ولایت فقیه
آیت الله مقتدایی/ 102
 ولایت فقیه| ولایت زنان از دیدگاه قرآن
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به آیه 228 سوره مبارکه گفت: «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ به معنای امتیاز است، لذا اگر ولایت امر را به عهده زن بگذاریم و بگوییم این زن ولی امر و زمامدار امور است، بلاشک کسی که ولایت امر به عهده اوست برای او امتیاز و فضیلت است و واجب الاطاعة می شود، آن وقت فضیلت و درجه ای برای زن نسبت به مرد می شود که این مخالف آیه است.
ولایت فقیه| تأثیر فضای سیاسی بر یک فتوای فقهی
آیت الله علم الهدی/ جلسه پایانی
 ولایت فقیه| تأثیر فضای سیاسی بر یک فتوای فقهی
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم در خصوص دلیل عقلی ولایت فقیه گفت: دلیل این که ایشان ولایت بر قضاء را نیاورده‌اند این بوده است که در فضای سیاسی آن زمان، روحیه احتیاط ایشان در مقابل ادلّه‌ای بوده که دلالت بر خانه‌نشینی و انزوا در زمان غیبت داشته‌اند؛ لذا ایشان نه تنها ولایت بر اقامه‌ حکم را نیاورده که ولایت بر قضا را هم که مجمعٌ علیه است و مستلزم ولایت بر اقامه‌ حکم است را نیز نیاورده‌اند.
ولایت فقیه| آیا زنان می توانند رئیس جمهور شوند؟
آیت الله مقتدایی/ 101
 ولایت فقیه| آیا زنان می توانند رئیس جمهور شوند؟
وسائل - آیت الله مقتدایی به آیه 18 سوره مبارکه زخرف در خصوص شرط رجولیت ولی فقیه اشاره کرد و گفت: به تصریح قرآن در جنس زن این ضعف وجود دارد که اهل تعقل، تفکر و برنامه ریزی نیستند و قدرت بیان استدلال ندارند، چگونه می تواند ولی امر جامعه اسلامی باشد. ولی امر هر سخنی را که بخواهد اجرا کند باید قدرت دفاع و استدلال داشته باشد و در زن چنین قدرت دفاعی نیست.

ولایت فقیه| ولایت زنان از دیدگاه قرآن
آیت الله مقتدایی/ 102
 ولایت فقیه| ولایت زنان از دیدگاه قرآن
1396/12/23
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به آیه 228 سوره مبارکه گفت: «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ به معنای امتیاز است، لذا اگر ولایت امر را به عهده زن بگذاریم و بگوییم این زن ولی امر و زمامدار امور است، بلاشک کسی که ولایت امر به عهده اوست برای او امتیاز و فضیلت است و واجب الاطاعة می شود، آن وقت فضیلت و درجه ای برای زن نسبت به مرد می شود که این مخالف آیه است.
ولایت فقیه| تأثیر فضای سیاسی بر یک فتوای فقهی
آیت الله علم الهدی/ جلسه پایانی
 ولایت فقیه| تأثیر فضای سیاسی بر یک فتوای فقهی
1396/12/21
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم در خصوص دلیل عقلی ولایت فقیه گفت: دلیل این که ایشان ولایت بر قضاء را نیاورده‌اند این بوده است که در فضای سیاسی آن زمان، روحیه احتیاط ایشان در مقابل ادلّه‌ای بوده که دلالت بر خانه‌نشینی و انزوا در زمان غیبت داشته‌اند؛ لذا ایشان نه تنها ولایت بر اقامه‌ حکم را نیاورده که ولایت بر قضا را هم که مجمعٌ علیه است و مستلزم ولایت بر اقامه‌ حکم است را نیز نیاورده‌اند.
ولایت فقیه| آیا زنان می توانند رئیس جمهور شوند؟
آیت الله مقتدایی/ 101
 ولایت فقیه| آیا زنان می توانند رئیس جمهور شوند؟
1396/12/20
وسائل - آیت الله مقتدایی به آیه 18 سوره مبارکه زخرف در خصوص شرط رجولیت ولی فقیه اشاره کرد و گفت: به تصریح قرآن در جنس زن این ضعف وجود دارد که اهل تعقل، تفکر و برنامه ریزی نیستند و قدرت بیان استدلال ندارند، چگونه می تواند ولی امر جامعه اسلامی باشد. ولی امر هر سخنی را که بخواهد اجرا کند باید قدرت دفاع و استدلال داشته باشد و در زن چنین قدرت دفاعی نیست.
