امنیت اجتماعی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 208
 شرطیت عدالت| روایت مورد استفاده صاحب جواهر بدلیل ضعف سندی قابل استناد نیست
وسائل- مرحوم علامه‌ی مجلسی قدس سره در مرآت العقول که شرح کافی است و هم در ملاذ الاخیار که شرح تهذیب هم در باب این روایت مورد اشاره گفته است که ضعیفُ، این روایت ضعیف است. و روایت ضعیف که نمی‌تواند اشتراط را اثبات بکند.
 نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
  نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
وسائل- با عنایت به کلیت مواضع حضرت امام در قبال مسایل اجتماعی و فرهنگی، می‌ توان چنین استنباط نمود که رویکرد امام به مسأله نظم و امنیت اجتماعی، نگاهی کلان ‌نگر و تحلیلی است و در مواجهه با بی‌نظمی، اسیر ظواهر نظم نمی ‌شود و هر نظمی را طلب نمی ‌کند. همچنین امام بی ‌اعتنا به عوامل و زمینه‌ های ساختاری و فرهنگی جرم ساز، به مجازات مجرمین بسنده نمی‌ کند.
معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
 معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
وسائل- پایان نامه سیاست گذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نوشته محمدرضا یزدانی با راهنمایی استاد سعیده لطفیان در گروه مطالعات ایران و سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران تئوین و دفاع گردیده است.

شرطیت عدالت| روایت مورد استفاده صاحب جواهر بدلیل ضعف سندی قابل استناد نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 208
 شرطیت عدالت| روایت مورد استفاده صاحب جواهر بدلیل ضعف سندی قابل استناد نیست
1397/04/21
وسائل- مرحوم علامه‌ی مجلسی قدس سره در مرآت العقول که شرح کافی است و هم در ملاذ الاخیار که شرح تهذیب هم در باب این روایت مورد اشاره گفته است که ضعیفُ، این روایت ضعیف است. و روایت ضعیف که نمی‌تواند اشتراط را اثبات بکند.
 نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
  نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
1397/04/21
وسائل- با عنایت به کلیت مواضع حضرت امام در قبال مسایل اجتماعی و فرهنگی، می‌ توان چنین استنباط نمود که رویکرد امام به مسأله نظم و امنیت اجتماعی، نگاهی کلان ‌نگر و تحلیلی است و در مواجهه با بی‌نظمی، اسیر ظواهر نظم نمی ‌شود و هر نظمی را طلب نمی ‌کند. همچنین امام بی ‌اعتنا به عوامل و زمینه‌ های ساختاری و فرهنگی جرم ساز، به مجازات مجرمین بسنده نمی‌ کند.
معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
 معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
1397/04/21
وسائل- پایان نامه سیاست گذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نوشته محمدرضا یزدانی با راهنمایی استاد سعیده لطفیان در گروه مطالعات ایران و سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران تئوین و دفاع گردیده است.
معرف مقاله|  شهر و امنیت اجتماعی از منظر آموزه های دینی
 معرف مقاله| شهر و امنیت اجتماعی از منظر آموزه های دینی
1397/04/20
وسائل- امنیت به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد زندگی بشری تلقی می شود که در دین مبین اسلام هم بدان توجه زیادی شده است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت شناخته می شود که می توان نشانه های ارزشی آن را در منابع اسلامی یافت. مقاله حاضر به این موضوع مهم می پردازد.
شرطیت عدالت| اشتراط عدالت موجب مسدود شدن باب امر به معروف می شود
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 207
 شرطیت عدالت| اشتراط عدالت موجب مسدود شدن باب امر به معروف می شود
1397/04/17
وسائل- اگر بنا باشد شرطیت عدالت را در امر به معروف لحاظ کنیم آنگاه اصل واجب که بسیار بر آن تاکید شده و به عنوان اساس بقای جامعه اسلامی شناخته می شود متروک و مسدود می شود چرا که تحقق این شرط سخت است در حالیکه هدف از وجوب امر به معروف و نهی از منکر اقتضائی متضاد با این اشتراط دارد. از این روی نمی توان این امر را شرط وجوب دانست بلکه امری مورد تاکید و مطلوب تلقی می شود.
معرفی مقاله| قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر
 معرفی مقاله| قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر
1397/04/17
وسائل- هـرچند‌ اسـلام‌ تـرویج خوبی ‌ها‌ و مبارزه‌ با بدی ‌ها را در دستور‌ کـار مـؤمنان قرار داده است و بر انجام آن تأکید دارد، مواردی وجود دارند که افراد‌ در‌ رویارویی بـا تـرک معروف یا انجام‌ منکر‌، مجاز‌ بـه‌ مداخله‌ و جلوگیری نیستند و اگـرچنین‌ کـنند‌، خود مرتکب منکر شده‌اند از این روی تبیین قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر واجد اهمیت است
بررسی امکان استناد به خطبه 105 نهج البلاغه در اثبات اشتراط عدالت در امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 206
 بررسی امکان استناد به خطبه 105 نهج البلاغه در اثبات اشتراط عدالت در امر به معروف
1397/04/14
وسائل - باید بررسی شود که «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ» چه دلالتی دارد بر این که امر به معروف مشروط به عدالت است یا «و انهوا عن المنکر و انتهوا عنه» چه دلالتی بر مشروطیت دارد؟ بله دلالت می‌کند که این کار خوبی است و اگر بخواهید آن امر و نهی شما مؤثّر باشد خودتان هم باید مُؤتمر باشید منتهی باشید اما مشروط بودن وجوب را به او دلالتی نمی‌کند.
