مبانی
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه
وسائل ـ نقش فقه در شکل گیری انقلاب اسلامی، توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، عوامل موثر در توسعه فقه در انقلاب اسلامی، ارزیابی تحولات فقه در انقلاب اسلامی و در نهایت بایسته های توسعه فقه در وضعیت کنونی از مهم ترین مباحث توسعه فقه در انقلاب اسلامی می باشد.
نشست تخصصی| مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی به صحنه آوردن نظریات علوم اسلامی در اداره جامعه است
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی| مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی به صحنه آوردن نظریات علوم اسلامی در اداره جامعه است
وسائل ـ حجت الاسلام الهی خراسانی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ظرفیت عظیمی را برای علوم اسلامی به ارمغان آورده است، گفت: انقلاب اسلامی ظرف آزمون پذیری نظریات علوم اسلامی است که در صحنه عمل تا چه میزان فقه در حوزه قضا، در حوزه کیفری، در حوزه تجارت و در حوزه هایی از این دست می تواند وارد اداره جامعه شود.
معرفی پایان نامه| ارزیابی مدل حکمرانی خوب و پیشنهاد مولفه‌های مدل حکمرانی اسلامی
 معرفی پایان نامه| ارزیابی مدل حکمرانی خوب و پیشنهاد مولفه‌های مدل حکمرانی اسلامی
وسائل- مدل حکمرانی خوب که پیشنهادی بانک جهانی است از یک سو تجارب قبلی در تبعیت از پیشنهادات بانک جهانی تبعات نامطلوبی را برای حکومت ها و اقتصادهای در حال توسعه داشته است و از سوی دیگر اهداف، روش ها و سیاست های پیشنهادی این مدل که در پارادایم سرمایه داری و لیبرال دموکراسی تعریف شده است با مبانی اسلامی در تضاد است لذا با تنظیم مبانی، اصول، اهداف، ارکان، ویژگی ها و متغیرها مدل حکمرانی اسلامی پیشنهاد می شود.

نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه
1397/06/20
وسائل ـ نقش فقه در شکل گیری انقلاب اسلامی، توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، عوامل موثر در توسعه فقه در انقلاب اسلامی، ارزیابی تحولات فقه در انقلاب اسلامی و در نهایت بایسته های توسعه فقه در وضعیت کنونی از مهم ترین مباحث توسعه فقه در انقلاب اسلامی می باشد.
نشست تخصصی| مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی به صحنه آوردن نظریات علوم اسلامی در اداره جامعه است
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی| مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی به صحنه آوردن نظریات علوم اسلامی در اداره جامعه است
1397/06/17
وسائل ـ حجت الاسلام الهی خراسانی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ظرفیت عظیمی را برای علوم اسلامی به ارمغان آورده است، گفت: انقلاب اسلامی ظرف آزمون پذیری نظریات علوم اسلامی است که در صحنه عمل تا چه میزان فقه در حوزه قضا، در حوزه کیفری، در حوزه تجارت و در حوزه هایی از این دست می تواند وارد اداره جامعه شود.
معرفی پایان نامه| ارزیابی مدل حکمرانی خوب و پیشنهاد مولفه‌های مدل حکمرانی اسلامی
 معرفی پایان نامه| ارزیابی مدل حکمرانی خوب و پیشنهاد مولفه‌های مدل حکمرانی اسلامی
1397/06/12
وسائل- مدل حکمرانی خوب که پیشنهادی بانک جهانی است از یک سو تجارب قبلی در تبعیت از پیشنهادات بانک جهانی تبعات نامطلوبی را برای حکومت ها و اقتصادهای در حال توسعه داشته است و از سوی دیگر اهداف، روش ها و سیاست های پیشنهادی این مدل که در پارادایم سرمایه داری و لیبرال دموکراسی تعریف شده است با مبانی اسلامی در تضاد است لذا با تنظیم مبانی، اصول، اهداف، ارکان، ویژگی ها و متغیرها مدل حکمرانی اسلامی پیشنهاد می شود.
