ویژه نامه
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین کرد/بخش سوم
 برنامه راهبردی نظام را فقیه تعیین می کند
وسائل- حجت الاسلام و المسلمین اسلامی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی گفت: کار فقیه رعایت مصلحت جامعه است نه مصلحت عرفی که روشنفکران می‌گفتند، بلکه مصلحتی که در چارچوب ضوابط شرعی است؛ یعنی فهم فقهی‌اش به او اجازه می‌دهد که بفهمد مذاق شریعت چیست.
ولایت فقیه پشتوانه اندیشه ای نظام اسلامی است
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی:
 ولایت فقیه پشتوانه اندیشه ای نظام اسلامی است
وسائل ـ حجت‌الاسلام نوروزی به بحث تنفیذ اشاره کرد و گفت: از مباحث بسیار حائز اهمیت در نظریه ولایت فقیهی که پشتوانه تئوریک نظام اسلامی در عصر غیبت به شمار می‌رود، بحث حدود اختیارات ولی فقیه است که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است؛ حضرت امام(ره) یکی از مباحث مهمی که در این زمینه مطرح کرد، مقوله ولایت مطلقه فقیه بود.
تنفیذ خط اتصال مشروعیت و مقبولیت رئیس جمهور در نظام اسلامی است
سردبیر خبرگزاری رسا:
 تنفیذ خط اتصال مشروعیت و مقبولیت رئیس جمهور در نظام اسلامی است
وسائل ـ استادیان با بیان این که تنفیذ خط اتصال مشروعیت و مقبولیت یک رئیس جمهور در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است، گفت: فردی که رئیس جمهور می‌شود با تنفیذ این اجازه را از حاکم شرع می‌گیرد که در برخی از اموری که مستلزم اعمال ولایت است بتواند تصرف کند و تصرفش عدوانی و نامشروع نباشد.

برنامه راهبردی نظام را فقیه تعیین می کند
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین کرد/بخش سوم
 برنامه راهبردی نظام را فقیه تعیین می کند
1396/05/12
وسائل- حجت الاسلام و المسلمین اسلامی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی گفت: کار فقیه رعایت مصلحت جامعه است نه مصلحت عرفی که روشنفکران می‌گفتند، بلکه مصلحتی که در چارچوب ضوابط شرعی است؛ یعنی فهم فقهی‌اش به او اجازه می‌دهد که بفهمد مذاق شریعت چیست.
ولایت فقیه پشتوانه اندیشه ای نظام اسلامی است
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی:
 ولایت فقیه پشتوانه اندیشه ای نظام اسلامی است
1396/05/12
وسائل ـ حجت‌الاسلام نوروزی به بحث تنفیذ اشاره کرد و گفت: از مباحث بسیار حائز اهمیت در نظریه ولایت فقیهی که پشتوانه تئوریک نظام اسلامی در عصر غیبت به شمار می‌رود، بحث حدود اختیارات ولی فقیه است که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است؛ حضرت امام(ره) یکی از مباحث مهمی که در این زمینه مطرح کرد، مقوله ولایت مطلقه فقیه بود.
تنفیذ خط اتصال مشروعیت و مقبولیت رئیس جمهور در نظام اسلامی است
سردبیر خبرگزاری رسا:
 تنفیذ خط اتصال مشروعیت و مقبولیت رئیس جمهور در نظام اسلامی است
1396/05/12
وسائل ـ استادیان با بیان این که تنفیذ خط اتصال مشروعیت و مقبولیت یک رئیس جمهور در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است، گفت: فردی که رئیس جمهور می‌شود با تنفیذ این اجازه را از حاکم شرع می‌گیرد که در برخی از اموری که مستلزم اعمال ولایت است بتواند تصرف کند و تصرفش عدوانی و نامشروع نباشد.
کارآمدی نظام اسلامی در گرو دغدغه‌مندی و عملکرد دولت است
امام جمعه پردیسان/ بخش دوم
 کارآمدی نظام اسلامی در گرو دغدغه‌مندی و عملکرد دولت است
1396/05/11
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین قوامی به شرایط تنفیذ رییس جمهور اشاره کرد و گفت: اگر قوی‌ترین رهبر جهان را داشته باشید، عصا و ابزار، دولت کارآمد نداشته باشد، مشکل است، کدام دولت توانسته است عصای دست ایشان باشد؟ بعد دشمن می‌گوید که نظام ولایت فقیه ناکارآمد است؛ آن موقع لازم نیست که ما را براندازی کنند، ما خودمان خودمان را بر انداخته‌ایم، هدف از حکومت که رفع فقر و فحشاء است، وقتی این هدف نباشد، مقصر نظام نیست؛ بلکه مقصر سیستم دولتی و اداری است، سیستم اداری ما بسیار ناهماهنگ است، ماهیتاً اینطور است.
