حقوق بین الملل
حجت الاسلام کریمی نیا تبیین کرد؛
 گفت‌وگو| دست برتر حقوق بشر اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر
وسائل ـ حجت الاسلام کریمی نیا توجه و پرداختن به چهار موضوع مهم در حیات بشری را عامل برتری حقوق بشر اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و حق فضل و کرامت ناشی از عمل و عقیده، حق حفاظت و نگهداری از افراد بی گناه و زنان و کودکان در هنگام جنگ و حق جنین را از جمله آن موارد بود.
حقوقدانان اسلامی می‌توانند مطالعات تطبیقی فنی‌تری را ارائه دهند
گزارش نشست مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل؛
 حقوقدانان اسلامی می‌توانند مطالعات تطبیقی فنی‌تری را ارائه دهند
وسائل ـ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با ابراز تأسف از اینکه در فضای حقوقی کشور سهم ترجمه آثار غربی به مراتب بیشتر از تولید آن است، گفت: ما به عنوان حقوقدانان دول و سرزمین‌های اسلامی می‌توانیم مطالعات تطبیقی را فنی تر و راهبردی تری ارائه کنیم.
التزام به تعهدات بین‌المللی تا کجا؟
کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش پنجم
 التزام به تعهدات بین‌المللی تا کجا؟
وسائل ـ استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حقوق بین‌الملل مواردی برای نقض تعهدات بین‌المللی در نظر گرفته شده است، گفت: دیده شده که در موارد بسیاری دولت‌های مختلف بنا به ضرورت‌ها و منافع ملی خود معاهداتی را نقض کرده اند. فقه اسلامی نیز در تنگناها برای مسؤولان چنین حقی را پیش‌بینی کرده است.

گفت‌وگو| دست برتر حقوق بشر اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر
حجت الاسلام کریمی نیا تبیین کرد؛
 گفت‌وگو| دست برتر حقوق بشر اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر
1397/05/14
وسائل ـ حجت الاسلام کریمی نیا توجه و پرداختن به چهار موضوع مهم در حیات بشری را عامل برتری حقوق بشر اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و حق فضل و کرامت ناشی از عمل و عقیده، حق حفاظت و نگهداری از افراد بی گناه و زنان و کودکان در هنگام جنگ و حق جنین را از جمله آن موارد بود.
حقوقدانان اسلامی می‌توانند مطالعات تطبیقی فنی‌تری را ارائه دهند
گزارش نشست مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل؛
 حقوقدانان اسلامی می‌توانند مطالعات تطبیقی فنی‌تری را ارائه دهند
1397/01/30
وسائل ـ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با ابراز تأسف از اینکه در فضای حقوقی کشور سهم ترجمه آثار غربی به مراتب بیشتر از تولید آن است، گفت: ما به عنوان حقوقدانان دول و سرزمین‌های اسلامی می‌توانیم مطالعات تطبیقی را فنی تر و راهبردی تری ارائه کنیم.
التزام به تعهدات بین‌المللی تا کجا؟
کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش پنجم
 التزام به تعهدات بین‌المللی تا کجا؟
1396/12/24
وسائل ـ استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حقوق بین‌الملل مواردی برای نقض تعهدات بین‌المللی در نظر گرفته شده است، گفت: دیده شده که در موارد بسیاری دولت‌های مختلف بنا به ضرورت‌ها و منافع ملی خود معاهداتی را نقض کرده اند. فقه اسلامی نیز در تنگناها برای مسؤولان چنین حقی را پیش‌بینی کرده است.
حقوق بشر، رویکردها و چالش‌ها
یاداشت حقوقی؛
 حقوق بشر، رویکردها و چالش‌ها
1396/10/14
وسائل- درحال حاضر معیاری که بر اساس آن حقوق بشر در کشورهای مختلف سنجیده می‌شود، معیار غربی است، یعنی اومانیسم غربی مبنای فلسفی و تفکر سازمان‌های حقوق بشری است لذا با مبنای نگاه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر که یک نگاه الهی است متفاوت است و این تفاوت رویکرد اساسی در کنار نگاه ابزاری غرب به مقوله حقوق بشر، همواره موجب بروز چالش‌هایی در روابط آنان با جمهوری اسلامی ایران شده است
قواعد آمره بین المللی
یادداشت؛
 قواعد آمره بین المللی
1396/09/30
وسائل- جامعه بین‌المللی کشور من حیث المجموع مرجع اعلام قاعده آمره است. امروزه سازمان ملل متعد نمونه بارز جامعه بین‌المللی است. مجمع عمومی این سازمان و رکن قضایی آن یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع اعلام قاعده آمره می‌باشند. مجمع عمومی از طریق قطعنامه‌های خودش و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از طریق آراءِ خویش نقش مهمّی در اعلام قواعد آمره دارند.
تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
گزارش مقاله؛
 تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
1396/09/26
وسائل- شورای امنیت در مواردی با اعمال تحریم های جدید در عرصه صنعت کشتی رانی، برخی از حقوق عرفی دریانوردی یعنی حق عبور بی ضرر، آزادی عبور و مرور در دریای آزاد و مصونیت کشتی های دولتی و نظامی را نادیده گرفته است، همچنین در خصوص تحریم های اتحادیه اروپا نیز مهمترین مسئله نادیده گرفتن قواعد حقوق بشری و برخی از مقررات منشور ملل متحد است.
RSS