ولایت فقیه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 87 (96-95)
 بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله از منظر شیخ انصاری
وسائل- آیت الله علم الهدی به بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله در عصر غیبت پرداخت و گفت: نصب بر دو قسم است؛ نصب شخصی که با شهادت امام(علیه السلام) از بین می‌رود، اما نصب وصفی، با شهادت امام(علیه السلام) از بین نمی‌رود، از این رو شیخ انصاری نصب فقیه را از جمله‌ نصب صفتی دانسته‌ است و لذا حضور شخص را در زمان نصب به عنوان تولیت لازم نمی‌داند.
دستیابی به اهداف مادی و معنوی نشان دهنده کارآمدی نظام سیاسی است
مدیر شبکه چهار صدا و سیما:
 دستیابی به اهداف مادی و معنوی نشان دهنده کارآمدی نظام سیاسی است
وسائل- معینی‌پور عدم تحقق کارآمدی را زمینه‌ساز پرسش عمومی از عملکرد حکومت برشمرد و گفت: موضوعی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر نظام سیاسی کارآمدی لازم را نداشته است باید دچار تغییر شود، در کارآمدی نظام باید اثربخشی آن را در نظر داشت، در نهایت می‌توان کار آمدی را اینگونه تعریف کرد که موفقیت نظام سیاسی به معنای حکومت در دستیابی به اهداف مادی و معنوی با توجه به امکانات و موانع موجود در کشور.
بررسی ادله روایی لزوم شرط شجاعت برای ولی فقیه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 95
 بررسی ادله روایی لزوم شرط شجاعت برای ولی فقیه
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی اثبات شرط شجاعت ولی فقیه گفت: هر شخص مومن که نزد پروردگار و معصومین علیهم السلام جایگاه والایی داشته باشد، توان زعامت بر مسلمین ندارد و نیازمند صفت شجاعت است که بدون واهمه بتواند امور مسلمین را اداره کند و مصداق عینی این سخن، ابوذر غفاری است که با وجود مقام والایی که داشت، توسط پیامبر از این امور نهی شد.

بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله از منظر شیخ انصاری
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 87 (96-95)
 بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله از منظر شیخ انصاری
1396/12/05
وسائل- آیت الله علم الهدی به بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله در عصر غیبت پرداخت و گفت: نصب بر دو قسم است؛ نصب شخصی که با شهادت امام(علیه السلام) از بین می‌رود، اما نصب وصفی، با شهادت امام(علیه السلام) از بین نمی‌رود، از این رو شیخ انصاری نصب فقیه را از جمله‌ نصب صفتی دانسته‌ است و لذا حضور شخص را در زمان نصب به عنوان تولیت لازم نمی‌داند.
دستیابی به اهداف مادی و معنوی نشان دهنده کارآمدی نظام سیاسی است
مدیر شبکه چهار صدا و سیما:
 دستیابی به اهداف مادی و معنوی نشان دهنده کارآمدی نظام سیاسی است
1396/12/05
وسائل- معینی‌پور عدم تحقق کارآمدی را زمینه‌ساز پرسش عمومی از عملکرد حکومت برشمرد و گفت: موضوعی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر نظام سیاسی کارآمدی لازم را نداشته است باید دچار تغییر شود، در کارآمدی نظام باید اثربخشی آن را در نظر داشت، در نهایت می‌توان کار آمدی را اینگونه تعریف کرد که موفقیت نظام سیاسی به معنای حکومت در دستیابی به اهداف مادی و معنوی با توجه به امکانات و موانع موجود در کشور.
بررسی ادله روایی لزوم شرط شجاعت برای ولی فقیه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 95
 بررسی ادله روایی لزوم شرط شجاعت برای ولی فقیه
1396/12/05
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی اثبات شرط شجاعت ولی فقیه گفت: هر شخص مومن که نزد پروردگار و معصومین علیهم السلام جایگاه والایی داشته باشد، توان زعامت بر مسلمین ندارد و نیازمند صفت شجاعت است که بدون واهمه بتواند امور مسلمین را اداره کند و مصداق عینی این سخن، ابوذر غفاری است که با وجود مقام والایی که داشت، توسط پیامبر از این امور نهی شد.