بررسی ابعاد حقوقی تنفیذ در قانون اساسی
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم تبیین کرد؛
 بررسی ابعاد حقوقی تنفیذ در قانون اساسی
1396/05/12
وسائل- حجت الاسلام بهروز لک به رویکرد مختلف پیرامون تنفیذ اشاره کرد و گفت: منشأ مشروعیت نظام اسلامی را الهی(انتصابی) بدانیم یا انتخابی به معنای الهی مردمی بدانیم بالاخره ولی فقیه بخشی از حق تنفیذ را دارد؛ طبعاً اگر این اختیار را به رئیس جمهور ندهد اصلاً اعتباری برای رئیس جمهور نخواهیم داشت.
تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:
 تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است
1396/05/11
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، تنفیذ را تثبیت خواند و گفت: تنفیذ تثبیت اختیاراتی است که مردم تفویض کرده‌اند، یعنی سازوکاری بر مبنای شورا مانند نظرخواهی پیامبر اکرم(ص) که از اصحاب پرسیدند: کجا جهاد کنیم؟ که مردم را به شورا طلب کرده و از مردم نظر خواسته و گفته است که به نظرم این چند نفر صلاحیت دارند، حالا مردم می‌گویند که در بین این افراد این فرد بهتر است، بنابراین تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است.
رئیس جمهور نماینده ولی فقیه در امور اجرایی است
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی:
 رئیس جمهور نماینده ولی فقیه در امور اجرایی است
1396/05/11
وسائل ـ حجت‌الاسلام مصباح، تنفیذ ولی فقیه را از اختیارات ایشان خواند و گفت: رئیس جمهور در واقع بازوی اجرایی ولی فقیه است، چون ولی فقیه یک نفر است و نمی‌تواند خودش به تنهایی تمام امور اجتماعی و حکومتی را اداره کند؛ بنابراین ایشان کسی را به عنوان نماینده و وکیل خودش در امور اجرایی نصب می‌کند، منتها روالش در قانون اساسی به این صورت است که مورد اعتماد مردم باشد و بعد ولی فقیه وی را نصب کند.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری در چارچوب اختیارات ولی فقیه است
ریاست هیأت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین :
 تنفیذ حکم ریاست جمهوری در چارچوب اختیارات ولی فقیه است
1396/05/11
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین فرخ فال با بیان این که تنفیذ حکم ریاست جمهوری در چارچوب اختیارات ولی فقیه تعریف می‌شود، گفت: باید تمام شؤون قضائی، اجرایی و تقنینی تحت نظر و نظارت شخص ولی فقیه باشد؛ بنابراین تنفیذ از اختیارات شخص ولی فقیه است و اگر رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور از سوی ولی فقیه تنفیذ نشود، سلسله ولایت و سلسله مشروعیت دچار آسیب خواهد شد.
مشروعیت اعمال رییس جمهور به نصب و تنفیذ ولی فقیه است
نماینده مجلس خبرگان رهبری:
 مشروعیت اعمال رییس جمهور به نصب و تنفیذ ولی فقیه است
1396/05/12
وسائل ـ آیت الله کعبی، تنفیذ ولی فقیه را مستوجب مشروعیت تصرفات رییس جمهور خواند و گفت: رویه تنفیذ در جمهوری اسلامی در دوران امام خمینی(ره) و در حال حاضر این است که در حکم تنفیذ معمولاً ولی فقیه مرقوم می‌فرمایند که من رأی ملت را تنفیذ و شما را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم، واژه نصب را به کار می‌برند، امام نیز تعبیری دارد که اگر نصب نباشد طاغوت است؛ بنابراین مشروعیت عمل رئیس جمهور منتخب به تنفیذ رأی ملت و نصب توسط ولی فقیه هست و اگر نصب نباشد اعتبار ندارد.
