ولایت فقیه
آیت الله مقتدایی/ جلسه 25 و 26
 ولایت فقیه| "روایت ابوالمرهف" ناظر به شرایط عصر امام صادق است
وسائل- آیت الله مقتدایی در خصوص روایاتی که منع از قیام جهت تشکیل حکومت می کنند، گفت: روایات چهارگانه ای که مطرح شد نشان می دهد که اگر خود امام صادق علیه السلام یا ائمه دیگر، شیعیان حقیقی داشتند قیام می کردند و هیچ گاه خانه نشین نمی شدند پس روایت سدیر و ابوالمرهف قضیه خاص بوده است و قابل تعمیم به تمامی قیام ها نیست.
ولایت فقیه| آیا روایت سدیر می تواند مانع تشکیل حکومت در عصر غیبت شود؟
آیت الله مقتدایی/ جلسه 24
 ولایت فقیه| آیا روایت سدیر می تواند مانع تشکیل حکومت در عصر غیبت شود؟
وسائل- آیت الله مقتدایی در جواب به کسانی که با الغای خصوصیت از روایت سدیر عدم تشکیل حکومت را نتیجه گرفته اند گفت: مشکل اساسی استدلال، الغای خصوصیت است؛ زیرا در جایی می توانیم از یک مورد الغای خصوصیت کنیم و به عموم تعدی کنیم که خصوصیت و وجه خاصی در روایت نباشد اما اگر بدانیم به علت خاصی امام این مساله را به شخصی بیان فرموده است نمی توانیم الغای خصوصیت کنیم.
گفت وگو| تفاوت ثمره فقهی یا کلامی بودن بحث ولایت فقیه
 گفت وگو| تفاوت ثمره فقهی یا کلامی بودن بحث ولایت فقیه
وسائل- حجت الاسلام باغستانی در خصوص ثمره بحث از فقهی یا کلامی بودن بحث ولایت فقیه گفت: اگر ولایت فقیه را صرفا یک امر فقهی دانستیم، انتخاب ولی فقیه هم به عهده مردم خواهد بود. اما اگر بحث کلامی دیدیم، همان طور که در نصب پیامبر و امام معصوم، مردم نقشی ندارند و اذن خدا هست، این جا هم مشروعیت ولایت فقیه برعهده خداست و مردم نقشی ندارند. تنها کاری که خبرگان انجام می‌دهند این است که شرایط را بر فقیه موجود تطبیق دهند.

ولایت فقیه| "روایت ابوالمرهف" ناظر به شرایط عصر امام صادق است
آیت الله مقتدایی/ جلسه 25 و 26
 ولایت فقیه| "روایت ابوالمرهف" ناظر به شرایط عصر امام صادق است
1397/03/29
وسائل- آیت الله مقتدایی در خصوص روایاتی که منع از قیام جهت تشکیل حکومت می کنند، گفت: روایات چهارگانه ای که مطرح شد نشان می دهد که اگر خود امام صادق علیه السلام یا ائمه دیگر، شیعیان حقیقی داشتند قیام می کردند و هیچ گاه خانه نشین نمی شدند پس روایت سدیر و ابوالمرهف قضیه خاص بوده است و قابل تعمیم به تمامی قیام ها نیست.
ولایت فقیه| آیا روایت سدیر می تواند مانع تشکیل حکومت در عصر غیبت شود؟
آیت الله مقتدایی/ جلسه 24
 ولایت فقیه| آیا روایت سدیر می تواند مانع تشکیل حکومت در عصر غیبت شود؟
1397/03/28
وسائل- آیت الله مقتدایی در جواب به کسانی که با الغای خصوصیت از روایت سدیر عدم تشکیل حکومت را نتیجه گرفته اند گفت: مشکل اساسی استدلال، الغای خصوصیت است؛ زیرا در جایی می توانیم از یک مورد الغای خصوصیت کنیم و به عموم تعدی کنیم که خصوصیت و وجه خاصی در روایت نباشد اما اگر بدانیم به علت خاصی امام این مساله را به شخصی بیان فرموده است نمی توانیم الغای خصوصیت کنیم.
