حکومت اسلامی
 مقاله| اهمیت و جایگاه شورا‌ درنظام اسلامی
وسائل- با بررسی اصول مربوط به شورا که در قانون اساسی و بر اساس نص صریح آیات قرآن کریم و روایت‌های معصومین(ع) استخراج گردیده، مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم معنا می یابد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از نوعی تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره‌ی حکومت دخالت مستقیم خواهند داشت.
نیاز به رساله عملیه حکومتی داریم
حجت‌الاسلام ملک زاده در دوره «رویکردشناسی فقه حکومتی» مطرح کرد؛
 نیاز به رساله عملیه حکومتی داریم
وسائل- هفته ششم دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی» با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدحسین ملک‌زاده استاد خارج‌ فقه‌واصول حوزه علمیه، درباره دیدگاه‌های شهید صدر در باب فقه حکومتی، در شهر قم و به همت مدرسه آفاق برگزار شد.
ولایت فقیه تنها الگوی حکومت اسلامی مطلوب در دوران غیبت است
رییس انجمن مطالعات سیاسی:
 ولایت فقیه تنها الگوی حکومت اسلامی مطلوب در دوران غیبت است
وسائل- حجت الاسلام بهروزی‌لک با اشاره به تفاوت نگاه اسلام و غرب به مسأله سیاست، سکولاریسم اسلامی را مربوط به دوران معاصر و فاقد ریشه در اسلام توصیف کرد و گفت: ولی فقیه کسی است که توانایی خودگردانی با استفاده از کتاب و سنت را دارد لذا پس از دوران 250 ساله ائمه معصومین(ع)، زمینه خودگردانی برای بشر تا زمان ظهور فراهم گردیده است.

مقاله| اهمیت و جایگاه شورا‌ درنظام اسلامی
 مقاله| اهمیت و جایگاه شورا‌ درنظام اسلامی
1397/03/09
وسائل- با بررسی اصول مربوط به شورا که در قانون اساسی و بر اساس نص صریح آیات قرآن کریم و روایت‌های معصومین(ع) استخراج گردیده، مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم معنا می یابد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از نوعی تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره‌ی حکومت دخالت مستقیم خواهند داشت.
نیاز به رساله عملیه حکومتی داریم
حجت‌الاسلام ملک زاده در دوره «رویکردشناسی فقه حکومتی» مطرح کرد؛
 نیاز به رساله عملیه حکومتی داریم
1396/11/16
وسائل- هفته ششم دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی» با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدحسین ملک‌زاده استاد خارج‌ فقه‌واصول حوزه علمیه، درباره دیدگاه‌های شهید صدر در باب فقه حکومتی، در شهر قم و به همت مدرسه آفاق برگزار شد.
ولایت فقیه تنها الگوی حکومت اسلامی مطلوب در دوران غیبت است
رییس انجمن مطالعات سیاسی:
 ولایت فقیه تنها الگوی حکومت اسلامی مطلوب در دوران غیبت است
1396/11/02
وسائل- حجت الاسلام بهروزی‌لک با اشاره به تفاوت نگاه اسلام و غرب به مسأله سیاست، سکولاریسم اسلامی را مربوط به دوران معاصر و فاقد ریشه در اسلام توصیف کرد و گفت: ولی فقیه کسی است که توانایی خودگردانی با استفاده از کتاب و سنت را دارد لذا پس از دوران 250 ساله ائمه معصومین(ع)، زمینه خودگردانی برای بشر تا زمان ظهور فراهم گردیده است.
اجتهاد و سیاست درآمدی بر فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران
معرفی کتاب؛
 اجتهاد و سیاست درآمدی بر فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران
1396/10/23
وسائل- فقه حکومتی به مثابه چارچوبی برای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اشتراکات فراوان، دارای مختصات روش شناختی خاصی است که آن را از سایر رویکرد‌های فقهی-سیاسی متمایز و ممتاز می‌سازد. درچارچوب فقه حکومتی اختیارات، وظایف وتکالیف فرد توسعه می‌یابد به گونه‌ای که میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. بر این اساس، فرد، دولت ساز اما دولت زمینه ساز تلقی می‌شود. وظیفه فرد اجرای شریعت است اما این تکلیف را با تاسیس دولت می تواند به طور کامل تری به انجام رساند.
