امنیت اجتماعی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 226
 مراتب امر به معروف| بررسی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر قلبی
وسائل- امر به معروف قلبی یعنی اعتقاد داشته باشد آن کار که دارد ترک می شود واجب است یا آن کاری که در حال انجام است حرام است مثلا اگر شخصی غیبت می‌کند مرحله‌ی اولی این است که اعتقاد داشته باشد در قلبش که غیبت حرام است و یا اگر نماز را دارد ترک می‌کند اعتقاد در قلبش داشته باشد که این نماز واجب است
امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام عرصه‌ها اجرا شود
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی:
 امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام عرصه‌ها اجرا شود
وسائل- برخی فکر می کنند امر به معروف و نهی از منکر فقط خلاصه به بی حجابی می شود در حالی که این مهم دایره گسترده ای دارد و باید به تمام عرصه های آن توجه شود.
بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 225
 بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
وسائل-مشهور فقها قائلند که بین انواع ثلاثه امر به معروف ترتب وجود دارد به این معنا که اگر شرایط برای امر به معروف قلبی فراهم بود وظیفه‌ی ما انجام آن امر به معروف و نهی از منکر قلبی است و وقتی می‌توانیم به نوع دوم که لسانی هست منتقل بشویم که آن نوع اول به جمیع اصنافه المندرجه تحته شرایط را نداشته باشد اما اگر احتمال می‌دهیم با ترش رویی کردن، بی‌اعتنایی کردن یا سر برگرداندن،‌ بدون این که حرفی به او بزنیم اگر با این کارها آن مرتدع می‌شود از آن محرمی که دارد انجام می‌دهد یا فاعل می‌شود نسبت به آن واجبی که دارد ترک می‌کند حق نداریم به او بگوییم با کلام به او چیزی بگوییم.

مراتب امر به معروف| بررسی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر قلبی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 226
 مراتب امر به معروف| بررسی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر قلبی
1397/06/25
وسائل- امر به معروف قلبی یعنی اعتقاد داشته باشد آن کار که دارد ترک می شود واجب است یا آن کاری که در حال انجام است حرام است مثلا اگر شخصی غیبت می‌کند مرحله‌ی اولی این است که اعتقاد داشته باشد در قلبش که غیبت حرام است و یا اگر نماز را دارد ترک می‌کند اعتقاد در قلبش داشته باشد که این نماز واجب است
امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام عرصه‌ها اجرا شود
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی:
 امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام عرصه‌ها اجرا شود
1397/06/25
وسائل- برخی فکر می کنند امر به معروف و نهی از منکر فقط خلاصه به بی حجابی می شود در حالی که این مهم دایره گسترده ای دارد و باید به تمام عرصه های آن توجه شود.
بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 225
 بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
1397/06/22
وسائل-مشهور فقها قائلند که بین انواع ثلاثه امر به معروف ترتب وجود دارد به این معنا که اگر شرایط برای امر به معروف قلبی فراهم بود وظیفه‌ی ما انجام آن امر به معروف و نهی از منکر قلبی است و وقتی می‌توانیم به نوع دوم که لسانی هست منتقل بشویم که آن نوع اول به جمیع اصنافه المندرجه تحته شرایط را نداشته باشد اما اگر احتمال می‌دهیم با ترش رویی کردن، بی‌اعتنایی کردن یا سر برگرداندن،‌ بدون این که حرفی به او بزنیم اگر با این کارها آن مرتدع می‌شود از آن محرمی که دارد انجام می‌دهد یا فاعل می‌شود نسبت به آن واجبی که دارد ترک می‌کند حق نداریم به او بگوییم با کلام به او چیزی بگوییم.
تبیین راه شناخت عزائم امور یا امری که شارع راضی به تحقق آن در خارج
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 224
 تبیین راه شناخت عزائم امور یا امری که شارع راضی به تحقق آن در خارج
1397/06/21
وسائل- در مواردی که عملی حرام از طرف غیر ممیز یا مجنون یا غیر بالغ سر می زند اگر آن عمل از جمله اعمال حرامی است که بدلایل خاص می دانیم خداوند به هیچ طریقی وقوع آن را جایز نمی دادن واجب است امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن فرد غیر بالغ برای جلوگیری از تحقق آن عمل خاص
اشتراط بلوغ| در عزائم امور بلوغ شرط وجوب امر به معروف نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 223
 اشتراط بلوغ| در عزائم امور بلوغ شرط وجوب امر به معروف نیست
1397/06/21
وسائل- اگر آن فعلی که غیر بالغ انجام می‌دهد یا فعلی را که ترک می‌کند از عزائم امور باشد یا امری باشد که می‌دانیم شارع راضی به تحقق آن نیست در خارج، ولو تکلیف نکرده ولی راضی نیست این امر در خارج محقق بشود در این‌جا جلوگیری از تحقق آن امر یا ترک آن امر بر بالغین لازم است ولو غیر بالغی که مرتکب آن می شود تکلیف نداشته باشد.