گفت وگو| تفاوت ثمره فقهی یا کلامی بودن بحث ولایت فقیه
 گفت وگو| تفاوت ثمره فقهی یا کلامی بودن بحث ولایت فقیه
1397/03/27
وسائل- حجت الاسلام باغستانی در خصوص ثمره بحث از فقهی یا کلامی بودن بحث ولایت فقیه گفت: اگر ولایت فقیه را صرفا یک امر فقهی دانستیم، انتخاب ولی فقیه هم به عهده مردم خواهد بود. اما اگر بحث کلامی دیدیم، همان طور که در نصب پیامبر و امام معصوم، مردم نقشی ندارند و اذن خدا هست، این جا هم مشروعیت ولایت فقیه برعهده خداست و مردم نقشی ندارند. تنها کاری که خبرگان انجام می‌دهند این است که شرایط را بر فقیه موجود تطبیق دهند.
ولایت فقیه| زعامت فقیه جامعه الشرائط ملاک مشروعیت قیام در عصر غیبت
آیت الله مقتدایی/ جلسه 23
 ولایت فقیه| زعامت فقیه جامعه الشرائط ملاک مشروعیت قیام در عصر غیبت
1397/03/21
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عیون اخبار الرضا درباره قیام زید گفت: از تعلیلی که امام رضا(ع) در خصوص قیام زید بیان می کنند روشن می شود تنها قیامی مشروع است که دعوت به امام و یا نائب امام داشته باشد و در عصر غیبت اگر طبق زعامت ولی جامع الشرائط، دعوت صورت گیرد جایز است و مورد نهی نیست.
ولایت فقیه| قیام زید پاسخی به شبهه ممنوعیت تشکیل حکومت اسلامی
آیت الله مقتدایی/ جلسه 22
 ولایت فقیه| قیام زید پاسخی به شبهه ممنوعیت تشکیل حکومت اسلامی
1397/03/20
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به قیام زید گفت: امام صادق علیه السلام در روایت عیص بن قاسم، خروج زید بن علی علیه السلام را تأیید کرده اند چرا که ملاک دعوت حق و باطل دعوت شخص است که آیا دعوت به سمت امام حق است یا به سوی خویشتن دعوت می کند لذا نه تنها این روایت دلالت بر بطلان قیام نمی کند بلکه اگر قیامی دعوت به سوی حق کرد، قطعاً درست است و این روایت دلالت بر جواز دارد.
ولایت فقیه| بررسی روایات معارض با تشکیل حکومت در عصر غیبت
آیت الله مقتدایی/ جلسه 20 و 21
 ولایت فقیه| بررسی روایات معارض با تشکیل حکومت در عصر غیبت
1397/03/19
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عیص بن قاسم که قیام و تشکیل حکومت را حرام می داند، گفت: زمان امام صادق علیه السلام برخی سادات خروج می کردند تا انتقام خون سیدالشهدا علیه السلام را بگیرند یا به این عنوان که مهدی موعود ما هستیم عده ای اطرافشان جمع می شدند و این مساله سنتی شده بود که حضرت می خواستند از آن جلوگیری شود.
ولایت فقیه| بررسی روایت زراره بر تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت
آیت الله مقتدایی/ جلسه 19
 ولایت فقیه| بررسی روایت زراره بر تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت
1397/03/17
وسائل- آیت الله مقتدایی به روایت زراره که برخی برای ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت استفاده کردند اشاره کرد و گفت: استظهار از روایت زراره برای تشکیل حکومت در عصر غیبت مورد قبول نیست؛ زیرا پنجمین پایه از اسلام ولایت عملی است اما خصوص ولایت معصوم علیه السلام را در بردارد و مراد آن ولایت است که پایه دین است نه مطلق الحکومة که بتوانیم در عصر غیبت نیز از آن استفاده کنیم.
ولایت فقیه| نقد استدلال آیت الله منتظری بر ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت
آیت الله مقتدایی/ جلسه 18
 ولایت فقیه| نقد استدلال آیت الله منتظری بر ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت
1397/03/12
وسائل- آیت الله مقتدایی در نقد استدلال دراسات بر ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت با استفاده از روایت «بنی الاسلام علی خمس» گفت: این شأن که اگر شخصی در طول مدت عمر شب تا به صبح نماز بخواند و روزها را روزه بگیرد و ... اما ولایت ولی خدا را نداشته باشد، هیچ حقی در ثواب از طرف خداوند ندارد و مومن نیست. این مربوط به ولایت فقیه نیست و مختص معصومین علیهم السلام است.