ولایت و حکومت مطلقه فقیه مشروط به حکم الهی است
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 72(96-95)
 ولایت و حکومت مطلقه فقیه مشروط به حکم الهی است
1396/09/29
وسائل- آیت الله علم الهدی درباره مفهوم مطلق بودن ولایت فقیه گفت: ولایت فقیه در حوزه‌ نفسانیّات و به صورت مطلق العنان نیست و در حوزه‌ استنباط احکام شرعی است، فقیه به عنوان کاشف رضای معصوم ولایت پیدا می‌کند و در واقع اصل ولایت از آنِ معصوم علیه السلام است؛ در هر جا که فقیه رضای معصوم را کشف کرد، او ولایت دارد و مردم مکلّف به اطاعت هستند.
بررسی ایرادات مرحوم مراغی به ادله روایی ولایت مطلقه فقیه
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 71(96-95)
 بررسی ایرادات مرحوم مراغی به ادله روایی ولایت مطلقه فقیه
1396/09/23
وسائل-آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم مراغی درباره ولایت فقیه گفت: ایشان قلمرو ولایت فقیه را بیان کرده و می‌فرمایند که محدودیّت این قلمرو، عموم ولایت را نقض می‌کند، همچنین ایشان اجماع محصّل را نیز رد کرده و در مورد اجماع منقول هم نقل آن را مستفیض می‌دانند نه متواتر که دلیل باشد.
تفاوت دیدگاه مرحوم مراغی با نظریه مشهور در دخالت فقیه در حکومت است
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 70(96-95)
 تفاوت دیدگاه مرحوم مراغی با نظریه مشهور در دخالت فقیه در حکومت است
1396/09/16
وسائل-آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم عبدالفتاح مراغی گفت: مرحوم مراغی با انکار عموم ولایت، درصدد نفی دخالت ولایت در مسائل حکومتی بوده‌اند، ایشان در قلمرو ولایت فقیه چیزهایی را می‌گویند که تشکیل حکومت در هیچکدام آنها نیست، در حالی که فقهایی که به عمومیت ولایت پرداخته‌اند، مراد اصلی‌شان تشکیل حکومت بوده است.
بررسی نظرات مرحوم مراغی درباره ولایت فقیه
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 69(96-95)
 بررسی نظرات مرحوم مراغی درباره ولایت فقیه
1396/09/11
وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم میرعبدالفتاح مراغی پیرامون ولایت فقیه گفت: ایشان می‌گویند ولایت برای پیامبر و ائمّه(ع) ثابت است و از آنها که گذشت، اصل اولی «عدم ولایت» احدی از مردم بر دیگران است مادامی که دلیلی بر ثبوت ولایت دلالت نکند؛ لکن ما می گوییم تأسیس اصل در مقابل شک است در حالی که مسأله‌ ولایت فقیه قابل شک نیست، در واقع، وقتی موضوع ثابت است، شکّی عارض نمی‌شود که تاسیس اصل کنیم.
نصب امام مانند امامتشان برای تمام زمان‌هاست
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 68(96-95)
 نصب امام مانند امامتشان برای تمام زمان‌هاست
1396/09/04
وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: صاحب جواهر در جواب اشکال محدود بودن زمان نصب به حیات امام(ع) فرمودند که جمله‌ «انی قد جعلته علیکم حاکماً» جمله‌ انشائی نیست، بلکه اعلامی است، حاکمیّت فقیه یک مسأله‌ واقعی است که امام صادق(ع) با این جمله آن را اعلام فرموده‌اند، امامت ائمّه(ع) محدود به یک زمان خاصّی نیست و همچنین اوامر ایشان هم برای تمامی زمان‌ها و مکان‌ها و همه‌ افراد واجب الاطاعه است، حکم و امر تمام ائمّه(ع) یکی است و این از اصول شیعه و ضروریّات مذهب است.
