کلیات
 گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
وسائل- حسین امینی با اشاره به مبحث « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» آورده است: امنیت را می-توان مهم¬ترین عامل شکل¬گیری اجتماعات انسانی دانست. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه¬های نوینی را در برگرفت که یکی از این ابعاد جدید «امنیت سیاسی» است.
جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
آیت الله کعبی/ جلسه 84
 جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است
امنیت متعالیه| امنیت توحیدی تداوم امنیت داخل و داخلی
بخش پایانی
 امنیت متعالیه| امنیت توحیدی تداوم امنیت داخل و داخلی
وسائل- دو نوع امنیت داریم، یک توحیدی است یعنی مادی و معنوی و دو بعدی است هم امنیت داخل و هم امنیت داخلی این امنیت متعادل و متعالی است. روبروی آن امنیت غیرتوحیدی است، تک ساحتی و تنازعی است. تک ساحتی یعنی امنیت پلیسی و تنازعی یعنی امنیت من در نا امنی دیگران است.

گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
 گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
1397/05/22
وسائل- حسین امینی با اشاره به مبحث « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» آورده است: امنیت را می-توان مهم¬ترین عامل شکل¬گیری اجتماعات انسانی دانست. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه¬های نوینی را در برگرفت که یکی از این ابعاد جدید «امنیت سیاسی» است.
جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
آیت الله کعبی/ جلسه 84
 جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
1397/05/20
وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است
امنیت متعالیه| امنیت توحیدی تداوم امنیت داخل و داخلی
بخش پایانی
 امنیت متعالیه| امنیت توحیدی تداوم امنیت داخل و داخلی
1397/05/16
وسائل- دو نوع امنیت داریم، یک توحیدی است یعنی مادی و معنوی و دو بعدی است هم امنیت داخل و هم امنیت داخلی این امنیت متعادل و متعالی است. روبروی آن امنیت غیرتوحیدی است، تک ساحتی و تنازعی است. تک ساحتی یعنی امنیت پلیسی و تنازعی یعنی امنیت من در نا امنی دیگران است.
جهاد| تصرف در امور شئون حکومتی امام معصوم نیازمند اجازه شرعی است
آیت الله کعبی/ جلسه 83
 جهاد| تصرف در امور شئون حکومتی امام معصوم نیازمند اجازه شرعی است
1397/05/16
وسائل- جهاد حکمی شرعی است و از خداوند صادر شده است اما متقوم به منصب و حکومت است و بدون آن تصور نمی شود و از همین روی از شئون حکومتی امام معصوم تلقی می شود و در عصر غیبت، اگر ثابت شد که ائمه(ع) از جهاد در عصر غیبت نهی کرده اند، اجازه نداریم. و اگر جهاد را مشروط به اذن خود یا دیگری کرده اند، طبق همان اذن واجب می شود.
امنیت متعالیه| بررسی ابهامات کارکردی نظریه امنیت متعالیه
بخش دوم
 امنیت متعالیه| بررسی ابهامات کارکردی نظریه امنیت متعالیه
1397/05/13
وسائل- پرسش مهم این است که نظریه حاضر چه کمکی به تامین امنیت در شرایط فعلی نظام بین الملل چه کمکی می کند؟ به عبارت دیگر جنبه های این نظریه امنیت متعالیه آنگونه که در جلسه قبلی نیز بیان شد، به شدت هنجاری، ایده آلیستی و دارای رویکرد مدینه فاضله است. اگر بخواهد قابل انطباق و کابردی بشود در وضعیت کنونی جامعه چه سازوکارهایی خواهد داشت؟
جهاد| دلالت نصب عام فقها بر واگذاری اذن جهاد ابتدایی به ایشان
آیت الله کعبی/ جلسه 82
 جهاد| دلالت نصب عام فقها بر واگذاری اذن جهاد ابتدایی به ایشان
1397/05/13
وسائل- نصب فقها در عصر غیبت، کفایت می کند که بگوییم فقیه جامع الشرایط حاکم دارای اختیارات امام در عصر غیبت، همه اختیارات را از جمله فرمان جهاد را دارد. مگر اینکه دلیل خاصی آن را استثناء کند. با بررسی روایات باب اول و دوم، دانستیم دلیلی بر استثناء این امر نداریم لذا می توانیم به ولایت عامه فقیه برای اینکه جهاد ابتدایی از اختیارات فقیه است و اذن دارد استناد کنیم.
گفت‌وگو| تهدید لفظی را نمی توان مصداق جنگ و محاربه دانست
 گفت‌وگو| تهدید لفظی را نمی توان مصداق جنگ و محاربه دانست
1397/05/10
وسائل ـ در خصوص رویارویی کلامی بین آقای روحانی و ترامپ، مصداق مقابله با کافر حربی نیست و نمی‌شود آنرا مصداق رویارویی با کافر حربی خواند. جنگ کلامی مجوز شروع جنگ را نمی‌دهد و پاسخ آن همانند آنچه که مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی می‌گویند است.
