ارزیابی و راهکارهای فقهی
 دوره دوسالانه هم‌اندیشی و ارتقاء نخبگان پژوهشی حوزه جنسیت و خانواده
وسائل- دوره دوسالانه هم‌اندیشی و ارتقاء نخبگان پژوهشی حوزۀ جنسیت و خانواده از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می‌شود.
گزارشی از نشست تخصصی فقه شهر و شهر نشینی
 گزارشی از نشست تخصصی فقه شهر و شهر نشینی
وسائل - نشست فقه شهر، چیستی، ابعاد، ساختار با ارائه حجت الاسلام علی الهی خراسانی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
اعتبارات پنجگانه قبل از تشریع
فقه‌الاجتماع/ استاد مبلغی/ جلسه51
 اعتبارات پنجگانه قبل از تشریع
وسائل ـ آیت الله مبلغی گفت: هر چه اعتبارات ما قبل التشریع، جامع تر، دقیق تر، منسجم تر باشد ، تشریع متفرع از آن و مبتنی بر آن نیز دقیق تر ، کامل تر و جامع تر خواهد بود؛ هر چه فهم و استنباط و کشف ما نسبت به این اعتبارات مطلوب تر شود طبیعی است که فهم و اجتهاد ما نسبت به خود شریعت کامل تر می گردد.

دوره دوسالانه هم‌اندیشی و ارتقاء نخبگان پژوهشی حوزه جنسیت و خانواده
 دوره دوسالانه هم‌اندیشی و ارتقاء نخبگان پژوهشی حوزه جنسیت و خانواده
1397/07/14
وسائل- دوره دوسالانه هم‌اندیشی و ارتقاء نخبگان پژوهشی حوزۀ جنسیت و خانواده از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می‌شود.
گزارشی از نشست تخصصی فقه شهر و شهر نشینی
 گزارشی از نشست تخصصی فقه شهر و شهر نشینی
1396/10/30
وسائل - نشست فقه شهر، چیستی، ابعاد، ساختار با ارائه حجت الاسلام علی الهی خراسانی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
اعتبارات پنجگانه قبل از تشریع
فقه‌الاجتماع/ استاد مبلغی/ جلسه51
 اعتبارات پنجگانه قبل از تشریع
1396/10/27
وسائل ـ آیت الله مبلغی گفت: هر چه اعتبارات ما قبل التشریع، جامع تر، دقیق تر، منسجم تر باشد ، تشریع متفرع از آن و مبتنی بر آن نیز دقیق تر ، کامل تر و جامع تر خواهد بود؛ هر چه فهم و استنباط و کشف ما نسبت به این اعتبارات مطلوب تر شود طبیعی است که فهم و اجتهاد ما نسبت به خود شریعت کامل تر می گردد.
تمدّن اسلامى و دلایل زوال و انحطاط آن
در مقاله ای بررسی شد
 تمدّن اسلامى و دلایل زوال و انحطاط آن
1396/09/21
وسائل - انحطاط مسلمانان عوامل خارجى و داخلى چندى داشت. همان قدر که عوامل خارجى تقریباً در همه موارد به مداخله اروپاییان، و بیشتر، یهودیان مربوط مى گشت، به همان اندازه، عوامل داخلى تقریباً در همه موارد، به ورشکستگى معنوى، اخلاقى و روحى خود مسلمانان ارتباط مى یافت بى کفایتى امراى مسلمان و جهل عظیم توده ها به دسایس دشمنان و ملل امپریالیست کمک مى کرد.
راهکارهای تولید و اجرایی کردن علوم دینی در راستای تحقق تمدن اسلامی
در یادداشتی تبیین شد:
 راهکارهای تولید و اجرایی کردن علوم دینی در راستای تحقق تمدن اسلامی
1396/09/16
وسائل _ برای به دست آوردن یک تمدن اسلامی باید در سه حوزه «تفقه دینی»، «علم» و«اجرا» که از آن به «معادلات» و «مدل های اجرایی» تعبیر شده،تحول ایجاد شود این تحولات هم باید هماهنگ اتفاق بیافتد.
عدالت اجتماعی در سایه اخلاق صحیح جامعه به‌وجود می‌آید
آیت‌الله‌ العظمی مکارم‌شیرازی:
 عدالت اجتماعی در سایه اخلاق صحیح جامعه به‌وجود می‌آید
1396/09/16
وسائل _ حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفتند: تا زمانی که انسان دارای اخلاق صحیح نباشد، هرگز طرفدار عدالت اجتماعی هم نمی‌شود.
امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی درعلوم اجتماعی بررسی می‌شود
به همت مجمع عالی حکمت اسلامی؛
 امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی درعلوم اجتماعی بررسی می‌شود
1396/08/22
وسائل ـ نشست علمی «امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در علوم اجتماعی» به مناسبت سالروز بزرگداشت مقام علمی علامه سید محمدحسین طباطبایی برپا می شود.
بررسی نظریه فقهی شأن و منزلت
فقه‌الاجتماع/ استاد مبلغی/ جلسه50
 بررسی نظریه فقهی شأن و منزلت
1396/08/02
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با تقسیم معتبرات شارع به دو دسته «نفس التشریعی و پیشاتشریعی» و ضرورت تأسیس دانش هایی چند پیرامون شریعت گفت: برای اینکه روشن شود که منهج و روش کشف اعتبار تشریع با کشف اعتبارات قبل التشریع لزوما یکی نیست؛ بلکه تفاوت هایی دارد، بعد از تعریف نظریه فقهی و قبل از ارائه نظریه فقهی شأن و منزلت، به روش شناسی نظریه فقهی پرداخته می شود و بعد از آن احکام فقهی شأن و منزلت ارائه می‌گردد.
دیدگاه فارابی و ابن خلدون درباره انسجام و نظام اجتماعی شهری
مدیر گروه جامعه شناسی موسسه امام خمینی(ره) تبیین کرد؛
 دیدگاه فارابی و ابن خلدون درباره انسجام و نظام اجتماعی شهری
1396/05/08
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا با بیان اینکه هر چه قدر محیط زندگی و اجتماعی کوچکتر باشد از انسجام اجتماعی بیشتری برخوردار است، گفت: درون یک خانواده و یا یک روستا انسجام اجتماعی قوی تری نسبت به محیط شهری دارد؛ چرا که هر چه قدر محیط زندگی بزرگتر باشد از انسجام ضعیف تری بهره مند است.
RSS