امنیت اجتماعی
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه91 و 92
 بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
وسائل- مراد از وجوب کفایی این است که با اقدام عده ای به امر و نهی ، این فریضه امتثال شود و از عهده دیگران ساقط شود،ولی این به معنای مراد بعضی یعنی تحقق غرض نمی باشد زیرا این معنی یعنی با انتفاء موضوع و تحقق غرض امری وجود ندارد که این معنا، مشترک بین واجب عینی و کفایی می باشد و انحصار به واجب کفایی ندارد.
نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 184
 نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
وسائل- فقهای عظام از جمله مرحوم امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرموده‌اند، «عدم ضرر» در مواردی شرط وجوب امربه‌معروف است که معروف از عزائم امور نباشد، و الا تزاحم می‌شود و بنابر اهمیت و اولویت معروف می توان حکم به وجوب حتی با وجود ضرر نمود.
حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه89 و 90
 حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد
وسائل- غرض ،وقوع معروف و انتهاء منکر می باشد. این غرض اقتضاء کفائیت دارد ،زیرا زمانیکه معروف واقع شد یا منکر ترک شد دیگر موضوعی برای تکلیف وجود ندارد.

بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه91 و 92
 بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
1396/11/25
وسائل- مراد از وجوب کفایی این است که با اقدام عده ای به امر و نهی ، این فریضه امتثال شود و از عهده دیگران ساقط شود،ولی این به معنای مراد بعضی یعنی تحقق غرض نمی باشد زیرا این معنی یعنی با انتفاء موضوع و تحقق غرض امری وجود ندارد که این معنا، مشترک بین واجب عینی و کفایی می باشد و انحصار به واجب کفایی ندارد.
نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 184
 نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
1396/11/25
وسائل- فقهای عظام از جمله مرحوم امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرموده‌اند، «عدم ضرر» در مواردی شرط وجوب امربه‌معروف است که معروف از عزائم امور نباشد، و الا تزاحم می‌شود و بنابر اهمیت و اولویت معروف می توان حکم به وجوب حتی با وجود ضرر نمود.
حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه89 و 90
 حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد
1396/11/18
وسائل- غرض ،وقوع معروف و انتهاء منکر می باشد. این غرض اقتضاء کفائیت دارد ،زیرا زمانیکه معروف واقع شد یا منکر ترک شد دیگر موضوعی برای تکلیف وجود ندارد.
نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 183
 نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر
1396/11/15
وسائل- خشونت، در مواردی مقطوع است، در مواردی مظنون است، در مواردی خوف. بنابر برخی روایات وقتی که امربه‌معروف خشن باشد، خوف این هست که مضرتی به انسان برسد. پس حتی در فرض عدم احراز ضرر بلکه به مجرد خوف ضرر، امربه‌معروف واجب نیست.
 امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش اول
  امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
1396/11/14
وسائل- این نوشته با استفاده از مجموعه ده گفتار استاد شهید مزتضی مطهری تلاش دارد تا با استفاده از بیان مستقیم ایشان به تبیین امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و موضوعات و مطالب مرتبط با آن را تبیین نماید.
بررسی اشکال شهید صدر بر نظریه عموم استغراقی بودن وجوب امر به معروف
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه87 و 88
 بررسی اشکال شهید صدر بر نظریه عموم استغراقی بودن وجوب امر به معروف
1396/11/14
وسائل- اگر بیش از یک مکلف تکلیف را انجام دهد لازم می آید که هیچ امتثالی تحقق نگرفته باشد چون شرط تکلیف هرکدام عدم اتیان دیگری می باشد در صورتی که حسب فرض دیگری انجام داده است لذا شرط امتثال را فاقد بوده است و این کار آنها امتثال نمی باشد
بررسی نظریه وجوب استغراقی مشروط در امر به معروف و نهی از منکر
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه85 و 86
 بررسی نظریه وجوب استغراقی مشروط در امر به معروف و نهی از منکر
1396/11/09
وسائل- وجوب تعلق به جمیع مکلفین گرفته است و تکلیف به تعداد آنها به نحو عموم استغراقی منحل می شود بدون هیچ ترجیحی بین آنها و اینکه عقوبت همه به سبب ترک تکلیف دال براشتغال ذمه عموم به نحو استغراق می باشد و در نهایت نصوص واجبات کفایی با خطابات واجب عینی ازحیث بیان یکسان و دارای یک اسلوب بیانی هستند و همه مخاطبین خود را مشغول تکلیف بیان می کنند.
