شناختنامه
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 20
 حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه| لزوم موضوع‌شناسی و در نظر گرفتن مقاصد شریعت در فقه بانک‌داری
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه معتقد است: فقهایی که در شورای فقهی بانک یا بیرون آن هستند و این نظام بانکی را کاملاً تأیید می‌کنند، نگاهی بسیار ناقص به موضوع دارند. بانک اگر دقیق موضوع شناسی شود نباید تنها معاملات بانک بررسی شود، بلکه باید مبانی نظری بانک، مکاتب ایدئولوژی، اهداف و مقاصد بانک هم دیده شود؛ بانک یک نهادی نیست که در خلاء بوجود آمده باشد بلکه در یک پارادایم معرفتی و حقوقی و همچنین با کارکرد خاص اقتصادی شکل گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند| وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 19
 حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند| وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند معتقد است: اگر مجتهدی یقین پیدا کند که حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی سازگاری ندارد، اما با وجود آن می‌داند که ولی فقیه بر اساس ضوابط فقه حکومتی حکم حکومتی صادر کرده است، یقین آن مجتهد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا وی تنها ولایت علمی بر مقلدان خویش در حوزه حکم فردی و نه حکومتی دارد.
آیت الله یزدی| عدم کفایت رساله های عملیّه در بُعد قانون گذاری حکومت اسلامی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 18
 آیت الله یزدی| عدم کفایت رساله های عملیّه در بُعد قانون گذاری حکومت اسلامی
وسائل- آیت الله یزدی با اشاره به مخالفت برخی در اوائل انـقلاب‌‌ با شکل‌گیری قوّه مقنّنه گفت: حکومت اسلامی یکی از راه‌های تأمین ارزش‌ها‌ی دینی است‌ و بدین جهت زبان حکومت و مقررات و قوانین مـربوط بـه آن شکل دیگری دارد در حالی‌که احکام و عبارات رساله‌های عملیه به خصوص‌ در‌ مواردی که فتوای مراجع مختلف باشد، برای‌ مجریان‌ و مسئولین‌ اداره امت و نظام حکومت کافی نیست و بـاید‌ بـه‌ شـکل روشن و مشخص به دست مـجری برسد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه| لزوم موضوع‌شناسی و در نظر گرفتن مقاصد شریعت در فقه بانک‌داری
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 20
 حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه| لزوم موضوع‌شناسی و در نظر گرفتن مقاصد شریعت در فقه بانک‌داری
1397/01/22
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه معتقد است: فقهایی که در شورای فقهی بانک یا بیرون آن هستند و این نظام بانکی را کاملاً تأیید می‌کنند، نگاهی بسیار ناقص به موضوع دارند. بانک اگر دقیق موضوع شناسی شود نباید تنها معاملات بانک بررسی شود، بلکه باید مبانی نظری بانک، مکاتب ایدئولوژی، اهداف و مقاصد بانک هم دیده شود؛ بانک یک نهادی نیست که در خلاء بوجود آمده باشد بلکه در یک پارادایم معرفتی و حقوقی و همچنین با کارکرد خاص اقتصادی شکل گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند| وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 19
 حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند| وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی
1397/01/20
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند معتقد است: اگر مجتهدی یقین پیدا کند که حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی سازگاری ندارد، اما با وجود آن می‌داند که ولی فقیه بر اساس ضوابط فقه حکومتی حکم حکومتی صادر کرده است، یقین آن مجتهد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا وی تنها ولایت علمی بر مقلدان خویش در حوزه حکم فردی و نه حکومتی دارد.
آیت الله یزدی| عدم کفایت رساله های عملیّه در بُعد قانون گذاری حکومت اسلامی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 18
 آیت الله یزدی| عدم کفایت رساله های عملیّه در بُعد قانون گذاری حکومت اسلامی
1396/12/16
وسائل- آیت الله یزدی با اشاره به مخالفت برخی در اوائل انـقلاب‌‌ با شکل‌گیری قوّه مقنّنه گفت: حکومت اسلامی یکی از راه‌های تأمین ارزش‌ها‌ی دینی است‌ و بدین جهت زبان حکومت و مقررات و قوانین مـربوط بـه آن شکل دیگری دارد در حالی‌که احکام و عبارات رساله‌های عملیه به خصوص‌ در‌ مواردی که فتوای مراجع مختلف باشد، برای‌ مجریان‌ و مسئولین‌ اداره امت و نظام حکومت کافی نیست و بـاید‌ بـه‌ شـکل روشن و مشخص به دست مـجری برسد.
