کلیات
رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا مطرح کرد؛
 بقاء تمدن مشروط به وجود اخلاق در رگ‌های آن است
وسائل- حجت الاسلام غلامی با اشاره به اینکه تمدن، هرچند مادی هنگامی سرافراز می شود که به ارزشهای اخلاقی بها دهد، گفت: رمز بقاء یک تمدن و میوه دهی آن مشروط به وجود اخلاق در رگ‌های آن است.
معرفی کتاب| «سیری در حاکمیت (2)» دین و حاکمیت
 معرفی کتاب| «سیری در حاکمیت (2)» دین و حاکمیت
وسائل- اکثریت در نظام دینی،رمز قدرت و مقبولیت اجتماعی دیدگاهی خاص، فردی خاص یا هر آن چیزی است که خواسته اکثریت باشد و نه رمز مشروعیت و حقانیت آن؛ از این رو لازم است خواسته اکثریت با نظر تخصصی و کارشناسی دقیق فقهی و اجتهادی سنجیده شود.
رابطه مستقیم نظارت با کارآمدی فقه حکومتی
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی سبزواری تبیین کرد؛
 رابطه مستقیم نظارت با کارآمدی فقه حکومتی
وسائل ـ نائب رئیس دوم مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کارآمدی فقه حکومتی را در گروه نظارت همگانی مستمر دانست و گفت: نظارت دولت در این عرصه ضعیف است و چون نظارت درستی صورت نمی‌گیرد احکام حکومتی نیز نادیده گرفته می‌شود. اگر نظارت بخواهد عملی شود همه جامعه باید متصدی پیاده شدن احکام باشند.

بقاء تمدن مشروط به وجود اخلاق در رگ‌های آن است
رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا مطرح کرد؛
 بقاء تمدن مشروط به وجود اخلاق در رگ‌های آن است
1397/03/29
وسائل- حجت الاسلام غلامی با اشاره به اینکه تمدن، هرچند مادی هنگامی سرافراز می شود که به ارزشهای اخلاقی بها دهد، گفت: رمز بقاء یک تمدن و میوه دهی آن مشروط به وجود اخلاق در رگ‌های آن است.
معرفی کتاب| «سیری در حاکمیت (2)» دین و حاکمیت
 معرفی کتاب| «سیری در حاکمیت (2)» دین و حاکمیت
1397/03/28
وسائل- اکثریت در نظام دینی،رمز قدرت و مقبولیت اجتماعی دیدگاهی خاص، فردی خاص یا هر آن چیزی است که خواسته اکثریت باشد و نه رمز مشروعیت و حقانیت آن؛ از این رو لازم است خواسته اکثریت با نظر تخصصی و کارشناسی دقیق فقهی و اجتهادی سنجیده شود.
رابطه مستقیم نظارت با کارآمدی فقه حکومتی
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی سبزواری تبیین کرد؛
 رابطه مستقیم نظارت با کارآمدی فقه حکومتی
1397/03/28
وسائل ـ نائب رئیس دوم مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کارآمدی فقه حکومتی را در گروه نظارت همگانی مستمر دانست و گفت: نظارت دولت در این عرصه ضعیف است و چون نظارت درستی صورت نمی‌گیرد احکام حکومتی نیز نادیده گرفته می‌شود. اگر نظارت بخواهد عملی شود همه جامعه باید متصدی پیاده شدن احکام باشند.
مقاله| مجلس شورا در منظومه فکری امام خمینی
بخش پایانی
 مقاله| مجلس شورا در منظومه فکری امام خمینی
1397/03/21
وسائل- شورا نزد اندیشمندان شیعی سازوکارهایی فراهم می آورد که می توان در جامعه ای اسلامی طرحی دموکراتیک با حفظ آموزه های اسلامی پی ریخت . در واقع ، شورا به شکل عملی و دور از حساسیت ها می تواند در فرهنگ خودی به دموکراتیک کردن سیستم و جامعه اسلامی بینجامد
دیدگاه‌های متعارض در علوم انسانی نشان‌دهنده بطلان نظر مخالفان علوم انسانی اسلامی است
رهبر معظم انقلاب در دیدار با اساتید دانشگاه تأکید کردند:
 دیدگاه‌های متعارض در علوم انسانی نشان‌دهنده بطلان نظر مخالفان علوم انسانی اسلامی است
1397/03/21
وسائل- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با انتقاد از کسانی که معتقدند نباید دنبال تبیین و تدوین علوم انسانی اسلامی برویم زیرا علوم انسانی در همین نظریات رایج منحصر است، افزودند: این همه دیدگاههای متعارض در اقتصاد، مدیریت، فلسفه و دیگر علوم انسانی آیا نشان‌دهنده بطلان برخی دیدگاهها نیست؟ ضمن اینکه حتی در علوم تجربی نیز غلط بودن برخی حرفها ثابت شده و می‌شود، پس چرا برخی علوم انسانی اسلامی را رد می کنند.
حکمت متعالیه ظرفیت تمدن‌سازی دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛
 حکمت متعالیه ظرفیت تمدن‌سازی دارد
1397/03/21
وسائل- علیرضا صدرا درباره ویژگی فلسفه صدرایی گفت: حکمت متعالی معطوف به سیاست صدرایی ظرفیت تمدن سازی را دارد اما قطعا باید روزآمد شود به طوری که می تواند الگوی تمدنی حکمت بنیادی را پی ریزی کند که کارآمد باشد.
