حقوق عمومی
 کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون آغاز به کار کرد
وسائل - سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آغاز شد.
منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام
گزارش مقاله؛
 منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام
وسائل ـ حقوق خصوصی را نیز می توان نوعی حقوق عمومی درجه دوم تلقی کرد، به شرط آن که تامین و تضمین حقوق شهروندان را از وظایف ذاتی دولت بدانیم که نیازی به اعمال حق دادخواهی صاحب حق نداشته باشد و یا تشریفات دادخواهی را صرفاً مقدمه اهتمام دولت به انجام دادن وظیفه خود بدانیم و برای شکایت شهروندان جنبه اعلامی قائل شویم.
مقایسه نهادهای نظارتی ایران، اروپا و آمریکا
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم دادرسی اساسی
 مقایسه نهادهای نظارتی ایران، اروپا و آمریکا
وسائل ـ نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی ابزاری مهم در رابطه با صیانت از قانون اساسی می‌باشد و تصمیم‌گیری در خصوص تفویض این اختیار به دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای حکومتی امری است که مستلزم در نظر گرفتن و امعان‌نظر به مبانی تاریخی و نظری نظام‌های مختلف حقوقی کشورها است. در نظام حقوقی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهادی غیر قضایی (سیاسی) به منظور تضمین حاکمیت موازین اسلامی و برتری قانون اساسی تأسیس شده است.

کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون آغاز به کار کرد
 کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون آغاز به کار کرد
1396/12/10
وسائل - سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آغاز شد.
منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام
گزارش مقاله؛
 منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام
1396/12/06
وسائل ـ حقوق خصوصی را نیز می توان نوعی حقوق عمومی درجه دوم تلقی کرد، به شرط آن که تامین و تضمین حقوق شهروندان را از وظایف ذاتی دولت بدانیم که نیازی به اعمال حق دادخواهی صاحب حق نداشته باشد و یا تشریفات دادخواهی را صرفاً مقدمه اهتمام دولت به انجام دادن وظیفه خود بدانیم و برای شکایت شهروندان جنبه اعلامی قائل شویم.
مقایسه نهادهای نظارتی ایران، اروپا و آمریکا
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم دادرسی اساسی
 مقایسه نهادهای نظارتی ایران، اروپا و آمریکا
1396/10/27
وسائل ـ نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی ابزاری مهم در رابطه با صیانت از قانون اساسی می‌باشد و تصمیم‌گیری در خصوص تفویض این اختیار به دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای حکومتی امری است که مستلزم در نظر گرفتن و امعان‌نظر به مبانی تاریخی و نظری نظام‌های مختلف حقوقی کشورها است. در نظام حقوقی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهادی غیر قضایی (سیاسی) به منظور تضمین حاکمیت موازین اسلامی و برتری قانون اساسی تأسیس شده است.
مهمترین هنجار در نظام حقوقی کشور موازین اسلامی است
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم هنجار
 مهمترین هنجار در نظام حقوقی کشور موازین اسلامی است
1396/10/17
وسائل- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنجیره و سلسله مراتبی از قواعد و هنجارهای حقوقی را در قانون اساسی ترسیم نموده است. بر این اساس، می‌توان گفت که موازین اسلامی، مهمترین هنجار حقوقی در نظام حقوقی کشور هستند، چراکه طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید منطبق بر این موازین باشند. ازآنجاکه محتوای این اصل بر عموم و اطلاق کلیه اصول قانون اساسی هم حاکم است، باید بر برتری این هنجار بر هنجار قانون اساسی حکم نمود.
نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
گزارش مقاله؛
 نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
1396/10/16
وسائل- بر اساس جهان بینی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع، مبانی، اصول و اهداف حقوق عمومی، ریشه در آموزه های وحیانی داشته و موضوع اساسی آن حکومت و دولت به مثابه یک کل در جامعه، متغیر بوده و رسالت اصلی آن تعیین جهات، مقومات و مناسبات اجتماع و دولت می باشد، لذا مشخصه اصلی دانش حقوق عمومی، مطالعه حاکمیت و دولت به عنوان یک موضوع مستقل و در دو رده کلان و خرد می باشد.
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر (جلد دوم: فلسفه طبیعی حقوق بشر)
معرفی کتاب؛
 نقد مبانی فلسفی حقوق بشر (جلد دوم: فلسفه طبیعی حقوق بشر)
1396/10/11
وسائل- این کتاب در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش اول این کتاب قصد دارد به‌صورت موردی در مسئله حقوق دینی به بررسی چالش‌های مطرح حقوق اسلامی با حقوق بشر بپردازد و زمینه‌های تفاوت این بررسی را در ارتباط با حقوق شهروندی ارزیابی کند و در بخش دوم مصادیق حقوق شهروندی در اسلام مانند کرامت انسانی با تأکید بر موضوع برده‌داری و تبعیض میان شهروندان؛ فلسفه مجازات اسلامی؛ حقوق زنان به‌طور تفصیلی مطالعه و بررسی می شود.
