کلیات
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 3)
 مبانی فقهی و آثار احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
درباره قرارداد ضمان بیشتر بدانید/1
 درباره قرارداد ضمان بیشتر بدانید/1
وسائل ـ عقد ضمان یا ضمانت یکی از عقود مفید و پرکاربرد است که مردم بسیار از آن استفاده می ‌کنند. برای خیلی از کارهایی که می خواهید انجام دهید، مثل وام گرفتن، ابتدا از شما خواسته می‌شود که یک یا چند ضامن معرفی کنید.
قانون‌گذار نمی‌تواند حکم شرعی را تغییر دهد
گزارش نشست علمی«نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی»/3
 قانون‌گذار نمی‌تواند حکم شرعی را تغییر دهد
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در نقد مقاله«نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی»، گفت: در جایی که بتوان حکم ثانویه پیاده کرد که دیگر قانون گذاری بر خلاف شرع نشد، و اگر این عنوان ثانوی نتوانسته حکم شرع را تغییر دهد، و حکم شرعی سر جایش هست، خوب قانون گذاری هم نمی تواند بر خلاف آن باشد.

مبانی فقهی و آثار احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 3)
 مبانی فقهی و آثار احترام و آزادی سایر مذاهب اسلامی
1397/03/03
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
درباره قرارداد ضمان بیشتر بدانید/1
 درباره قرارداد ضمان بیشتر بدانید/1
1397/03/02
وسائل ـ عقد ضمان یا ضمانت یکی از عقود مفید و پرکاربرد است که مردم بسیار از آن استفاده می ‌کنند. برای خیلی از کارهایی که می خواهید انجام دهید، مثل وام گرفتن، ابتدا از شما خواسته می‌شود که یک یا چند ضامن معرفی کنید.
قانون‌گذار نمی‌تواند حکم شرعی را تغییر دهد
گزارش نشست علمی«نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی»/3
 قانون‌گذار نمی‌تواند حکم شرعی را تغییر دهد
1397/03/01
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در نقد مقاله«نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی»، گفت: در جایی که بتوان حکم ثانویه پیاده کرد که دیگر قانون گذاری بر خلاف شرع نشد، و اگر این عنوان ثانوی نتوانسته حکم شرع را تغییر دهد، و حکم شرعی سر جایش هست، خوب قانون گذاری هم نمی تواند بر خلاف آن باشد.
انتشار شمارگان هفدهم و هجدهم فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش حقوق عمومی
 انتشار شمارگان هفدهم و هجدهم فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش حقوق عمومی
1397/02/30
وسائل ـ شمارگان هفدهم و هجدهم فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حقوق عمومی به همت معاونت پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد.
آشنایی با قرارداد وکالت
 آشنایی با قرارداد وکالت
1397/02/30
وسائل ـ یکی از قراردادهایی که بسیار شایع است و کاربرد زیادی هم دارد، قرارداد وکالت است. وکالت قراردادی است که به موجب آن شخصی، طرف دیگر را نماینده خود برای انجام کاری می‌کند.
قانون گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران
در نوزدهمین شماره افق مکث تبیین شد؛
 قانون گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران
1397/02/30
وسائل ـ نوزدهمین شماره از پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی افق مکث با موضوع «قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران» منتشر شد.
نگاه ابزاری به عدالت در حیطه قانون‌گذاری
گزارش نشست علمی«نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»/2
 نگاه ابزاری به عدالت در حیطه قانون‌گذاری
1397/03/01
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با تأکید بر اینکه در مقام استنباط احکام شرعی، عدالت را ابزار نمی دانم، گفت: در استنباط ابزارگرا نیستم و عدالت را حکمت و در زمره مقاصد می دانم؛ اما در قانون گذاری چون عدالت را هم بر حکومت لازم می دانم، پس مانند احکام شریعت باید به عدالت توجه داشته باشیم. پس در قانون گذاری، عدالت ابزار است.
پروژه «بررسی فقهی و حقوقی نسل‌های آینده» کلید خورد
عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق:
 پروژه «بررسی فقهی و حقوقی نسل‌های آینده» کلید خورد
1397/02/29
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق«بررسی فقهی و حقوقی نسل‌های آینده» از آغاز این پروژه بررسی خبر داد و گفت: این پروژه در مراحل ابتدایی تحقیق قرار دارد.
انتشار کتاب دو جلدی«آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی»
 انتشار کتاب دو جلدی«آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی»
1397/02/29
وسائل ـ کتاب«آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی (دوجلدی)» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد.
آیات قرآن نسبت به عدالت صوری و محتوایی اطلاق دارند
گزارش نشست علمی«نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»/1
 آیات قرآن نسبت به عدالت صوری و محتوایی اطلاق دارند
1397/02/29
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با استناد به آیه 15 سوره شوری و آیه 25 سوره حدید، گفت: در هیچ کدام از این آیات، تعبیر به حکم شرعی نشده است و تعبیر به کتاب و یا تعبیر به ما انزل الله شده است که اعم از حکم شرعی است و شامل عدالت نیز می شود. این آیه اطلاق دارد؛ هم عدالت صوری و هم عدالت محتوایی را شامل می شود.
دکترین‌های حقوقی می‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول مطرح شد/3
 دکترین‌های حقوقی می‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد
1397/02/27
وسائل ـ عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در نظریه‌های حقوقی، دکترین را به عنوان منبع استنباط قوانین در نظر می گیرند، گفت: در حقوق ما نیز بر اساس اصل 167 قانون اساسی آراء فقهی را معتبر می‌دانند؛ بنابراین دکترین های حقوقی ما می ‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد.
جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول تبیین شد/2
 جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی
1397/02/27
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
گزارشی از کرسی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی
 گزارشی از کرسی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی
1397/02/25
وسائل ـ کرسی علمی ترویجی «انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی» از سوی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، با ارائه دکتر اکبر طلابکی طرقی و نقد دکتر محمود حکمت‌نیا و دکتر محمدرضا روحانی برگزار شد.
طبق قاعده قرآنی«نبذ» برجام باید از سوی ایران نقض شود
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون علوم انسانی مطرح شد/1
 طبق قاعده قرآنی«نبذ» برجام باید از سوی ایران نقض شود
1397/02/26
وسائل ـ عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به نقض برجام از سوی آمریکا، گفت: طبق قاعده نبذ که آیه 58 سوره انفال آمده است، اگر نقضی در حکم وقوع بود، اصل لزوم از دیدگاه اسلام نقض شده است. بنابراین زمانی که قرائن عینی و قطعی حاکی از آن بود که کفار می‌خواهند معاهده‌ای را نقض کنند، به پیامبر(ص) خطاب آمد که شما هم نقض کنید.
کرسی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی
به همت پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود؛
 کرسی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی
1397/02/22
وسائل ـ کرسی علمی ترویجی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، برگزار می‌شود.
RSS