کلیات
 یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
وسائل- سنخ قدرت درونی است که به معنای واقعی اقتدارزا است، زیرا در این سطح قدرت آفریده شده و منشأ ایجاد آن خود فرد است نه شرایط، امکانات و تجهیزات بیرونی. در این حالت ما خود آفریننده و موجد قدرتیم آن هم به پشتوانه آن مؤلفه های معنوی و ایمانی و تهذیبی.
جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
آیت الله کعبی/ جلسه 64
 جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
وسائل- در ارتباط با مرابطه باید متذکر شد در حال حاضر، چیزی به نام مرز های اسلام و کفر در شرایط وجود دولت های ملی فعلی سراغ نداریم. مرزهای جغرافیایی که بر اساس آن گذرنامه می دهند، مرزهای ملی است نه مرزهای اسلام و کفر.
معرفی کتاب| جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر
 معرفی کتاب| جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر
وسائل- کتاب «جهاد و اصل منع توسـل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر» به قلم حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
 یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
1397/03/05
وسائل- سنخ قدرت درونی است که به معنای واقعی اقتدارزا است، زیرا در این سطح قدرت آفریده شده و منشأ ایجاد آن خود فرد است نه شرایط، امکانات و تجهیزات بیرونی. در این حالت ما خود آفریننده و موجد قدرتیم آن هم به پشتوانه آن مؤلفه های معنوی و ایمانی و تهذیبی.
جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
آیت الله کعبی/ جلسه 64
 جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
1397/03/06
وسائل- در ارتباط با مرابطه باید متذکر شد در حال حاضر، چیزی به نام مرز های اسلام و کفر در شرایط وجود دولت های ملی فعلی سراغ نداریم. مرزهای جغرافیایی که بر اساس آن گذرنامه می دهند، مرزهای ملی است نه مرزهای اسلام و کفر.
معرفی کتاب| جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر
 معرفی کتاب| جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر
1397/03/05
وسائل- کتاب «جهاد و اصل منع توسـل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر» به قلم حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
جهاد| بررسی شراوط صدق عنوان باغی برای تحقق وجوب جهاد
آیت الله کعبی/ جلسه 62
 جهاد| بررسی شراوط صدق عنوان باغی برای تحقق وجوب جهاد
1397/02/30
وسائل- طبق ادله با جنگجو و نیروی مسلح باید نبرد کرد. یعنی کسانی که دارای پشتوانه و تشکیلات هستند. شیخ طوسی(ره) در شرایط سه گانه، همین مطلب را فرمود که مسلح باشند، خارج از بیعت و اطاعت امام باشند و دارای پشتوانه و سنگر باشند تا به آنها برگردند و از این روی نمی توان بر کسی که در حال فرار است حمله برد.
نشست تخصصی| نقد نظریه دکترین امنیت از منظر آیت‌الله جوادی آملی
بخش پایانی
 نشست تخصصی| نقد نظریه دکترین امنیت از منظر آیت‌الله جوادی آملی
1397/02/29
وسائل- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «اسلام و امنیت بین‌الملل از منظر آیت‌الله جوادی آملی» در دانشگاه باقرالعلوم(ع) پردیسان برگزار شد. در این کرسی، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی به عنوان ارائه‌ دهنده، دکتر محمد ستوده ناقد و حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد صمدپور دبیر علمی نشست را بهعده داشتند.
جهاد| بررسی حکم بغی در پرداخت حقوق مالی حکومت اسلامی
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 60
 جهاد| بررسی حکم بغی در پرداخت حقوق مالی حکومت اسلامی
1397/02/23
وسائل- بنابر روایات و آیات می تواند عنوان کرد سرپیچی از امام و دولت اسلامی به هر صورتی که باشد چه در اصل حکومت و چه در مواردی مانند پرداخت خمس و زکات و مالیات، بغی و خروج بر امام است و امام نیز حق مقابله دارد و از آیه بغی نیز استفاده می شود.
نشست تخصصی| فقه سیاسی شیعه و امنیت بین‌الملل
بخش اول
 نشست تخصصی| فقه سیاسی شیعه و امنیت بین‌الملل
1397/02/13
وسائل- ما می‌توانیم در حوزه علوم انسانی و علوم سیاسی و در نتیجه علوم و مکاتب امنیتی از دو الگوی کلان فکری استفاده کنیم. یکی الگوی متعالیه و یکی الگوی متدانیه. الگوی متعالیه یعنی برای انسان محتوا و ابعاد روحانی قائل است و غیر از عالم ماده قائل به عالم مثال و عوالم بالاتر هم هست اما الگوی متدانیه دنیاگرا هستند و انسان را منحصر در وجه مادی می‌دانند.
