کلیات
گزارش نشست علمی«کارآمدی فقه حکومتی»/ 1
 تمیز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی
وسائل ـ قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی ضمن تأکید بر تفاوت‌های فقه حکومتی با حکم حکومتی، گفت: یکی از پیش‌نیازهای لازم برای فهم فقه حکومتی، تفاوت قائل شدن بین موضوعات فردی و اجتماعی است و همچنین باید بپذیریم که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت بودن، می‌تواند دارای حکم فقهی باشند.
معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
 معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
وسائل- نظام پژوهی قرآنی شامل نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات، می‌شود که ناظر به عرصه نظری و مفاهیم است و نظام گزاری ناظر به عرصه اجرایی و عملیاتی و تحقق نظام در عالم خارج است.
یادداشت| توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی
 یادداشت| توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی
وسائل- تمدن و مدنیت در واقع قالبی است که گرایش‌ها و ارزش ها در آن جریان پیدا می کند و کالبدی است که گرایش‌ها و ارزش‌های انسان‌ها در آن تأثیر دارند؛ که از همینجا مشخص می شود تمدن یک جامعه متأثر از گرایش‌ها و ارزش‌های انسانی است و لذا مفهوم «تمدن اسلامی» معنی خواهد داشت.

تمیز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی
گزارش نشست علمی«کارآمدی فقه حکومتی»/ 1
 تمیز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی
1397/01/30
وسائل ـ قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی ضمن تأکید بر تفاوت‌های فقه حکومتی با حکم حکومتی، گفت: یکی از پیش‌نیازهای لازم برای فهم فقه حکومتی، تفاوت قائل شدن بین موضوعات فردی و اجتماعی است و همچنین باید بپذیریم که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت بودن، می‌تواند دارای حکم فقهی باشند.
معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
 معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
1397/01/27
وسائل- نظام پژوهی قرآنی شامل نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات، می‌شود که ناظر به عرصه نظری و مفاهیم است و نظام گزاری ناظر به عرصه اجرایی و عملیاتی و تحقق نظام در عالم خارج است.
یادداشت| توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی
 یادداشت| توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی
1397/01/27
وسائل- تمدن و مدنیت در واقع قالبی است که گرایش‌ها و ارزش ها در آن جریان پیدا می کند و کالبدی است که گرایش‌ها و ارزش‌های انسان‌ها در آن تأثیر دارند؛ که از همینجا مشخص می شود تمدن یک جامعه متأثر از گرایش‌ها و ارزش‌های انسانی است و لذا مفهوم «تمدن اسلامی» معنی خواهد داشت.
معرفی کتاب| اندیشه سیاسی ابن رشد
 معرفی کتاب| اندیشه سیاسی ابن رشد
1397/01/26
وسائل- اندیشه سیاسی ابن رشد جزئی از فلسفه سیاسی اوست که در آن، از ضرورت اهتمام به ایجاد مدینه فاضله به مثابه الگویی قابل تحقق، بحث شده است.
گفت وگو| حوزه نجف در متن تحولات سیاسی معاصر
 گفت وگو| حوزه نجف در متن تحولات سیاسی معاصر
1397/01/23
وسائل- حجت الاسلام رهدار در خصوص فقه سیاسی حوزه نجف اظهار کرد: حوزه نجف در مقیاس فقه سیاسی نسبت به حوزه قم در رتبه بعد قرار داد؛ در عین حال این دو کانون تقابل ندارند بلکه در طول همدیگر بوده اند. عقب ‌ماندگی حوزه نجف متأثر از شرایط تاریخی است، نه متاثر از فقد تئوریک.
معرفی پایان نامه| سیره‌ی سیاسی و فرهنگی امام موسی کاظم (ع) و زمانه‌ی او
 معرفی پایان نامه| سیره‌ی سیاسی و فرهنگی امام موسی کاظم (ع) و زمانه‌ی او
1397/01/23
وسائل- مبنای اندیشه‌ی سیاسی امام، همچون پدران بزرگوارش؛ باور به تشکیل حکومت دینی بر پایه‌ی حاکمیت الهی و نه انسانی، و نفی حاکمیت‌های خاندانی، قبیله‌ای و قومی بود.
گفت وگو| توانایی فقه حکومتی در مواجه با تمدن غرب
محقق و پژوهشگر حوزوی/ بخش 2
 گفت وگو| توانایی فقه حکومتی در مواجه با تمدن غرب
1397/01/23
وسائل- ابوالحسن حسنی بر این باور است که فقه فردی توانایی مقابله با غرب را ندارد؛ زیرا فقه فردی تمام مظاهر غرب را می‌پذیرد و فقط سعی می‌کند یک صورت شرعی به آن بدهد. اما فقه حکومتی در برابر هر مظهری، مظهرسازی می‌کند و حتی کار را به جایی می‌رساند که غرب در برابر او ناچار به مظهرسازی می شود، یعنی غرب در برابر این فقه زمانی دچار چالش شد که این فقه فعال شد و موضوع‌سازی کرد.
