امنیت اجتماعی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 188
 اشتراط عدم ضرر| روایات مُثبتِ عدمِ اشتراط تمامیت ندارد
وسائل- بررسی مجموع آیات و روایات نشان می دهد روایات استفاده شده توسط معتقدین عدم اشتراط ضرر در وجوب امر به معروف تمامیت ندارد و بر فرض تمامیت توان مقابله با ادله اقامه شده بر اشتراط ضرر از آیات و روایات را ندارند.
معرفی کتاب| امر به معروف و نهی از منکر در آثار استاد مطهری
 معرفی کتاب| امر به معروف و نهی از منکر در آثار استاد مطهری
وسائل- بررسی اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر پویایی این جامعه در مسیر تعالی بحثی است که در کلام شهید مطهری مورد تاکید بوده است و در این کتاب به تبیین جایگاه، شرایط و اثرات امر به معروف و نهی از منکر در بیان استاد شهید پرداخته است.
وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 187
 وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست
وسائل- سلطان جائری که می‌خواهد هدم دین کند و مستحلّ حرام‌های الهی است و با رفتار و تصمیماتش دین را از بین می‌برد، چنین سلطان جائری را اگر بتوانیم تغییربدهیم و ندهیم، در جهنم با او هم‌جایگاه خواهیم‌بود ولو به وجود ضرر فردی.

اشتراط عدم ضرر| روایات مُثبتِ عدمِ اشتراط تمامیت ندارد
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 188
 اشتراط عدم ضرر| روایات مُثبتِ عدمِ اشتراط تمامیت ندارد
1397/01/18
وسائل- بررسی مجموع آیات و روایات نشان می دهد روایات استفاده شده توسط معتقدین عدم اشتراط ضرر در وجوب امر به معروف تمامیت ندارد و بر فرض تمامیت توان مقابله با ادله اقامه شده بر اشتراط ضرر از آیات و روایات را ندارند.
معرفی کتاب| امر به معروف و نهی از منکر در آثار استاد مطهری
 معرفی کتاب| امر به معروف و نهی از منکر در آثار استاد مطهری
1397/01/16
وسائل- بررسی اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر پویایی این جامعه در مسیر تعالی بحثی است که در کلام شهید مطهری مورد تاکید بوده است و در این کتاب به تبیین جایگاه، شرایط و اثرات امر به معروف و نهی از منکر در بیان استاد شهید پرداخته است.
وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 187
 وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست
1396/12/22
وسائل- سلطان جائری که می‌خواهد هدم دین کند و مستحلّ حرام‌های الهی است و با رفتار و تصمیماتش دین را از بین می‌برد، چنین سلطان جائری را اگر بتوانیم تغییربدهیم و ندهیم، در جهنم با او هم‌جایگاه خواهیم‌بود ولو به وجود ضرر فردی.
شهید مطهری| چرایی فراموشی امر به معروف در جامعه اسلامی
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش دوم
 شهید مطهری| چرایی فراموشی امر به معروف در جامعه اسلامی
1396/12/21
وسائل- انسان وقتی به منظره ‏هاى هولناک و وحشیانه ‏اى که در این اواخر به نام امر به معروف و نهى از منکر پیدا ‏شده فکر مى ‏کند خدا را شکر مى ‏کند که چه خوب شد که این امر به معروف‏ ها و نهى از منکرها از بین رفت واى کاش اگر بقایایى هم دارد از بین برود. مظاهرى در این اواخر به نام امر به معروف و نهى از منکر در زندگى اجتماعى ما پیدا شده که باید گفت اگر معناى امر به معروف و نهى از منکر این است خوب است متروک بماند.
بررسی اتهامات وارد شده به شیعه در امر به معروف و نهی از منکر
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه99 و 100
 بررسی اتهامات وارد شده به شیعه در امر به معروف و نهی از منکر
1396/12/21
وسائل- در شیعه هیچکس قائل به محصور شدن این فریضه در امام یاسطان عادل نمی باشد ولی نکته جالب اتهام به این امور و خروج جامعه از وجوب انجام این فریضه و استناد این مطالب به شیعیان توسط برخی از علماء اهل تسنن مانند قاضی عبد الجبار معتزلی و ابن حزم و آمدی و شیخ عبد الرحمن حنبلی دمشقی نووی وغزالی می باشد که ذکر کرده اند الشیعه یرون انحصار وجوبها بالامام .
وجوب امر به معروف امام جائر منوط به احتمال تاثیر و عدم خوف است
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 186
 وجوب امر به معروف امام جائر منوط به احتمال تاثیر و عدم خوف است
1396/12/19
وسائل- بنابر فرمایش حضرت امیر (ع) افضل مراتب امر به‌ معروف، کلمه‌ی عدلی است نزد امام جائر که این نصّ است در موردی که اثر دارد و ضرر نمی‌بینی؛ یا بالمرّه دست از ظلمش یا ظلم را کاهش می‌دهد و دلالت بر وجوب در زمانی که احتمال خطر وجود دارد نمی توان استفاده کرد.
