کلیات
آیت الله کعبی/ جلسه 71
 جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
وسائل- اولین دلیل اقامه شده توسط قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در زمان غیبت ادعای اجماع و نفی خلاف بین اصحاب است که هم مرحوم صاحب جواهر(ره) و هم سایرین، ادعای اجماع کرده اند.
لزوم تبیین فقهی مبانی دفاع از حریم اسلام
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد:
 لزوم تبیین فقهی مبانی دفاع از حریم اسلام
وسائل- آیت‌الله فاضل لنکرانی گفت: وظیفه مهم و خطیر فقها و علما و اندیشمندان مسلمان این است که ابعاد علمی و مبانی فقهی این حرکت و خیزش عظیم مردمی در دفاع از حریم اسلام و مسلمین را تبیین کرده تا مسیر دفاع از اسلام به خوبی برای نسل حاضر و نسل‌های آتی روشن شود
مهریه عندالاستطاعه و ضمانت پرداختن آن
 مهریه عندالاستطاعه و ضمانت پرداختن آن
وسائل ـ از دهه ۸۰، زوجین هنگام تنظیم عقدنامه در دفترخانه‌ها از عنوان «عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه» استفاده می‌کنند و قضات بر سر «عندالاستطاعه» بودن مهریه و حق حبس زوجه با اختلاف نظر مواجه هستند.

جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 71
 جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/03/29
وسائل- اولین دلیل اقامه شده توسط قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در زمان غیبت ادعای اجماع و نفی خلاف بین اصحاب است که هم مرحوم صاحب جواهر(ره) و هم سایرین، ادعای اجماع کرده اند.
لزوم تبیین فقهی مبانی دفاع از حریم اسلام
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد:
 لزوم تبیین فقهی مبانی دفاع از حریم اسلام
1397/03/29
وسائل- آیت‌الله فاضل لنکرانی گفت: وظیفه مهم و خطیر فقها و علما و اندیشمندان مسلمان این است که ابعاد علمی و مبانی فقهی این حرکت و خیزش عظیم مردمی در دفاع از حریم اسلام و مسلمین را تبیین کرده تا مسیر دفاع از اسلام به خوبی برای نسل حاضر و نسل‌های آتی روشن شود
مهریه عندالاستطاعه و ضمانت پرداختن آن
 مهریه عندالاستطاعه و ضمانت پرداختن آن
1397/03/29
وسائل ـ از دهه ۸۰، زوجین هنگام تنظیم عقدنامه در دفترخانه‌ها از عنوان «عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه» استفاده می‌کنند و قضات بر سر «عندالاستطاعه» بودن مهریه و حق حبس زوجه با اختلاف نظر مواجه هستند.
جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 70
 جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/03/28
وسائل- طبق نظر شیخ طوسی در جهاد ابتدایی، دعوت به اسلام شرط است. یعنی اظهار شهادتین، اقرار به توحید و عدل و التزام به شعائر اسلامی. اگر دعوت شوند و قبول نکنند، قتال جایز است. اگر دعوت نشوند، جنگ جایز نیست. دعوت کننده امام معصوم(ع) و منصوب و مامور خاص امام معصوم (ع) است و از این روی بدون امام معصوم جهاد ابتدایی حرام است.
جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 69
 جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
1397/03/27
وسائل- آیا بالفرض که ما قدرت نظامی داشته باشیم، امکان فتح نیز وجود داشته باشد، حاکمیت ما نیز مستقر باشد و جهاد دفاعی هم به گردن ما نباشد که منطقه ای سرزمین اسلامی اشغال شده باشد، آیا واجب یا جایز است در عصر غیبت جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام کنیم یا خیر؟
یادداشت| اصول و مبانی «فقه مقاومت» از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی
 یادداشت| اصول و مبانی «فقه مقاومت» از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی
1397/03/27
وسائل- کسانى که مى‏گویند: «اسلام در سایه شمشیر پیش رفت، و با زور، مردم را تسلیم خود کرد» در اشتباه آشکارى هستند. زیرا مناطقى از دنیا هم چون اندونزى به عنوان بزرگ ترین کشور اسلامى، دیگر کشورهاى مسلمان جنوب شرقى آسیا، جنوب و غرب آفریقا …وجود دارد که اسلام را پذیرفته ‏اند در حالى که پاى یک سرباز مسلمان به آن‏جا باز نشده است.
جهاد| حکم مرابطه در حکومت ولی فقیه همانند عصر حضور است
آیت الله کعبی/ جلسه 68
 جهاد| حکم مرابطه در حکومت ولی فقیه همانند عصر حضور است
1397/03/21
وسائل- در عصر غیبت حکم دولت فقیه مبسوط الید، مانند حکم دولت امام(ع) است. لذا در مورد مرابطه و متفرعات آن نمی توان مناقشه کرد. هم اصل مرابطه صحیح است، هم نذر و اجاره آن. چه مرابطه به شخص باشد چه به نیابت. چه به صورت حضوری و چه به صورت پشتیبانی مالی. اما مرابطه در زمان دولت جائر، اگر باعث تقویت دارالاسلام و مسلمین شود، مستحب است و اگر ناذر کند، واجب است. ولی اگر باعث تقویت دولت جائر شود، جایز نیست.
