنگ باستانی مرده است چرا که فرهنگ معنای رو به جلورفتن است و به همین دلیل جوامعی که یاد می گیرند که پیشرفت کنند کشورهای غیر تاریخی مثل آمریکا و استرالیا هستند که به سرعت به جلو می روند چرا که پشتوانه تاریخی ندارند که پای آنها را ببندد.

خلاقیت فرهنگی، همان ارتباطات است

 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر این مطلب که وقتی پشتوانه تمدنی فعال شود، حرکت رو به جلو خواهد داشت، تصریح کرد: در واقع خلاقیت فرهنگی، همان ارتباطات است چرا که غریزه زندگی خلق می کند  و فرهنگ آن را ارضاء می کند.

وی با بیان اینکه انسان در هنگام تولد، ضعیف است و این ضعف را با فرهنگ جبران می کند، بیان داشت: در واقع خلاقیت فرهنگی که همان ارتباطات است به وسیله رسانه ایجاد می شود که هر چه رسانه ها افزایش پیدا می کنند در نتیجه ارتباطات هم فراوان تر می شوند.

آیا فقه دربرابر تکنولوژی پاسخ دارد؟

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکهرسانه تکنولوژی است، گفت: از طرفی ارتباطات تابعی از اقتصاد و نیازهای بشری در تاریخ است چرا که تکامل در ارتباطات، فرهنگ و خلاقیت در حد بالایی وجود داردکه در همین ساختارها پرسشهای بین فقه و رسانه مطرح می شود که فقه چه پاسخی دربرابر تکنولوژی خواهد داشت.

وی درادامه با طرح این پرسش که در شرایط فعلی فقه می خواهد چکارکند؟ گفت:  در واقع فقه همیشه فتوا به حرمت رسانه داده است و همه ابزار تکنولوژی مانند رادیو، تلویزیون و ماهواره را درهمان ابتدا حرام اعلام کرده است اما بعد از مدتی این فتواها نادیده گرفته شده است ومی توان اینگونه این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر آیا در منازل روحانیان تلویزیون وجود ندارد درحالی که در شرایطی این تکنولوژی هم مذموم بوده است.

.

واپس زدگی مذهب نسبت به تکنولوژی رو به گذشته است

این محقق و پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه واپس زدگی مذهب نسبت به تکنولوژی رو به گذشته است و این در حالی است که علم رو به آینده است، گفت: آیا در این وضعیت می توان جنگ بین مدرنیسم و سنت را مطرح کرد؟

فیاض با اشاره به این مطلب که دین مهمترین عنصر جهان بینی است که هیچوقت تعطیل نمی شود و در عین حال کسی را نداریم  که بگوید دین وجود ندارد، بیان داشت: اگر در شرایطی دین تعطیل شود مردم خودشان دین سازی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه مردم در جریان خلاقیت فرهنگی یا دین رسمی در فقه مناسکی متمرکز می شوند که در این صورت یا همراهی خواهند کرد و یا به ضرورت زندگی دین سازماندهی شده را کنار می گذارند و دین خودشان را جلو می برند، اظهارکرد:در این وضعیت غریزه خودش را باز تولید می کند و در عین حال یکی از اشتباهات این موضوع استکه غریزه را مربوط به حیوان و فطرت را متعلق به انسان می دانند در حالی که فطرت و غریزه یکی هستند وفطرت بالاتر از غریزه است.

 تفاوت های عملی مطالبه جنسی درباه مردان وزنان

فیاض درادامه با اشاره به اینکه در موضوع حجاب اجباری دشمن فقط ده درصد تأثیر دارد، گفت: در حال حاضرغریزه جنسی به شدت فعال شده است و وقتی این غریزه فعال شود، مطالبه جنسی نیز بالا می رود و در عین حال حیای احمق گونه فروپاشی می کند و  وقتی مطالبه جنسی زنان بالا رود  آنها وارد صحنه می شوند چرا که رفتار زنان در برابر مطالبه جنسی متفاوت از مردان است چرا که مردان در این وضعیت سکوت می کننداما زنان برای مطالبه جنسی فریاد می زنند.

وی درادامه با اشاره به تحلیل های دختران جوانانی که در عین پوشیه داشتن در دانشگاه وارد مباحث ریز جنسی می شوند که این امرناشی از مطالبه آنان است، تصریح کرد: در وضعیتی که خودآگاهی جنسی ایجاد شده است افراد مطالبه جنسی دارند و در عین حال آموزش ها و تکنیک هایی در این راستا نیاز دارند که باعث شده است همان فرد محجبه هم برای پاسخ به مطالبه جنسی مطالعه داشته باشد.

