کلیات
آیت الله کعبی/ جلسه 56
 جهاد| هدف از جهاد براندازی طاغوت و استقرار حکومت الهی است
وسائل- اسلام در هر زمانی حامی مظلوم است و با ظالمین جهاد می کند. اصل جهاد، با طواغیت است نه مطلق کفار. کافر طاغوت و فاسد و ظالم و مستکبر و متجاوز منظور است. لذا همه آیات قتال در قرآن بدون استثنا معلل اند و این تعلیل ها توضیحی برای عنوان سبیل الله است که از اجمال خارج می کند.
امنیت متعالیه| تبیین تناقض های درونی نظریه امنیت متعالیه از دید ناقدین
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه/بخش سوم
 امنیت متعالیه| تبیین تناقض های درونی نظریه امنیت متعالیه از دید ناقدین
وسائل- وقتی شما خوف می‌گویید کسی نمی‌داند که چیست؟ مختصات خوف چیست؟ اگر بحث قرآنی خوف است در قرآن موارد مختلف از خوف صحبت شده است، علاوه بر خوف ما هفت یا هشت گونه دیگر هم داریم که حالت‌هایی شبیه خوف بر انسان عارض می‌کند؛ آیا آن‌ها در مجموعه اصلی شما می‌گنجد یا فقط به خوف بر می‌گردد؟ این نکته مهمی است که در نظریه شما مفقود است.
جهاد| حرمت جهاد ابتدایی تحت فرماندهی حاکم جائر
آیت الله کعبی/ جلسه 55
 جهاد| حرمت جهاد ابتدایی تحت فرماندهی حاکم جائر
وسائل- زمانی که رهبر جهاد، جائر باشد، جهاد دیگر فی سبیل الله نیست. بنابراین دعوت کفار به اسلام تحت پرچم حاکم جائر معنا ندارد. داعی باید شرایط دعوت به خدا را داشته باشد. لذا ائمه(ع) اجازه همکاری با حاکمان بنی امیه و بنی عباس در جنگ های آن دوران را نمی دادند

جهاد| هدف از جهاد براندازی طاغوت و استقرار حکومت الهی است
آیت الله کعبی/ جلسه 56
 جهاد| هدف از جهاد براندازی طاغوت و استقرار حکومت الهی است
1397/01/29
وسائل- اسلام در هر زمانی حامی مظلوم است و با ظالمین جهاد می کند. اصل جهاد، با طواغیت است نه مطلق کفار. کافر طاغوت و فاسد و ظالم و مستکبر و متجاوز منظور است. لذا همه آیات قتال در قرآن بدون استثنا معلل اند و این تعلیل ها توضیحی برای عنوان سبیل الله است که از اجمال خارج می کند.
امنیت متعالیه| تبیین تناقض های درونی نظریه امنیت متعالیه از دید ناقدین
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه/بخش سوم
 امنیت متعالیه| تبیین تناقض های درونی نظریه امنیت متعالیه از دید ناقدین
1396/12/20
وسائل- وقتی شما خوف می‌گویید کسی نمی‌داند که چیست؟ مختصات خوف چیست؟ اگر بحث قرآنی خوف است در قرآن موارد مختلف از خوف صحبت شده است، علاوه بر خوف ما هفت یا هشت گونه دیگر هم داریم که حالت‌هایی شبیه خوف بر انسان عارض می‌کند؛ آیا آن‌ها در مجموعه اصلی شما می‌گنجد یا فقط به خوف بر می‌گردد؟ این نکته مهمی است که در نظریه شما مفقود است.
جهاد| حرمت جهاد ابتدایی تحت فرماندهی حاکم جائر
آیت الله کعبی/ جلسه 55
 جهاد| حرمت جهاد ابتدایی تحت فرماندهی حاکم جائر
1396/12/20
وسائل- زمانی که رهبر جهاد، جائر باشد، جهاد دیگر فی سبیل الله نیست. بنابراین دعوت کفار به اسلام تحت پرچم حاکم جائر معنا ندارد. داعی باید شرایط دعوت به خدا را داشته باشد. لذا ائمه(ع) اجازه همکاری با حاکمان بنی امیه و بنی عباس در جنگ های آن دوران را نمی دادند
صلح اسلامی|برقراری صلح پایدار در جهان با نگاه به آموزه های اسلامی
همایش چیستی صلح/ بخش پایانی
 صلح اسلامی|برقراری صلح پایدار در جهان با نگاه به آموزه های اسلامی
1396/12/19
وسائل- علی اکبر علیخانی: اسلام منادی صلح و همزیستی بین مسلمانان و غیر مسلمانان است، گفت: صلح پایدار در گرو این امر است که انسان هر آنچه را برای خود می‌پسندد برای دیگران نیز بپسندد.
جهاد| تبیین اقسام جهاد مبتنی بر روایت "الاسیاف"
آیت الله کعبی/ جلسه 54
 جهاد| تبیین اقسام جهاد مبتنی بر روایت "الاسیاف"
1396/12/16
وسائل- خداوند پیامبر اسلام(ص) را به پنج شمشیر مبعوث کرد. سه شمشیر آن از غلاف درآمده و تعطیل بردار نیست تا زمانی که خورشید از مغرب به در آید؛ و منظور روز قیامت است.یک شمشیر هم بسته شده است که کشیده شدن آن با دیگری و به دست دیگری است و حکم آن با ماست.
