شناختنامه
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 27
 حجت الاسلام والمسلمین غرویان| هدایت مردم به سمت ارزش های دینی وظیفه حکومت اسلامی است
وسائل- حجت الاسلام غرویان در نقد دیدگاه روشنفکران در خصوص اینکه تکلیف‌محوری در دین را بدل به حق محوری انسان کردند، گفت: در حکومت دینی، دغدغه حاکمان این است که بستری فراهم سازند تا آدمیان هرچه بهتر و آسان‌تر بتوانند حق خدا را ادا نمایند و مسئولیت خود را در برابر رب و پروردگار خویش انجام دهند لذا استراتژی کلی در حکومت دینی، اداء حق خدا و انجام تکلیف در برابر خداوند است.
حجت الاسلام و المسلمین طائب| جهاد از عالی‌ترین جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 26
 حجت الاسلام و المسلمین طائب| جهاد از عالی‌ترین جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر است
وسائل- حجت الاسلام و المسلمین طائب با اشاره به کلمات حضرت امیر در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: گاه امام امر به معروف را به معنای اصطلاحی و رایج آن به‌کار می‌گیرد که در این صورت در کنار جهاد و مانند آن می‌آید و گاه حقیقت و ماهیت امر به معروف و نهی از منکر مورد نظرشان است، که در این صورت ریشه و اساس همه نیکی‌ها به‌شمار می‌رود و حتی از جهاد برتر می‌نشیند.
حجت الاسلام ضیائی‌فر| کاهش مراجعه به اصول عملیه در رویکرد حکومتی به فقه
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 25
 حجت الاسلام ضیائی‌فر| کاهش مراجعه به اصول عملیه در رویکرد حکومتی به فقه
وسائل- حجت الاسلام ضیائی فر با اشاره به پیامدهای رویکرد حکومتی به فقه آورده است: فقیه در رویکرد فردی به اصول عملیه بیشتر مراجعه می‌کند به ویژه به احتیاط، ولی فقیه در رویکرد حکومتی به اصول عملیه کمتر مراجعه می‌کند؛ مثلاً برخی از مواردی که فقیهِ دارای بینش فردی، مجرای احتیاط می‌داند، وی آن را خارج از قلمرو احتیاط می‌داند.

حجت الاسلام والمسلمین غرویان| هدایت مردم به سمت ارزش های دینی وظیفه حکومت اسلامی است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 27
 حجت الاسلام والمسلمین غرویان| هدایت مردم به سمت ارزش های دینی وظیفه حکومت اسلامی است
1397/07/19
وسائل- حجت الاسلام غرویان در نقد دیدگاه روشنفکران در خصوص اینکه تکلیف‌محوری در دین را بدل به حق محوری انسان کردند، گفت: در حکومت دینی، دغدغه حاکمان این است که بستری فراهم سازند تا آدمیان هرچه بهتر و آسان‌تر بتوانند حق خدا را ادا نمایند و مسئولیت خود را در برابر رب و پروردگار خویش انجام دهند لذا استراتژی کلی در حکومت دینی، اداء حق خدا و انجام تکلیف در برابر خداوند است.
حجت الاسلام و المسلمین طائب| جهاد از عالی‌ترین جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 26
 حجت الاسلام و المسلمین طائب| جهاد از عالی‌ترین جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر است
1397/07/19
وسائل- حجت الاسلام و المسلمین طائب با اشاره به کلمات حضرت امیر در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: گاه امام امر به معروف را به معنای اصطلاحی و رایج آن به‌کار می‌گیرد که در این صورت در کنار جهاد و مانند آن می‌آید و گاه حقیقت و ماهیت امر به معروف و نهی از منکر مورد نظرشان است، که در این صورت ریشه و اساس همه نیکی‌ها به‌شمار می‌رود و حتی از جهاد برتر می‌نشیند.
