مردم
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 72
 ضرورت رجوع به خبرگان در امور حکومتی
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با تبیین بحث مشورت و جایگاه آن در تاریخ اسلام و روایات اهل بیت(ع) گفت: اگر در امور حکومتی رجوع به خبره لازم دیده شد، همچون سایر امور، قبول نظر کارشناس خبره الزام دارد؛ مثال آن قبول قطعنامه 598 از سوی حضرت امام(ره) است که پذیرش قطعنامه را نتیجه رجوع به کارشناسان و اعتماد و قبول نظر آنها اعلام فرمود؛ حال آنکه نظر امام(ره) پیش از آن ادامه جنگ تا رفع فتنه بود.
واکاوی فرمان آتش به اختیار
در یادداشتی تبیین شد؛
 واکاوی فرمان آتش به اختیار
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ در اندیشه‌ی رهبر انقلاب، مهم‌ترین تعابیری که در تقابل معنایی با عقلانیت انقلابی قرار دارند، محاسبه‌ی محافظه‌کارانه، قشرى‌گرى، تحجّر، اسیر اوهام و تخیّلات خود شدن و سازشکاری (با دشمن) است؛ نیروهای انقلابی، اندیشه‌ و عمل حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گزاره‌هایی دینی می‌دانند که بر اساس روش اجتهادی از منابع دینی برداشت شده‌اند و مهم‌ترین آفت در برخورد با این گزاره‌ها «تحریف» آن است و راه مقابله با این آفت نیز برخورد اجتهادی با اندیشه‌ی امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، هم در مرحله‌ی شناخت اصول و هم در مرحله‌ی اقدام است.
حق رأی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
معرفی کتاب؛
 حق رأی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ اعمال حق رأی در برخی از کشورها جزو تکالیف شهروندان و در برخی از کشورهای دیگر جزو حقوق آنان قلمداد می شود؛ در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، این حق از یک جهان بینی الهی سرچشمه می گیرد و با تعیین سرنوشت اشخاص در جامعه، مسئولیت افراد در قبال همدیگر و منفعت جمعی و نیز اقتدار و استواری حاکمیت پیوند خورده است.

ضرورت رجوع به خبرگان در امور حکومتی
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 72
 ضرورت رجوع به خبرگان در امور حکومتی
1396/05/25
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با تبیین بحث مشورت و جایگاه آن در تاریخ اسلام و روایات اهل بیت(ع) گفت: اگر در امور حکومتی رجوع به خبره لازم دیده شد، همچون سایر امور، قبول نظر کارشناس خبره الزام دارد؛ مثال آن قبول قطعنامه 598 از سوی حضرت امام(ره) است که پذیرش قطعنامه را نتیجه رجوع به کارشناسان و اعتماد و قبول نظر آنها اعلام فرمود؛ حال آنکه نظر امام(ره) پیش از آن ادامه جنگ تا رفع فتنه بود.
واکاوی فرمان آتش به اختیار
در یادداشتی تبیین شد؛
 واکاوی فرمان آتش به اختیار
1396/03/28
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ در اندیشه‌ی رهبر انقلاب، مهم‌ترین تعابیری که در تقابل معنایی با عقلانیت انقلابی قرار دارند، محاسبه‌ی محافظه‌کارانه، قشرى‌گرى، تحجّر، اسیر اوهام و تخیّلات خود شدن و سازشکاری (با دشمن) است؛ نیروهای انقلابی، اندیشه‌ و عمل حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گزاره‌هایی دینی می‌دانند که بر اساس روش اجتهادی از منابع دینی برداشت شده‌اند و مهم‌ترین آفت در برخورد با این گزاره‌ها «تحریف» آن است و راه مقابله با این آفت نیز برخورد اجتهادی با اندیشه‌ی امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، هم در مرحله‌ی شناخت اصول و هم در مرحله‌ی اقدام است.
حق رأی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
معرفی کتاب؛
 حق رأی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
1395/12/23
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ اعمال حق رأی در برخی از کشورها جزو تکالیف شهروندان و در برخی از کشورهای دیگر جزو حقوق آنان قلمداد می شود؛ در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، این حق از یک جهان بینی الهی سرچشمه می گیرد و با تعیین سرنوشت اشخاص در جامعه، مسئولیت افراد در قبال همدیگر و منفعت جمعی و نیز اقتدار و استواری حاکمیت پیوند خورده است.
برگزاری کرسی نقد کتاب جمهوری اسلامی ایران و شهروندی
به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه؛
 برگزاری کرسی نقد کتاب جمهوری اسلامی ایران و شهروندی
1395/11/13
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل- نشست کرسی نقد کتاب جمهوری اسلامی ایران و شهروندی با حضور نویسنده کتاب برگزار می گردد.
RSS