روایت مسعده بن صدقه ناظر بر جهاد است و موضوع امر به معروف از آن خارج است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 182
 روایت مسعده بن صدقه ناظر بر جهاد است و موضوع امر به معروف از آن خارج است
1396/11/08
وسائل- نقل شده این روایت، ناظر به قیام در مقابل سلطه‌های جائر است برای براندازی آنها و دادن حق به دست کسی که شرعاً از طرف شارع، منسوب به این امور است؛ این را حضرت می‌فرمایند که وقتی قدرت نیست و یاوری وجود ندارد و مردم از او فرمانبرداری نمی‌کنند، در این موارد وظیفه‌ای نداریم، فلذا این حدیث اصلاً ناظر به «امربه‌معروف» در معنای مصطلح نیست
بررسی اشکال شهید صدر بر واجب مجموعی دانستن امر به معروف
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه83 و 84
 بررسی اشکال شهید صدر بر واجب مجموعی دانستن امر به معروف
1396/11/02
وسائل- وحدت مرکب را در مکلف به می توان فرض نمود مانند امر به نماز که یک فعل مرکب اعتباری است ، ولی این مرکب اعتباری را در ناحیه خود مکلف نمی توان فرض نمود زیرا مجموع افراد به عنوان یک واحد اعتباری مکلف حقیقی نمی باشد که بتوان ذمه او را مشغول نمود و آنکه در واقع ذمه اش مشغول می شود در واقع خود افراد هستند لذا فرض امتثال و عصیان واحد نیز برای واحد اعتباری معنا ندارد .
عملکرد مسؤولان باید مبلغ امر به معروف و نهی از منکر باشد
نماینده مجلس خبرگان رهبری:
 عملکرد مسؤولان باید مبلغ امر به معروف و نهی از منکر باشد
1396/10/25
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی با تاکید براینکه عملکرد مسؤولان باید مبلغ امر به معروف و نهی از منکر باشد، گفت: مهم‌ترین و موثرترین نوع امر به معروف و نهی از منکر در عملکرد، رفتار و سبک زندگی رهبران و مسوولان تراز اول جامعه جلوه می‌کند.
بررسی امکان اثبات وثاقت با دلیل ذکر در قسم اول رجال علامه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 180
 بررسی امکان اثبات وثاقت با دلیل ذکر در قسم اول رجال علامه
1396/10/23
وسائل- با توجه به این که از مجرد درج نام یک راوی در قسم اول از کتاب رجال علامه یا کتاب رجال ابن‌داود نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که این دو بزرگوار شهادت بر وثاقت‌شان داده‌اند، پس از این راه هم نمی‌توانیم وثاقت علی‌بن‌محمدبن‌قتیبه را اثبات کنیم.
بررسی دلالت اطلاق لفظی بر کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه79 و 80
 بررسی دلالت اطلاق لفظی بر کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف
1396/10/17
وسائل - اگر تفاوت بین این دوقسم واجب به علت وجود قید زائد در واجب کفایی باشداطلاق لفظی در اثبات عینی بودن مفیداست اما اگر تفاوت بین این دو از باب این باشد که شارع واجب را در واجب کفایی به نحو صرف الوجود متوجه مکلفین می کند مانند اکرم عالما ودر واجب عینی به نحو مطلق الوجود مانند اکرم العالم ، طبق این دیدگاه هیچ قید زائدی وجود ندارد که به توان بااستفاده از اطلاق یکی را نفی ودیگری را اثبات نمود.
ترویج معروف و ترک منکر موجب تجلی ارزشهای دینی می شود
مدیر حوزه های علمیه لرستان؛
 ترویج معروف و ترک منکر موجب تجلی ارزشهای دینی می شود
1396/10/16
وسائل- حجت الاسلام علی میناپور با تأکید بر ضرورت احیای امربه معروف و جلوگیری از رواج منکر در جامعه گفت: این مهم موجب تجلی ارزشهای دینی می شود.
بررسی وثاقت علی بن محمد قتیبه در روایت دال بر اشتراظ عدم ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 179
 بررسی وثاقت علی بن محمد قتیبه در روایت دال بر اشتراظ عدم ضرر
1396/10/16
وسائل- یکی از مستندات ما برای اثبات وثاقت جناب علی‌بن‌محمد بن قتیبه‌ی نیشابوری، همین اعتماد کشی بر ایشان است؛ اعتماد را به روایت و شهادت نجاشی فهمیده‌ایم، نه به درایت و حدس نجاشی هر چند برخی در آن اشکال وارد نموده باشند.
امر به معروف به عنوان اقامه فرائض ملازم و نیازمند قصد قربت است
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه77 و 78
 امر به معروف به عنوان اقامه فرائض ملازم و نیازمند قصد قربت است
1396/10/11
وسائل - اگر مقصود از امر اقامه فرائض و مقصود از نهی انکار منکر باشد این دو ملازم با قصد قربت و دال بر تعبدیت هستند ،البته نسبت به قصد امتثال امر اگر وجود امر را بپذیریم که مقصود از قصدامر لروما قصد خود امر به مامور به نمی باشد بلکه می تواند قصد امر دیگری باشد که وجود دارد وقصد قربی نیز موجود است بعلت قصد کردن محبوبیت عمل نزد خداوند.
RSS