امنیت اجتماعی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 196
 شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
وسائل- در استدلال به ادله موجود در اشتراط عدالت در امر به معروف برخی عدالت را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می کنند، در مقابل برخی علما شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب قلمداد می کنند.
شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 195
 شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
وسائل- دلالت اولیه برخی آیات و روایات، اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام آن است لیکن این دلالت مورد اعراض مشهور است و این شهرت به قدری است که کاد أن یکون اجماعاً. شانه به شانه اجماع می‌زند و چون این دلالت مورد اعراض مشهور است بنابراین حجت نیست هرچند دلالت کتابی باشد
یادداشت|جایگاه امنیت اجتماعی در قرآن کریم
 یادداشت|جایگاه امنیت اجتماعی در قرآن کریم
وسائل- از آنجا که قرآن کریم به عنوان قانون اساسی دین اسلام و نیز بهترین نسخه شفابخش آلام روحی و جسمی انسان ها در برگیرنده ی تمامی نیازهای دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی انسان ها می باشد،نسبت به مقوله ی «امنیت» نیز توجه ویژه ای داشته و درآیات بسیاری ضمن بیان اهمیت موضوع «امنیت»،مخاطبان خود را نسبت به اهمیت آن متذکر شده است

شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 196
 شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
1397/03/06
وسائل- در استدلال به ادله موجود در اشتراط عدالت در امر به معروف برخی عدالت را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می کنند، در مقابل برخی علما شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب قلمداد می کنند.
شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 195
 شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
1397/03/06
وسائل- دلالت اولیه برخی آیات و روایات، اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام آن است لیکن این دلالت مورد اعراض مشهور است و این شهرت به قدری است که کاد أن یکون اجماعاً. شانه به شانه اجماع می‌زند و چون این دلالت مورد اعراض مشهور است بنابراین حجت نیست هرچند دلالت کتابی باشد
یادداشت|جایگاه امنیت اجتماعی در قرآن کریم
 یادداشت|جایگاه امنیت اجتماعی در قرآن کریم
1397/02/30
وسائل- از آنجا که قرآن کریم به عنوان قانون اساسی دین اسلام و نیز بهترین نسخه شفابخش آلام روحی و جسمی انسان ها در برگیرنده ی تمامی نیازهای دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی انسان ها می باشد،نسبت به مقوله ی «امنیت» نیز توجه ویژه ای داشته و درآیات بسیاری ضمن بیان اهمیت موضوع «امنیت»،مخاطبان خود را نسبت به اهمیت آن متذکر شده است
شرط عدالت| بررسی آیات و روایات دال بر اشتراط در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 192
 شرط عدالت| بررسی آیات و روایات دال بر اشتراط در وجوب امر به معروف
1397/02/30
وسائل- مطلبی عقلی است که هدایت دیگران فرع اهتداء است. کسی که خودش هدایت ندارد چه‌طور می‌تواند هادی دیگران باشد؟ هادی دیگران بودن فرع این است که خودش مهتدی باشد هدایت‌یافته باشد. و کسی می‌تواند گژی‌های دیگران را و انحرافات دیگران را به استقامت تبدیل کند که خودش استقامت داشته باشد و در راه صحیح باشد بنابراین عقل هم می‌گوید کسی که خودش عادل نیست اهل عمل نیست این نباید به لباس هدایت‌گر در بیاید امر و نهی بکند
تفاوت ضرر مالی و جانی در احراز وجود عنوان ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 192
 تفاوت ضرر مالی و جانی در احراز وجود عنوان ضرر
1397/02/23
وسائل- اگر اثبات بشود که شرط وجوب امربه‌معروف عدم «خوف در ضرر نفسی و عرضی» است، بنابراین در عدم وجوب امربه‌معروف نمی‌توانیم «خوف در ضرر مالی» را به «خوف در ضرر نفسی و عرضی» ملحق کنیم و وجود خوف ضرر مالی مانع وجوب امر به معروف نیست.
گزارش مقاله|بررسی تاثیر مثبت حجاب در جامعه و امنیت اجتماعی
 گزارش مقاله|بررسی تاثیر مثبت حجاب در جامعه و امنیت اجتماعی
1397/02/23
وسائل- اسلام، جهت حفظ امنیت اجتماعی، طرف دار حجاب بیشتر و حداکثر بانوان، به ویژه زنان و دختران جوان ‌‌در‌ بیرون از منزل و در مواجهه با نامحرم است. مسأله‌ حجاب، یکی از مهم‌ ترین‌ چارچوب ‌های‌ احکام الهی جهت تضمین سعادت فردی و اجتماعی بشریّت است.
تبیین شرایط احراز وقوع ضرر در امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 191
 تبیین شرایط احراز وقوع ضرر در امر به معروف و نهی از منکر
1397/02/13
وسائل- بعد از این که اثبات شد وجوب امر به‌ معروف مشروط است به عدم ضرر (جانی و اعضائی و مالی و عرضی، هم برای خود آمر و هم برای وابستگان به او و هم برای سایر مسلمین)، آن چه باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ضرر چیست و چگونه آمر به معروف می تواند تشخیص دهد در موردی خاص ضرری وجود دارد یا خیر.