حجت الاسلام ضیائی‌فر| کاهش مراجعه به اصول عملیه در رویکرد حکومتی به فقه
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 25
 حجت الاسلام ضیائی‌فر| کاهش مراجعه به اصول عملیه در رویکرد حکومتی به فقه
1397/07/19
وسائل- حجت الاسلام ضیائی فر با اشاره به پیامدهای رویکرد حکومتی به فقه آورده است: فقیه در رویکرد فردی به اصول عملیه بیشتر مراجعه می‌کند به ویژه به احتیاط، ولی فقیه در رویکرد حکومتی به اصول عملیه کمتر مراجعه می‌کند؛ مثلاً برخی از مواردی که فقیهِ دارای بینش فردی، مجرای احتیاط می‌داند، وی آن را خارج از قلمرو احتیاط می‌داند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی| ارتباط فقه مدرن با فقه سنّتی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 24
 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی| ارتباط فقه مدرن با فقه سنّتی
1397/07/19
وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین مبلّغی با اشاره به فقه جواهری مد نظر حضرت امام، آورده است: پویایی فقه به این نیست که سیر کلی اجتهاد که همه مجتهدان گذشته به رغم اختلافاتی که در استنباط مبانی داشته‌اند، را رد کرد، لذا مقصود حضرت امام هم از این که فرمودند باید فقه سنتی را حفظ کرد، همین معنا است که نقاط اتفاق در سیر کلی اجتهاد، در همه اجتهادهایی که طی قرون صورت پذیرفته قابل نفی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین لک­ زایی| ظرفیّت فقه حکومتی نسبت به نظریه پردازی در گستره امنیت ملّی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 22
 حجت‌الاسلام والمسلمین لک­ زایی| ظرفیّت فقه حکومتی نسبت به نظریه پردازی در گستره امنیت ملّی
1397/02/18
وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین لک­زایی با اشاره به ظرفیت عمیق فقه در حوزه نظریه‌پردازی، آورده است: فقه شیعه به‌ دلیل محوریت اصل امامت و ضرورت صیانت و حفاظت از این الگوی نظام سیاسی مشروع، توجه ویژه‌ای به امنیت دولت اسلامی دارد؛ از این‌رو می‌توان این مدعا را پیگیر بود که در ابواب مختلف فقه، گزاره‌های فقهی متعددی وجود دارند که ناظر بر عوامل و ضوابط تأمین، حفظ و نیز تهدید امنیت ملی می‌باشند.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی| عدم تعارض اسلام با دموکراسی فقه محور
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 21
 حجت الاسلام والمسلمین واعظی| عدم تعارض اسلام با دموکراسی فقه محور
1397/02/09
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین واعظی، دموکراسی را معارض با شریعت اسلام نمی‌داند و در تبیین این عدم تعارض، آورده است: اگـر دمـوکراسی را به عـنوان یـک روش سـیاسی فهم کنیم که بـر سه محور خاص؛ یعنی ایفای نقش مردم در به قدرت رسیدن افراد و احراز مسؤولیت‌ها، مشارکت آنـان در فـرایند تصمیم‌گیری سیاسی به‌طور مستقیم یا از طـریق نـمایندگانشان و نـیز آگـاهی یـافتن و کنترل و نظارت بـر عـملکرد حاکمان استوار است؛ آن‌گاه مانعی بر سر راه انتخاب این روش در چارچوب نظام‌های ارزشی و اصول بنیادین مختلف بـاقی نـمی‌ماند.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه| لزوم موضوع‌شناسی و در نظر گرفتن مقاصد شریعت در فقه بانک‌داری
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 20
 حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه| لزوم موضوع‌شناسی و در نظر گرفتن مقاصد شریعت در فقه بانک‌داری
1397/01/22
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه معتقد است: فقهایی که در شورای فقهی بانک یا بیرون آن هستند و این نظام بانکی را کاملاً تأیید می‌کنند، نگاهی بسیار ناقص به موضوع دارند. بانک اگر دقیق موضوع شناسی شود نباید تنها معاملات بانک بررسی شود، بلکه باید مبانی نظری بانک، مکاتب ایدئولوژی، اهداف و مقاصد بانک هم دیده شود؛ بانک یک نهادی نیست که در خلاء بوجود آمده باشد بلکه در یک پارادایم معرفتی و حقوقی و همچنین با کارکرد خاص اقتصادی شکل گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند| وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 19
 حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند| وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی
1397/01/20
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند معتقد است: اگر مجتهدی یقین پیدا کند که حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی سازگاری ندارد، اما با وجود آن می‌داند که ولی فقیه بر اساس ضوابط فقه حکومتی حکم حکومتی صادر کرده است، یقین آن مجتهد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا وی تنها ولایت علمی بر مقلدان خویش در حوزه حکم فردی و نه حکومتی دارد.
آیت الله یزدی| عدم کفایت رساله های عملیّه در بُعد قانون گذاری حکومت اسلامی
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 18
 آیت الله یزدی| عدم کفایت رساله های عملیّه در بُعد قانون گذاری حکومت اسلامی
1396/12/16
وسائل- آیت الله یزدی با اشاره به مخالفت برخی در اوائل انـقلاب‌‌ با شکل‌گیری قوّه مقنّنه گفت: حکومت اسلامی یکی از راه‌های تأمین ارزش‌ها‌ی دینی است‌ و بدین جهت زبان حکومت و مقررات و قوانین مـربوط بـه آن شکل دیگری دارد در حالی‌که احکام و عبارات رساله‌های عملیه به خصوص‌ در‌ مواردی که فتوای مراجع مختلف باشد، برای‌ مجریان‌ و مسئولین‌ اداره امت و نظام حکومت کافی نیست و بـاید‌ بـه‌ شـکل روشن و مشخص به دست مـجری برسد.