امنیت متعالیه|تبیین نقاط مبهم نظریه امنیت متعالیه
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه/بخش دوم
 امنیت متعالیه|تبیین نقاط مبهم نظریه امنیت متعالیه
1396/12/13
وسائل- اگر این مباحث را در صحنه بین المللی ارائه کنیم آیا حرف جدیدی ارائه داده‌ایم؟ آیا دنیا از ما این را به عنوان نظریه می‌پذیرد؟ آیا امنیت متعالیه می‌تواند به ما تحلیلی از مسائل بین المللی بدهد؟ ما می‌خواهیم به مسائل امروز تجویز دهیم، به دولتمان، به مقام‌های تصمیم‌گیرمان، آیا این بحث می‌تواند به ما در فهم مسائل بین المللی، تحلیل آن مطلب بدهد و برای ما به دولتمردانمان تجویز بدهد؟
جهاد نبرد با حکومت های طاغوتی است نه ملت های غیر مسلمان
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 53
 جهاد نبرد با حکومت های طاغوتی است نه ملت های غیر مسلمان
1396/12/06
وسائل- پیامبر اسلام(ص) ملت ها را مخاطب قرار نداده، بلکه حکومت ها را خطاب قرار داده است. یعنی اسلام، در دعوت به جهاد، دنبال نجات ملت ها و مقابله با حکومت های طاغوتی است. یعنی ملت ها دشمن اسلام نیستند و اسلام نیز دشمن ملت ها نیست.
نگاهی بر کتاب"اطلاعات و امنیت در فقه امامیه"
معرفی کتاب؛
 نگاهی بر کتاب"اطلاعات و امنیت در فقه امامیه"
1396/12/06
وسائل-کتاب پیش‌رو، پنجره‌ای است که نویسنده به روی دنیای وسیع امنیت و اطلاعات از منظر اسلام گشوده است؛ همچنین نمونه‌ای است که در عرصه فقه امامیه به انجام رسیده است.
لزوم فراگیری نگاه فلسفی به صلح و جنگ در جامعه علمی ایران
همایش چیستی صلح/ بخش هفتم
 لزوم فراگیری نگاه فلسفی به صلح و جنگ در جامعه علمی ایران
1396/11/28
وسائل- محمد علی مرادی پژوهشگر حوزه فلسفه، گفت: در کشور ما ایدوئولوژی جنگ با عنوان مقدس جهاد وجود دارد و در کنار آن لازم است یک ایدئولوژی صلح اسلامی به صورت کامل تدوین شود.
جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 52
 جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
1396/11/28
وسائل-بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) شامل مکاتبات آن حضرت به روم و ایران است. این نامه ها در موضوع جهاد با کفار قابل بحث است که آیا مخاطب رسول گرامی اسلام، کفر به ما هو کفر است، یا حکومت های طاغوتی است. به نظر می رسد از مکاتبات، به دست می آید مخاطب طاغوت است.
اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد،
 اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
1396/11/28
وسائل- اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» باهمکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و کمیته دستگاهی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
آشنایی با کتاب "آثار جنگ در فقه اسلامی"
معرفی کتاب؛
 آشنایی با کتاب "آثار جنگ در فقه اسلامی"
1396/11/25
وسائل- فقه اسلامی از همان آغاز سربرآوردن از دل تعالیم اسلامی و نیز در مراحل تکامل خود، همه جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مردم را مورد توجه قرار داده و فقیهان مسلمان نسبت به موضوعی که امروزه حقوق بین‌الملل عمومی نامیده می‌شود
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد؛
 پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
1396/11/24
وسائل- انسانی که امنیت را برای خودش تأمین نمی‌کند و تهدیدات در وجود خودش را مهار نمی‌کند با قانون هم نمی‌توان او را در چارچوب امن قرار داد، این فرد باید مؤمن شود، مؤمن که شد یعنی هم برای خودش تولید امنیت کرده است و هم برای دیگران تولید امنیت می‌کند، دیگران هم از ناحیه او در نا امنی قرار نخواهند داشت
میان صلح مداراتی و صلح روادارانه باید تفکیک قائل شد
همایش چیستی صلح/ بخش ششم
 میان صلح مداراتی و صلح روادارانه باید تفکیک قائل شد
1396/11/23
وسائل- محمدمهدی مجاهدی:صلح مبتنی بر مدارا در تضاد با صلح رواداری است، مدارا صلح از موضع امپراطوری و قدرت است اما صلح مبتنی بر رواداری مبتنی بر گفتگو است.
نبرد با طاغوت قدر متیقن مصادیق آیات جهاد است
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 51
 نبرد با طاغوت قدر متیقن مصادیق آیات جهاد است
1396/11/23
وسائل-قدر متیقن در مقام تخاطب، در قاتل فی سبیل الله خطاب به پیامبر، طواغیت هستند. دشمنان انبیاء منظورند. اخذ به قدر متیقن می کنیم. بیشتر از آن شک می کنیم، که آیا دیگران هم منظور آیه است یا خیر؟ اصل برائت است و جهاد ابتدایی باید با آیات دیگر ثابت شود. این آیات قدر متیقن در مقام تخاطب که جهاد طواغیت است، شامل می شود.
RSS