شیخ اعظم همه‌ شؤون مدیریّت جامعه را از آن فقیه می داند
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی/ جلسه 86 (96-95)
 شیخ اعظم همه‌ شؤون مدیریّت جامعه را از آن فقیه می داند
1396/11/30
وسائل- آیت الله علم الهدی به نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه در رساله قضا و شهادت اشاره کرد و گفت: مرحوم شیخ انصاری اطلاق ولایتی که برای مدیریّت جامعه لازم است را برای فقیه ثابت می‌دانند؛ زیرا ایشان معتقد است فقیه بایستی در مدیریّت جامعه، رضایت معصوم (علیه السلام) را تحصیل نماید و از آنجا که امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) در پس پرده‌ی غیبت هستند، تمامی شئون افتاء و مدیریّت جامعه وغیره را به مجتهد سپرده‌اند.
بررسی دلالت روایت "السلطان ولی من لا ولی له" در اندیشه شیخ انصاری
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 85 (96-95)
 بررسی دلالت روایت "السلطان ولی من لا ولی له" در اندیشه شیخ انصاری
1396/11/29
وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی نظر شیخ انصاری پیرامون روایت "السلطان ولی من لا ولی له" گفت: شیخ عمومیت شمول این روایت را از توقیع شریف بیشتر می داند، لذا اگر در تصرّف موردی شک‌ّ کردیم، و گفتیم که با توقیع شریف نمی‌توان تکلیف آن را تعیین کرد، با این روایت، وقتی توسعه‌ی طرق از چیزهایی است که ضرورت دارد و مستلزم تخریب خانه‌ها هست،‌ولایت مجتهد با روایت «السّلطان ولیّ من لا ولیّ له» ثابت می‌شود.
روایت سدیر بن حکیم بر لزوم شجاعت ولی فقیه دلالت دارد
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی/ جلسه 93
 روایت سدیر بن حکیم بر لزوم شجاعت ولی فقیه دلالت دارد
1396/11/25
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در اثبات شرط شجاعت ولی فقیه با ادله روایی گفت: با توجه به عبارت «حُسْنُ الْوِلَایَةِ عَلَى مَنْ یَلِی» در روایت سدیر بن حکیم، اگر ولی فقیه بخواهد حسن ولایت داشته باشد، باید آن چه مورد احتیاج است، انجام دهد و آن چه باید دفع شود، بلا شک باید با قدرت دفع نماید که این مساله نیازمند شجاعتی است تا بتواند حسن ولایت داشته باشد.
آشنایی با کتاب پیشینه نظریه ولایت فقیه
معرفی کتاب؛
 آشنایی با کتاب پیشینه نظریه ولایت فقیه
1396/11/24
وسائل- نظریه ولایت انتصابى فقیه توسط شیخ مفید، فقیه را وادار مى‏کند که اگر شرایط تأسیس دولت و برقرارى یک نظام سیاسى موجود بود، فقیه به‏ این کار دست زند و با تأسیس دولت، به ‏اجراى احکام بپردازد؛ چون، فقیه ولایت سلطانى دارد و اختیارات امام عدل، در عصر غیبت، به ‏او تفویض شده است لذا بررسی دیدگاه شیخ مفید به عنوان نخستین فقیه برجسته عصر غیبت کبرا، نشان مى‏دهد که ولایت فقیه، همزادِ تولدِ فقاهت در مذهب تشیّع است.
قدرت در کنار امانتداری از شروط لازم ولی فقیه است
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی/ جلسه 92
 قدرت در کنار امانتداری از شروط لازم ولی فقیه است
1396/11/24
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به تفاوت مسأله ولایت با مسئولیتهای کوچک گفت: ولایت فقیه شجاعت و قدرت بالایی می خواهد که هم با دشمنان و مخالفت ها مقابله کند و هم مواظبت داشته باشد که مصالح جامعه با دقت پیاده شود، بنابراین یکی از شرائط، شجاعت و قدرت نفسانی است که بتواند اجتماع امت اسلامی را از جهات مختلف نظامی، معیشتی، فرهنگی و امثال آن اداره کند.