ولایت فقیه| بررسی روایت "بنی الاسلام علی خمس" بر ضرورت تشکیل حکومت دینی
آیت الله مقتدایی/ جلسه 17
 ولایت فقیه| بررسی روایت "بنی الاسلام علی خمس" بر ضرورت تشکیل حکومت دینی
1397/03/10
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت «بُنِیَ الاسلامُ علی خمسه» گفت: به این حدیث استدلال می شود که باید در هر عصری حکومتی باشد و در رأس و صدر آن ولی باشد که اطاعت از او نیز بر همگان لازم است و این مساله از همه واجبات حتی نماز افضل است.
ولایت فقیه| نیازمندی به حاکم در عصر غیبت در لسان امیرمومنان
آیت الله مقتدایی/ جلسه 16
 ولایت فقیه| نیازمندی به حاکم در عصر غیبت در لسان امیرمومنان
1397/03/12
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت حضرت علی(علیه السلام که امیر را به دو دسته تقسیم می کند گفت: این روایت درصدد تأیید امارت شخص فاجر نیست بلکه حضرت به دنبال حکم کلی هست که انسان ها ناچار به داشتن امیری هستند و این اطلاق شامل عصر غیبت نیز می شود و مردم به امیر محتاج هستند.
ولایت فقیه| تداوم اندیشه خوارج در جامعه اسلامی
آیت الله مقتدایی/ جلسه 15
 ولایت فقیه| تداوم اندیشه خوارج در جامعه اسلامی
1397/03/08
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به جنگ روانی خوارج بر علیه حضرت امیر گفت: روحیه خوارج تا قیامت وجود دارد، عده ای نماز و قرآن می خوانند ولی فکرشان مانند خوارج است. الان تکفیری و داعشی ها که ظاهر اسلام را قبول دارند ولی به احکام اسلام پایبند نیستند مصداق فرمایش حضرت است که فرمود این افراد (خوارج) فانی نمی شوند؛ زیرا آنان در صلب پدران و رحم مادران تا روز قیامت هستند.
ولایت فقیه| تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت مقتضای حکمت پروردگار است
آیت الله مقتدایی/ جلسه 14
 ولایت فقیه| تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت مقتضای حکمت پروردگار است
1397/03/08
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت فضل بن شاذان گفت: حکمت پروردگار اقتضا می کرد در عصر حضور معصوم، رئیسی باشد تا به مصالح مسلمین کمک کند و حدود الهی را اجرا کند و حقوق مظلومین را بستاند اما در عصر غیبت نیز همین علل وجود دارد.
ولایت فقیه| روایت فضل بن شاذان و ضرورت تشکلیل حکومت دینی
آیت الله مقتدایی/ جلسه ۱۲و 13
 ولایت فقیه| روایت فضل بن شاذان و ضرورت تشکلیل حکومت دینی
1397/03/08
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) گفت: از روایت استفاده می شود که اگر حاکمی آشنا به قوانین و دستورات اسلام در رأس امور نباشد ممکن است اشخاص از حدود و اختیارات خود تجاوز کنند و به دیگران ظلم کنند و مظلومین را مورد تعدی قرار دهند که برای جلوگیری از این آسیب ها باید حکومت اسلامی تشکیل گردد.
ولایت فقیه| نیازمندی امت اسلامی به حکومت دینی در تمام اعصار
آیت الله مقتدایی/ جلسه 11
 ولایت فقیه| نیازمندی امت اسلامی به حکومت دینی در تمام اعصار
1397/03/03
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت نبوی در حجه الوداع گفت: از این روایت و روایات دیگر این مطلب بدست می آید که آنچه مردم بدان نیازمند هستند در شرع بیان شده است و از آنجایی که مهمترین نیاز مردم داشتن حکومت دینی است لذا احکام تشکیل حکومت در منابع دینی وجود دارد.
ولایت فقیه| فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرایی شدن احکام الهی است
آیت الله مقتدایی/ جلسه 10
 ولایت فقیه| فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرایی شدن احکام الهی است
1397/03/02
وسائل- آیت الله مقتدایی به فلسفه حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: پس فلسفه حکومت اسلامی تنها برای امنیت نیست تا بگوییم هر حکومتی می تواند امنیت ایجاد کند. آنچه را امت اسلامی به آن احتیاج دارند وسیع است. در برخی موارد اجرای این احکام مانند قضا، امنیت و امر به معروف نهی از منکر و غیره منوط به وجود حکومت اسلامی است.
RSS