اشتراط بلوغ| بررسی وجوب امر به معروف نسبت به فاعل غیر بالغ
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 222
 اشتراط بلوغ| بررسی وجوب امر به معروف نسبت به فاعل غیر بالغ
1397/06/21
وسائل- فتحصِّل ممّا ذکرنا که قول حق در مقام این هست که بگوییم در مورد مأمور و منهی در مواردی که ثابت باشد تکلیف برای او ولو بالغ نباشد امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد «إن کان واجباً فواجبا و إن کان مستحباً فمستحبا»
بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 221
 بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد
1397/06/19
وسائل- چنانکه تبیین شد شرط اول راجع به آمر و ناهی بود و حکم به عدم لزوم آن دادیم اما شرط ثانی راجع به مأمور و منهی است که آیا در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آن مأمور بالغ باشد یا آن منهی بالغ باشد یا نه این شرط نیست؟
شروط وجوب| اشتراط بلوغ در آمر مورد اتفاق فقها است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 220
 شروط وجوب| اشتراط بلوغ در آمر مورد اتفاق فقها است
1397/06/12
وسائل- اتفاق فقهاء به این معنا که خلافی ندیدیم بر این هست که در آمر و ناهی تکلیف شرط است. بنابراین صبی، غیر بالغ ولو ممیز و مراهق باشد بر او واجب نیست که امر و نهی کند ولو این که خلافی را می‌بیند احتمال تأثیر می‌دهد تمام شرایط هم وجود دارد ولی خدای متعال از او امر و نهی نخواسته است.
گفت‌وگو| امر به معروف و کار فرهنگی مکمل یکدیگر هستند
 گفت‌وگو| امر به معروف و کار فرهنگی مکمل یکدیگر هستند
1397/06/11
وسائل- علی تقوی: طراح امر به ‌معروف خداست و این واجب از احکام اختراعی شارع مقدس است و جایگاهش در متون اسلامی مشخص است. قطعاً مسئولین و مردم نسبت به احکام نماز ، احکام زکات و احکام حج و سایر واجبات دینی اهتمام بیشتری دارند اما باید این اهتمام را هم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند تا برکات آن در جامعه مشهود شود.
نقش مردم را نسبت به ترویج امر به معروف و نهی از منکر پررنگ کنیم
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین مختاری:
 نقش مردم را نسبت به ترویج امر به معروف و نهی از منکر پررنگ کنیم
1397/06/10
وسائل- رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر فقط از طرف حاکمان به مردم نیست، گفت: مردم نیز با اجرای امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی در ترویج مردم سالاری دارند.
شرطیت عدالت| لزوم وجود ارتباط کلامی قابل فهم میان آمر و امر شونده
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 219
 شرطیت عدالت| لزوم وجود ارتباط کلامی قابل فهم میان آمر و امر شونده
1397/06/10
وسائل- اگر آمر می‌بیند که مأمور مراد او را دریافت نمی‌کند مثلاً اختلاف زبان دارند مثلا مسافرتی داشته به یک کشور اروپایی، زبان آن‌جا را بلد نیست حال اگر یک نفر مؤمنی را که کار خلافی انجام می‌دهد ببیند بدلیل اختلاف زبان هرچه به او بگوید فایده‌ای ندارد چرا که آن فرد نمی‌فهمد که این چه می‌گوید این‌جا چون شرط وجود ندارد، امر به معروف واجب نیست.
شرطیت عدالت| بررسی امکان شرطیت عدالت به عنوان شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 218
 شرطیت عدالت| بررسی امکان شرطیت عدالت به عنوان شرط واجب
1397/06/05
وسائل- این که شرط واجب در باب امر به معروف و نهی از منکر عدالت باشد یا ائتمار بما یأمُر و انتهاء عمّا ینهی باشد بر خلاف فتاوای معمول فقهاست. و شاهد بر این امر اقتصار تمام فقها و متکلّمین در برشمردن شرایط بر صرف شرایط چهارگانه است و برای وجوب یا واجب هیچ شرط دیگری اضافه نشده است.
شرطیت عدالت| اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به نحو شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 217
 شرطیت عدالت| اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به نحو شرط واجب
1397/06/05
وسائل- لازمه‌ی شرطیت عدالت به نحو شرط واجب این است که اگر کسی عادل نیست امر و نهی بکند ، واجب محقق نشده و از دیگران ساقط نمی‌شود چون آنکه واجب را انجام داده فاقد شرائط بوده و تکلیف از دیگران ساقط نمی‌شود لیکن در این حالت هیچ یک از علماء قائل به عدم سقوط تکلیف نبوده و وجوب آن را ساقط می دانند.
شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 216
 شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
1397/05/22
وسائل- امر به معروف و نهی از منکر قسمی از حسبه هست،حسبه یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترک آن نیست و بر عهده شخص معین و خاصی قرار نداده است ولی راضی نیست آن عمل واجب ترک شده و محقق نشود در خارج لیکن در بابذکر شده است امور حسبیه اموری است که عدالت در آن شرط است، یعنی کسانی که متصدی امور حسبیه می‌شوند باید عادل باشند و بنابر این استدلال عدالت شرط در وجوب امر به معروف است.
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 215
 شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
1397/05/16
وسائل- مناقشه أولی این است که این بیان مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب شرعاً لکن این قول بنابر آنچه در استنباطات جدید اصول مورد پذیرش واقع شده است قابل استناد نیست چرا که وجوب شرعی برای مقدمات واجب قائل نیستیم و هرچند عقل انسان درک می‌کند که اگر بخواهی ذی المقدمه واجب را امتثال کنی راهی جز این که مقدمات را انجام بدهی وجود ندارد اما هر مقدمه‌ای وجوب شرعی ندارد و نمی توان آن را اثبات نمود بلکه دلیل نیاز دارد.
RSS