ولایت فقیه| نقدی بر دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم
آیت الله علم الهدی/ 93
 ولایت فقیه| نقدی بر دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم
1396/12/19
وسائل- آیت الله علم الهدی در جمع بندی و اظهارنظر نهایی درباره اشکالات سید محمد بحرالعلوم به ادله ولایت فقیه گفت: نگاه ایشان به مسائل و پاسخ به آنها نگاه تکلیفی است نه بینش نظام‌مندی و اگر با بینش نظام‌مندی قضیه را بررسی کنیم، ولایت فقیه ثابت می‌شود.
ولایت فقیه | رویکرد متفاوت مفسران به آیه "الرجال قوامون علی النساء"
آیت الله مقتدایی/ جلسه 100
 ولایت فقیه | رویکرد متفاوت مفسران به آیه "الرجال قوامون علی النساء"
1396/12/16
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به آیه 34 سوره نساء گفت: در حکمی که از «الرجال قوامون علی النساء» به دست می آید جمعی از بزرگان قائل اند آیه به خانواده اختصاص دارد و برخی از بزرگان؛ نظیر علامه طباطبایی نیز تعمیم می دهند و هر یک استدلال خویش را بیان می کنند که ترجیح با قول علامه است که از آیه استدلال کلی برداشت کرده که طبیعت رجال مراد است.
ولایت فقیه| بررسی شبهات ادله ولایت فقیه از نگاه سیدمحمد بحرالعلوم
آیت الله علم الهدی در نود و دومین جلسه (96-95)
 ولایت فقیه| بررسی شبهات ادله ولایت فقیه از نگاه سیدمحمد بحرالعلوم
1396/12/14
وسائل- آیت الله علم الهدی به اشکال سیدمحمد بحرالعلوم درباره روایت "العلماء حصون الاسلام" پاسخ گفت و اظهار داشت: لازمه‌ حفظ اسلام، ولایت است؛ زیرا تمام ضرباتی که به اسلام وارد می‌شود، به وجود خارجی دین وارد می‌شود.
نگاه سیدمحمد بحرالعلوم به محدوده و گستره ولایت فقیه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 91 (96-95)
 نگاه سیدمحمد بحرالعلوم به محدوده و گستره ولایت فقیه
1396/12/13
وسائل- آیت الله علم الهدی به گستره و محدوده ولایت فقیه از منظر سید محمد آل بحرالعلوم اشاره کرد و گفت: مرحوم سید آل بحرالعلوم مانند شیخ انصاری رحمه الله ولایت استقلالی را برای فقیه ثابت نمی‌دانند و البتّه در خلال برخی موارد ولایت اذنی، لزوم ولایت استقلالی را ثابت می‌دانند. همچنین ایشان مطلقاً از همان اول اعلام می‌کنند که قائل به ولایت عامّه‌ی فقیه هستند.
آیا مردان می توانند زنان را تعزیر کنند؟
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 99
 آیا مردان می توانند زنان را تعزیر کنند؟
1396/12/10
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی شرط مرد بودن ولایت فقیه گفت: با توجه به آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» زنی که حکم خدا را زیر پا گذاشته، استثنائاً به شوهر اجازه تعزیر داده شده است، البته اگر مرد نیز ناشز شد و عصیان کرد، در این صورت نیز خداوند حقی برای زن در نظر گرفته است و قانون با مرد برخورد می کند و حاکم شرع با شرائط، طلاق زن را صادر می کند.
بررسی نسبت ولایت فقها با معصومین در اندیشه سید محمد بحرالعلوم
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 90 (96-95)
 بررسی نسبت ولایت فقها با معصومین در اندیشه سید محمد بحرالعلوم
1396/12/09
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به تصویرسازی حدود ولایت معصومین در اندیشه سید محمد بحرالعلوم گفت: از منظر بحرالعلوم تصویرسازی ولایت برای معصومین به گرفتن اذن در تصرف و عدم نیازمندی به اذن در واقع جنبه عملی ندارد و معصومین مظهر خداوند هستند و محدودیتی برای اعمال ولایت ندارند بلکه غرض از تقسیم بندی نفی دیدگاه کسانی است که گفته‌اند «کلّ ما کان للمعصوم فهو للفقیه»، آن ولایت را برای فقیه ثابت می‌نمایند، در حالی که فقیه در واقع آن ولایت (عدم نیازمندی به اذن در تصرف) را ندارد.