اثبات حجیت سندی روایت خصال بنابر اثبات وثاقت اسماعیل بن موسی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 205
 اثبات حجیت سندی روایت خصال بنابر اثبات وثاقت اسماعیل بن موسی
1397/04/07
وسائل- اعتماداً بر توثیق جناب ابن طاووس قائل هستیم که محمد بن موسی ثقةٌ و هم اسماعیل ثقةٌ، اگر این دو بزرگوار در سند روایتی واقع بشوند از ناحیه‌ی آن‌ها این سند اشکال ندارد و اگر این کتاب ثابت بشود که همان کتاب نگاشته شده همان کتابی است که محمد بن محمد الاشعث عن موسی بن اسماعیل عن اسماعیل عن موسی بن جعفر دارد نقل می‌کند اگر این را اطمینان پیدا کنیم از ناحیه‌ی سند دیگر مناقشه نداریم.
امکان تصحیح حجیت روایت خصال از طریق اعتبار کتاب جعفریات و اشعثیات
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 204
 امکان تصحیح حجیت روایت خصال از طریق اعتبار کتاب جعفریات و اشعثیات
1397/04/04
وسائل- بنابر ادله بررسی شده حجتی برای استناد به روایات کتاب جعفریات و اشعثیات وجود ندارد مگر آن روایاتی که در کتب معتبر سلف مورد اشاره واقع شده باشد مثل اینکه از ابن طاووس یا صدوق نقل کنند بنابراین روایت مذکور در خصال را نمی توان بر اساس استناد به این دو کتاب تصحیح نمود.
معرفی مقاله| راه کار های امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها
 معرفی مقاله| راه کار های امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها
1397/04/02
وسائل-یکی از اصولی که می ‌تواند سعادت و سلامت دانشگاه را در همه ابعاد آن فراهم آورد، نظارت‌ همگانی تمامی دانشجویان، نسبت به مسائل دانشگاه است. اصولا نظارت، تعالی و تکامل را به‌ دنبال خواهد داشت و جوامع فاقد نظارت، در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار خواهند گرفت.
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 203
 شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
1397/03/30
وسائل- بحث در اعتبار سند و صدور این روایت داله‌ی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است چرا که اگر بپذیریم دلالت روایت را و مناقشات دلالی را صرف‌نظر بکنیم حاصل اشکال سندی این است که روایت خصال مرفوعه هست و ابن ابی عمیر رَفَعهُ الی ابی عبد الله علیه السلام، بنابراین ارسال دارد.
شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 202
 شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
1397/03/29
وسائل- عدالتی که گفته می‌شود تارةً مقصود عدالت اضافی است یعنی نسبت به امور دیگری غیر از این تکلیفی که الان برای امر به معروف نسبت به این مورد این مورد یا نهی از منکر نسبت به این مورد دارد در امور دیگر عادل باشد نسبت به بقیه‌ی واجبات عامل باشد و نسبت به محرمات تارک باشد
نشست تخصصی|حکومتی یا مردمی بودن امر به معروف در تفکر اسلامی
جامعه شناسی و عدالت اجتماعی
 نشست تخصصی|حکومتی یا مردمی بودن امر به معروف در تفکر اسلامی
1397/03/29
وسائل- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: در مبنای اسلامی امت باید امر به معروف و نهی از منکر کند. خلیفه دوم امر به معروف و نهی از منکر را حکومتی کرد و این انحراف را به وجود آورد. امر به معروف و نهی از منکر ساختار به شدت اجتماعی دارد. دولت خیلی هنر کند معروف و منکر را به مردم بشناساند.
شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 201
 شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
1397/03/28
وسائل- برخی اشکال کرده اند این روایت مشتمل است بر بعض اموری است که قطعاً آن‌ها شرط نیستند و واجب هم نیستند نه شرط وجوب هستند و نه شرط واجب بلکه از آداب و مستحبات در هنگام امر و نهی هستند مثل رفیقٌ فیما یأمُرُ به و رفیقٌ فیما ینهی عنه، بنابراین این موارد می تواند اشعار داشته باشد که انّما یأمُرُ بالمعروف و ینهی عن المنکر دلالت بر وجوب ندارد.
شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 200
 شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
1397/03/27
وسائل- کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند تنها کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند که این سه خصلت را داشته باشد عامل باشد بما یأمُرُ به، تارک باشد بما ینهی عنه، و عادل باشد فی ما یأمُر، عادلٌ فی ما یأمُر، یعنی به آن که امر می‌کند عادل است
RSS