کد خبر : 8359
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 13:27

آیت الله علیدوست مطرح کرد؛

پیدایش، تطور و تحلیل درباره فقه مقارن

وسائل- آیت الله علیدوست با اشاره به ورود علمای شیعه در پرداختن به علم الخلاف، گفت: نخستین کتاب در علم الخلاف از شیخ مفید است سپس می توان به شیخ طوسی در قرن پنجم اشاره کرد اما در دوره های بعد این جریان جلوتر نمی رود و اوج نمی گیرد اما در عین حال دچار رخوت و سستی و مرگ مغزی نیز نمی شود. اما بعد از شهید ثانی و قرن دهم این مبحث علم الخلاف و ردالنویسی دچار مرگ مغزی می شود.

پیدایش، تطور و تحلیل درباره فقه مقارن

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نشست تخصصی «فلسفه فقه مقارن» که 21 اردیبهشت در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، به پیدایش، تطورات و تحلیل درباره آن پرداخت.

وی با بیان اینکه فلسفه فقه مقارن برای نخستین مرتبه است که مطرح می شود و در عین حال که مباحث مختلفی دارد اما تا به امروز خیلی کم مطرح شده است، اظهارکرد: فلسفه فقه مقارن از سوی ابوحنیفه مطرح شد و او یک سری بحث های اختلافی را جمع آوری و در اطراف آنها صحبت می کند، چرا که در آن زمان اختلافات فقهی بین اصحاب بوده است و از همان زمان اختلافات دانش به عنوان علم الخلاف نام گرفت و در واقع این حرکت ابو حنیفه سرآغازی برای دیگران شد.

 

 

پیدایش، تطورات و تحلیل درباره فقه مقارن

این مدرس درس خارج با اشاره به این مطلب که همه آن مطالبی که ابوحنیفه جمع آوری کرده و روی آنها کارکرده بود توسط شاگردش حسن شیبانی حالت ردّیه به آن زده شد، گفت: در واقع این امر به فرهنگ اسلامی بر می گردد که رد النویسه همان علم الخلاف است و در عین حال شافعی در این موضوع سنگ تمام می گذارد.

وی با بیان اینکه شافعی کار را توسعه می دهد و وقتی رد بر مالک می نویسد این موضوع در جهان اسلام صدا می کند، بیان داشت: در واقع این ردی که شافعی علیه مالک بن انس نوشت باعث شد که رد النویسی در جهان اسلام نهادینه شود و به عنوان یک جریان به راه بیفتد.

مدیر مؤسسه خاتم الاوصیا در ادامه با اشاره به دانشمندانی که ردالنویسی دارند، گفت: حضور شیعه را از همان قرن چهارم در این عرصه می بینیم و نخستین کتاب در علم الخلاف از شیخ مفید است و ازجمله دیگر دانشمندان شیعی در این عرصه، می توان به شیخ طوسی در قرن پنجم اشاره کرد اما از این زمان این جریان جلوتر نمی رود و اوج نمی گیرد اما در عین حال دچار رخوت و سستی و مرگ مغزی نیز نمی شود.

این مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به این مطلب که در دوران بعدی، شهید ثانی و شهید اول این خط را دنبال می کنند، بیان داشت: اما بعد از شهید ثانی و قرن دهم این مبحث علم الخلاف و ردالنویسی دچار مرگ مغزی می شود.

وی با بیان اینکه در همین اواخر در هند، سلطان عثمانی دستور می دهد که از همه فرقه ها درعلم الخلاف استفاده کنید و شیعه مستثنی شود، اظهارکرد: این موضوع در مذاهب چهارگانه می چرخد و در این قرن اخیر، صدایی از الازهر مصر بلند شد تا مذاهب را به یکدیگر نزدیک کند.

وی با اشاره به اینکه در این سیری که در فوق گفته شد ما با سه جریان مواجه شدیم، اظهارکرد: جریان نخست، جریان آشنایی با خلاف ها که دارای یک موضوع معین و مسائل روشن است که بنام علم الخلاف است و به عنوان یک دانش در ابتدا مطرح شد.