vasael.ir

کد خبر: ۱۶۰۰۳
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲ - 16 February 2020

معرفی پایان نامه | راهبردها و راهکارهای مهار قدرت در عرصه روابط بین‌الملل با تأکید بر فقه اسلامی

وسائل ـ مهار قدرت در سه حوزه تقنین، ساختار و رفتار با تفکیک راهبردها از راهکارها قابل بررسی است و در مجموع می توان به اصلاح و ایجاد تغییر در قواعد و مقررات بین المللی، ساختار و رفتار کارگزاران در مهار قدرت اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار وسائل، همان‌گونه که در علم سیاست،معرفی پایان نامه | راهبردها و راهکارهای مهار قدرت در عرصه روابط بین الملل با تأکید بر فقه اسلامی قدرت محوری ترین مفهوم است. در روابط بین الملل نیز در برگیرنده اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است، که متکی بر قدرت سیاسی است، زیرا میزان قدرت سیاسی دولت ها در برقراری روابط میان آنان تعییین کننده است. به عبارت دیگر قدرت سیاسی ابزاری است که اهداف بین المللی بازیگران را تأمین می نماید.

قدرت سیاسی و شیوه های تحدید و مهار آن یکی از مسائل مهم و مطرح در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی به شمار می رود؛ راهبردها و مکانیزم ها برای مهار آن مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، فساد ناشی از قدرت سیاسی علی رغم نظریه فساد ذاتی قدرت در یک برداشت خوش بینانه از آن نیز امکان سوء استفاده از آن به دلیل واقعیت های موجود در روابط بین الملل وجود دارد.

مهار قدرت سیاسی در عرصه بین المللی مستلزم بررسی رویکردهای متفاوت به پدیده قدرت می باشد. هر مکتب فکری، بر اساس مبانی نظری خود، نگاه خاصی به آن دارد. اسلام به عنوان دین رهایی بخش و جهانی، با نگاه ویژه به پدیده قدرت از مبانی نظری خاصی پیروی می کند که با عنایت با آنها می توان قدرت سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

مهار قدرت سیاسی در رویکرد اسلامی به ویژه فقه سیاسی با راهبردها و راهکارهای مهار قدرت در عرصه روابط بین الملل از منظر فقه اسلامی متکی بر مفروضه های بنیانی است که با روش تحلیلی ـ توصیفی و تجویزی شکل می گیرد.

توصیفی بودن مربوط به بیان مفروضه ها است. تحلیلی بیانگر نوع نگاه نقادانه و مستدل می باشد که به صورت تئوری و نظری طراحی می گردد. تجویزی با تکیه بر اجتهاد فقهاء مهار قدرت را با ارائه راهبردهای مشخص بر مبنای اصول مسلم انسانی و اسلامی و راهکارهای عملی بر مبنای اصول یاد شده پی گیری نموده و رویکرد اصلاح و تغییر وضع موجود را در پرتو راهبردها و راهکارهای اساسی در ابعاد مختلفی تقنینی ساختاری و رفتاری کارگزاران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

از منظر فقهی موضوع مهار قدرت سیاسی در عرصه روابط بین الملل در شرایط و موقعیت کنونی جای تحقیق دارد. لذا محمدموسی اکبری در رساله ای با عنوان «راهبردها و راهکارهای مهار قدرت در عرصه روابط بین الملل با تأکید بر فقه اسلامی» راهبردها و راهکارهای مهار قدرت در عرصه روابط بین الملل را از منظر فقه سیاسی شیعه مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.

 

سوأل اصلی:

راهبردها و راهکارهای مهار قدرت سیاسی در عرصه روابط بین الملل با تأکید بر فقه اسلامی کدامند؟

 

سوألات فرعی:

1. نظریه های مهارت قدرت سیاسی در روابط بین الملل کدامند و چه نقدی می توان بر آن داشت؟

2. راهبردها و راهکارهای تقنینی برای مهار قدرت سیاسی در روابط بین الملل با توجه به فقه اسلامی کدامند؟

3. راهبردها و راهکارهای ساختاری برای مهار قدرت  سیاسی در  عرصه  روابط  بین الملل  با  تأکید  بر  فقه  اسلامی کدامند؟

4. راهبردها و راهکارهای رفتاری برای مهار قدرت  سیاسی (اعم از بیرونی و درونی) در  روابط  بین الملل  با  عنایت  به  فقه  اسلامی کدامند؟

 

روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و تجویزی (اجتهادی) است. اصلاح و ایجاد تغییر در قواعد و مقررات  بین المللی، ساختار و رفتار کارگزاران پاسخ اجمالی و فرضیه تحقیق است.

 

چکیده

یافته های تحقیق در سه حوزه مذکور با تفکیک راهبردها از راهکارها به تحلیل و بررسی گرفته شده؛ در حوزه تقنینی راهبرد اصلاح و ایجاد تغییر شامل مباحث قانون مدار ساختن قدرت ها، اصلاح و تغییر قوانین حاکم بر روابط بین المللی وایجاد سازوکار مشارکت برابر و فراگیر دولت ها در تصمیم گیری ها است.

راهکارها شامل مشارکت فراگیر دولت ها در تدوین قوانین بین المللی، مسئولیت پذیری دولت ها، پذیرش حقوق  و تکالیف متقابل بین المللی و حق رأی مساوی دولت ها در اداره امور بین الملل می باشد. در حوزه ساختاری، اصلاح و تغییر ساختار موجود، استراتژی صلح، نظارت نهادهای با صلاحیت بین المللی و سرانجام برداشتن امتیاز «حق وتو» از برخی قدرت ها راهبردهای ساختاری را شکل می دهند.

مکانیسم تحقق راهبردها در پرتو توزیع عادلانه قدرت سیاسی، ایجاد نهاد علمی در راستای تصمیم سازی و نظارت آنان و مکانیسم قضایی برای داوری نسبت به عملکرد دولت ها در  امور سیاسی و امنیتی راهکارهای اجرایی در حوزه ساختاری است.

در حوزه رفتار کارگزاران استراتژی جهاد، عدالت محوری، اخلاق محوری و قانون مداری راهبردهای رفتاری را شکل می دهند. ضروت رفتار عادلانه، عاقلانه، عالمانه و اخلاق مدار در حوزه رفتاری کارگزاران، ضرورت اوصاف درونی و بیرونی و در نهایت مکانیسم بازدارندگی با هدف تقویت توان دفاعی به عنوان راهکارهای رفتاری برای مهار قدرت سیاسی کارگزاران در عرصه روابط بین الملل در نظر گرفته شده است.

برای مشاهده چند صفحه نخست از این رساله می توانید به اینجا مراجعه کنید./204/229/ح

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