صاحب جواهر در اثبات ولایت فقیه فقط دو روایت مقبوله‌ و توقیع شریف را قبول دارد
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 67(96-95)
 صاحب جواهر در اثبات ولایت فقیه فقط دو روایت مقبوله‌ و توقیع شریف را قبول دارد
1396/08/30
وسائل-آیت الله علم الهدی در بررسی ادله نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: صاحب جواهر رحمه الله در استدلال برای ولایت فقیه فقط دو روایت را قبول دارند(مقبوله‌ عمر بن حنظله و توقیع شریف) و بقیه‌ روایات را فقط به عنوان مؤیّد بیان می کنند، در حالی که مرحوم نراقی به حدود 22 روایت استدلال کرده بودند.
استنباط صاحب جواهر از مقبوله‌ عمر بن حنظله هم نصب و هم عموم ولایت است
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 66(96-95)
 استنباط صاحب جواهر از مقبوله‌ عمر بن حنظله هم نصب و هم عموم ولایت است
1396/08/25
وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی ادله نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: بعد از توقیع شریف دلیل دیگری که ایشان بیان می‌کنند، مقبوله‌ عمر بن حنظله است، مرحوم صاحب جواهر از اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «انّی قد جعلتُهُ علیکُم حاکماً» هم نصب و هم عموم ولایت را استنباط فرموده‌اند.
طبق دیدگاه صاحب جواهر منظور از رواة در توقیع شریف فقیه مطلق است
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 65(96-95)
 طبق دیدگاه صاحب جواهر منظور از رواة در توقیع شریف فقیه مطلق است
1396/08/23
وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی نظر مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: به نظر ایشان، «اولی الامر»‍ که در قرآن اطاعتش واجب دانسته شده، شامل ولی فقیه هم می‌شود که اگر مراد ایشان این باشد که ولایت فقیه جزئی از ولایت اولی الامر است، این مساله محل بحث و تامل است چون خودِ ولی فقیه اولی الامر نیست زیرا لازمه‌ اولی الامر بودن، حتماً معصوم بودن است.
ردّ ولایت عامه برای فقیه منجر به تعطیلی بخش زیادی از امور مومنین می‌شود
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 64(96-95)
 ردّ ولایت عامه برای فقیه منجر به تعطیلی بخش زیادی از امور مومنین می‌شود
1396/08/17
وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی ادله عقلی مرحوم صاحب جواهر بر ولایت عامه ولی فقیه گفت: ایشان برای استدلال بر ولایت عامّه یک بیان اجمالی دارند و یک بیان تفصیلی؛ بیان اجمالی ایشان این است که می‌فرمایند اگر قائل به ولایت حسبه باشیم نه عامّه و بگوییم که فقیه فقط در صورتی که ضرورت دین اقتضاء کند ولایت دارد، بخش زیادی از امور شیعه و ضرورت مؤمنین و متدیّنین معطّل می‌ماند.
بررسی استدلال عقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 63(96-95)
 بررسی استدلال عقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه
1396/08/14
وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی استدلال مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: استدلال دوم ایشان برای اثبات ولایت فقیه دلیل عقلی است، ایشان می‌فرمایند برای استدلال به دلیل عقلی باید به دو بخش استدلال کنیم، یکی در مسائل و فروعی که به ولی فقیه ارجاع می‌شود و دوم در اصل نیابت که بایستی استدلال کنیم نیابت فقیه در عصر غیبت «عامّه» است.
بررسی استدلال مرحوم صاحب جواهر به اجماع برای اثبات ولایت فقیه
درس خارج ولایت فقیه آیت الله علم الهدی/ جلسه 62(96-95)
 بررسی استدلال مرحوم صاحب جواهر به اجماع برای اثبات ولایت فقیه
1396/08/10
وسائل- آیت الله علم الهدی بیان داشت: بحث ما درباره‌ استدلال به ولایت فقیه از نظر مرحوم صاحب جواهر بود و گفته شد که ایشان قائل هستند که هم اجماع محصّل و هم اجماع منقول بر ولایت عامّه‌ فقیه دلالت می‌کند، لیکن از عبارت ایشان ظاهراً چنین چیزی استفاده نمی‌شود.
RSS