کلیات
آیت الله کعبی/ جلسه 97
 جهاد| استناد به لزوم اقامه عدل در اثبات وجوب جهاد در عصر غیبت
وسائل- حکم قطعی عقل به لزوم اقامه عدل الهی است. و قوانین الهی برای تامین دنیات و آخرت انسان لازم است و تا طاغوت و ظالم و مشرک و کافر و امثال آن وجود داشته باشد، عدالت در جهان محقق نمی شود. پس باید موانع عدل را از بین برد. حالا این موانع یا در قوانین و مقررات است که اگر ضد عدالت باشد، دیگر قانون نخواهد بود. یا تکوینیات است. شرک و کفر، یک مانع تکوینی برای عدل است و باید از بین برود.
گزارش مقاله| امنیت و رفتار امنیتی در دوران امام هادی(ع)
 گزارش مقاله| امنیت و رفتار امنیتی در دوران امام هادی(ع)
وسائل- مطالعه سیره عملی‌ ائمه‌ اطهار علیه السلام در طول‌ زعامت‌ و امامت‌ ایشان، نشان می‌ دهد‌ که به رعایت مسائل‌ حفاظتی‌ و امنیتی اهتمام داشته و با استفاده از شیوه های مختلف و با انجام اقدامات حفاظتی، ضریب‌ امنیت‌ خویش را ارتقاء بخشیده و دشمنان را‌ از‌ دسترسی به‌ اطلاعات‌ مهم‌ و ارزشمند، ناکام ساخته اند‌.
جهاد| بررسی دلالت روایت ابی بصیر در جواز جهاد در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 95
 جهاد| بررسی دلالت روایت ابی بصیر در جواز جهاد در عصر غیبت
وسائل- مفاد حدیث از خروج نسبت به جهاد به همراه فرماندهی که به او اطمینانی نیست، نهی می کند چرا که ممکن است با دشمن صلح کند و به ضرر مسلمین رفتار کند یا به خاطر حفظ قدرتش به مسلمین خیانت کند.بر همین اساس می توان استدلال کرد که اگر کسی عالم به حکم و عارف به احکام شرعیه باشد و تطبیق کننده احکام شرعیه باشد، می توان با او جهاد کرد و این بر فقیه عادل منطبق است.

جهاد| استناد به لزوم اقامه عدل در اثبات وجوب جهاد در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 97
 جهاد| استناد به لزوم اقامه عدل در اثبات وجوب جهاد در عصر غیبت
1397/07/19
وسائل- حکم قطعی عقل به لزوم اقامه عدل الهی است. و قوانین الهی برای تامین دنیات و آخرت انسان لازم است و تا طاغوت و ظالم و مشرک و کافر و امثال آن وجود داشته باشد، عدالت در جهان محقق نمی شود. پس باید موانع عدل را از بین برد. حالا این موانع یا در قوانین و مقررات است که اگر ضد عدالت باشد، دیگر قانون نخواهد بود. یا تکوینیات است. شرک و کفر، یک مانع تکوینی برای عدل است و باید از بین برود.
گزارش مقاله| امنیت و رفتار امنیتی در دوران امام هادی(ع)
 گزارش مقاله| امنیت و رفتار امنیتی در دوران امام هادی(ع)
1397/06/25
وسائل- مطالعه سیره عملی‌ ائمه‌ اطهار علیه السلام در طول‌ زعامت‌ و امامت‌ ایشان، نشان می‌ دهد‌ که به رعایت مسائل‌ حفاظتی‌ و امنیتی اهتمام داشته و با استفاده از شیوه های مختلف و با انجام اقدامات حفاظتی، ضریب‌ امنیت‌ خویش را ارتقاء بخشیده و دشمنان را‌ از‌ دسترسی به‌ اطلاعات‌ مهم‌ و ارزشمند، ناکام ساخته اند‌.
جهاد| بررسی دلالت روایت ابی بصیر در جواز جهاد در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 95
 جهاد| بررسی دلالت روایت ابی بصیر در جواز جهاد در عصر غیبت
1397/07/08
وسائل- مفاد حدیث از خروج نسبت به جهاد به همراه فرماندهی که به او اطمینانی نیست، نهی می کند چرا که ممکن است با دشمن صلح کند و به ضرر مسلمین رفتار کند یا به خاطر حفظ قدرتش به مسلمین خیانت کند.بر همین اساس می توان استدلال کرد که اگر کسی عالم به حکم و عارف به احکام شرعیه باشد و تطبیق کننده احکام شرعیه باشد، می توان با او جهاد کرد و این بر فقیه عادل منطبق است.
جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 94
 جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/06/24
وسائل- وجه ترک جهاد و تقدیم حج بر جهاد از سوی امام سجاد(ع) در روایت دعائم الاسلام این است که کسانی که در راس حکومت بودند و امر جهاد را به دست داشتند جائر بودند. یعنی تا زمانی که صفات مورد اشاره برای حاکم اسلامی در مسئولین حکومت نباشد انجام حج بر اقامه جهاد اولویت دارد و حتی جهاد در معیت این گروه جائر حرام نیز شمرده می شود.
معرفی کتاب| بررسی سیاستگذاری دفاعی و مفاهیم مرتبط
 معرفی کتاب| بررسی سیاستگذاری دفاعی و مفاهیم مرتبط
1397/06/24
وسائل- در قرن بیستم قدرت نظامی به مهم ترین مولفه موثر در شکل دادن به نظام بین الملل تبدیل شد. در حال حاضر و به رغم پیدایش مولفه های غیر نظامی موثر در عرصه بین المللی، قدرت نظامی و راهبردهای نظامی جایگاه مهمی در نظام بین الملل، کنش متقابل دولت ها و تامین امنیت ملی و بین المللی ایفا می کند.
جهاد| دلالت روایت علی بن ابراهیم بر مطلق جهاد اعم از دفاعی و ابتدایی است
آیت الله کعبی/ جلسه 93
 جهاد| دلالت روایت علی بن ابراهیم بر مطلق جهاد اعم از دفاعی و ابتدایی است
1397/06/22
وسائل- برخی علما ذکر کرده اند که سیوف ذکر شده روایت علی بن ابراهیم ممکن است مخصوص جهاد دفاعی باشد یعنی اگر مشرکین یا اهل ذمه بر مسلمانان هجوم کنند، آن زمان جهاد دفاعی واجب می شود، نه جهاد ابتدایی. و منظور از «شاهره»، یعنی اینکه در دفاع، باید برافراشته شود اما جواب روشن است که حدیث عام است و غیر مخصص و وجهی برای تخصیص آن به دفاع وجود ندارد.
فقه جهاد و دفاع| بررسی ادله وجوب دفاع از حریم خانواده
حجت الاسلام و المسلمین طائب/ 139
 فقه جهاد و دفاع| بررسی ادله وجوب دفاع از حریم خانواده
1397/06/21
وسائل- حجت الاسلام طائب در خصوص مسأله چهارم که مربوط به تجاوز به عرض و آبرو مانند چشم چرانی است گفت: اطلاقات روایاتی نظیر موثقه سکونی و صحیحه قیاس بن ابراهیم دلالت بر وجوب دفاع دارد.
جهاد| هدف از جهاد محو تمام صورت های کفر از زمین است
آیت الله کعبی/ جلسه 92
 جهاد| هدف از جهاد محو تمام صورت های کفر از زمین است
1397/06/21
وسائل- جهاد با کفار واجب است مگر اینکه از بین بروند و فتح برای مسلمانان حاصل شود. کفار نیز نابود نمی شوند مگر اینکه اسلام جهانی شوند. چون هرچقدر گستره دارالاسلام بیشتر شود، باز کفار و دولت طاغوتی وجود دارد که هم مرز اسلام محسوب می شود. این دار الاسلام باید به قدری توسعه یابد تا اینکه جهان از لوث شرک و کفر پاک شود.
جهاد| بررسی روایات دال بر ترخیص جهاد در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 91
 جهاد| بررسی روایات دال بر ترخیص جهاد در عصر غیبت
1397/06/21
وسائل- بنابر آنچه از روایت صفار به دست می آید جهاد بر امت واجب است و وجود معصوم شرط نیست چرا که حضرت در مقام بیان تمام المراد و تفصیل کلام برای سائل است و حضرت می توانست بفرماید: جهاد واجب است زمان حضور و بسط ید امام. اما حضرت این فرض را بیان نکرده است و ترک جهاد بر امت که باعث عذاب می شود، شامل عصر غیبت هم می شود.