این محقق و پژوهشگر حوزوی برداشتن روسری را از مطالبات بدیهی در راستای مطالبات جنسی زنان عنوان کرد و گفت: در عین حال این موضوع قابل پیش بینی است این حرکت خاموش نخواهد شد و حتی ممکن است چند نفر ازهمین افراد به صورت لخت و عریان در این خیابان ظاهر شوند و این دور از ذهن نیست و حتی می توان گفت اگر زنان به استادیوم ورزشی بروند درشرایطی که مطالبه جنسی فراوانی وجود دارد نیز امکان حضور زنان به صورت لخت و عریان در وسط استادیوم قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه در جامعه ما در حال حاضر دوگانه های فراوان ایجاد شده اند و از طرفی این سؤوال مطرح است که آیا تکامل، ضداخلاق است، تصریح کرد:  کشور ما به سمت آمریکایی شدن پیش می رود چرا که دولت فعلی، یک دولت محافظه کار است و در عین حال کسی هم با این قصه مخالفت نکرد و می توان ادعا کرد که فروپاشی اخلاقی در کشور در حال رشد است.

غریزه ارتباطی بعد از غریزه گرسنگی و جنسی

این مححق و پژوهشگر حوزوی با بیان مراحل حرکت و پیشرفت غرایزدر مقایسه با جوامع دیگر گفت: در قدم نخست غریزه گرسنگی است که برای این موضوع اقتصاد باید حل شود و بعد از آن غریزه جنسی است که حیوانی است و پس از عبور از این دو مرحله به غریزه ارتباطی می رسیم که انسانی است

وی درادامه با اشاره به این مطلب که در اوایل انقلاب فقط بخور بخور رواج داشت و همه چاق شدند، تصریح کرد: بعد از آن غریزه جنسی فعال شد به طوری که نیروی انتظامی برای پیشگیری از رشد فزاینده ماهواره ها وارد عمل شد اما به دلیل برخورد غیر عاقلانه در این دوره ما شکست خوردیم واین قصه هنوز ادامه دارد که اینستاگرام جای آن را گرفته است.

این محقق و پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه در حاضر حاضر به دوره ارتباطی رسیده ایم ودین دربرابر پرسش های این دوره چه پاسخی دارد، گفت: در این مرحله اگر قرار باشد مردم بین دین و زندگی انتخاب کنن ، آنان زندگی را انتخاب خواهند کرد چرا که قرآن هم به این موضوع اشاره کرده است که اگر راهی را به مردم نشان ندهید آنان راه خودشان را خواهند رفت.

کشف حجاب موضوعی اجتماعی است نه سیاسی

فیاض با اشاره به این مطلب که فطرت بحث مردم است نه انسان، گفت: در عین حال دین نتوانسته است ساختارهای غریزه را ایجاد کند که نخستین نشانه آن کشف حجاب است که این موضوع همان ارتداد است و به غریزه برمی گردد و در عین حال فعال تر خواهد شد و می توان ادعا کرد که این موضوع سیاسی نیست و اجتماعی است .

وی با بیان اینکه مردم گروهی از انسان ها هستند که با یک غریزه و فرهنگ خاص در کنارهم زندگی می کنند که هر چه فطرت شکوفاتر شود، غرایز نیز شکوفاتر هستند و به همین دلیل به شدت غرایز فعال می شوند، گفت: درواقع فطرت، خلقت هدایت یافته است.

این محقق و پژوهشگر حوزوی درادامه با انتقاد نسبت به برخی که دین را منحصر در روحانیان تعریف می کردند، گفت: در شرایط فعلی روحانیان از عهده آن برنمی آیند چرا که ابعاد دانش بشری به شدت گسترده شده است و یک روحانی باید فیریک و شیمی و ریاضی بداند تا بتواند پرسشها را پاسخ دهد و اینجا بحث نسبیت مطرح می شود.

وی با بیان اینکه نظام کنشی ما بدون نظام معنایی نیست، اظهارکرد: از طرفی کسانی که علوم انسانی ما را بنیانگذاری کرده اند می گویند نظام معنایی است که نظام کنشی می سازد و نظام کنشی نیز سازنده ساختار اجتماعی است و این موضوعات بدون جهان پدیداری نیست ودر عین حال جهان پدیداری بدون دین نیست که اگر دین نباشد، دین خلق خواهد شد.

