مشروعیت
بازخوانی یک مقاله؛
 تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه
وسائل ـ هر مکتبی که پیام‌آور شریعیت برای بشر باشد به یقین احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام در صورتی مفید و کارساز خواهند بود که به اجرا درآیند و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد؛ پس دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نمی‌شود؛ زیرا دین موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون اجتماعی و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سیاسی و نظامی و مانند آن نیست، بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد.
گزارش مقاله| علل همکاری علمای شیعه با دولت صوفی صفویه
 گزارش مقاله| علل همکاری علمای شیعه با دولت صوفی صفویه
وسائل ـ بسیاری از عالمان مانند محقق کرکی یا شیخ بهایی و یا علامه مجلسی با توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه آن روز، علی‌رغم میل باطنی خود، تنها به جهت ترویج و بیان مکتب تشیع و امر به‌معروف و نهی از منکر، وارد مناصب حکومتی شدند.
تبیین نقاط ضعف انتصابی بودن دیدگاه ولایت فقیه
دانشیار دانشگاه مفید تبیین کرد/ بخش سوم
 تبیین نقاط ضعف انتصابی بودن دیدگاه ولایت فقیه
وسائل ـ مهمترین ضعف دیدگاه انتصابی این است که نمی‌تواند دلیل معتبری برای خودش بیاورد، یعنی دیدگاه انتصابی اگر بخواهد به مبانی خودش وفادار باشد به نوعی با یکسری از مبانی خودش ناسازگار است؛ اگر شما بپذیرید که امکان نصب یک غیر معصوم وجود دارد، سؤال می شود که آیا اگر امکان نصب غیر معصوم 300 سال بعد از پیامبر(ص) وجود دارد، امکان نصب غیر معصوم به جای پیامبر(ص) نیز وجود دارد؟ این دلیل اصل امامت را زیر سؤال می برد، تفسیر دین باید توسط یک معصوم صورت بگیرد، این مشکل است.

تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه
بازخوانی یک مقاله؛
 تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه
1397/04/02
وسائل ـ هر مکتبی که پیام‌آور شریعیت برای بشر باشد به یقین احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام در صورتی مفید و کارساز خواهند بود که به اجرا درآیند و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد؛ پس دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نمی‌شود؛ زیرا دین موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون اجتماعی و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سیاسی و نظامی و مانند آن نیست، بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد.
گزارش مقاله| علل همکاری علمای شیعه با دولت صوفی صفویه
 گزارش مقاله| علل همکاری علمای شیعه با دولت صوفی صفویه
1397/02/16
وسائل ـ بسیاری از عالمان مانند محقق کرکی یا شیخ بهایی و یا علامه مجلسی با توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه آن روز، علی‌رغم میل باطنی خود، تنها به جهت ترویج و بیان مکتب تشیع و امر به‌معروف و نهی از منکر، وارد مناصب حکومتی شدند.
تبیین نقاط ضعف انتصابی بودن دیدگاه ولایت فقیه
دانشیار دانشگاه مفید تبیین کرد/ بخش سوم
 تبیین نقاط ضعف انتصابی بودن دیدگاه ولایت فقیه
1396/12/16
وسائل ـ مهمترین ضعف دیدگاه انتصابی این است که نمی‌تواند دلیل معتبری برای خودش بیاورد، یعنی دیدگاه انتصابی اگر بخواهد به مبانی خودش وفادار باشد به نوعی با یکسری از مبانی خودش ناسازگار است؛ اگر شما بپذیرید که امکان نصب یک غیر معصوم وجود دارد، سؤال می شود که آیا اگر امکان نصب غیر معصوم 300 سال بعد از پیامبر(ص) وجود دارد، امکان نصب غیر معصوم به جای پیامبر(ص) نیز وجود دارد؟ این دلیل اصل امامت را زیر سؤال می برد، تفسیر دین باید توسط یک معصوم صورت بگیرد، این مشکل است.
غلبه جریان تفقه در دوران صفویه بیانگر کارآمدی فقه است
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم تبیین کرد/ بخش دوم
 غلبه جریان تفقه در دوران صفویه بیانگر کارآمدی فقه است
1396/10/04
وسائل ـ خروجی دولت صفویه، حداقل یک مشروعیت نسبی را برای صفویه رقم زد؛ غلبه جریان تفقه در صفویه یعنی فقهاء عملاً کارآمدی خودشان را در رقابت با تصوف برای اداره اجتماع نشان دادند؛ یعنی کاملاً کارآمدی فقه در دوره صفویه نسبت به جریان باطنی گرای تصوف خودش را نشان داد و شاه صفویه احساس کرد که اگر با فقیه راه بیاید راحت‌تر می‌تواند مملکتش را بچرخاند و رشد دهد.
تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه
خلاصه مقاله؛
 تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه
1396/10/02
وسائل ـ دو دیدگاه فقهی مشروعیت الهی بلاواسطه و مشروعیت الهی، مردمی این است که اولاً هر دو دیدگاه به مشروعیت الهی اذعان و اعتراف دارند و فقاهت را شرط حاکمیت می‌دانند، لکن تفاوت جدی آنان در این است که بنابر دیدگاه دوم، مشروعیت فقیه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعیت شأنی می‌باشد.
نهادسازی مهمترین اقدام فقها در دولت صفویه است
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم تبیین کرد/ بخش دوم
 نهادسازی مهمترین اقدام فقها در دولت صفویه است
1396/09/29
وسائل ـ مهمترین کاری که علما در عرصه سیاسی در دولت صفویه کرده اند، نهادسازی هایی است که کرده اند؛ نهاد نماز جمعه در صدر آن است؛ نهاد نماز جمعه، واضح است که یک نهاد سیاسی است؛ کارکردی که امروز ائمه جمعه دارند چیست؟ ائمه جمعه، امروز دستان و بازوهای حاکمیت‌اند و سیاست‌های حاکمیت را دارند به گوش مردم ابلاغ می کنند؛ در آنجا هم به طریق اولی این گونه بوده است.