آیت‌الله محمد مهدی شب‌زنده‌دار|حوزه به دلیل تامین اجزاء حکومت اسلامی رکن اصلی نظام است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/6
 آیت‌الله محمد مهدی شب‌زنده‌دار|حوزه به دلیل تامین اجزاء حکومت اسلامی رکن اصلی نظام است
1397/01/20
وسائل- آیت الله شب زنده‌دار معتقد است؛ حوزه علمیه به دلیل تامینِ زمامدار و فقیه عادل برای حکومت کردن، استخراج قواعد و قوانین اسلامی و تامین قضات برای قضاوت کردن، رکن اصلی حکومت است.
 آیت الله فاضل لنکرانی| از نگاه فقه حکومتی معامله کالاهای قاچاق حرام و باطل است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 11
  آیت الله فاضل لنکرانی| از نگاه فقه حکومتی معامله کالاهای قاچاق حرام و باطل است
1396/12/16
وسائل- آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در رابطه با استفاده از کالای قاچاق می گوید: از دید فقه حکومتی، همین مقدار که قاچاق مانع رشد اقتصاد داخلی کشور می‌شود، عاملی است که حکومت می‌تواند آن را ممنوع کند و این معامله حرام و باطل است، موضوع قاچاق علاوه بر بحث های اقتصادی از منظر مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی هم برای کشور مشکل درست می‌کند و باید با آن مقابله کرد.
معرفی آیت الله آملی لاریجانی| نظریه سیاسى اسلام چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر قرار داده است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/10
 معرفی آیت الله آملی لاریجانی| نظریه سیاسى اسلام چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر قرار داده است
1397/01/20
وسائل- آیت الله آملی لاریجانی در رابطه با نظام سیاسی اسلام معتقد است: در جهان امروز، بدون شک نظریه سیاسى اسلام و از جمله نظریه ولایت فقیه، چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر، قرار داده است و استحاله نظرى نظام اسلامى، شاید کم‌هزینه‌ترین روشی باشد که مخالفان اندیشه حکومتى اسلام در مقام مقابله با آن، برگزیده‌اند و از این روى یکى از مهمترین چالش‌های نظام اسلامى، خطر التقاط اندیشه‌های ناب اسلامى با اندیشه‌های مطرح در سطح نظام‌های سیاسى رایج است؛ حقیقتى که از وجوه «استعمار فرانو» به حساب می‌آید.
معرفی آیت الله عباس کعبی| ممنوعیت مذاکره با آمریکا در شرایط کنونى مبناى فقهى دارد
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/12
 معرفی آیت الله عباس کعبی| ممنوعیت مذاکره با آمریکا در شرایط کنونى مبناى فقهى دارد
1397/01/20
وسائل- آیت الله کعبی درباره مذاکره با آمریکا معتقد است: منع مذاکره با امریکا در شرایط کنونى یک مبناى کلى فقهى دارد و آن «وجوب جهاد دفاعى» است و وجوب دفاع، هم عقلى و هم شرعى است، جهاد دفاعى از ضروریات دین است و جهان اسلام در مقابل نظام سلطه استکبار جهانى، که متبلور در نظام سلطه آمریکاست، در حالت تدافعى به سر می‌برد، در این حالت، دفاع بر تک تک مسلمانان واجب است و مذاکره در واقع، نوعى سازش در روابط سیاسى تلقّى می‌شود.
معرفی آیت الله مومن| مشروعیت جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى در زمان غیبت
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/14
 معرفی آیت الله مومن| مشروعیت جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى در زمان غیبت
1397/01/20
وسائل- آیت الله مؤمن در رابطه با حکم جهاد ابتدایی در زمان غیبت می گوید: ظاهرا اقدام به جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى ‏که در زمان غیبت امام معصوم به طور مشروع و بر حق تشکیل شده باشد، جایز است و این همان قولى است که مرحوم شیخ مفید اختیار کرده است.
معرفی آیت الله موسوی جزایری| اصل وصول مالیات در جامعه اصلی صحیح و منطقی است
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/15
 معرفی آیت الله موسوی جزایری| اصل وصول مالیات در جامعه اصلی صحیح و منطقی است
1397/01/20
وسائل- آیت الله موسوی جزایری اصل وصول مالیات در جامعه را اصلی صحیح و منطقی می‌داند و می‌گوید: در نظام اسلامی، اداره کشور هم می‌تواند متکی بر انفال و هم می‌تواند متکی بر مالیات باشد، بنابر روایات، پیامبر اسلام و بالاخص امیرالمؤمنین برای اداره حکومت، اکتفا به خمس و زکات اصطلاحی نکردند و مالیات‌هایی عنداللزوم مثل همین مالیاتی که اکنون اخذ می‌شود، گرفته می‌شده و از چیزهایی به جز مواردی که به آنها خمس و زکات تعلق می‌گرفته، مالیات اخذ می‌شده است.
RSS