کار ویژه‌های حسبه تحت نهاد حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت ‌فقیه اعمال می‌گردد
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم حسبه
 کار ویژه‌های حسبه تحت نهاد حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت ‌فقیه اعمال می‌گردد
1396/10/11
وسائل- اگر چه در حال حاضر نهادی مجزا و مشخص با عنوان حسبه با مفهوم تاریخی آن در نظام اسلامی ایران وجود ندارد، لکن کارویژه‌ی حسبه در نهادهای متعدد قانونی توسط قانونگذارِ اساسی تقسیم شده است که در صدر آنها ولایت مطلقه فقیه قرار دارد و نهادهایی همچون قوای سه گانه، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، نیروی انتظامی و بسیاری دیگر، بخش‌های مهمی از کارویژه‌ی نهاد حسبه را به خود اختصاص داده‌اند. مشروعیت و ولایت مقامات و مناصب مذکور در این نظام جملگی برگرفته از ولایت امر و امامت است.
کرسی درس حقوق و آزادی های عمومی بشر
اطلاع رسانی؛
 کرسی درس حقوق و آزادی های عمومی بشر
1396/10/05
وسائل- پرداختن به موضوع حقوق بشر به جز چند مورد خاص، مانند درس گفتارهای آیت الله مصباح یزدی با عنوان «اسلام و حقوق بشر» و درس‌گفتارهای آیت‌الله جوادی آملی با عنوان «فلسفه حقوق بشر»؛ سابقه چندانی در حوزه‌های علمیه ایران ندارد، اما حدود پنج سال پیش دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم؛ اقدام به برگزاری درسی با عنوان «حقوق و آزادی های عمومی بشر» نمود که ویژگی اصلی آن تشریح مبانی فقهی حقوق بشر است.
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا
یادداشت؛
 مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا
1396/10/02
وسائل- وجود وضعیت بحرانی آلودگی هوا، نشان می‌دهد که دولت به وظایف قانونی خود جهت کاهش یا جلوگیری از گسترش آلودگی هوا عمل نکرده است لذا از لحاظ حقوقی دو مسئولیت مهم برای دولت متصور است: نخست مسوولیت کیفری که موافق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدام علیه بهداشت عمومی ممنوع است؛ دوم مسوولیت مدنی.
بررسی و نقد پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم
معرفی کتاب؛
 بررسی و نقد پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم
1396/09/28
وسائل- محمدجواد جاوید در خصوص پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم آورده است: این پیش نویس بیشتر شامل مجموعه‌ای از قوانین و قواعد موجود در قانون اساسی و قوانین عادی است که با سلیقه‌ای خاص، به نحو تبلیغی و به دور از ضمانت اجرا و بهره‌ای عملی تنظیم شده است.
مبنای نظام حقوقی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی مکتب حقوقی اسلام است
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مکاتب حقوقی (بخش پایانی)
 مبنای نظام حقوقی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی مکتب حقوقی اسلام است
1396/09/25
وسائل- فقهای اسلام و به خصوص شیعه با نقد مکتب حقوق فطری و طبیعی، مقصود از حقوق فطری را هماهنگی احکام تشریع و فطرت انسان دانسته، نه طبیعت را تنها تأمین کننده قوانین، و همچنین در رد مکتب حقوق پوزیتیویسم استدلال میکنند که مرتبط دانستن حقوق- به عنوان بهترین ابزار تأمین سعادت انسان- به واقعیتهای صرفا تجربی و متغیر، اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد، اما آن را با یک خلاء مبنایی و زیربنایی مواجه میکند که میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
آیین رونمایی از کتاب دایره المعارف حقوق عمومی
به همت دانشکده معارف اسلامی و حقوق برگزار شد؛
 آیین رونمایی از کتاب دایره المعارف حقوق عمومی
1397/03/31
وسائل- سیدمحمدمهدی غمامی با اشاره به نحوه گزینش مداخل این اثر گفت: از آنجایی که رویکرد اسلامی ایرانی در مداخل لحاظ شده است، به فقه هم مراجعه شده است و در بعضی مداخل به جهت اهمیت بالای آنها دو برابر کار شده است مثل ولایت فقیه که هم مبانی فقهی آن به صورت جداگانه کار شد و هم مباحث مربوط به حقوق اساسی آن را مورد بررسی قرار دادیم و یا امر به معروف و نهی از منکر که آن را از دعوت به خیر جدا کردیم.
حقوق شهروندی در سیره نبوی و در حقوق ایران
گزارش مقاله؛
 حقوق شهروندی در سیره نبوی و در حقوق ایران
1396/09/22
وسائل- حقوق ایران و سیره ی نبوی در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تجسس بر حقوق همگانی احترام گزارده است، امّا در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه های جمعیت های فعال سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان و سیره ی نبوی برای غیر مسلمانان محدودیت کلی قائل شده است.
مکاتب حقوقی براساس مبانی و هدف به حقوق طبیعی و پوزیتیویستی تقسیم می شوند
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مکاتب حقوقی (بخش 1)
 مکاتب حقوقی براساس مبانی و هدف به حقوق طبیعی و پوزیتیویستی تقسیم می شوند
1396/09/21
وسائل- عمده اختلاف میان پیروان حقوق طبیعی و پوزیتیویستها این است که گروه اخیر حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معین نمی دانند، در حالی که گروه اول حقوق را به مثابه آرمان مشترک جوامع بشری تلقی می کنند.
 مبانی حقوق بشر اسلامی کمال و سعادت انسان را تضمین می کند
حجت الاسلام محسنی؛
  مبانی حقوق بشر اسلامی کمال و سعادت انسان را تضمین می کند
1396/09/20
وسائل- حجت الاسلام محمد سالم محسنی حقوق بشر اسلامی را راه نجاتی برای تمامی آحاد بشر برشمرد و گفت: مبانی اسلامی مبتنی برخدامحوری می تواند انسان را به کمال برساند که غایت و هدف خلقت است.
RSS