مشروعیت حکومت اسلامی جنبه الهی دارد نه مردمی
نظام سیاسی اسلام/ آیت الله اراکی/ جلسه1
 مشروعیت حکومت اسلامی جنبه الهی دارد نه مردمی
1396/07/25
وسائل ـ این برداشتی‌هایی که گاهی گفته می‌شود میرزای نائینی در کتاب تنبیه الأمة قائل به این شده که مشروعیت را باید ملت به حاکمیت بدهند غلط است، این عبارت تصریح در این دارد که مشروعیت تصمیمات حکومتی را باید کسی بدهد که مجتهد عادل باشد.
اندیشه سیاسی نائینی
گزارش مقاله؛
 اندیشه سیاسی نائینی
1396/06/21
وسائل ـ نائینی دامنه امور حسبه، اموری که به هیچ وجه شارع راضی به ترک آنها نیست، را توسعه می‌دهد و قائل است که مسأله حکومت اگر موضوعاً هم داخل در امور حسبه نباشد، ولی از منظر حکم و مناط اگر قوی‌تر از امور حسبه نباشد، دست‌کمی از آن ندارد.
بررسی تطبیقی منابع قدرت سیاسی جبهة کفر و ایمان در قرآن
خلاصه مقاله؛
 بررسی تطبیقی منابع قدرت سیاسی جبهة کفر و ایمان در قرآن
1396/05/21
وسائل ـ چرایی و چگونگی حاکمیت کفار بر برخی از جوامع اسلامی، علی رغم فزونی منابع قدرت جبهه ایمان، مسئله‌ای قابل تأمل و تحقیق است؛ در این مقاله با مقایسه قدرت نرم و سخت جبهه ایمان و کفر، چرایی و چگونگی تسلط کفار بر جامعه مسلمانان را با استمداد از آیات قرآنی توصیف و تحلیل میکنیم.
حلقه مکمل در تثبیت رأی مردم/ جایگاه تنفیذ در نظام مردم سالاری دینی
در یادداشتی بررسی شد؛
 حلقه مکمل در تثبیت رأی مردم/ جایگاه تنفیذ در نظام مردم سالاری دینی
1396/05/15
وسائل ـ تنفیذ نیز، هم جلوه‌ی اسلامیت و هم جمهوریت مردم‌سالاری دینی است. توضیح آنکه در چنین نظامی، برای تعیین رئیس‌جمهور، مراحل مختلفی مانند ثبت‌نام نامزدها، تأیید نامزدها توسط شورای نگهبان، شروع تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، اعلام نتیجه توسط وزارت کشور، تأیید صحت نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان و نهایتاً تنفیذ رهبر انقلاب طی می‌شود.
اندیشه سیاسی شرف الدین
گزارش از کتاب؛
 اندیشه سیاسی شرف الدین
1396/05/14
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- سید عبدالحسین شرف الدین یکی از چهره‌های دوره نوگرایی اسلام است که به صورت مستقیم، استبداد داخلی جامعه لبنان و استعمار دولت فرانسه را تجربه کرد؛ از این رو اندیشه سیاسی او بازتابی از واکنش اسلامی معاصر در مسئله هویت اسلامی می‌باشد.
اصل ولایت فقیه شاخصه قانون اساسی در نظام اسلامی است
رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم:
 اصل ولایت فقیه شاخصه قانون اساسی در نظام اسلامی است
1396/05/12
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین موسوی به جایگاه ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: شاخصه مهمی که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قوانین دیگر دارد، وجود محوری به نام ولایت فقیه است؛ ولایت فقیهی که حکم اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ فقیه جامع الشرایطی که از مدیریت، مدبریت، شجاعت، تقوا، معنویت، علم و اخلاق بالایی در میان فقهای شیعه برخوردار باشد عهده دار حاکمیت بر جامعه اسلامی است.
اندیشه سیاسی محقق اردبیلی
خلاصه مقاله؛
 اندیشه سیاسی محقق اردبیلی
1396/05/03
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ سیاست از نظر محقق اردبیلی، همان تدبیرمعاش و معاد انسان‌ها براساسی صحیح و استوار و سلطنت و حکومت بر امور دینی و دنیایی آنان می‌باشد؛ چنین سیاستی از عهده کسانی بر می‌آید که از سوی خداوند بر اعمال تدبیر و حکومت و سلطنت در امور دنیوی و اخروی، صالح شناخته شده باشند و شرایط تصدی این مقام الهی از قبیل علم و عدالت و... را دارا باشند.
اندیشه سیاسی شهید ثانی
خلاصه مقاله؛
 اندیشه سیاسی شهید ثانی
1396/04/15
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ شهید ثانی در تبیین ولایت و نیابت عامه فقها چنین می‌گوید: «در عصر غیبت بایستی فرد عارف و عادلی باشد تا مردم در احکام شرعی و دینی خود به او مراجعه کرده و تکالیف و وظایف دینی خود را برطبق نظر او ترسیم کنند و اگر چنین امری محقق نگردد، احکام شرعیه دگرگون گشته و حکمت و غرض خداوند که همانا حفظ دین و ترویج دین و دنیا می‌باشند به تعطیلی کشیده خواهد شد.»
معنویت و سیاست
خلاصه مقاله؛
 معنویت و سیاست
1396/04/14
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ احیای خدا در ساخت معرفت و احیا و تقویت معنویت در ساحت روابط انسانی و اجتماعی از مهم‌ترین دستاوردها و پیام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برای جهان بشریت است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
RSS