راه تمدن‌سازی عبور از اجتهاد متعارف حوزه و رسیدن به اجتهاد تمدنی است
آیت الله اعرافی تأکید کرد؛
 راه تمدن‌سازی عبور از اجتهاد متعارف حوزه و رسیدن به اجتهاد تمدنی است
1397/03/21
وسائل- آیت الله اعرافی با اشاره به نگاه تمدنی اسلام و تلاش انقلاب اسلامی ایران برای احیای این تمدن گفت: اجتهاد زمانی تمدنی می شود که از ساختن منظومه های حکمی به سمت نظامات برود، منظور از نظام سازی این است که از درون احکام فقهی به قواعد بنیادی برسیم.
مقاله| علمای شیعه و صورت بندی شورا در حکومت اسلامی
بخش دوم
 مقاله| علمای شیعه و صورت بندی شورا در حکومت اسلامی
1397/03/20
وسائل- خرقانی روح سیاست اسلامی را حریت ، مساوات و مواسات در حفظ حقوق و حدود نوع بشر و حکومت ملی و دموکراسی منتشره در تمام دنیا می دانست . هم از این رو دموکراسی اسلامی را اصلی ترین نوع دموکراسی در جهان می داند و حتی بر این باور است که دموکراسی تمام ملل ریزه خوار نعمت اسلامی است.
یادداشت| جامعه آرمانی در قرآن
 یادداشت| جامعه آرمانی در قرآن
1397/03/20
وسائل- هر شکلی از حکومت که بهتر بتواند اهداف، عنوان، ویژگی و نهادهای مورد توجه قرآن کریم را در خود جای داده و تحقق بخشد، می تواند مصداق جامعه آرمانی بوده و مورد تأیید باشد.
نظریه مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام(ره) و مقام معظم رهبری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس مطرح کرد؛
 نظریه مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام(ره) و مقام معظم رهبری
1397/03/19
وسائل- در جایی که نص و حقیقتی نباشد رأی اکثریت مرجح است بر همین اساس امام خمینی (ره) می‌فرماید تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است.
مقاله| شورا و دموکراسی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه
بخش نخست
 مقاله| شورا و دموکراسی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه
1397/03/20
وسائل- اندیشمندان مسلمان در برخورد با این مفهوم به دو دسته تقسیم شدند؛ برخی با نگرش سلبی موضعی منفی در برابر آن اتخاذ کردند و آن را از تعالیم و آموزه های اسلامی بیگانه دانستند، در برابر برخی دیگر با نگرشی ایجابی آن را نمایان گر ارزش های اسلامی در حوزه سیاست و کشورداری قلمدادکردند.
انتشار کتاب| «جستارهایی در فقه حکومتی» با رویکردی تمدنی
 انتشار کتاب| «جستارهایی در فقه حکومتی» با رویکردی تمدنی
1397/03/17
وسائل- کتاب «جستارهایی در فقه حکومتی (فلسفه، حکومت و تمدن)» نوشته حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری از سوی انتشارات کتاب فردا در قم منتشر شد.
انسان 250 ساله| نگاهی تحلیلی به زندگی سیاسی مبارزاتی امیرمؤمنان
 انسان 250 ساله| نگاهی تحلیلی به زندگی سیاسی مبارزاتی امیرمؤمنان
1397/03/17
وسائل- امیرمؤمنان با عمل و شیوه حکومت خود در پنج سال نشان داد که همان اصول درخشان صدر نبوت - عدل، انصاف، مساوات، برابری بین انسان ها- با خلیفه مقتدری مثل امیرمؤمنان قابل اجرا است. ایشان نشان داد که اگر حاکم اسلامی و مدیران جامعه تصمیم داشته باشند، می توانند همان اصول را در دوران گسترش منطقه حکومت اسلامی و پدید آمدن شرایط گوناگون و جدید زندگی، باز هم اجرا کنند و مردم از آن بهره مند نمایند.
سکولاریزه شدن حوزه؛ پیامد کم‌کاری در فقه حکومتی
گزارشی از نشست علمی«نگرش حکومتی به فقه از منظر حضرت آیت الله خامنه ای»؛
 سکولاریزه شدن حوزه؛ پیامد کم‌کاری در فقه حکومتی
1397/03/23
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر آسیب‌های دوری حوزه از مباحث فقه حکومتی، گفت: وقتی درس های خارج طهارت و مکاسب و فقه احوالات شخصیه و بحث های غیر حکومتی نرخ رایج شود و اداره حکومت برعهده مجلس و شورای نگهبان باشد گویا عملا پرداختن به فقه حکومتی را وظیفه دیگران می‌دانیم؛ این نوعی سکولار نهفته است.
معرفی کتاب| آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی(علیه السلام)
 معرفی کتاب| آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی(علیه السلام)
1397/03/12
وسائل- در اندیشه علوی مردم و حکومت، دارای حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر می باشند که در پرتو عمل به این وظایف و رعایت حقوق یکدیگر، جامعه سیر تکاملی پیش رفت و ترقی را به سلامت می پیماید. یکی از این حقوق که حکومت بر مردم دارد وفاداری به نظام و اطاعت و فرمانبرداری از رهبری است که می تون عدم تبعیت از رهبری را به عنوان یکی از آسیب های سیاسی حکومت دینی برشمرد.
RSS