فیلم
فیلم
  تبیین جایگاه ولایت فقیه توسط استاد شهید مطهری
وسائل - شهید مطهری: ولایت فقیه اینطور نیست که خودش بخواهد حکومت کند، نقش فقیه در کشورهای اسلامی نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم
سخنان شهید بهشتی درمورد حکومت اسلامی
فیلم
 سخنان شهید بهشتی درمورد حکومت اسلامی
وسائل - نظر شهید بهشتی راجع به نوع حکومتی که با مبانی اسلامی سازگار است
ضرورت کرسی های آزاد فقهی در حوزه
فیلم
 ضرورت کرسی های آزاد فقهی در حوزه
وسائل - رهبر معظم انقلاب: در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص "فقه حکومتی" وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی را از لحاظ فقهی مشخص کند

 تبیین جایگاه ولایت فقیه توسط استاد شهید مطهری
فیلم
  تبیین جایگاه ولایت فقیه توسط استاد شهید مطهری
1396/11/28
وسائل - شهید مطهری: ولایت فقیه اینطور نیست که خودش بخواهد حکومت کند، نقش فقیه در کشورهای اسلامی نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم
سخنان شهید بهشتی درمورد حکومت اسلامی
فیلم
 سخنان شهید بهشتی درمورد حکومت اسلامی
1396/11/26
وسائل - نظر شهید بهشتی راجع به نوع حکومتی که با مبانی اسلامی سازگار است
ضرورت کرسی های آزاد فقهی در حوزه
فیلم
 ضرورت کرسی های آزاد فقهی در حوزه
1396/11/24
وسائل - رهبر معظم انقلاب: در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص "فقه حکومتی" وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی را از لحاظ فقهی مشخص کند
چگونه اسلام حداکثری را در جامعه سرایت بدهیم؟
 چگونه اسلام حداکثری را در جامعه سرایت بدهیم؟
1396/11/11
وسائل - حجت الاسلام ایزدهی در این فیلم به بیان حاکمیت مطلوب از نگاه شرع می پردازد
همایش حوزه بین الملل، حوزه تمدن ساز
 همایش حوزه بین الملل، حوزه تمدن ساز
1396/09/26
ماهیت فقهی تنفیذ
سلسله مباحث تنفیذ
 ماهیت فقهی تنفیذ
1396/06/19
نظام های سیاسی از دیدگاه امام خمینی
سلسله مباحث تنفیذ
 نظام های سیاسی از دیدگاه امام خمینی
1396/06/19
تفسیر صحیح از تنفیذ
سلسله مباحث تنفیذ
 تفسیر صحیح از تنفیذ
1396/06/19
تاثیر تأیید صلاحیت شورای نگهبان بر تنفیذ
سلسله مباحث تنفیذ
 تاثیر تأیید صلاحیت شورای نگهبان بر تنفیذ
1396/06/19
تأیید صلاحیت شورای نگهبان به معنای بی نیازی از تنفیذ نیست | حجت الاسلام و المسلمین لک زایی
توضیحات کلی در خصوص موضوع تنفیذ
 توضیحات کلی در خصوص موضوع تنفیذ
1396/06/08
اهمیت رهبری در حفظ و انسجام نظام اسلامی
سلسله مباحث تنفیذ
 اهمیت رهبری در حفظ و انسجام نظام اسلامی
1396/06/08
مبارزۀ امام جواد علیه‌السلام با نفاق و ریاکاری در کلام مقام معظم رهبری
 مبارزۀ امام جواد علیه‌السلام با نفاق و ریاکاری در کلام مقام معظم رهبری
1396/05/30
پیشنهاد آیت الله سند برای فراگیر شدن فقه حکومتی (۲)
 پیشنهاد آیت الله سند برای فراگیر شدن فقه حکومتی (۲)
1396/05/24
پیشنهاد ‌آیت الله سند برای فراگیر شدن فقه حکومتی ‌(۱)
 پیشنهاد ‌آیت الله سند برای فراگیر شدن فقه حکومتی ‌(۱)
1396/05/24
RSS