ادله قرآنی بر مدیریت مردان
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 98
 ادله قرآنی بر مدیریت مردان
1396/12/08
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی شرط ذکوریت ولایت فقیه گفت: یکی از آن دلایل آیه "الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ‏" است. کلمه «قوام» از قیم گرفته شده و صیغه مبالغه است و قوامِ به معنای قدرتمند نیست، بلکه مطابق نظر علامه طباطبایی، قیم به شخصی می گویند که امر غیر را متکفل می شود و قیام به امر او دارد و ولایت بر او دارد.
تفاوت مقوله حق با حکم در اندیشه سید محمد بحرالعلوم
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 89 (96-95)
 تفاوت مقوله حق با حکم در اندیشه سید محمد بحرالعلوم
1396/12/07
وسائل- آیت الله علم الهدی به تبیین تفاوت حق و حکم از منظر سید محمد پرداخت و گفت: حق با حکم فرق می‌کند؛ حق قابل انتقال است اما حکم قابل انتقال نیست. مگر این که معلول آن حکم قابل انتقال باشد. حق قابل استفاده است به طور مطلق، اما حکم به طور مطلق قابل استفاده نیست و بر اثر شرایط و خصوصیّات و اقتضائاتی که دارد اجرا می‌شود. حق قابل توریث است اما حکم قابل توریث نیست.
نگاه فقه به ولایت زنان/ آیا زنان می توانند ولی فقیه شوند؟
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 97
 نگاه فقه به ولایت زنان/ آیا زنان می توانند ولی فقیه شوند؟
1396/12/13
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی شرط ذکوریت برای ولایت فقیه گفت: شرط ذکوریت در ولی فقیه را از صفات قاضی به دست می آوریم و این که می گوییم قضاوت از شئون امام است لازمه اش این است که زن نمی تواند امام و خلیفه باشد؛ زیرا از شئون اولیه ولی امر قضاوت است، پس اگر دلیل ذکورت را در قضاوت شرط کردیم، بدون شبهه برای ولی امر نیز جاری است و کسی که نمی تواند قاضی باشد به طریق اولی نمی تواند ولی امر باشد.
بررسی نظرات سیّد محمد بحرالعلوم درباره‌ ولایت فقیه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 88 (96-95)
 بررسی نظرات سیّد محمد بحرالعلوم درباره‌ ولایت فقیه
1396/12/06
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به شیوه خاص مرحوم سید محمد بحرالعلوم در بحث از ولایت فقیه، گفت: ایشان در بیان مبادی تصوریّه به هفت مسأله اشاره می کند که عبارت باشد از ۱ـ معنای لغوی و اصطلاحی ولایت؛ ۲ـ تفاوت بین حقّ و ولایت؛ ۳ـ تقسیم ولایت به اجباری یا اختیاری؛ ۴ـ تقسیم ولایت به عامه یا خاصه؛ ۵ـ تقسیم به استقلالیه یا اذنیه؛ ۶ـ تبیین مراحل ولایت و اصل عدم ولایت؛ ۷ـ محدوده‌ی ولایت.
مهمترین شاخصه انتخاب استانداران از نگاه امیرمؤمنان
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 96
 مهمترین شاخصه انتخاب استانداران از نگاه امیرمؤمنان
1396/12/06
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی و اثبات شرط شجاعت برای ولایت فقیه گفت: روایات زیادی در دراسات جهت اثبات صفت شجاعت ولی فقیه بیان شده است اما بسیاری از آن موارد تام نیست؛ ولی به عنوان موید قابل استناد است، که از آن موارد می توان به نامه امیرمومنان علیه السلام به مردم مصر اشاره کرد، که حضرت در آن نامه به شجاعت مالک اشتر به عنوان والی تصریح می کنند.
بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله از منظر شیخ انصاری
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 87 (96-95)
 بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله از منظر شیخ انصاری
1396/12/05
وسائل- آیت الله علم الهدی به بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله در عصر غیبت پرداخت و گفت: نصب بر دو قسم است؛ نصب شخصی که با شهادت امام(علیه السلام) از بین می‌رود، اما نصب وصفی، با شهادت امام(علیه السلام) از بین نمی‌رود، از این رو شیخ انصاری نصب فقیه را از جمله‌ نصب صفتی دانسته‌ است و لذا حضور شخص را در زمان نصب به عنوان تولیت لازم نمی‌داند.
RSS