آیت‌الله محمد مهدی شب‌زنده‌دار|حوزه به دلیل تامین اجزاء حکومت اسلامی رکن اصلی نظام است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/6
 آیت‌الله محمد مهدی شب‌زنده‌دار|حوزه به دلیل تامین اجزاء حکومت اسلامی رکن اصلی نظام است
1397/01/20
وسائل- آیت الله شب زنده‌دار معتقد است؛ حوزه علمیه به دلیل تامینِ زمامدار و فقیه عادل برای حکومت کردن، استخراج قواعد و قوانین اسلامی و تامین قضات برای قضاوت کردن، رکن اصلی حکومت است.
 آیت الله فاضل لنکرانی| از نگاه فقه حکومتی معامله کالاهای قاچاق حرام و باطل است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 11
  آیت الله فاضل لنکرانی| از نگاه فقه حکومتی معامله کالاهای قاچاق حرام و باطل است
1396/12/16
وسائل- آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در رابطه با استفاده از کالای قاچاق می گوید: از دید فقه حکومتی، همین مقدار که قاچاق مانع رشد اقتصاد داخلی کشور می‌شود، عاملی است که حکومت می‌تواند آن را ممنوع کند و این معامله حرام و باطل است، موضوع قاچاق علاوه بر بحث های اقتصادی از منظر مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی هم برای کشور مشکل درست می‌کند و باید با آن مقابله کرد.
معرفی آیت الله آملی لاریجانی| نظریه سیاسى اسلام چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر قرار داده است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/10
 معرفی آیت الله آملی لاریجانی| نظریه سیاسى اسلام چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر قرار داده است
1397/01/20
وسائل- آیت الله آملی لاریجانی در رابطه با نظام سیاسی اسلام معتقد است: در جهان امروز، بدون شک نظریه سیاسى اسلام و از جمله نظریه ولایت فقیه، چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر، قرار داده است و استحاله نظرى نظام اسلامى، شاید کم‌هزینه‌ترین روشی باشد که مخالفان اندیشه حکومتى اسلام در مقام مقابله با آن، برگزیده‌اند و از این روى یکى از مهمترین چالش‌های نظام اسلامى، خطر التقاط اندیشه‌های ناب اسلامى با اندیشه‌های مطرح در سطح نظام‌های سیاسى رایج است؛ حقیقتى که از وجوه «استعمار فرانو» به حساب می‌آید.
معرفی آیت الله عباس کعبی| ممنوعیت مذاکره با آمریکا در شرایط کنونى مبناى فقهى دارد
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/12
 معرفی آیت الله عباس کعبی| ممنوعیت مذاکره با آمریکا در شرایط کنونى مبناى فقهى دارد
1397/01/20
وسائل- آیت الله کعبی درباره مذاکره با آمریکا معتقد است: منع مذاکره با امریکا در شرایط کنونى یک مبناى کلى فقهى دارد و آن «وجوب جهاد دفاعى» است و وجوب دفاع، هم عقلى و هم شرعى است، جهاد دفاعى از ضروریات دین است و جهان اسلام در مقابل نظام سلطه استکبار جهانى، که متبلور در نظام سلطه آمریکاست، در حالت تدافعى به سر می‌برد، در این حالت، دفاع بر تک تک مسلمانان واجب است و مذاکره در واقع، نوعى سازش در روابط سیاسى تلقّى می‌شود.
معرفی آیت الله مومن| مشروعیت جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى در زمان غیبت
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/14
 معرفی آیت الله مومن| مشروعیت جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى در زمان غیبت
1397/01/20
وسائل- آیت الله مؤمن در رابطه با حکم جهاد ابتدایی در زمان غیبت می گوید: ظاهرا اقدام به جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى ‏که در زمان غیبت امام معصوم به طور مشروع و بر حق تشکیل شده باشد، جایز است و این همان قولى است که مرحوم شیخ مفید اختیار کرده است.
معرفی آیت الله موسوی جزایری| اصل وصول مالیات در جامعه اصلی صحیح و منطقی است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/15
 معرفی آیت الله موسوی جزایری| اصل وصول مالیات در جامعه اصلی صحیح و منطقی است
1397/01/20
وسائل- آیت الله موسوی جزایری اصل وصول مالیات در جامعه را اصلی صحیح و منطقی می‌داند و می‌گوید: در نظام اسلامی، اداره کشور هم می‌تواند متکی بر انفال و هم می‌تواند متکی بر مالیات باشد، بنابر روایات، پیامبر اسلام و بالاخص امیرالمؤمنین برای اداره حکومت، اکتفا به خمس و زکات اصطلاحی نکردند و مالیات‌هایی عنداللزوم مثل همین مالیاتی که اکنون اخذ می‌شود، گرفته می‌شده و از چیزهایی به جز مواردی که به آنها خمس و زکات تعلق می‌گرفته، مالیات اخذ می‌شده است.