جهاد| ادله نفی جهاد در عصر غیبت تنها بر نفی وجوب دلالت دارند نه اثبات حرمت
آیت الله کعبی/ جلسه 81
 جهاد| ادله نفی جهاد در عصر غیبت تنها بر نفی وجوب دلالت دارند نه اثبات حرمت
1397/05/09
وسائل- روایات مربوط به وجوب جهاد با امام عادل، درباره حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت بحث نمی کند و اگر به مفهوم شرط و لقب و وصف اخذ کنیم، نهایتا می توانیم نفی وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت را اخد کنیم نه نفی جواز. در مورد اصل نفی جواز جهاد ابتدایی قرائنی از روایات وجود دارد که دلالت بر جواز آن در عصر غیبت دارد.
اختصاصی| پیش اجلاسیه دوم کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
بخش نخست
 اختصاصی| پیش اجلاسیه دوم کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
1397/05/08
وسائل- در منظومه امنیت اسلامی کارگزاران امنیت رهبران الهی و مومنین، غایت امنیت قرب الهی، منابع امنیت دستورات الهی و اسلام ناب و امکانات مادی و مرجع امنیت دین مبین اسلام است.
جهاد| بررسی عدم دلالت واژه امام جهاد در روایات بر امام معصوم
آیت الله کعبی/ جلسه 80
 جهاد| بررسی عدم دلالت واژه امام جهاد در روایات بر امام معصوم
1397/05/07
وسائل- امام عادل اعم است از معصوم و فقیه جامع الشرایط. امام یعنی رهبر. به این دلیل که هیچ ملاک و معیاری وجود ندارد که حتما کلمه امام حمل بر معصوم کنیم. واژه امام، در معصوم مصطلح فقهای متاخر است و نصوص اعم از معصوم است. جامعه ای که این روایات در آن صادر شده، اکثریت از اهل سنت بوده اند که اینان قائل نیستند که امام یعنی منصوب من الله.
معرفی کتاب| جستجوی امنیت بین الملل از دریچه فقه بشردوستانه
 معرفی کتاب| جستجوی امنیت بین الملل از دریچه فقه بشردوستانه
1397/05/07
وسائل- براساس دکترین دفاعی اسلام، توسل به سلاح های کشتار جمعی به عنوان حکمی تکلیفی و وضعی در بردارنده ی رویکرد فکری و عملی اسلام؛ قرآن، سنت، قواعد فقهی و عقل در باب کاربست این سلاح ها در راستای مقاصد صلح جویانه و فراتر از اینها اهداف جنگجویانه است.
جهاد| بررسی روایات دال بر اشتراط وجود امام عادل در جهاد ابتدایی
آیت الله کعبی/ جلسه 79
 جهاد| بررسی روایات دال بر اشتراط وجود امام عادل در جهاد ابتدایی
1397/05/04
وسائل- قدر مشترک بین همه روایات و فتاوا از قدماء و متاخرین و اجماع محصل و منقول، این است که جهاد ابتدایی تحت هدایت و پرچم امام جائر مشروع نیست و حرام است اما بیش از این مطلب را نمی توان اسنباط نمود یعنی اینکه بگوییم جهاد باید با امام معصوم(ع) باشد، از فتوای قدماء و روایات موجود به دست نمی آید.
یادداشت| بررسی تقدم جنگ یا صلح در اندیشه اسلامی
 یادداشت| بررسی تقدم جنگ یا صلح در اندیشه اسلامی
1397/05/04
وسائل- آنچه در دین اسلام غیر قابل انکار است این مطلب است که اسلام ابتدا می‌کوشد غیرمسلمانان را از طریق به دست آوردن قلوب آن‌ها به اسلام دعوت کند و البته در صورت بی‌پاسخ ماندن این نوع دعوت‌های مهرورزانه و ایجاد مانع برای انتشار کلام حق میان سایر انسان ها، راه کارزار در پیش گرفته می‌شود.
جهاد| بررسی دلالت روایات دال بر جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 78
 جهاد| بررسی دلالت روایات دال بر جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/05/02
وسائل- روایت طلحه بن زید اطلاق دارد و شامل عصر غیبت و دولت فقیه مبسوط الید و عادل هم می شود. بنابراین شاید از اطلاق آن استفاده شود که جهاد ابتدایی جایز است، مگر اینکه بگوییم اطلاق درست نیست و امام می خواهد بگوید که این حکومت جور مطابق خدا و سنت رسول نمی جنگد.
معرفی کتاب| سیاست گذاری امنیت ملی، شرایط و مولفه ها
 معرفی کتاب| سیاست گذاری امنیت ملی، شرایط و مولفه ها
1397/05/02
وسائل- سیاست‌گذاری امنیت ملی به موضوعاتی مرتبط با «سیاست گذاری» و «امنیت ملی» می پرداز که در سطح بین‌المللی نسبتاً جدید هستند و چیزی حدود نیم قرن قدمت دارند و پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً در ایالات متحده گسترش‌یافته‌اند؛ لیکن امروزه از گستره و وسعت زیادی برخوردار شده‌اند.
RSS