جهاد| جهاد ابتدایی یکی از راه های بسط دین اسلام در جهان است
آیت الله کعبی/ جلسه 90
 جهاد| جهاد ابتدایی یکی از راه های بسط دین اسلام در جهان است
1397/06/20
وسائل- گسترش اسلام، اجرای عدالت و دعوت کافران به اسلام شرعا واجب است و جهاد ابتدایی یکی از راههای اجرای این واجب است. یعنی اسلام گسترش پیدا نمی کند، مگر به جهاد ابتدایی. تحقیق صلح و امنیت بین الملل در چارچوب عدالت، متوقف بر جهاد در سطح جهان است. البته جهاد واقعی، نه جهاد داعشی
امنیت متعالیه| عدم انسجام درونی بحران اصلی امنیت متعالیه است
پیش اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه| بخش دوم
 امنیت متعالیه| عدم انسجام درونی بحران اصلی امنیت متعالیه است
1397/06/20
وسائل- در بحث مبانی یک پراکندگی را مشاهده می‌کنیم، مثلاً در یک نوشته‌ای از نظریه دو فطرت به عنوان بحث‌های خود نظریه استفاده شده است درجایی دیگر تیتر نظریه دو فطرت خورده است و درجایی دیگر فرا نظریه دو فطرت آورده شده است، که نا هماهنگی است و مشخص نمی‌کند که این بحث‌های دو فطرت خودش نظریه است یا فرا نظریه است.
جهاد| وجوب اقتدار جامعه اسلامی مقتضی عدم حرمت جهاد در عصر غیبت است
آیت الله کعبی/ جلسه 89
 جهاد| وجوب اقتدار جامعه اسلامی مقتضی عدم حرمت جهاد در عصر غیبت است
1397/06/12
وسائل- جامعه اسلامی باید مقتدر باشد، نه ضعیف و بر اساس روایات وجوب کسب قدرت نیز استفاده می شود. کسب قدرت هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری و تعطیل بردار هم نیست. متوقف بر زمان رسول الله(ص) و معصوم(ع) نیز نیست. منظور از « الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ» نیز این نیست که اسلام دین شمشیر است؛ بلکه خیریت در سایه قدرت منطور است تا راهی برای تضمین امنیت و پیشرفت علمی و ایمانی و در نهایت تمدن سازی باشد.
نظریه دو فطرت امام خمینی مبنای فکری امنیت متعالیه است
پیش اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه| بخش اول
 نظریه دو فطرت امام خمینی مبنای فکری امنیت متعالیه است
1397/06/12
وسائل- نظریه دو فطرت کمکی که به موضوع بحث ما می کند این است که اگر فطرت محجوبه در وجود آدمی ریاست فطرت مخموره را بپذیرد در نتیجه با جنود و ریاست عقل در وجود انسان ما مواجه خواهیم بود که تجلی بیرون آن هم استقرار دین و رهبری دینی می شود.
جهاد| حذف شرط عصمت مبتنی بر اطلاق ادله وجوب جهاد است
آیت الله کعبی/ جلسه 88
 جهاد| حذف شرط عصمت مبتنی بر اطلاق ادله وجوب جهاد است
1397/06/11
وسائل- در آیات و روایات و سایر مباحث جهاد، هیچ جا قید عصمت ذکر نشده است. پس حذف شرط عصمت، مفید اطلاق است. چون عرفا مناسب است. مانند اینکه فرض بفرمایید شرط عصمت قیدی در کلام بوده است اما در آیات و روایات حذف شده است.س همین که حذف شده و اصلا متعرض آن نشده اند، این قاعده پیاده می شود: «ما لا یقوله المولا لایریده»
معرفی کتاب| امنیت و راهبرد در جهان معاصر
 معرفی کتاب| امنیت و راهبرد در جهان معاصر
1397/06/10
وسائل- کتاب امنیت و راهبرد در جهان معاصر با بررسی مطالعات امنیتی و راهبردی در دوران پس از جنگ سرد می تواند بسیاری از پژوهشگران را با چیستی این حوزه آشنا ساخته و با نظریات جدید حوزه مطالعات امنیت و راهبرد آشنا کند.
RSS