یادداشت| نگاهی به ارکان و ماهیت هندسه تمدن نوین اسلامی
 یادداشت| نگاهی به ارکان و ماهیت هندسه تمدن نوین اسلامی
1397/01/21
وسائل- حجت الاسلام جمالی به ارکان تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: «نظام تمایلات اجتماعی، بینش ها و دانش ها، محصولات» سه رکن اساسی هر تمدن می باشد که در این میان جایگاه تمایلات اجتماعی ـ تمدنی بسیار مهم است؛ زیرا نقطه عزیمت تمایز هر تمدن از تمدنی دیگر، تغییر در تمایلات، عاطفه‏ها و زیباشناسی اجتماعی است. سپس متناسب با این تغییر، عقلانیت تمدنی شکل گرفته و شبکه علوم و دانش های تمدن ساز تولید شده و بر اساس این علوم، محصولات تمدنی تولید می شود .
گفت وگو| بررسی مولفه های تمدن نوین اسلامی
محقق و پژوهشگر حوزوی/ بخش 1
 گفت وگو| بررسی مولفه های تمدن نوین اسلامی
1397/01/21
وسائل- ابوالحسن حسنی، چهار مؤلفه توحید محور، اخلاق محور، دانش‌محور و رشد محور را برای ایجاد تمدن نوین اسلامی ضروری می داند.
اطلاع رسانی| سمینار بین‌المللی «شاخص‌های تمدن نوین اسلامی» برگزار می‌شود
 اطلاع رسانی| سمینار بین‌المللی «شاخص‌های تمدن نوین اسلامی» برگزار می‌شود
1397/01/21
وسائل- سمینار بین المللی« شاخص های تمدن نوین اسلامی» با حضور شخصیت های برجسته علمی از دانشگاه های اندونزی روز یکشنبه 26 فروردین ماه 97 در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود.
معرفی مقاله| ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی
 معرفی مقاله| ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی
1397/01/20
وسائل- بسیاری از اندیشمندان جامعه وقتی از نامطلوب بودن علوم انسانی کشور سخن می گویند صرفا محتوای این علوم را مدنظر قرار می دهند ولی باید توجه داشت که از منظر رهبر انقلاب این نامطلوب بودن صرفا به محتوای علوم انسانی منحصر نمی شود بلکه هنجارها، گرایش های افراد و ساختارهای این علوم نیز دارای مشکلاتی است که اصلاح آنها در تحقق تحول علوم انسانی ضروری است.
معرفی کتاب| مقارنه مشروعیت حاکمیت در حکومت علوی و حکومت های غیر دینی
 معرفی کتاب| مقارنه مشروعیت حاکمیت در حکومت علوی و حکومت های غیر دینی
1397/01/19
وسائل- نمی توان مشروعیت را به کارایی دراز مدت نظام سیاسی تفسیر کرد؛ چرا که مشروعیت مقدم بر تأسیس حکومت است و در صورت نامشروع بودن حکومت، همه افعال آن غاصبانه و جائرانه خواهد بود. هر چند بر اساس کارآمدی دراز مدت بتواند رضایت مردم را جلب کند.
سلسله نشست‌های آشنایی با اندیشه‌های سیدمحمدباقر صدر
اطلاع رسانی؛
 سلسله نشست‌های آشنایی با اندیشه‌های سیدمحمدباقر صدر
1397/01/19
وسائل، انجمن علمی تحول در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه تخصصی شهید صدر سلسله‌ نشست‌های آشنایی با آرا و اندیشه‌های شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر را در فروردین و اردیبهشت ١٣٩٧ برگزار می‌کند.
نظریه پردازی| نظام تولید حوزه و دانشگاه از پس مسئله های نظام برنیامده است
گزارش نشست/ بخش پایانی
 نظریه پردازی| نظام تولید حوزه و دانشگاه از پس مسئله های نظام برنیامده است
1397/01/18
وسائل- حجت الاسلام آکوچکیان در خصوص بکار بردن واژه ورشکستگی معرفتی گفت: معتقد هستم ورشکستگی معرفتی از آنجایی شکل می گیرد که نظام تولید حوزه و دانشگاه امروز کشور، از پس مسئله های نظام برنیامده و ناتوانی و بی عرضگی معرفت تولیدی برای ورود به حوزه عملیات، منجر به فروکاهشی ساخت اجتماعی می شود و در نهایت انقطاع هویتی پیش می آید.
پایان نامه| تأثیر تمدن اسلامی-ایرانی بر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
 پایان نامه| تأثیر تمدن اسلامی-ایرانی بر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
1396/12/24
وسائل- تمدن اسلامی-ایرانی و پیشینه قوی آن توانسته با تقویت اراده ملت ایران موجب پیشرفت احیاء فرهنگی در فرآیند انقلاب اسلامی گردد و مسیر تعالی بخش را برای جمهوری اسلامی ایران ترسیم نماید و در جهت تکمله و گسترش آن با درنظر گرفتن و ترویج سه مؤلفه (نظم پذیری، قانون گرایی و صداقت درستکاری) باید بیشتر تلاش نمود.
RSS