 این محقق و پژوهشگر حوزوی با اشاره به این مطلب که خانواده یک نهاد برای ارضاء غریزه جنسی است، گفت: اما این نهاد نتوانسته است حول این محورعمل کند و شکست خورده است چرا که طلاق زیاد شده و ازدواج هم نداریم و از طرفی افراد غرایز جنسی را به صورت مشروع نمی توانند ارضاء کنند چرا که غریزه بدون جهت است.

عرف براساس سبک زندگی است

وی درادامه با بیان اینکه اگر مهمترین مبنای اخلاقی ما عدل است و طبق اسلام این عدل را مردم تشخیص می دهند باید دید با این ساختار به چه چیز ی می رسیم؟ در واقع به سیستمی رسیم که روی آن کارنشده است و آن امر به معروف و نهی از منکر است، تصریح کرد:  در اینجا این سوال پیش می آید که جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در فقه ما چیست و چه باید کرد؟

این محقق و پژوهشگر حوزوی درادامه با طرح این پرسش که عرف چطور شکل می گیرد، گفت: عرف براساس سبک زندگی است که معروف داخل آن، مردم هستند و از طرفی ذکر یادآوری فطرت است و دانشی که یادآوری فطرت  دارد، حکمت است و مردم نیز دارای قلب سلیم هستند و این ساختارها در زندگی روزمره شکل می گیرند

 

.

امت هستند که کار فرهنگی را شکل می هند

وی با بیان اینکه مردم خودشان امر به معروف و نهی از منکر می کنند و امام معروف را برای آنها تعریف می کند، اظهار کرد: در واقع فقه فقط دراین باره به آنان کمک می کند و از طرفی معروف، سوژه نیست که از بالا بیاید بلکه در زندگی مردم شکل می گیرد  و در واقع این امت هستند که کار فرهنگی را شکل می هند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این مطلب که ما همیشه امر به معرف و نهی از منکر را حکومتی می دانیم و به همین دلیل گشت ارشاد و اکیپ های جمع آوری ماهواره تشکیل می شوند، گفت: در عین حال این فعالیت ها شکست خورده هستند چرا که به وسیله حکومت طراحی شده است.

وی درادامه در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا عرفی شدن برآمده از ساختارهای دینی است یا نه؟ و آیا دین عرفی سازی می کند و عرفی سازی و خلاقیت دست مردم است؟ گفت: در واقع فطرت در مردم قلب سلیم است و به همین دلیل مردم به خطا نمی روند در عین اینکه ممکن است نخبگان و علمای دین انحراف ایجاد کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این مطلب که اگر چه در آلمان 55 درصد افراد رأی به همجنس بازی داده اند، اما اگر از افرادی که رأی مثبت به این کارداده اند سوال شود که شما خودتان همجنس بازی را انجام می دهید آنان می گویند که این کار را نخواهند کرد، گفت: در واقع همجنس بازی برای نخبگان است و مردم عادی این کار را انجام نمی دهند.

وی ادامه داد: اما دلیل رأی مثبت همین مردم عادی به قانون همجنس بازی اصرار بر وجود آزادی است چرا که دموکراسی غربی بر روی مردم بنا شده است و مردم گرایی در این کشورها به شدت جدی است.

  این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر فلسفه و عرفان شکست خورده است و به همین دلیل آلمان ها بر روی حکمت کار می کنند، بیان داشت: از طرفی اگر حکمت نباشد فطرت هیچوقت آشکار نمی شود ودر عین حال آلمانی ها، فطرت را ندارند که اگر ما بتوانیم فطرت را مطرح کنیم حکمت را نیز می توانیم ما برای آنان تعریف کنیم

وی با بیان اینکه فطرت شهود است و هنوز آشکار نشده است، تصریح کرد: هرچه به آینده نزدیکتر می شویم فطرت آشکارتر خواهد شد چرا که فطرت در تاریخ متبلور می شود و درآخرالزمان بیشتر آشکار می شود.

فیاض با بیان اینکه تنها راهکار در شرایط فعلی برای اتصال بین دین و ارتباطات بازگشت به مردم است، تصریح کرد: در واقع این بازگشت به مردم حول محورعقل سلیم باید صورت بگیرد که امر به معروف در بعد اجتماعی با امام همراه می شود و بعد معرفتی آن ذکر است.

تهیه و تنظیم:فاطمه ترزفان

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۲ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۴:۲۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۴:۲۹
اذان ظهر
۱۲:۰۱:۰۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۲۶
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۱۷