ادله عقلی و اجماع بر اشتراط فی الجمله عدم الضرر دلالت دارند
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 190
 ادله عقلی و اجماع بر اشتراط فی الجمله عدم الضرر دلالت دارند
1397/02/11
وسائل- پیرامون اقوال علما در باب اشتراط عدم الضرر «لاخلاف» بکار رفته و «اجماع» ذکر نشده و معنایش این است که علما «اتفاق الکل» را احراز نکرده‌اند، ولی خلافی هم ندیده‌اند، فلذا ذکر شده: «بلا خلافٍ اَجِدُه»؛ یعنی شاید کسانی باشند که کتاب ننوشته‌اند یا کتاب‌شان در دسترسی ما نیست، بنابراین این خود تعبیر نشان‌دهنده‌ی «اجماع کل» نیست.
شهید مطهری| لزوم توجه به اقدام جمعی در امر به معروف و نهی از منکر
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش سوم
 شهید مطهری| لزوم توجه به اقدام جمعی در امر به معروف و نهی از منکر
1397/02/09
وسائل- امر به معروف و نهی از منکر اگر فردى باشد چندان مفید فایده‏ اى نیست خصوصاً در دنیاى امروز. این مشکلى است در زندگى اجتماعى ما که آنهایى هم که اهل عمل مى ‏باشند توجهى به عمل اجتماعى ندارند و به اصطلاح «تک رو» مى ‏باشند. از عمل فردى کارى ساخته‏ نیست، از فکر فرد کارى ساخته نیست، از تصمیم فرد کارى ساخته نیست؛ همکارى و همفکرى و مشارکت لازم است.
اشتراط فی الجمله عدم ضرر در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 189
 اشتراط فی الجمله عدم ضرر در وجوب امر به معروف
1397/02/08
وسائل- بررسی ادله ارائه شده و همچنین تفحص در سیره بزرگان دین نشان می دهد دلیل قاطعی بر عدم اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف وجود ندارد و از این روی می توان ادعا کرد فی الجمله اشتراط عدم ضرر در مورد امر به معروف ثابت و قابل دفاع است.
اشتراط عدم ضرر| روایات مُثبتِ عدمِ اشتراط تمامیت ندارد
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 188
 اشتراط عدم ضرر| روایات مُثبتِ عدمِ اشتراط تمامیت ندارد
1397/01/18
وسائل- بررسی مجموع آیات و روایات نشان می دهد روایات استفاده شده توسط معتقدین عدم اشتراط ضرر در وجوب امر به معروف تمامیت ندارد و بر فرض تمامیت توان مقابله با ادله اقامه شده بر اشتراط ضرر از آیات و روایات را ندارند.
معرفی کتاب| امر به معروف و نهی از منکر در آثار استاد مطهری
 معرفی کتاب| امر به معروف و نهی از منکر در آثار استاد مطهری
1397/01/16
وسائل- بررسی اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر پویایی این جامعه در مسیر تعالی بحثی است که در کلام شهید مطهری مورد تاکید بوده است و در این کتاب به تبیین جایگاه، شرایط و اثرات امر به معروف و نهی از منکر در بیان استاد شهید پرداخته است.
وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 187
 وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست
1396/12/22
وسائل- سلطان جائری که می‌خواهد هدم دین کند و مستحلّ حرام‌های الهی است و با رفتار و تصمیماتش دین را از بین می‌برد، چنین سلطان جائری را اگر بتوانیم تغییربدهیم و ندهیم، در جهنم با او هم‌جایگاه خواهیم‌بود ولو به وجود ضرر فردی.
شهید مطهری| چرایی فراموشی امر به معروف در جامعه اسلامی
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش دوم
 شهید مطهری| چرایی فراموشی امر به معروف در جامعه اسلامی
1396/12/21
وسائل- انسان وقتی به منظره ‏هاى هولناک و وحشیانه ‏اى که در این اواخر به نام امر به معروف و نهى از منکر پیدا ‏شده فکر مى ‏کند خدا را شکر مى ‏کند که چه خوب شد که این امر به معروف‏ ها و نهى از منکرها از بین رفت واى کاش اگر بقایایى هم دارد از بین برود. مظاهرى در این اواخر به نام امر به معروف و نهى از منکر در زندگى اجتماعى ما پیدا شده که باید گفت اگر معناى امر به معروف و نهى از منکر این است خوب است متروک بماند.
بررسی اتهامات وارد شده به شیعه در امر به معروف و نهی از منکر
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه99 و 100
 بررسی اتهامات وارد شده به شیعه در امر به معروف و نهی از منکر
1396/12/21
وسائل- در شیعه هیچکس قائل به محصور شدن این فریضه در امام یاسطان عادل نمی باشد ولی نکته جالب اتهام به این امور و خروج جامعه از وجوب انجام این فریضه و استناد این مطالب به شیعیان توسط برخی از علماء اهل تسنن مانند قاضی عبد الجبار معتزلی و ابن حزم و آمدی و شیخ عبد الرحمن حنبلی دمشقی نووی وغزالی می باشد که ذکر کرده اند الشیعه یرون انحصار وجوبها بالامام .
RSS