امنیت اجتماعی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 216
 شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
وسائل- امر به معروف و نهی از منکر قسمی از حسبه هست،حسبه یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترک آن نیست و بر عهده شخص معین و خاصی قرار نداده است ولی راضی نیست آن عمل واجب ترک شده و محقق نشود در خارج لیکن در بابذکر شده است امور حسبیه اموری است که عدالت در آن شرط است، یعنی کسانی که متصدی امور حسبیه می‌شوند باید عادل باشند و بنابر این استدلال عدالت شرط در وجوب امر به معروف است.
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 215
 شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
وسائل- مناقشه أولی این است که این بیان مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب شرعاً لکن این قول بنابر آنچه در استنباطات جدید اصول مورد پذیرش واقع شده است قابل استناد نیست چرا که وجوب شرعی برای مقدمات واجب قائل نیستیم و هرچند عقل انسان درک می‌کند که اگر بخواهی ذی المقدمه واجب را امتثال کنی راهی جز این که مقدمات را انجام بدهی وجود ندارد اما هر مقدمه‌ای وجوب شرعی ندارد و نمی توان آن را اثبات نمود بلکه دلیل نیاز دارد.
شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 214
 شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
وسائل- عنوان می شود یکی از مقدماتی که در امر به معروف واجب است عنوان اشتراط تأثیر است و هر چه مقدمه این تأثیر است به تبع اصل واجب آن هم واجب است. شارع عند التأثیر واجب فرموده است امر به معروف و نهی از منکر را و بی شک یکی از مقدمات این تاثیر عدالت خود آمر است و بر این اساس می توان شرطیت عدالت را به عنوان مقدمه واجب، واجب نمود.

شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 216
 شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
1397/05/22
وسائل- امر به معروف و نهی از منکر قسمی از حسبه هست،حسبه یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترک آن نیست و بر عهده شخص معین و خاصی قرار نداده است ولی راضی نیست آن عمل واجب ترک شده و محقق نشود در خارج لیکن در بابذکر شده است امور حسبیه اموری است که عدالت در آن شرط است، یعنی کسانی که متصدی امور حسبیه می‌شوند باید عادل باشند و بنابر این استدلال عدالت شرط در وجوب امر به معروف است.
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 215
 شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
1397/05/16
وسائل- مناقشه أولی این است که این بیان مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب شرعاً لکن این قول بنابر آنچه در استنباطات جدید اصول مورد پذیرش واقع شده است قابل استناد نیست چرا که وجوب شرعی برای مقدمات واجب قائل نیستیم و هرچند عقل انسان درک می‌کند که اگر بخواهی ذی المقدمه واجب را امتثال کنی راهی جز این که مقدمات را انجام بدهی وجود ندارد اما هر مقدمه‌ای وجوب شرعی ندارد و نمی توان آن را اثبات نمود بلکه دلیل نیاز دارد.
شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 214
 شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
1397/05/14
وسائل- عنوان می شود یکی از مقدماتی که در امر به معروف واجب است عنوان اشتراط تأثیر است و هر چه مقدمه این تأثیر است به تبع اصل واجب آن هم واجب است. شارع عند التأثیر واجب فرموده است امر به معروف و نهی از منکر را و بی شک یکی از مقدمات این تاثیر عدالت خود آمر است و بر این اساس می توان شرطیت عدالت را به عنوان مقدمه واجب، واجب نمود.
شرطیت عدالت| بررسی دلایل عقلی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 213
 شرطیت عدالت| بررسی دلایل عقلی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
1397/05/10
وسائل- عقلاً مستقبح و مستنکر است کسی که خود یک فعل حرام یا منکر را خودش انجام می‌دهد، نهی کند دیگری را و بگوید انجام نده یا اگر خودش یک امر واجب و لازمی را ترک می‌کند، به تارک امر کند که انجام بده؛ بنابراین عقلا شرطیت عدالت برای وجوب امر به معروف لازم است.
شرطیت عدالت| حصر رستگاری در آمران به معروف از باب غلبه است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 212
 شرطیت عدالت| حصر رستگاری در آمران به معروف از باب غلبه است
1397/05/08
وسائل- انحصار ذکر شده در آیه 104 آل عمران مبنی بر اینکه صرفا آمران به معروف و ناهیان از منکر رستگار می شوند بدان جهت است که غالب افرادی که اقدام به این امر می نمایند انسان های وارسته ای هستند که نزدیک به رستگاری و فلاح می باشند و نمی توان استفاده کرد چون عدالت شرط رستگاری است پس به صورت اولی باید شرط وجوب امر به معروف باشد.
شرطیت عدالت| روایات موجود نمی توانند شرطیت عدالت را اثبات کنند
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 211
 شرطیت عدالت| روایات موجود نمی توانند شرطیت عدالت را اثبات کنند
1397/05/08
وسائل- اگر روایاتی که تاکنون ذکر شده بر اشتراط عدالت تمام باشد و اشکالات سندی و دلالی بر آن‌ها وارد نباشد، با روایت نبوی مذکور در وسائل تعارض می‌کنند و اگر بگوییم هردو تساقط می‌کنند پس مرجع می‌شود اطلاقاتی که می‌گفت «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» و مقیدی برای اطلاقاتی که می‌فرمود «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» و هیچ قید و شرطی نداشت پیدا نمی‌شود و حجتی بر این تقیید و اشتراط عدالت وجود ندارد.
