ولایت فقیه
آیت الله علم الهدی/ جلسه 3
 ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
وسائل- آیت الله علم الهدی به دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه اشاره کرد و گفت: مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامّه در ابتدا سه مقدّمه شرعی را برای قضیه مشروطه مطرح می‌نماید و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد که هنگامی که در حکومت قاجار سه غصب صورت گرفته است و مشروطه که در آن یک غصب است و اگر بتوانیم حکومت را از سه غصب منتقل کنیم به یک غصب، بهتر است لذا مشروطه را نه به عنوان حکومتی کاملاً حق، بلکه بهتر از استبداد تلقّی می نماید.
ولایت فقیه| ادله روایی بر مدیریت مردان
آیت الله مقتدایی/ 107
 ولایت فقیه| ادله روایی بر مدیریت مردان
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت امیر مؤمنان در خصوص اینکه تدبیر امور خانه با مرد است و او رئیس خانه است و زن تابع است پس اگر بر عکس باشد و زن امور را تدبیر کند و مرد تابع باشد ملعون است گفت: اگر مصداق روایت این گونه بیان شده است و تدبیر زن برای امور خانه سبب ملعون شدن است قطعاً سپردن امور جامعه به زن به طریق اولی ممنوع است.
ولایت فقیه| جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد
آیت الله علم الهدی/ جلسه 2
 ولایت فقیه| جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد
آیت الله علم الهدی در خصوص جایگاه موضوع شناسی در فقه گفت: در مسأله‌ اجتهاد، مجتهد بایستی غیر از استنتاج حکم از مبادی اربعه، موضوعات را بشناسد و بعد از تشخیص صحیح موضوع، آنگاه حکمش را از مبادی اربعه استخراج نماید. مسأله‌ موضوع‌شناسی مسأله‌ مهمّی است که حتّی برخی بزرگان آن را برای اعلمیّت فقیه شرط و ملاک دانسته‌اند.

ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
آیت الله علم الهدی/ جلسه 3
 ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
1397/01/30
وسائل- آیت الله علم الهدی به دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه اشاره کرد و گفت: مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامّه در ابتدا سه مقدّمه شرعی را برای قضیه مشروطه مطرح می‌نماید و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد که هنگامی که در حکومت قاجار سه غصب صورت گرفته است و مشروطه که در آن یک غصب است و اگر بتوانیم حکومت را از سه غصب منتقل کنیم به یک غصب، بهتر است لذا مشروطه را نه به عنوان حکومتی کاملاً حق، بلکه بهتر از استبداد تلقّی می نماید.
ولایت فقیه| ادله روایی بر مدیریت مردان
آیت الله مقتدایی/ 107
 ولایت فقیه| ادله روایی بر مدیریت مردان
1397/01/29
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت امیر مؤمنان در خصوص اینکه تدبیر امور خانه با مرد است و او رئیس خانه است و زن تابع است پس اگر بر عکس باشد و زن امور را تدبیر کند و مرد تابع باشد ملعون است گفت: اگر مصداق روایت این گونه بیان شده است و تدبیر زن برای امور خانه سبب ملعون شدن است قطعاً سپردن امور جامعه به زن به طریق اولی ممنوع است.
ولایت فقیه| جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد
آیت الله علم الهدی/ جلسه 2
 ولایت فقیه| جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد
1397/01/26
آیت الله علم الهدی در خصوص جایگاه موضوع شناسی در فقه گفت: در مسأله‌ اجتهاد، مجتهد بایستی غیر از استنتاج حکم از مبادی اربعه، موضوعات را بشناسد و بعد از تشخیص صحیح موضوع، آنگاه حکمش را از مبادی اربعه استخراج نماید. مسأله‌ موضوع‌شناسی مسأله‌ مهمّی است که حتّی برخی بزرگان آن را برای اعلمیّت فقیه شرط و ملاک دانسته‌اند.
ولایت فقیه| مذمت فرمانروایی زنان در روایت نبوی
آیت الله مقتدایی/ 106
 ولایت فقیه| مذمت فرمانروایی زنان در روایت نبوی
1397/01/23
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت نبوی درباره نشانه های قیامت گفت: از اینکه حضرت در نشانه های قیامت یکی از منکرات را فرمانروایی زنان برشمرده است، عدم جواز ولایت زنان استنباط می شود.