حکم ولی فقیه در شؤون اجتماعی بر همه فقها نافذ است
عضو کمیسیون تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی/ بخش دوم
 حکم ولی فقیه در شؤون اجتماعی بر همه فقها نافذ است
1396/05/11
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین بهمنی، تنفیذ را جزو اختیارات ولایت مطلقه فقیه خواند و گفت: ولی فقیه شئون اجتماعی امت را بر عهده می‌گیرد، شئون فردی به خودشان مربوط می‌شود، مراجع هم می‌توانند در شئون فردی احکامی را بگویند، اما امر فقیه مبسوط الید بر فقها هم نافذ است؛ یعنی در امور اجتماعی فقها نیز حق دخالت و تصرف ندارند،؛ بنابراین شورای نگهبان در مسأله تنفیذ وجدان شرایط را احراز می‌کند و به مردم اعلام می‌کند و بیش از این وظیفه‌ای ندارد.
تمام امور تنفیذیه نظام اسلامی بر حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است
یادداشت؛
 تمام امور تنفیذیه نظام اسلامی بر حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است
1396/05/11
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ ولی‌فقیه می‌تواند حکم و یا موضوع تنفیذی را مقید و مشروط به شروطی سلبی و ایجابی، ابتدایی و استدامی نماید و یا شروطی در ادامه اضافه و یا به دلایلی از شروط آن بکاهد و یا اصل تنفیذ را به جهت عدم مراعات شرایط توسط «منفّذ إلیه» و یا تخطی وی از قوانین و یا به جهت حفظ مصالح نظام ملغی کند و عدم کفایت تصدّی وی را اعلام فرماید؛ تمامی امور تنفیذیه ایجاداً و بقاءً به شکل موجبه کلیه حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است.
تنفیذ ولی فقیه پیشینه ذهنی تشیع و نماد مشروعیت نظام اسلامی است
عضو کمیسیون تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی/ بخش اول
 تنفیذ ولی فقیه پیشینه ذهنی تشیع و نماد مشروعیت نظام اسلامی است
1396/05/10
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین بهمنی، تنفیذ را جزو اختیارات ولایت مطلقه فقیه خواند و گفت: این در ذکر و پیشینه ذهنی تشیع وجود دارد که اگر قدرتی فراهم می‌آید و این قدرت می‌خواهد اجرایی شود باید مبدأ مشروعیت شرعی متکی به خود شرع پیدا کند؛ لذا تنفیذ برای ما مشروعیت دینی و آسمانی بر اساس آموزه‌های وحیانی می‌آورد.
اعتبار تنفیذ در گرو پایبندی رییس جمهور به شرائط شرعی و قانونی است
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم:
 اعتبار تنفیذ در گرو پایبندی رییس جمهور به شرائط شرعی و قانونی است
1396/05/10
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رضائیان به شرایط تنفیذ رییس جمهور از سوی ولی فقیه اشاره کرد و گفت: تنفیذ تا زمانی اعتبار دارد که رییس جمهور شرایط اسلامی و قانونی را ملاحظه می‌کند؛ از این‌رو وقتی شرایط را از دست داد، دیگر عملاً منعزل می‌شود و حکم فقیه برای باز پس گیری تنفیذ، کاشف از حقیقتی است که رییس جمهور از آن عدول کرده و از آن شرایط خارج شده است.
ولی فقیه نماد اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی است
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ بخش دوم
 ولی فقیه نماد اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی است
1396/05/11
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، تنفیذ رأی منتخب مردم در نظام اسلامی را روشی برای تحقق حاکمیت مطلوب خواند و گفت: رهبر معظم انقلاب یک تعبیری دارند که ما بین جمهوریت و اسلامیت نباید تفکیک کنیم، نگوییم که رهبری نماد اسلامیت و رئیس جمهور نماد جمهوریت است؛ نه، تمام نظام نماد جمهوریت و اسلامیت است؛ یعنی رهبری هم نماد اسلامیت و هم نماد جمهوریت است.
مشروعیت بخشی به تصرفات رئیس جمهور از وظایف شورای نگهبان نیست
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش سوم
 مشروعیت بخشی به تصرفات رئیس جمهور از وظایف شورای نگهبان نیست
1396/05/11
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به وظایف شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند حکم رئیس جمهور را تنفیذ کند؛ زیرا با توجه به معنای سوم از تنفیذ که تفویض اختیارات است؛ اختیارات حاکمیت و حکومت جامعه اسلامی برای ولایت مطلقه فقیه است، و ولی فقیه بخشی از اختیارات خود را بر اساس تنفیذ به آقای رئیس جمهور واگذار می‌کند.
RSS
1 2 3