«امر به معروف و نهی از منکر» از منظر آیت‌الله‌‌‌ روحانی
توسط انتشارات مهر امیرالمومنین(ع) قم منتشر شد؛
 «امر به معروف و نهی از منکر» از منظر آیت‌الله‌‌‌ روحانی
1397/05/04
وسائل- کتاب «امر به معروف و نهی از منکر» ترجمه مبحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب فقه‏ الصادق(ع) نوشته آیت‌‏الله‏ محمدصادق روحانی منتشر شد.
شرطیت عدالت| بررسی امکان دلالت روایت غررالحکم بر شرطیت عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 210
 شرطیت عدالت| بررسی امکان دلالت روایت غررالحکم بر شرطیت عدالت
1397/05/02
وسائل- تقریب استدلال این است که این روایت دلالت می‌کند بر این که امر بدون ائتمار، نهی بدون انتهاء عامل هلاکت شخص است و یا ضلالت شخص را نتیجه می دهد وقتی چنین مفسده‌ای بر امر بدون ائتمار بار است نمی‌توانیم بگوییم اطلاق ادله‌ی امر به معروف شامل آن می شود لیکن اشکالات دلالی و سندی نافی استدلال فوق است.
معرفی مقاله| بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان
 معرفی مقاله| بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان
1397/05/02
وسائل- امنیت یکی از مهم ترین نیاز های موجودات زنده به ویژه انسان است. انسان برای توسعه خود و جامعه اش، به آرامش و امنیت در همه زمینه ها، از جمله امنیت اجتماعی نیاز دارد. هر چند در نگاه اول، امنیت اجتماعی به نظر ساده می آید، اما با اندکی تامل، پیچیدگی خاص آن نمایان می شود؛ همین امر در سال های اخیر توجه نهاد ها و دستگاه های دولتی به ویژه نیروی انتظامی را به خود جلب کرده است.
شرطیت عدالت| امکان شرطیت عدالت در امر به معروف و نهی از منکر مقاتله ای
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 209
 شرطیت عدالت| امکان شرطیت عدالت در امر به معروف و نهی از منکر مقاتله ای
1397/04/31
وسائل- مرحوم مجلسی در رابطه با محدوده مصادیق این روایت معتقد است مراد از این امر به معروف و نهی از منکری که در این روایت وارد شده امر به معروف و نهی از منکر مقاتله‌ای هست چون گاهی مراتب امر به معروف می‌رسد به ضرب و جرح و مقاتله، این آن مرتبه را دارد ذکر می‌کند بنابراین سایر مراتب را شامل نمی شود.
شرطیت عدالت| روایت مورد استفاده صاحب جواهر بدلیل ضعف سندی قابل استناد نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 208
 شرطیت عدالت| روایت مورد استفاده صاحب جواهر بدلیل ضعف سندی قابل استناد نیست
1397/04/21
وسائل- مرحوم علامه‌ی مجلسی قدس سره در مرآت العقول که شرح کافی است و هم در ملاذ الاخیار که شرح تهذیب هم در باب این روایت مورد اشاره گفته است که ضعیفُ، این روایت ضعیف است. و روایت ضعیف که نمی‌تواند اشتراط را اثبات بکند.
 نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
  نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
1397/04/21
وسائل- با عنایت به کلیت مواضع حضرت امام در قبال مسایل اجتماعی و فرهنگی، می‌ توان چنین استنباط نمود که رویکرد امام به مسأله نظم و امنیت اجتماعی، نگاهی کلان ‌نگر و تحلیلی است و در مواجهه با بی‌نظمی، اسیر ظواهر نظم نمی ‌شود و هر نظمی را طلب نمی ‌کند. همچنین امام بی ‌اعتنا به عوامل و زمینه‌ های ساختاری و فرهنگی جرم ساز، به مجازات مجرمین بسنده نمی‌ کند.
معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
 معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
1397/04/21
وسائل- پایان نامه سیاست گذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نوشته محمدرضا یزدانی با راهنمایی استاد سعیده لطفیان در گروه مطالعات ایران و سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران تئوین و دفاع گردیده است.
معرف مقاله|  شهر و امنیت اجتماعی از منظر آموزه های دینی
 معرف مقاله| شهر و امنیت اجتماعی از منظر آموزه های دینی
1397/04/20
وسائل- امنیت به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد زندگی بشری تلقی می شود که در دین مبین اسلام هم بدان توجه زیادی شده است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت شناخته می شود که می توان نشانه های ارزشی آن را در منابع اسلامی یافت. مقاله حاضر به این موضوع مهم می پردازد.
شرطیت عدالت| اشتراط عدالت موجب مسدود شدن باب امر به معروف می شود
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 207
 شرطیت عدالت| اشتراط عدالت موجب مسدود شدن باب امر به معروف می شود
1397/04/17
وسائل- اگر بنا باشد شرطیت عدالت را در امر به معروف لحاظ کنیم آنگاه اصل واجب که بسیار بر آن تاکید شده و به عنوان اساس بقای جامعه اسلامی شناخته می شود متروک و مسدود می شود چرا که تحقق این شرط سخت است در حالیکه هدف از وجوب امر به معروف و نهی از منکر اقتضائی متضاد با این اشتراط دارد. از این روی نمی توان این امر را شرط وجوب دانست بلکه امری مورد تاکید و مطلوب تلقی می شود.
RSS