ولایت فقیه| طرح نظریه‌ی ولایت فقیه توسط امام خمینی به عنوان دکترین سیاسی
آیت الله علم الهدی/ جلسه نخست
 ولایت فقیه| طرح نظریه‌ی ولایت فقیه توسط امام خمینی به عنوان دکترین سیاسی
1397/01/23
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به طرح نظریه ولایت فقیه به عنوان دکترین سیاسی تصریح کرد: طرح اصطلاح جمهوری اسلامی میان اندیشمندان دو برداشت شد، به گمان عده ای همان دموکراسی است، لذا جمهوری اسلامی را دموکراسی مسلمان‌نشین تعبیر می‌کردند. برخی که مشرب مذهبی داشتند، تصوّر می‌کردند که امام قصد برپایی نوعی دموکراسی را دارند که در آن امور اسلامی از جمله حلال و حرام رعایت می‌شود. در حالی که مراد امام مردم‌سالاری و حاکمیّت مردم که البتّه مبدأ مشروعیّت آن از ناحیه‌ی خداوند متعال باشد.
ولایت فقیه| نامه ۳۱ نهج البلاغه بر مدیریت امور کلان بر مردان تأکید دارد
آیت الله مقتدایی/ 105
 ولایت فقیه| نامه ۳۱ نهج البلاغه بر مدیریت امور کلان بر مردان تأکید دارد
1397/01/21
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به نامه 31 نهج البلاغه گفت: بلاشک اختیار و تدبیر یک کشور امری زائد بر وجود زن است و حضرت مطابق این نامه قرار دادن کاری بیش از توان زن را نهی کرده است.
ولایت فقیه| بیان ادله جدید بر مدیریت مردان
آیت الله مقتدایی/ 104
 ولایت فقیه| بیان ادله جدید بر مدیریت مردان
1397/01/20
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت سدیر بن حکیم گفت: این روایت از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت نیز ولو گفته شده است که احتمال القای خصوصیت دارد و زن را نیز شامل می شود اما القای خصوصیت مربوط به جایی است که عرف احتمال خصوصیت ندهد اما همین که امام در مقام بیان صلاحیت شخصی است که می خواهد زمام امور را به دست بگیرد و خصوصیات او را بیان می کند کافی است که القای خصوصیت ملاحظه نشود.
ولایت فقیه| آیه ۳۳ سوره احزاب و شرط رجولیت ولی فقیه
آیت الله مقتدایی/ 103
 ولایت فقیه| آیه ۳۳ سوره احزاب و شرط رجولیت ولی فقیه
1397/01/18
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به آیه 33 سوره احزاب گفت: برخی به این آیه استدال کرده اند که در ولی امر رجولیت شرط است؛ زیرا این آیه از تبرج زنان نهی کرده است در حالی که فضای ولایت امر این است که تبرج داشته باشد، ولی به علت اختصاص آیه به زنان پیامبر نمی توان به آیه تمسک کرد.
ولایت فقیه| ولایت زنان از دیدگاه قرآن
آیت الله مقتدایی/ 102
 ولایت فقیه| ولایت زنان از دیدگاه قرآن
1397/01/18
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به آیه 228 سوره مبارکه گفت: «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ به معنای امتیاز است، لذا اگر ولایت امر را به عهده زن بگذاریم و بگوییم این زن ولی امر و زمامدار امور است، بلاشک کسی که ولایت امر به عهده اوست برای او امتیاز و فضیلت است و واجب الاطاعة می شود، آن وقت فضیلت و درجه ای برای زن نسبت به مرد می شود که این مخالف آیه است.