مقاله| دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه آیت الله شهید بهشتی
 مقاله| دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه آیت الله شهید بهشتی
1397/03/21
وسائل- نجف لک زایی درباره موضوع «امنیت» آورده است که امنیت فوری ترین، ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز انسان در سطوح گوناگون است، چه زمانی که به عنوان فرد مطرح است و چه زمانی که تعلق اراده اش در تحقق افعال و امور، نیازمند ضمیمه شدن اراده های دیگران باشد. از نظر آیت الله شهید بهشتی (ره)، انسان معاصر در بیشتر زمینه ها دچار انحطاط شده است، چه در سطح خرد، چه در سطح متوسط و چه در سطح کلان؛ ریشه این انحطاط در استکبار و تفوق طلبی است.
جهاد| آمادگی برای جهاد در هر زمان از مصادیق مرابطه است
آیت الله کعبی/ جلسه 67
 جهاد| آمادگی برای جهاد در هر زمان از مصادیق مرابطه است
1397/03/21
وسائل- از روایات استفاده می شود که یاران رهبران الهی، باید آماده جنگیدن باشند. آمادگی برای جنگیدن و فداکاری در راه خدا شرط است؛ حتی اگر منجر به جنگ نشود. در این روایت چنین کاری صدق عنوان مرابطه می شود.لازم نیست در مرزها درگیری فیزیکی باشد. بلکه هر جایی که خطر باشد و پیروان آماده فداکارای باشند، مرابطه صدق می کند.
جهاد| بررسی روایات دال بر حرمت مرابطه
 جهاد| بررسی روایات دال بر حرمت مرابطه
1397/03/17
وسائل- این روایت اشاره به جهاد ابتدایی زیر لوای حکومت جور دارد. در روایت یونس آمده در مورد کسی است که خود را به مرز رسانده بود و حضرت فرمود جهاد جایز نیست. سوال کردند پس چه کند؟ فرمود: مرزبانی کند. بنابراین مرابطه نهی نشده است، بلکه جهاد نهی شده است. در این روایت نیز که حضرت فرمودند، اشاره به بحث رهبری در جهاد دارد. که شما تحت لوای چه کسی جهاد می کنید؟
معرفی کتاب| بررسی نسبت و تاثیرات متقابل فرهنگ و امنیت
 معرفی کتاب| بررسی نسبت و تاثیرات متقابل فرهنگ و امنیت
1397/03/17
وسائل- کتاب « فرهنگ و امنیت» نوشته مایکل سی ویلیامز و با ترجمه آقایان: روح‌الله طالبی آرانی و مرتضی نورمحمدی در 356 صفحه توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی چاپ شده است.
جهاد| بررسی ارتباط مرابطه با عنوان جهاد
آیت الله کعبی/ جلسه 65
 جهاد| بررسی ارتباط مرابطه با عنوان جهاد
1397/03/09
وسائل- اگر مرابطه نباشد، مصلحت مترتب بر جهاد از بین می رود و موجب مفسده می شود. فلسفه مرابطه حفظ مصلحت برای بقای نظام و جلوگیری از مفسده که سقوط نظام یا نفوذ دشمن در نظام اسلامی است. شاید وجه وجوب مرابطه هنگام خطر، این است که حفظ نظام اسلامی مترتب بر مرابطه است. یعنی اگر نباشد، نظام حفظ نمی شود
یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
 یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
1397/03/05
وسائل- سنخ قدرت درونی است که به معنای واقعی اقتدارزا است، زیرا در این سطح قدرت آفریده شده و منشأ ایجاد آن خود فرد است نه شرایط، امکانات و تجهیزات بیرونی. در این حالت ما خود آفریننده و موجد قدرتیم آن هم به پشتوانه آن مؤلفه های معنوی و ایمانی و تهذیبی.
جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
آیت الله کعبی/ جلسه 64
 جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
1397/03/06
وسائل- در ارتباط با مرابطه باید متذکر شد در حال حاضر، چیزی به نام مرز های اسلام و کفر در شرایط وجود دولت های ملی فعلی سراغ نداریم. مرزهای جغرافیایی که بر اساس آن گذرنامه می دهند، مرزهای ملی است نه مرزهای اسلام و کفر.
معرفی کتاب| جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر
 معرفی کتاب| جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر
1397/03/05
وسائل- کتاب «جهاد و اصل منع توسـل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر» به قلم حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
RSS