جهاد| وجوب نبرد با بغات به منظور حفظ انسجام و اتحاد حکومت اسلامی
آیت الله کعبی/ جلسه 59
 جهاد| وجوب نبرد با بغات به منظور حفظ انسجام و اتحاد حکومت اسلامی
1397/02/13
وسائل- بنابر دلالت ادله عام و خاص موجود در این زمینه جنگ با بُغات، قبل از دعوت به صلح و تلاش برای صلح، جایز نیست. همانگونه که در جهاد بر علیه مشرکین، دعوت به اسلام شرط قطعی بود، در این مورد نیز شرط جهاد بر علیه بغات، دعوت به صلح و تلاش برای صلح است.
معرفی کتاب|تبیین راهبردهای امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
 معرفی کتاب|تبیین راهبردهای امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
1397/02/09
وسائل-فرضیه اصلی کتاب ادعا می کند راهبردهای امنیتی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از قوانین اسلامی و سیره رسالت و امامت و با توجه به الزامات ملی و مسؤولیت‌های فرامرزی نظام اسلامی، مشتمل بر دو بعد مکمل و فرایندی مصونیت‌بخشی هویتی و مصون‌سازی تمدنی است.
جهاد| بررسی وجوب جهاد برای حفاظت از نظام اسلامی
آیت الله کعبی/ جلسه 58
 جهاد| بررسی وجوب جهاد برای حفاظت از نظام اسلامی
1397/02/09
وسائل- در کنار لزوم تلاش و جهاد به منظور حفاظت از دین اسلام و برقراری حکومت اسلامی، جهاد در زمانی که حکومتی بر اساس دین اسلام شکل گرفته است نیز واجب است. ادله لزوم حفاظت از حکومت اسلامی در کنار ادله جهاد دفاعی این وجوب را اثبات می کنند.
جهاد| لزوم علم به احکام جهاد برای رهبر جهاد
آیت الله کعبی/ جلسه 57
 جهاد| لزوم علم به احکام جهاد برای رهبر جهاد
1397/02/04
وسائل- حقیقت جهاد مقابله و صف آرایی دو لشکر است: لشکر الهی به رهبری امام عادل یا من نصبه، و لشکر طاغوت به رهبری حکومت طاغوت. قدر متیقن از سیره رسول الله(ص) نیز همین است و بر این اساس جهاد تحت لوای حاکم جور قابل قبول نیست.
جهاد| هدف از جهاد براندازی طاغوت و استقرار حکومت الهی است
آیت الله کعبی/ جلسه 56
 جهاد| هدف از جهاد براندازی طاغوت و استقرار حکومت الهی است
1397/01/29
وسائل- اسلام در هر زمانی حامی مظلوم است و با ظالمین جهاد می کند. اصل جهاد، با طواغیت است نه مطلق کفار. کافر طاغوت و فاسد و ظالم و مستکبر و متجاوز منظور است. لذا همه آیات قتال در قرآن بدون استثنا معلل اند و این تعلیل ها توضیحی برای عنوان سبیل الله است که از اجمال خارج می کند.
امنیت متعالیه| تبیین تناقض های درونی نظریه امنیت متعالیه از دید ناقدین
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه/بخش سوم
 امنیت متعالیه| تبیین تناقض های درونی نظریه امنیت متعالیه از دید ناقدین
1396/12/20
وسائل- وقتی شما خوف می‌گویید کسی نمی‌داند که چیست؟ مختصات خوف چیست؟ اگر بحث قرآنی خوف است در قرآن موارد مختلف از خوف صحبت شده است، علاوه بر خوف ما هفت یا هشت گونه دیگر هم داریم که حالت‌هایی شبیه خوف بر انسان عارض می‌کند؛ آیا آن‌ها در مجموعه اصلی شما می‌گنجد یا فقط به خوف بر می‌گردد؟ این نکته مهمی است که در نظریه شما مفقود است.
جهاد| حرمت جهاد ابتدایی تحت فرماندهی حاکم جائر
آیت الله کعبی/ جلسه 55
 جهاد| حرمت جهاد ابتدایی تحت فرماندهی حاکم جائر
1396/12/20
وسائل- زمانی که رهبر جهاد، جائر باشد، جهاد دیگر فی سبیل الله نیست. بنابراین دعوت کفار به اسلام تحت پرچم حاکم جائر معنا ندارد. داعی باید شرایط دعوت به خدا را داشته باشد. لذا ائمه(ع) اجازه همکاری با حاکمان بنی امیه و بنی عباس در جنگ های آن دوران را نمی دادند
صلح اسلامی|برقراری صلح پایدار در جهان با نگاه به آموزه های اسلامی
همایش چیستی صلح/ بخش پایانی
 صلح اسلامی|برقراری صلح پایدار در جهان با نگاه به آموزه های اسلامی
1396/12/19
وسائل- علی اکبر علیخانی: اسلام منادی صلح و همزیستی بین مسلمانان و غیر مسلمانان است، گفت: صلح پایدار در گرو این امر است که انسان هر آنچه را برای خود می‌پسندد برای دیگران نیز بپسندد.
RSS