ولایت فقیه| تأثیر فضای سیاسی بر یک فتوای فقهی
آیت الله علم الهدی/ جلسه پایانی
 ولایت فقیه| تأثیر فضای سیاسی بر یک فتوای فقهی
1396/12/21
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم در خصوص دلیل عقلی ولایت فقیه گفت: دلیل این که ایشان ولایت بر قضاء را نیاورده‌اند این بوده است که در فضای سیاسی آن زمان، روحیه احتیاط ایشان در مقابل ادلّه‌ای بوده که دلالت بر خانه‌نشینی و انزوا در زمان غیبت داشته‌اند؛ لذا ایشان نه تنها ولایت بر اقامه‌ حکم را نیاورده که ولایت بر قضا را هم که مجمعٌ علیه است و مستلزم ولایت بر اقامه‌ حکم است را نیز نیاورده‌اند.
ولایت فقیه| آیا زنان می توانند رئیس جمهور شوند؟
آیت الله مقتدایی/ 101
 ولایت فقیه| آیا زنان می توانند رئیس جمهور شوند؟
1396/12/20
وسائل - آیت الله مقتدایی به آیه 18 سوره مبارکه زخرف در خصوص شرط رجولیت ولی فقیه اشاره کرد و گفت: به تصریح قرآن در جنس زن این ضعف وجود دارد که اهل تعقل، تفکر و برنامه ریزی نیستند و قدرت بیان استدلال ندارند، چگونه می تواند ولی امر جامعه اسلامی باشد. ولی امر هر سخنی را که بخواهد اجرا کند باید قدرت دفاع و استدلال داشته باشد و در زن چنین قدرت دفاعی نیست.
ولایت فقیه| نقدی بر دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم
آیت الله علم الهدی/ 93
 ولایت فقیه| نقدی بر دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم
1396/12/19
وسائل- آیت الله علم الهدی در جمع بندی و اظهارنظر نهایی درباره اشکالات سید محمد بحرالعلوم به ادله ولایت فقیه گفت: نگاه ایشان به مسائل و پاسخ به آنها نگاه تکلیفی است نه بینش نظام‌مندی و اگر با بینش نظام‌مندی قضیه را بررسی کنیم، ولایت فقیه ثابت می‌شود.
ولایت فقیه | رویکرد متفاوت مفسران به آیه "الرجال قوامون علی النساء"
آیت الله مقتدایی/ جلسه 100
 ولایت فقیه | رویکرد متفاوت مفسران به آیه "الرجال قوامون علی النساء"
1396/12/16
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به آیه 34 سوره نساء گفت: در حکمی که از «الرجال قوامون علی النساء» به دست می آید جمعی از بزرگان قائل اند آیه به خانواده اختصاص دارد و برخی از بزرگان؛ نظیر علامه طباطبایی نیز تعمیم می دهند و هر یک استدلال خویش را بیان می کنند که ترجیح با قول علامه است که از آیه استدلال کلی برداشت کرده که طبیعت رجال مراد است.
ولایت فقیه| بررسی شبهات ادله ولایت فقیه از نگاه سیدمحمد بحرالعلوم
آیت الله علم الهدی در نود و دومین جلسه (96-95)
 ولایت فقیه| بررسی شبهات ادله ولایت فقیه از نگاه سیدمحمد بحرالعلوم
1396/12/14
وسائل- آیت الله علم الهدی به اشکال سیدمحمد بحرالعلوم درباره روایت "العلماء حصون الاسلام" پاسخ گفت و اظهار داشت: لازمه‌ حفظ اسلام، ولایت است؛ زیرا تمام ضرباتی که به اسلام وارد می‌شود، به وجود خارجی دین وارد می‌شود.
نگاه سیدمحمد بحرالعلوم به محدوده و گستره ولایت فقیه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی مطرح کرد/ جلسه 91 (96-95)
 نگاه سیدمحمد بحرالعلوم به محدوده و گستره ولایت فقیه
1396/12/13
وسائل- آیت الله علم الهدی به گستره و محدوده ولایت فقیه از منظر سید محمد آل بحرالعلوم اشاره کرد و گفت: مرحوم سید آل بحرالعلوم مانند شیخ انصاری رحمه الله ولایت استقلالی را برای فقیه ثابت نمی‌دانند و البتّه در خلال برخی موارد ولایت اذنی، لزوم ولایت استقلالی را ثابت می‌دانند. همچنین ایشان مطلقاً از همان اول اعلام می‌کنند که قائل به ولایت عامّه‌ی فقیه هستند.
RSS