 لزوم استعداد سنجی طلاب برای ورود در رشته های مختلف تحصیلی
آیت الله سبحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه:
  لزوم استعداد سنجی طلاب برای ورود در رشته های مختلف تحصیلی
1397/06/12
حضرت آیت الله سبحانی با تأکید بر استعداد سنجی در حوزه های علمیه گفت: باید استعداد سنجی کنیم تا طلاب در همان زمینه ای که استعداد دارند ادامه تحصیل دهند و بتوانند منشأ خدمت باشند.
نشست تخصصی| تحول درحوزه و فقه در گرو تولید علوم انسانی اسلامی است
آیت الله رشاد مطرح کرد؛
 نشست تخصصی| تحول درحوزه و فقه در گرو تولید علوم انسانی اسلامی است
1397/06/06
وسائل- آیت الله رشاد برطرف سازی تعارض بین علوم انسانی موجود و شریعت، پیوند مهندسی فرهنگ با علوم انسانی، همراهی نخبگان با اسلامی سازی علوم انسانی و منوط شدن تحول حوزه در گرو تحول فقه و تحول فقه در گرو تولید علوم انسانی اسلامی را از مهمترین دلایل نیاز به تولید علوم انسانی اسلامی عنوان کرد.
معرفی مقاله| چارچوبی نظری برای مطالعه تحول دولت در اسلام
 معرفی مقاله| چارچوبی نظری برای مطالعه تحول دولت در اسلام
1397/06/05
وسائل- دولت به رغم برخورداری از اصول ثابت، اما عینیت یافتگی این اصول ثابت (زور، مشروعیت، قلمرو) در قالب دولت های معین (دولت مدینه ،دولت اموی، دولت عباسی، عثمانی و...) بسیار متفاوت است و شاید از همین رو بتوان از الگوهای متفاوت عینیت یافتگی (تکوین و تحول دولت) در تاریخ اسلام سخن گفت.
ولایت فقیه| چرا التزام عملی و قلبی به ولایت فقیه برای مسئولین کشور لازم است؟
آیت الله مقتدایی تبیین کرد/ جلسه 44
 ولایت فقیه| چرا التزام عملی و قلبی به ولایت فقیه برای مسئولین کشور لازم است؟
1397/06/05
وسائل- آیت الله مقتدایی در پاسخ به کسانی که شرط التزام قلبی و عملی به ولایت فقیه در مدیریت را شرعی نمی دانند، گفت: کسانی که می خواهند مسئولیت هایی را در جاهای مختلف بپذیرند یعنی بازوهای دولت هستند و در خدمت نظام هستند و می خواهد اهداف نظام را پیش ببرند، باید تبعیت داشته باشد و اگر چنین شخصی مخالف نظام باشد و برخلاف قوانین نظام عمل کند در روند نظام اختلال به وجود می آید. پس اخذ چنین شرطی نه تنها صحیح بلکه لازم است.
ساختارهای ارائه‌شده برای فلسفه علم اصول، ناقص است
آیت الله رشاد مطرح کرد؛
 ساختارهای ارائه‌شده برای فلسفه علم اصول، ناقص است
1397/05/30
وسائل- آیت الله رشاد در خصوص فلسفه علم اصول گفت: فلسفه اصول یک معرفت است؛ یک دستگاه معرفتی است؛ دانشی است که به مطالعه فرانگرعقلانی می‌پردازد. دانشی است تماشاگر و نه بازیگر. رسالت آن داوری است و نه توصیه و تجویز. نگاه او فرانگرعقلانی است و از دسته دانش‌های مضاف مطلق نیست.
آیت الله مقتدایی| آیا ولایت ولی فقیه در عرصه مدیریت جامعه محدودیت دارد؟
آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 43
 آیت الله مقتدایی| آیا ولایت ولی فقیه در عرصه مدیریت جامعه محدودیت دارد؟
1397/05/30
وسائل- آیت الله مقتدایی در پاسخ به این سؤال که شما روی فقاهت تاکید می کنید ولی همه مسائل که فقاهت نیست گفت: شخصی می تواند زمام امور را بر عهده داشته باشد که توان مدیریت نیازهای مردم را داشته باشد و برای مشورت، گروهی از بهترین مشاورین در زمینه های متفاوت را دارا باشد. همین که شخص بتواند از مشاورین کمک بگیرد و فریب نخورد و به خوبی امورات جاری کشور را مدیریت کند کفایت می کند.