مبانی | دیدگاه آیت الله نایینی پیرامون ولایت فقیه
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مطرح کرد؛
 مبانی | دیدگاه آیت الله نایینی پیرامون ولایت فقیه
1396/11/24
وسائل- حجت الاسلام والمسلین لک زایی، آیت الله نایینی را برطرف کننده ابهامات پیرامون حکومت توصیف کرد و گفت: آیت الله نایینی می‌گوید حکومتی که جنس ولایت فقیه دارد و در رأس آن ولی فقیه قرار دارد حکومت ولایتیه یعنی نظیر حکومت معصوم(علیه السلام) است و مردم و بیت المال و حکومت امانت در نزد ولی هستند.
اندیشه سیاسی شیخ مفید - 413 ه.ق
پوستر
 اندیشه سیاسی شیخ مفید - 413 ه.ق
1396/11/24
وسائل - هنگامی که سلطان عادل برای ولایت در آنچه ذکر کردم وجود نداشت، بر فقیهانِ اهل حقِ عادلِ صاحب رأی وعقل و فضل است که ولایت آنچه که برعهده سلطان عادل است را برعهده گیرد.
شیخ انصاری مصداق بارز "اما الحوادث الواقعه" را امور حکومتی می‌داند
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی/ جلسه 83 (96-95)
 شیخ انصاری مصداق بارز "اما الحوادث الواقعه" را امور حکومتی می‌داند
1396/11/29
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره اینکه شیخ انصاری حوادث واقعه را دو نوع می داند گفت: شیخ انصاری مصداق بارز حوادث واقعه را امور حکومتی می‌دانند که بایستی ولیّ فقیه آن را تصدّی نماید؛ لیکن در مواردی که ولایت فقیه بر آن مفروغٌ عنه نیست، تصرّف فقیه در آن جایز نیست، هرچند که معصوم علیه السلام در آن ولایت داشته باشد.
ادله عقلی و نقلی بر لزوم شجاعت ولی فقیه دلالت دارند
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی/ جلسه 91
 ادله عقلی و نقلی بر لزوم شجاعت ولی فقیه دلالت دارند
1396/11/21
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی شرط شجاعت برای ولایت فقیه گفت: عقلای عالم وقتی کاری را به عهده شخصی می‌گذارند، شرط آن این است که توان اجرای آن را داشته باشد و عقل این را حکم می‌کند. زمانی که در امور جزئی عقلای عالم این کار را انجام می دهند، به طریق اولی در مراد ولایت نیز صادق است.
 ادلّه وجوب رجوع به فقیه از دیدگاه شیخ انصاری
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی تبیین کرد/ جلسه 82 (96-95)
  ادلّه وجوب رجوع به فقیه از دیدگاه شیخ انصاری
1396/11/23
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به عبارات مرحوم شیخ در مکاسب ذیل روایت عمربن حنظله گفت: مرحوم شیخ، جعل در مقبوله‌ عمربن حنظله را از نوع جعل حاکم در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام می‌داند؛ که نشان از عمومیت نصب می دهد؛ لذا حاکم در زمان غیبت علاوه بر قضاء و اقامه‌ حدود، بر تمام شئون ولایت دارد؛ و از این عبارت، اقرار مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بر ولایت عامّه دانسته می‌شود.
ولی فقیه در تمام شئون حکومت باید اعلم باشد
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی/ جلسه 90
 ولی فقیه در تمام شئون حکومت باید اعلم باشد
1396/11/18
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عیص بن قاسم گفت: از آنجایی که امام در این روایت به حکم عقلی و بنای عقلاء استشهاد کردند، این مطلب بدست می آید که هر شخصی که ولایت را عهده‌دار است در تمام شئون باید اعلم باشد، لذا اموری که بالمباشره انجام می‌دهد باید اعلم باشد و الا باید سعی کند افرادی که تخصص دارند را انتخاب نماید و منشوری در اختیار آنان قرار دهد که بر اساس آن عمل کنند.
شیخ انصاری ولایت عامه را برای فقیه ثابت می داند
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی/ جلسه 81 (96-95)
 شیخ انصاری ولایت عامه را برای فقیه ثابت می داند
1396/11/17
وسائل- آیت الله علم الهدی به دیدگاه شیخ انصاری پیرامون نظریه ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: از مجموع کلمات شیخ انصاری در گستره ابواب فقهی مانند طهارت و زکات و قضاء و شهادت و غیره، که بدست می آید که شیخ قائل به ولایت عامّه‌ برای فقیه است.
RSS