معرفی آیت الله مصباح یزدی| برآیند دو اصل قانون اساسی دلالت بر برتری اختیارات ولی فقیه نسبت به قانون دارد
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/13
 معرفی آیت الله مصباح یزدی| برآیند دو اصل قانون اساسی دلالت بر برتری اختیارات ولی فقیه نسبت به قانون دارد
1397/01/20
وسائل- آیت الله مصباح یزدی معتقد است: در قانون اساسى یک اصل بیان کننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است که پیش مى‌آید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساکت است.
معرفی آیت الله هادوی| مفاد ادلّه ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرایط اثـبات می‌کند
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/16
 معرفی آیت الله هادوی| مفاد ادلّه ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرایط اثـبات می‌کند
1397/01/20
وسائل- آیت الله هادوی معتقد است: از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط، مانند پیروی از احکام رهـبر و ولیّ امر، لازم و مشروع است با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلّدانش لازم الاتّباع می‌باشد، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.
آیت الله شاهرودی| فقه منهای ولایت فقیه در خدمت سکولار است و هیچ ارزشی ندارد
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 17
 آیت الله شاهرودی| فقه منهای ولایت فقیه در خدمت سکولار است و هیچ ارزشی ندارد
1396/12/16
وسائل- آیت الله شاهرودی معتقد است: امتیاز نظام ما نسبت به نظام‌های دیگر همین نهاد رهبری و ولایت فقیه است، رهبر ما متکی به ولایت شخصی فقیه و آگاه به زمان و مکان بوده و ادامه راه انبیاء و جانشینی امام زمان است بنابراین فقه منهای ولایت فقیه در خدمت سکولار است و هیچ ارزشی ندارد.
معرفی آیت الله علم الهدی/ مصلحت علّت حکم نیست بلکه سبب و زمینه است برای تشخیص موضوع حکم ثانوی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/9
 معرفی آیت الله علم الهدی/ مصلحت علّت حکم نیست بلکه سبب و زمینه است برای تشخیص موضوع حکم ثانوی
1396/07/15
وسائل- آیت الله علم الهدی با ردّ دیدگاه اهل سنت درباره مصلحت گفت: این که مجمع تشخیص، مواردی را خلاف مصلحت تشخیص می‌دهد معنای آن این نیست که حکم تغییر کند و مصلحت علّت حکم نیست، بلکه مصلحت سبب و زمینه است برای تشخیص موضوع حکم ثانوی؛ پس خلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت، منجر به حدوث ضرری می‌شود که محلّ اجرای حکم ثانوی است.
معرفی آیت الله خاتمی/ هر قراردادی که خروجی آن سلطه بیگانگان بر عرصه های مختلف حکومت اسلامی شود مُلغا است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/8
 معرفی آیت الله خاتمی/ هر قراردادی که خروجی آن سلطه بیگانگان بر عرصه های مختلف حکومت اسلامی شود مُلغا است
1396/07/11
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به قاعده نفی سبیل گفت: بیگانگان و کفار، حق هیچ‌گونه سلطه ای را بر جامعه اسلامی ندارند، هر قراردادی که خروجی آن سلطه بیگانگان در عرصه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و عرصه های دیگر باشد، مُلغا است، این مطلب در قانون اساسی تصریح شد است.
معرفی حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی/ حکمی که اجرای آن هرج و مرج در جامعه ایجاد می‌کند مربوط به فقه حکومتی است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/7
 معرفی حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی/ حکمی که اجرای آن هرج و مرج در جامعه ایجاد می‌کند مربوط به فقه حکومتی است
1396/07/05
وسائل- حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی در توضیح تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی می‌گوید: اگر حکمی به‌تنهایی ارتباط با جامعه ندارد و هرج‌و‌مرج ایجاد نمی‌کند، فقه فردی نام دارد، اما حکمی که در صورت اجرا باعث هرج‌و‌مرج در جامعه می‌شود و نظم جامعه را به هم می‌ریزد، حق ندارید این حکم را اجرا کنید، مگر این‌که حکم حکومتی و فقه حکومتی آن را صادر کند.
RSS