انسان 250 ساله| نگاهی تحلیلی به زندگی سیاسی مبارزاتی امام باقر(ع)
 انسان 250 ساله| نگاهی تحلیلی به زندگی سیاسی مبارزاتی امام باقر(ع)
1397/05/28
وسائل- یکی از کارهای امام باقر(ع) مبارزه فرهنگی بود. مبارزه فرهنگی فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی را بیان کردن بدون جهت گیری، بدون یک سَمت گیریِ انقلابی و مبارزی نیست. بلکه مبارزه فرهنگی این است که سعی کنند ذهنیت مردم را و فرهنگ حاکم بر ذهن های مردم را عوض کنند، تا راه را برای حکومت الهی هموار کنند و راه را بر حکومت طاغوتی و شیطانی ببندد.
ولایت فقیه| آیا ولی فقیه را می توان به مانند رئیس جمهور برای چهار سال انتخاب کرد؟
آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 42
 ولایت فقیه| آیا ولی فقیه را می توان به مانند رئیس جمهور برای چهار سال انتخاب کرد؟
1397/05/27
وسائل ـ آیت الله مقتدایی به وظیفه خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: ولایت به دست من و شما نیست که بخواهیم این شخص یا دیگری را انتخاب کنیم بلکه باید کشف کنیم که این شخص ألیق و افضل است و زمانی که شرائط پیدا شد این مصداق می شود و دیگر نمی توان تغییر داد مگر شرائط را نداشته باشد پس مضیق کردن ولی فقیه به زمان امری نادرست است.
همایش ملی «المیزان و علوم انسانی» در اواخر مهرماه برگزار می‌شود
اعلام فراخوان مقاله؛
 همایش ملی «المیزان و علوم انسانی» در اواخر مهرماه برگزار می‌شود
1397/05/27
وسائل- به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همایش ملی «المیزان و علوم انسانی» در اواخر مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
ولایت فقیه| لزوم تبعیت فقها از احکام حکومتی
آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 41
 ولایت فقیه| لزوم تبعیت فقها از احکام حکومتی
1397/05/14
وسائل- آیت الله مقتدایی به احکام حکومتی ولی فقیه اشاره کرد و گفت: حکم ثبوت اول ماه فتوا نیست تا برای مجتهدان دیگر تبعیت لازم نباشد بلکه دستور حکومتی است که ماه شوال برای او ثابت شده است و برای جلوگیری از هرج و مرج این دستور را صادر کرده است و این مساله حتی برای مجتهدین دیگر نیز لازم الاتباع است.
نشست تخصصی| ضرورت ورود فقه برای رفع منازعات مذهبی
حجت الاسلام الهی خراسانی مطرح کرد؛
 نشست تخصصی| ضرورت ورود فقه برای رفع منازعات مذهبی
1397/05/13
وسائل- حجت الاسلام الهی خراسانی در خصوص منشأ منازعات مذهبی گفت: عوامل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی را می توان از عوامل منازعات مذهبی برشمرد اما بی شک دو دانش فقه و کلام در پدید آوردن این منازعات و ریشه های آن موثر بوده اند و در و کاهش و حل منازعات نیز سهیم بوده اند لذا بدون تسلط دانش پژوهان بر دانش فقه و کلام، نه فهم منازعات مذهبی ممکن است و نه غلبه کردن بر منازعات مذهبی امکانپذیر است.
رابطه علم اصول با فلسفه اصول در نظریه توسعه علم اصول فقه
آیت الله علیدوست مطرح کرد/ بخش 2
 رابطه علم اصول با فلسفه اصول در نظریه توسعه علم اصول فقه
1397/05/11
وسائل – آیت الله ابوالقاسم علیدوست در تبیین رابطه نظریه توسعه علم اصول با فلسفه علم اصول گفت: فلسفه‌های مضاف همیشه تبیین هست‌ها است مثل تاریخ تحوّلات، و اینها فلسفه یک علم است امّا در نظریه توسعه اصول بحث نظریه‌پردازی است و شناخت هنجارهاست و لذا اگر گفته شود جایی برای فلسفه اصول باقی نمی‌ماند صحیح نیست چون شیوه بحث با آنچه در فلسفه علم اصول است کاملا متفاوت است.
RSS
1 2 3 4... 84