ادله قائلین به تفصیل در وجوب امر به معروف ونهی از منکر
فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه97 و 98
 ادله قائلین به تفصیل در وجوب امر به معروف ونهی از منکر
1396/12/16
وسائل- همه اجماع دارند که انکار قلبی وظیفه تمام مومنین و جزء ایمان می باشد و اگر کسی این انکار را در قلب خود نداشته باشد ایمان ندارد ، و لازمه قول به تفصیل این است که آنهایی که قائل به کفائیت وجوب هستند ، وجوب را در تمام مراتب کفایی بدانند، و در مقابل عده ای نیز وجوب را در تمامی مراتب عینی بدانند ، سوال این است که آیااین مطلب قابل تصدیق می باشد
حکومت یا جامعه؛ مسئولیت در امر به معروف با کدام است
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه95 و 96
 حکومت یا جامعه؛ مسئولیت در امر به معروف با کدام است
1396/12/09
وسائل- مسئول امر به معروف در روایات و آیات جماعت ها هستند اما این مفهوم بر حکومت دلالت دارد یا بر جامعه اسلامی. این دلالت یابی مفید به این مقصود است که مسئول اصلی در وجوب امر به معروف را شناسایی نماییم که آیا حکومت ها مسئول اقامه امر به معروف هستند یا جامعه اسلامی.
بررسی مانعیّت ضرر قلیل در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 185
 بررسی مانعیّت ضرر قلیل در وجوب امر به معروف
1396/12/09
وسائل- روایات مثبت اشتراط «عدم ضرر» می‌گوید: هر گونه ضرری که باشد، چه یسیر و چه غیریسیر، وجوب ثابت نیست اما این روایت ضرر یسیر را خارج از شرط معرفی می کند پس معارضه ندارد بلکه تخصیص می‌زند و می توان گفت در مواردی که ضرر یسیر باشد، وجوب امربه‌معروف وجود دارد. و در مواردی که ضرر یسیر نباشد، امربه‌معروف واجب نیست.
کفایی بودن امر به معروف در تجمیع آیات و روایات قطعی است
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه93 و 94
 کفایی بودن امر به معروف در تجمیع آیات و روایات قطعی است
1396/12/06
وسائل- بررسی روایات و آیات مورد اشاره این نتیجه را حاصل می کند که روایات به کمک آیات دو تکلیف را ثابت می کند:1-تکلیفی که معین است و واجب عینی است.2-تکیفی که برای غیر جماعت خاص است که واجب کفایی است.
بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه91 و 92
 بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
1396/11/25
وسائل- مراد از وجوب کفایی این است که با اقدام عده ای به امر و نهی ، این فریضه امتثال شود و از عهده دیگران ساقط شود،ولی این به معنای مراد بعضی یعنی تحقق غرض نمی باشد زیرا این معنی یعنی با انتفاء موضوع و تحقق غرض امری وجود ندارد که این معنا، مشترک بین واجب عینی و کفایی می باشد و انحصار به واجب کفایی ندارد.
نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 184
 نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
1396/11/25
وسائل- فقهای عظام از جمله مرحوم امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرموده‌اند، «عدم ضرر» در مواردی شرط وجوب امربه‌معروف است که معروف از عزائم امور نباشد، و الا تزاحم می‌شود و بنابر اهمیت و اولویت معروف می توان حکم به وجوب حتی با وجود ضرر نمود.
حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه89 و 90
 حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد
1396/11/18
وسائل- غرض ،وقوع معروف و انتهاء منکر می باشد. این غرض اقتضاء کفائیت دارد ،زیرا زمانیکه معروف واقع شد یا منکر ترک شد دیگر موضوعی برای تکلیف وجود ندارد.
نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 183
 نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر
1396/11/15
وسائل- خشونت، در مواردی مقطوع است، در مواردی مظنون است، در مواردی خوف. بنابر برخی روایات وقتی که امربه‌معروف خشن باشد، خوف این هست که مضرتی به انسان برسد. پس حتی در فرض عدم احراز ضرر بلکه به مجرد خوف ضرر، امربه‌معروف واجب نیست.
 امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش اول
  امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
1396/11/14
وسائل- این نوشته با استفاده از مجموعه ده گفتار استاد شهید مزتضی مطهری تلاش دارد تا با استفاده از بیان مستقیم ایشان به تبیین امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و موضوعات و مطالب مرتبط با آن را تبیین نماید.
RSS